Få din returporto refunderet.

Nogle gange er de varer, som du køber på nettet, ikke helt som forventet. Nu kan du sende dem retur uden at tænke på udgifterne til returportoen – dem refunderer vi. Tjenesten er gratis og gælder, uanset om du handler i Danmark eller i udlandet*.

Aktiver med blot ét klik

Når jeg klikker på knappen "Aktiver med blot ét klik", aktiverer jeg gratis tjenesten Tilbagebetaling af returporto og accepterer de generelle betingelser for brug.

Har du allerede aktiveret tjenesten? Se, hvordan du anmoder om en tilbagebetaling.

Få returportoen tilbage, uanset hvor i verden du har handlet.

Shop på nettet i hele verden, og betal med PayPal. Hvis en vare ikke lever op til dine forventninger, kan vi give dig pengene tilbage for din returporto.

Ikke som du forventede? Intet problem.

For stor, for lille, i stykker … uanset årsagen til, at du vil sende varen tilbage, kan du tage det helt roligt. Du sender blot varen retur og beder om at få pengene tilbage for returportoen.

Det er ganske enkelt. Og gratis.

1

Betal med PayPal
Når du har aktiveret tjenesten, vil du få tilbagebetalt dine udgifter til returportoen, forudsat at betalingen opfylder betingelserne, og anmodningen godkendes.*

2

Fortryd købet
Send varen retur til butikken.
 

3

Opret et krav
Log på din PayPal-konto, og vælg betalingen for den vare, du har sendt retur. Klik på "Anmod om tilbagebetaling af returporto" i betalingsoplysningerne, og upload de dokumenter, du bliver bedt om.

billede af grøn cirkel, der har penge

Få dine penge tilbage
Hvis din anmodning godkendes, sætter vi pengene ind på din PayPal-konto inden for 5 dage.

Har du en webbutik?

Tilbyd dine kunder denne tjeneste.

Få mere at vide

*Tjenesten Tilbagebetaling af returporto tilbydes af PayPal Pte. Ltd i samarbejde med tjenesteudbyderen Telus International Europe. Se vilkårene.