ניהול משתמשים

השתמש בחשבון עסקי PayPal שלך כדי להוסיף משתמשים לחשבונך, ליצור מספר כניסות ורמות גישה ולהקצות הרשאות ספציפיות, כך שעובדיך יוכלו להשלים משימות עבורך. לדוגמה, אם יש לך רואה חשבון, מנהל אדמיניסטרטיבי או איש פיתוח, תוכל להקצות להם הרשאות מתאימות.

תכונה זו של PayPal מאפשרת לך להעניק גישה לחשבון PayPal לעד 200 עובדים, שלכל אחד מהם מזהה כניסה ורמת אישור ייחודיים.

ניהול משתמשים לשמירה על בקרה פנימית

מאחר שתכונה זו מאפשרת לך להעניק למספר אנשים גישה אל חשבון ה-PayPal שלך ובמקביל להגביל את יכותם לבצע פעולות מסוימות, תוכל לשמור על פעולה חלקה של העסק שלך על-ידי האצלת משימות, ועם זאת להימנע מהדאגות הכרוכות בהענקת גישה שאינה נדרשת לעובדים מסוימים אל מידע רגיש או אל תכונות.

לדוגמה, ייתכן שתרצה להעניק לעובד גישה להצגת היסטוריית העסקאות של חשבון ה-PayPal שלך, כך שיוכל לאמת שתשלום התקבל ולהכין את המוצר למשלוח. על-ידי יצירת מזהה כניסה עם הרשאת 'הצגה בלבד' זו, אתה מאפשר לעובד להציג את פרטי החשבון, אולם העובד לא יוכל לשלוח תשלום או למשוך כסף.

אלה ההרשאות שתוכל להקצות לכל עובד:

 • שלח תשלום
 • תשלומים המוניים
 • בקש תשלום
 • הוסף כסף
 • תן החזרים
 • משוך כסף
 • בטל תשלומים
 • הפץ תשלומים המוניים
 • תזמן הוראות קבע
 • הצג יתרה
 • הצג פרופיל
 • ערוך פרופיל
 • דון בחשבון עם שירות הלקוחות
 • טפל באישורים והתחשבנויות
 • השתמש במשלוח PayPal‏
 • הפעל ואשר רכיבי API
 • היסטוריית עסקאות, דו"ח התחשבנות

כדי להתחיל להשתמש בהוספת משתמשים לחשבונך ולניהול רמות הגישה שלהם, היכנס לחשבון ה-PayPal שלך, עבור אל הפרופיל שלך ולחץ על 'נהל משתמשים' תחת 'פרטי חשבון'.