שימוש בשדות אפשרויות באתר שלך


שדות אפשרויות מאפשרים ללקוחות שלך לבחור אפשרויות (כגון גודל או צבע) עבור הפריטים שהם קונים. כל פריט יכול לכלול עד שתי אפשרויות, ושדות אפשרות תואמים ללחצני 'קנה עכשיו', סל הקניות של PayPal ולחצני 'מינויים והוראות קבע'.

הדרישות עבור שדות האפשרויות הן:
  • כל שם אפשרות מוגבל ל-30 תווים
  • אפשרויות התפריט הנפתח לא יכללו יותר מ-10 פריטי תפריט בני 30 תווים כל אחד (אם אתה משתמש ב'מפעל הלחצנים' ליצירת קוד ה-HTML שלך. אם אתה עורך את הקוד באופן ידני, תוכל להוסיף אפשרויות תפריט נוספות)
  • לא ניתן להשתמש בשדות האפשרויות עבור אפשרויות שישנו את מחיר הפריט
עליך להיות בקיא בעריכת קוד HTML כדי לבצע חלק מפעולות המתוארות במאמר זה.

שימוש ב'מפעל הלחצנים' ליצירת שדות אפשרויות


בעת הוספת אפשרויות באמצעות 'מפעל הלחצנים' של ‏PayPal, הקוד שאנו מפיקים באופן אוטומטי מיישר את שדות האפשרויות באופן אנכי בטבלה נסתרת, וממקם את הלחצן 'קנה עכשיו' מחוץ לטבלה. כל שעליך לעשות הוא להדביק את הקוד בדף האינטרנט שלך:

גודל
צבע

<form name="_xclick" action="https://www.paypal.com/il/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="me@mybiz.com">
<input type="hidden" name="currency_code" value="ILS">
<input type="hidden" name="item_name" value="T-Shirt">
<input type="hidden" name="amount" value="10.00">
<table>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on0" value="Size">Size</td>
    <td>
    <select name="os0">
     <option value="Select a Size">Select a Size
    <option value="Small">Small
    <option value="Medium">Medium
    <option value="Large">Large
    </select></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on1" value="Color" maxlength="200">Color</td>
    <td>
    <input type="text" name="os1"></td>
  </tr>
</table>
<input type="image" src="http://www.paypal.com/he_IL/i/btn/x-click-but01.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
</form>


ארגון שדות אפשרויות באמצעות HTML


תוכל גם לערוך את קוד ה-HTML כדי לשנות את אופן התצוגה של שדות האפשרויות באתר שלך. כדי לארגן אותם בצורה אופקית, מקם אותם בשורה אחת בטבלה (הפעם, כלול את הלחצן בשורת הטבלה):

גודלצבע

<form name="_xclick" action="https://www.paypal.com/il/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="me@mybiz.com">
<input type="hidden" name="currency_code" value="ILS">
<input type="hidden" name="item_name" value="T-Shirt">
<input type="hidden" name="amount" value="10.00">
<table>
  <tr>
    <td>
    <input type="hidden" name="on0" value="Size">Size</td>
    <td>
    <select name="os0">
    <option value="Select a Size">Select a Size
    <option value="Small">Small
    <option value="Medium">Medium
    <option value="Large">Large
    </select></td>
    <td>
    <input type="hidden" name="on1" value="Color">Color</td>
    <td>
    <input type="text" name="os1" maxlength="200"></td>
    <td>
    <input type="image" src="http://www.paypal.com/he_IL/i/btn/x-click-but01.gif" border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!"></td>
  </tr>
</table>
</form>


שימוש בסוגי שדות אחרים


אם אתה בקיא ב-HTML‏, ייתכן שתרצה לנסות להשתמש ברכיבי טופס שונים (כגון לחצני אפשרויות או תיבות סימון) עם האפשרויות שלך. כדי להעביר את המידע הדרוש ל-PayPal‏, ודא שהקוד למטה מופיע בתוך תגי ‎<form>‎‏ הרלוונטיים וששם ה-HTML של כל שדה אפשרות הוא ‎os0‏ או ‎os1‏:

‏Small‏Medium‏ Large

‎<input type="radio" name="os0" value="Small"> Small‎‏
‎<input type="radio" name="os0" value="Medium"> Medium‎‏
‎<input type="radio" name="os0" value="Large"> Large‎‏

שמות האפשרויות המתאימים מועברים באמצעות שדות מוסתרים, שצוינו ב-HTML באופן הבא:

‎<input type="hidden" name="on0" value="מידה">‎‏