מלא מראש את פרטי הלקוח בעת ההרשמה ל-PayPal‏


שפר את שביעות הרצון של לקוחותיך על-ידי מילוי מראש של דפי התשלום שלהם ב-PayPal‏.

אם כבר אספת את פרטי ההתקשרות של הלקוחות שלך, תוכל להעביר אותם ל-PayPal כדי למלא מראש את דף ההרשמה של החבר החדש ב-PayPal‏. המשתנים שמאפשרים לך להעביר פרטי התקשרות של לקוחות מפורטים למטה. דפי ההרשמה ל-PayPal של לקוחותיך ימולאו מראש בפרטים שאתה מעביר, אך הלקוחות יוכלו לערוך אותם לפני ההרשמה.


first_nameשם פרטי (תווים אלפאנומריים בלבד. אורך מרבי = 32‏)
last_nameשם משפחה (תווים אלפאנומריים בלבד. אורך מרבי = 64‏)
address1רחוב (ראשון מתוך שני שדות) (תווים אלפאנומריים בלבד. אורך מרבי = 100‏)
address2רחוב (שני מתוך שני שדות) (תווים אלפאנומריים בלבד. אורך מרבי = 100‏)
cityעיר (תווים אלפאנומריים בלבד. אורך מרבי = 100‏)
stateמדינה (חייב להיות קיצור רשמי באורך שני תווים)
zipמיקוד (ספרות בלבד. אורך מרבי = 32 תווים)
countryמגדיר את ארץ המשלוח והחיוב.
emailכתובת אימייל אורך מרבי = 127‏)
night_phone_aאזור החיוג עבור מספרי טלפון בארה"ב, או קוד הארץ עבור מספרי טלפון מחוץ לארה"ב. פעולה זו תמלא מראש את מספר הטלפון בבית של הקונה. (ספרות בלבד. אורך מרבי = 3‏)
night_phone_bהקידומת באורך שלוש ספרות עבור מספרי טלפון בארה"ב, או מספר הטלפון המלא עבור מספרי טלפון מחוץ לארה"ב, לא כולל קוד ארץ. פעולה זו תמלא מראש את מספר הטלפון בבית של הקונה. (ספרות בלבד. אורך מרבי = 16‏)


קוד ה-HTML הבא לדוגמה מראה כיצד לכלול את משתני המילוי מראש האופציונליים בקוד של לחצני התשלום שלך. יש ליצור את המשתנים וערכיהם באופן דינמי באמצעות האתר שלך ולכלול אותם בכתובת ה-URL שאליה אתה שולח קונים כאשר הם מנסים לבצע תשלום ב-PayPal‏.

השדות המודגשים הם שדות מילוי מראש.

<FORM ACTION="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" METHOD="POST">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="cmd" VALUE="_xclick">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="business" VALUE="recipient@paypal.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="undefined_quantity" VALUE="1">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="item_name" VALUE="hat‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="item_number" VALUE="123">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="amount" VALUE="15.00">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="shipping" VALUE="1.00">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="shipping2" VALUE="0.50">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="currency_code" VALUE="ILS">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="first_name" VALUE="John‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="last_name" VALUE="Doe‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="address1" VALUE="9 Elm Street‎‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="address2" VALUE="Apt 5‏‎">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="city" VALUE="Berwyn‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="state" VALUE="PA‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="zip" VALUE="19312">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="lc" VALUE="IL">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="email" VALUE="buyer@domain.com‏">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="night_phone_a" VALUE="610">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="night_phone_b" VALUE="555">
<INPUT TYPE="image" NAME="submit" BORDER="0" SRC="http://www.paypal.com/he_IL/i/btn/btn_buynow_LG.gif" ALT="PayPal - הדרך הקלה והבטוחה יותר לשלם באינטרנט">
<img alt="" border="" width="1" height="1" src="https://www.paypal.com/he_IL/i/scr/pixel.gif">

</FORM>