כיצד להוריד את היסטוריית העסקאות שלי כקובץ?

תחת היסטוריה תמצא את כל עסקאות ה-PayPal שלך כולל העמלות וההחזרים (ראה עמודת העמלות ברשימת הפעילויות שלך). תוכל להוריד את היסטוריית העסקאות שלך ל-Quicken‏, QuickBooks‏, או לקובץ מופרד פסיקים או טאבים. ניתן לפתוח קובץ מופרד פסיקים או טאבים בכל גיליון אלקטרוני, כגון Microsoft Excel‏.

כדי להפיק דוח של היסטוריית העסקאות שלך ולהוריד אותו כקובץ:

 1. עבור אל www.paypal.co.il והיכנס לחשבון שלך.
 2. לחץ על 'פעולות' בתפריט העליון.
 3. לחץ על 'כל הפעולות' ובחר במידע הרצוי.
 4. הזן את החודש או את טווח התאריכים הרצוי.
 5. לחץ על 'מפורט' בצידו השמאלי של הדף, כדי לצפות בפרטים נוספים.
 6. לחץ על 'דפי חשבון' בצידו השמאלי של הדף.
 7. לחץ על 'ייצוא פעילות'.
 8. בחר בסוג הקובץ אשר ברצונך להוריד ולחץ על 'הורד'.

היסטוריית העסקאות שלך מכילה תיעוד נפרד של כל תשלום, הכולל תיאור מפורט של מצב התשלום.

כדי לצפות בסיכום הפיננסי החודשי או בדוח המכירות החודשיות שלך:

 1. עבור אל www.paypal.co.il והיכנס לחשבון שלך.
 2. לחץ על 'פעולות' בתפריט העליון.
 3. לחץ על 'דפי חשבון' בצידו השמאלי של הדף.
 4. לחץ על 'מרכז הדוחות'.
 5. בחר בדוח הרצוי.
 6. הזן את החודש או את טווח התאריכים הרצוי לך.
 7. בחר במטבע ולחץ על 'הצג דוח'.
 8. בחר בסוג הקובץ אשר ברצונך להוריד ולחץ על 'הורד'.

להגדרה של מצבי התשלום שלך, ראה את הרשימה הבאה:

 • לא נדרש: הנמען לא קיבל או בחר שלא לקבל את התשלום שלך
 • לא נסלק: תשלום ההמחאה האלקטרונית טרם נסלק
 • הושלם: הנמען קיבל את התשלום שלך
 • נסלק: סליקת תשלום ההמחאה האלקטרונית מהחשבון שלך הושלמה והתשלום זוכה לחשבון הנמען
 • בוטל: התשלום בוטל על-ידי השולח
 • נדחה: הנמען דחה את התשלום. הכסף זוכה בחזרה לחשבון שלך
 • הוחזר: התשלום הוחזר לחשבון ה-PayPal של השולח
 • תשלום מבוטל: התשלום בוטל על-ידי השולח. הכסף זוכה בחזרה לחשבון השולח
 • כרטיס אשראי: אם סוג התשלום הוא חיוב, הכסף נשלח באמצעות כרטיס אשראי. אם סוג התשלום הוא זיכוי, התשלום שחויב בכרטיס האשראי שלך בוטל והכסף זוכה בחזרה לכרטיס האשראי