כיצד ניתן לפתוח חשבון PayPal‏?

אתה יכול לפתוח שני סוגים של חשבונות PayPal: 'אישי' ו'עסקי'.

כדי להיות זכאי להשתמש בשירותים שלנו, עליך להיות בן 18 ומעלה.

כך ניתן לפתוח חשבון אישי:

  1. עבור אל הדף הירשם .
  2. בחר חשבון אישי ולחץ על המשך.
  3. השלם את הפרטים ומלא אחר ההוראות.

כך ניתן לפתוח חשבון עסקי:

  1. עבור אל הדף הירשם .
  2. בחר חשבון עסקי ולחץ על המשך.
  3. השלם את הפרטים ומלא אחר ההוראות.