מה עלי לעשות אם החשבון שלי מוגבל משום שלא סיפקתי את הפרטים המבוקשים בהתאם לחוק FATCA?

גם אם החשבון שלך מוגבל, תוכל להיכנס אליו ולגשת לפרטים לגבי חוק FATCA. מתוך החשבון שלך תוכל להתחיל את תהליך האישור על-ידי מענה למספר שאלות או באמצעות מסירת הטפסים הרלוונטיים. תהליך האישור יושלם כאשר:

  • תספק את כל הפרטים המבוקשים,
  • תבחן את דף האישור באינטרנט
  • תספק חתימה אלקטרונית או חתימה בכתב
לאחר שתשלים תהליך זה, החשבון שלך אינו אמור להמשיך להיות כפוף למגבלות החלות כתוצאה מדרישות הדיווח בהתאם לחוק FATCA. מגבלות נוספות על החשבון שלך או מגבלות אחרות שאינן קשורות לחוק FATCA ימשיכו לחול.