האם אוכל לבטל תשלום עבור מוצרים ושירותים שכבר שלחתי?

ניתן לבטל רק תשלומים שלא נאספו. אפשר לבטל אותם מהסיבות הבאות:

  • תשלום נשלח לכתובת אימייל שאינה משויכת לחשבון PayPal. לאחר שכתובת האימייל נוספת לחשבון PayPal, התשלום מזוכה באופן אוטומטי ליתרה של החשבון.
  • תשלום נשלח למקבל עם כתובת אימייל שלא אושרה. משיקולי אבטחה, אנו יכולים לזכות רק תשלומים שנשלחו לכתובת אימייל שאושרה.
כדי לבטל תשלום עבור מוצרים ושירותים:
  1. עבור אל הדף פעילות. (ייתכן שתתבקש להיכנס לחשבון כדי לעבור לקישור זה)
  2. לחץ על ביטול בעמודה 'מצב הזמנה/פעולות' של העסקה.
  3. לחץ על בטל תשלום.
לאחר שתשלום יסומן כהושלם, לא ניתן יהיה עוד לבטל אותו. עם זאת, אפשר לבקש החזר עבור תשלום שהושלם.

תוכל לבקש החזר עד 180 יום לאחר תאריך התשלום עבור הפריט.

אם המוכר לא מסכים להחזיר את התשלום, ניתן לפתוח מחלוקת במרכז יישוב המחלוקות שלך. ניתן לעשות זאת אם הפריט לא מתקבל או אם הוא אינו תואם לתיאור של המוכר. (עליך לפתוח מחלוקת ב-PayPal במסגרת הזמן שצוינה בפרטי העסקה).

ב'מרכז יישוב המחלוקות' שלך, קיימת אפשרות לפנות באופן ישיר אל המוכר ולנסות ליישב את הבעיה.

הערות:
  • אם 'ביטול' אינו מוצג כאפשרות בעמודה 'מצב הזמנה/פעולות', התשלום נאסף ולא ניתן לבטל אותו.
  • אם תבטל תשלום של המחאה אלקטרונית או 'העברה מיידית' עבור מוצרים ושירותים, סכום התשלום יימשך מחשבון הבנק שלך בארה”ב אבל יזוכה חזרה ליתרת חשבון ה-PayPal שלך. אם אינך יכול לבטל את התשלום, יש לך עדיין אפשרות לבקש החזר.