Obecné podmínky používání

Služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal

Tyto obecné podmínky používání („obecné podmínky používání“) popisují podmínky, na základě kterých společnost PayPal Pte. Ltd. nabízí službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal (dále jen „služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal“ nebo „služba“) určitým uživatelům platební služby PayPal. PayPal Pte. Ltd. („PayPal“) je společnost registrovaná v Singapuru pod číslem 200509725E, se sídlem na adrese 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Služba proplacení nákladů na vrácení zboží je poskytována společností CallPoint New Europe AD (s obchodním názvem Telus International Europe, dále jen „poskytovatel služby“) jménem společnosti PayPal. CallPoint New Europe AD je společnost registrovaná v Bulharsku pod číslem 9829/2004, DIČ BG175138361, se sídlem na adrese 115K Tsarigradsko Chaussee Blvd., Sofía 1784, Bulgaria.

Služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal je bez dalších poplatků vyhrazena výlučně majitelům účtu PayPal, kteří službu aktivovali zadáním e-mailové adresy na stránce https://www.paypal.eu/returns/ (dále jen „vy“). Používáním služby tyto obecné podmínky používání přijímáte a vyjadřujete s nimi souhlas. Obecné podmínky používání představují podmínky smlouvy mezi vámi a společností PayPal, kterými se řídí vaše používání služby.

Tyto obecné podmínky používání popisují službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal a platí od 1. prosince 2016. Tyto obecné podmínky používání nahrazují všechny předchozí verze, které vám mohly být zaslány nebo které máte k dispozici.

Při registraci ve službě je nutné, abyste si přečetli a přijali všechny podmínky obsažené v obecných podmínkách používání a vyjádřili s nimi souhlas. Obecné podmínky používání jsou vám předloženy a uzavřeny v angličtině. Souhlasíte s tím, že jakékoli použití služby z vaší strany bude představovat souhlas s obecnými podmínkami používání. Doporučujeme, abyste si uložili nebo vytiskli kopii obecných podmínek používání (včetně všech zásad) a uschovali si ji.

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost PayPal velmi důležitá. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů PayPal, abyste lépe porozuměli našemu závazku chránit vaše soukromí a také našim pravidlům pro používání a zveřejňování vašich osobních údajů. Souhlasíte s tím, že společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (subjekt poskytující platební službu PayPal uživatelům z EU) a společnost PayPal mezi sebou a s dceřinými společnostmi a podřízenými společnostmi společnosti PayPal Inc. (společnost registrovaná ve státu Delaware) („skupina společností PayPal“) a poskytovatelem služeb sdílejí vaši e-mailovou adresu a další informace nezbytné pro obecný provoz služby (včetně mimo jiné proto, aby umožnily proplacení poštovného za vrácenou položku).

Kdy mohu využít službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal?

V souladu s podmínkami těchto obecných podmínek používání můžete získat náhradu v rámci služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal, pouze pokud jsou splněny následující předpoklady:Jste u společnosti PayPal registrováni jako majitel účtu PayPal s bydlištěm v České republice, Finsku, Řecku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, v Bulharsku, Litvě, Slovinsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Estonsku, na Kypru, Maltě nebo v Portugalsku a váš účet PayPal není zablokován nebo omezen; Zakoupili jste položku online a použili jste účet PayPal jako jediný způsob platby za celý nákup; Aktivovali jste službu na webové stránce https://www.paypal.eu/returns/; Zahájili jste vrácení položky zakoupené výše v rámci lhůty pro vrácení a v souladu s podmínkami pro vrácení schválenými prodejcem (osoba nebo subjekt prodávající zboží prostřednictvím tržiště, například prodejce na portálu eBay, dále jen „prodejce“) nebo obchodníkem (jiné osoby nebo subjekty prodávajících zboží mimo tržiště, například e-shopy, dále jen „obchodník“); Odeslali jste odpovídající položku zpět prodejci nebo obchodníkovi prostřednictvím běžné české, finské, řecké, maďarské, rumunské, slovenské, bulharské, litevské, slovinské, chorvatské, lotyšské, estonské, kyperské, maltské nebo portugalské poštovní služby, kurýrní služby nebo jakéhokoli jiného běžného způsobu doručení nebo služby;Odeslali jste žádost o vrácení peněz za poštovné (dále jen „žádost o vrácení peněz“) pro danou vratku do 30 kalendářních dnů od odeslání vrácené položky v souladu s těmito obecnými podmínkami používání a postupy průběžně zveřejňovanými službou PayPal; Služba PayPal vaši žádost o vrácení peněz schválila.

Na co se služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal nevztahuje?

Služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal se nevztahuje na: nákupy uskutečněné v rozporu se zásadami používání služby PayPal nebo smlouvou s uživatelem služby PayPal; nemateriální nebo nehmotné položky a nákupy kupónů (například Groupon), licence na digitální obsah a služby; položky, u kterých je vrácení prostřednictvím české, finské, řecké, maďarské, rumunské, slovenské, bulharské, litevské, slovinské, chorvatské, lotyšské, estonské, kyperské, maltské nebo portugalské běžné poštovní služby, kurýrní služby nebo jiného běžného způsobu doručení nebo služby již zaplaceno prodejcem nebo obchodníkem; hotovost, cestovní šeky, lístky, kreditní nebo debetní karty nebo jiné převoditelné platební nástroje; položky, které nelze vrátit v souladu s obecnými obchodními podmínkami prodejce nebo obchodníka (například uplynul termín pro vrácení schválený prodejcem nebo obchodníkem); náklady související se ztrátou, krádeží nebo poškozením položky při jejím vrácení; položky, které byly zcela nebo částečně zaplaceny hotově nebo jiným způsobem platby, než je služba PayPal (v rámci služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal lze proplatit pouze náklady na vrácení položek zaplacených výhradně přes službu PayPal); jakékoli položky, které splňují podmínky vrácení poštovného nebo proplacení nákladů na poštovné při vrácení zboží v rámci jiného podobného programu (poskytovaného společností PayPal nebo třetí stranou); nákupy uskutečněné více než sto padesát (150) dnů před odesláním žádosti o vrácení peněz.

Mohu službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal využít, pokud už prodejce nebo obchodník podobnou službu nabízí?

Nikoli. Službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal lze využít jen v případě, že daný prodejce nebo obchodník nenabízí službu bezplatného vrácení nebo proplacení nákladů na vrácení prostřednictvím běžné české, finské, řecké, maďarské, rumunské, slovenské, bulharské, litevské, slovinské, chorvatské, lotyšské, estonské, kyperské, maltské nebo portugalské poštovní služby, kurýrní služby nebo jakéhokoli jiného běžného způsobu doručení nebo služby. V případě, že daný prodejce nebo obchodník nabízí službu bezplatného vrácení nebo proplacení nákladů na vrácení prostřednictvím běžné české, finské, řecké, maďarské, rumunské, slovenské, bulharské, litevské, slovinské, chorvatské, lotyšské, estonské, kyperské, maltské nebo portugalské poštovní služby, kurýrní služby nebo jakéhokoli jiného běžného způsobu doručení nebo služby, je nutné využít danou službu.

Je ve službě proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal stanovena maximální výše vrácené částky?

Ano. Pro každou žádost o vrácení peněz platí limit ve výši 30 EUR. Přesná výše tohoto limitu závisí na zemi, ve které se nacházíte. Viz tabulka níže.

Maximální částka, kterou lze v rámci jedné žádosti vrátit, závisí na vaší zemi:
Řecko, Finsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta a Portugalsko 30 EUR
Česká republika   820 CZK
Maďarsko               9 300 HUF
Rumunsko             130 RON
Bulharsko               55 LV
Litva             100 LTL
Chorvatsko                220 HRK

Pokud vracíte několik kusů stejné položky současně, budou považovány za jedno vrácení, na které se bude vztahovat limit pro vrácení peněz ve výši 30 EUR pro Řecko, Finsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Maltu a Portugalsko, 820 CZK pro Českou republiku, 9 300 HUF pro Maďarsko, 130 RON pro Rumunsko, 55 LV pro Bulharsko, 100 LTL pro Litvu a 220 HRK pro Chorvatsko.

Kolikrát mi mohou být vráceny peníze v rámci služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal?

V rámci služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal mohou být jednomu uživateli vráceny peníze maximálně 12krát za jeden kalendářní rok. Pro každé ID transakce PayPal jsou povolena tři (3) vrácení.
Pokud vracíte několik položek ze stejné transakce při třech (3) různých příležitostech, budou se považovat za tři (3) vrácení a podléhat odpovídajícímu limitu pro vrácení peněz.

Na koho se mám obrátit s dotazy ohledně služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal?

S dotazy ohledně služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal se můžete obrátit na e-mailovou adresu paypalreturns@telusinternational.com.

Stojí mě něco služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal?

Nikoli. Za použití této služby neplatíte žádné poplatky. Je však potřeba, abyste splnili všechny požadavky a povinnosti (včetně mimo jiné splnění požadavků způsobilosti pro vrácení peněz v rámci služby).

Jak podám žádost o vrácení peněz v rámci služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal?

Přihlaste se ke svému účtu PayPal a vyberte transakci položky, kterou jste vrátili. Na stránce s údaji o transakci klikněte na možnost „Požádat o vrácení peněz za poštovné při vrácení zásilky“ a připojte příslušné dokumenty, které jsou požadovány ve formuláři.
Pokud v žádosti chybí některý z potřebných dokumentů, budete mít na jeho doplnění dalších 14 kalendářních dnů od data podání žádosti o vrácení peněz.
Chcete-li žádost upravit, přihlaste se ke svému účtu, vyberte transakci vrácené položky a klikněte na možnost „Požádat o vrácení peněz za poštovné při vrácení zásilky“.

Jaké informace musím přiložit k žádosti o vrácení peněz?

1.Je nutné odeslat náležitě vyplněný formulář žádosti o vrácení peněz.
2.Vrácení je potřeba provést prostřednictvím běžné české, finské, řecké, maďarské, rumunské, slovenské, bulharské, litevské, slovinské, chorvatské, lotyšské, estonské, kyperské, maltské nebo portugalské poštovní služby, kurýrní služby nebo jakéhokoli jiného běžného způsobu doručení nebo služby. V závislosti na tom, jakým způsobem jste za vrácení zaplatili, je nutné odeslat následující dokumenty:

a.Pokud jste zboží poslali zpět prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby s možností sledování zásilky, přiložte kopii nebo fotografii účtenky, na které je uvedena zaplacená částka a dodací adresa obchodníka nebo prodejce.
b. Pokud jste zboží poslali zpět prostřednictvím běžné pošty (bez možnosti sledování zásilky), přiložte kopii nebo fotografii účtenky s cenou za poštovné a také fotografii zásilky, na které je vidět adresa obchodníka nebo prodejce.
c. Pokud byly náklady na vrácení odečteny od ceny za vrácení zboží, přiložte následující dva dokumenty:
kopii e-mailu o platbě od obchodníka nebo služby PayPal, ve kterém je uvedena původní cena vrácené položky;

kopii e-mailu o vrácení peněz od obchodníka nebo služby PayPal, ve kterém je uvedena výše vrácené částky.

Kopie, fotografie nebo naskenované verze původních dokumentů budou přijaty jen v případě, že jsou dobře čitelné. Tyto dokumenty je třeba nahrát z formuláře žádosti o vrácení peněz dostupného na stránce s údaji o transakci. Původní dokumenty si vždy uschovejte. Během ověřování vaší žádosti o vrácení peněz vás můžeme požádat o jejich předložení, pokud nebudou poskytnuté kopie dostatečně čitelné.

Jakým způsobem obdržím vrácené peníze?

Pokud bude vaše žádost o vrácení peněz schválena službou PayPal, obdržíte příslušné prostředky přímo na účet PayPal.

Jak se dozvím, zda byla moje žádost o vrácení peněz schválena?

O každé fázi zpracování požadavku vás budeme informovat e-mailem:

Potvrzení žádosti o vrácení peněz: ve stejný den (případně první pracovní den po přijetí žádosti o vrácení peněz, pokud byla přijata po 17:00 GMT nebo v nepracovní den)

Oznámení o schválení nebo zamítnutí žádosti o vrácení peněz: 5 pracovních dnů od přijetí úplné žádosti

Vrácení peněz: 5 pracovních dnů od oznámení o schválení žádosti o vrácení peněz

Dodatečné podmínky týkající se fungování služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal

Používáním služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal: berete na vědomí, že všechny žádosti o vrácení peněz musí být úplné, pravdivé a přesné;potvrzujete, že jste se seznámili s těmito obecnými podmínkami používání a bezpodmínečně přijímáte jejich obsah.

Je vaší povinností nás informovat, pokud se domníváte, že došlo k chybě, neoprávněné transakci nebo nesprávnému či neoprávněnému použití služby. Veškeré žádosti o vrácení peněz, které z jakéhokoli důvodu nesplňují podmínky a postupy uvedené v těchto obecných podmínkách používání, budou automaticky zamítnuty a nebudete mít nárok vrácení peněz.

Stejně tak budou zamítnuty všechny žádosti o vrácení peněz, které byly podány nebo vytvořeny na základě chybných nebo nesprávných informací nebo dokumentů. Můžeme vás také vyloučit ze služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal a zrušit vám všechny výhody související s touto službou. Pozastavení nebo obnovení vaší způsobilosti pro službu vám oznámíme e-mailem.

Služba PayPal a/nebo její poskytovatel služeb s vámi bude komunikovat e-mailem. Z tohoto důvodu byste měli pravidelně kontrolovat svou e-mailovou schránku, abyste měli přehled o zprávách zaslaných službou PayPal a/nebo jejím poskytovatelem služeb.

Služba PayPal (a její poskytovatel služeb) vynaloží veškeré úsilí pro to, aby byla služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal neustále přístupná a fungovala spolehlivě.

Do míry povolené odpovídajícími zákony budou služba PayPal, skupina společností PayPal a poskytovatel služby: vůči vám odpovědní pouze za rozumně předvídatelné ztráty a škody způsobené přímo v důsledku porušení obecných podmínek používání z jejich strany; a bez ohledu na odrážku bezprostředně výše nebudou v žádném případě odpovědní za: prodlevy nebo selhání při poskytování služby a žádný z následujících druhů ztrát nebo škod vzniklých v souvislosti s obecnými podmínkami používání (ať už na základě smlouvy, přečinu (včetně mimo jiné nedbalosti) nebo jinak): všechny ztráty zisku, dobrého jména, obchodních příležitostí, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor, a to i v případě, že jsme byli na možnost vzniku takovýchto škod, ztráty zisku, dobrého jména, obchodních příležitostí, smluv, výnosů nebo předpokládaných úspor upozorněni; za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat; jakékoli ztráty nebo škody, které neplynou přímo z porušení obecných podmínek používání z naší strany; ani jakékoli ztráty nebo škody nad rámec těch, které byly způsobeny jako přímý důsledek porušení obecných podmínek používání z naší strany (bez ohledu na to, zda takové ztráty nebo škody jste nebo nejste schopni prokázat).

Máme právo kdykoli upravit, změnit nebo rozšířit obecné podmínky používání („změna“) tím, že zveřejníme jejich upravenou verzi na webových stránkách PayPal. Změny budou prováděny výhradně z naší strany, a pokud do jednoho měsíce nevznesete námitku, budeme mít za to, že jste je přijali. Lhůta jednoho měsíce se přitom nevztahuje na případy, kdy je změna požadována zákonem nebo souvisí s přidáním nové služby, další funkce ke stávající službě nebo jakoukoli jinou změnou, u které si v dobré víře myslíme, že neomezí vaše práva ani nerozšíří vaše povinnosti. V takových případech může být změna provedena bez předchozího upozornění a okamžitě nabude účinnosti. Pokud změnu nepřijmete, nesmíte službu proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal používat.

Služba PayPal může kdykoli a z jakéhokoli důvodu přistoupit ke změně, pozastavení nebo ukončení služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal (nebo kterékoli části služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal nebo jejího obsahu) bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně. V rozumné možné míře o tom budete informováni e-mailem alespoň 30 dnů předem.

Jazykem používaným ve službě proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal bude angličtina.

Služba proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal a obecné podmínky používání budou podléhat zákonům v Anglii. Jakýkoli spor, který vyvstane z implementace služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal, bude podléhat nevýhradní jurisdikci anglických soudů. „Nevýhradní jurisdikce anglických soudů“ jednoduše řečeno znamená, že pokud byste proti nám mohli na základě této smlouvy podat žalobu u soudu, přijatelným soudem by byl soud sídlící v Anglii, avšak můžete si místo toho zvolit podání žaloby u soudu v jiné zemi. Ve všech případech budou platit anglické zákony.

Máte-li obecné dotazy týkající se služby proplacení nákladů na vrácení zboží PayPal, odešlete e-mail na adresu paypalreturns@telusinternational.com.

Službu proplacení nákladů na vrácení zboží nabízí společnost PayPal Pte. Ltd. registrovaná v Singapuru pod číslem 200509725E se sídlem na adrese 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 03898 Singapore.

Poskytovatelem služby je společnost CallPoint New Europe AD (s obchodním názvem Telus International Europe), jednající jménem společnosti PayPal Pte Ltd.