Policy Updates

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

>> Näytä aiemmat päivitykset käytäntöihin

Päivitykset käytäntöihin

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Julkaistu: 28.2.2018 (katso voimaantulopäivämäärät kunkin sopimuksen kohdalta alta)

 

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti alla esitettyinä voimaantulopäivämäärinä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllämainittua päivämäärää, jolloin Tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso nykyiset voimassa olevat Oikeudelliset sopimukset.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 28.2.2018

 

1. Ilmoitus uudesta Ensisijaisen rahoituslähteen käytännöstä

Tämä ilmoitus tehdään PayPalin käyttäjäsopimuksen osion 3.6 mukaisesti.

Jos olet Suomessa olevaan osoitteeseen rekisteröity Käyttäjä, PayPal voi 28.2.2018 alkaen lopettaa osion 3.6.c soveltamisen ja käyttää PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaisella tavalla Ensisijaista rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan hankkimiseksi tiettyjen Maksumääräysten täyttämiseksi, vaikka sinulla olisi olemassa olevaa Saldoa.  PayPalin käyttäjäsopimuksen osiota 3.6 on muutettu vastaavasti.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 25.5.2018

 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

1. Henkilötietojen hallinta ja suojaus

Kun käytät PayPal-palveluja maksujen vastaanottamiseen asiakkailta, sekä sinä että PayPal käsittelette kyseisten asiakkaiden henkilötietoja.  Olemme muuttaneet osiota 5.7 selkeyttämään PayPalin ja käyttäjän lainsäädännöllisiä asemia (ja käyttäjän velvoitteita) käyttäjän asiakkaiden ja muiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä PayPal-palvelujen käytön yhteydessä. Kohta 5.7 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

5.7 Maksunpalautuskäytäntösi, tietojen suojaus, tietosuojakäytäntösi ja suojaus. Jos myyt tuotteita tai palveluja, suosittelemme, että julkaiset palautuskäytännön ja tietosuojakäytännön verkkosivustollasi.

Tietosuojakäytännössäsi on selvästi ja nimenomaisesti ilmoitettava, että kaikki PayPal-tapahtumat ovat PayPalin tietosuojakäytännön alaisia.  Sinun on käytettävä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä kaikkien PayPalin tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tiedot PayPal-käyttäjistä ja PayPalista.

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen.  PayPalin ja Kauppiaan käsitellessä mitä tahansa Henkilötietoja tämän Sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli toimii tahollaan rekisterinpitäjänä. Kukin Osapuoli sitoutuu noudattamaan rekisterinpitäjiin sovellettavia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia palvelujensa osalta ja muutoin tämän sopimuksen puitteissa. Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että PayPalilla ja Kauppiaalla on omat, erikseen määritellyt tietosuojakäytännöt, ilmoitukset ja toimintatavat hallussaan oleville henkilötiedoille ja että PayPal ja Kauppias ovat kumpikin erikseen rekisterinpitäjiä (eivät yhteinen rekisterinpitäjä).

Tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi PayPalin ja Kauppiaan tulee muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta:

 1. toteuttaa ja pitää jatkuvasti yllä kaikki henkilötietojen käsittelyssä tarvittavat suojaustoimenpiteet;
 2. pitää kirjaa kaikista tämän Sopimuksen puitteissa suoritetuista käsittelytoiminnoista ja
 3. olla tietoisesti tekemättä mitään tai sallimatta minkään tekemistä, mistä saattaisi seurata Tietosuojalainsäädännön rikkominen toisen osapuolen toimesta.

Osiossa 10.2 mainittujen PayPalin oikeuksien lisäksi, jos PayPalin mukaan verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on kohtuullinen todennäköisyys tietosuojaloukkaukselle, joka voi johtaa asiakkaiden tietojen luvattomaan julkistamiseen, voimme ryhtyä muihin tarpeellisina pitämiimme toimiin ja/tai vaatia, että annat meille tietoja tällaisista rikkomuksista.”

 

2. Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot

Olemme lisänneet uuden osion 5.8 ”Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot”, jossa kuvaillaan PayPal-toiminto, jota käyttämällä voit (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi) määrätä PayPalin asettamaan varasi pitoon tietyksi ajaksi.  Uusi kohta 7 kuuluu seuraavasti: 

5.8 Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot. Tietyt PayPal-toiminnot voivat sallia sinun (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) määrätä PayPalin pitämään varojasi (mukaan lukien PayPalin kautta saamiasi maksuja) Varantotililläsi.  Tällaisessa tapauksessa näytämme kyseisten varojen saatavuuden tilan PayPal-tilisi saldossa. Tilan kuvaus voi vaihdella sen mukaan, mitä toimintoa käyttämällä määräsit meidät asettamaan pidon.  Jollei tämän sopimuksen muissa ehdoissa toisin määrätä, PayPal vapauttaa varat pidosta sinun (tai yhteisön, jolle olet antanut oikeuden toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) PayPalille antaman määräyksen mukaan.

 

3. Esimerkkejä tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske

Olemme muuttaneet osiota 11.10c (pääosio 11.10, jonka otsikko on ”Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?”) sen selventämiseksi, että mitkään tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa, eivät ole oikeutettuja PayPal-myyjien turvaan.  Osio 11.10c (esitetään yhdessä pääosion kanssa) kuuluu nyt seuraavasti (lisätyt/muutetut kohdat alleviivattu):

"11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

c. Tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa. Esimerkiksi suorana korttimaksuna vastaanotetut maksut (kanavana on Zong, Website Payment Pro (PayPal Direct Payment ja Virtual Terminal) eivät ole kelpoisia suojaan.”

 

4. Palkkiot – Palkkiot Henkilökohtaistentapahtumien maksuista

Seuraavia kohtia on muokattu:

 • Hinnaston 1 osio, jossa esitetään, miten Henkilökohtaisten tapahtumien maksuihin liittyvät palkkiot lasketaan; ja
 • Hinnaston 1 osio A4 (Sanasto), 

jotka:

 1. selventävät, että nyt ainoastaan vastaanottaja (ei vastaanottaja) maksaa Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta;
 2. selventävät Palkkiot, jotka veloitetaan Kotimaisen Henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettämisestä Saldosta, joka on saatu automaattisesti prepaid-kortilta;
 3. selventävät, miten PayPal laskee ja kerää eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot, kun lähetät maksun, ja
 4. esittelevät Rajat ylittävien Henkilökohtaisten tapahtumien maksuihin sovellettavan uuden Palkkionjärjestelmän, jossa maksat PayPalille:
  • vastaanottajan Tilin maan mukaan määräytyvän kiinteän Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta ja
  • ylimääräisen 3,4 %:n ja Kiinteän maksun suuruisen Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta (palkkio veloitetaan maksun vastaanoton valuuttana)maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti muusta Rahoituslähteestä kuin pankkitilistä saatua Saldoa.

Meillä on myös ilo ilmoittaa, että Kotimaisten Henkilökohtaisten tapahtumien maksun lähettämisestä ei veloiteta Palkkiota (muutoin kuin mahdollisesta Valuuttamuunnoksesta), jos lähettävän käyttäjän rekisteröity osoite on Irlannissa.

Hinnaston 1 osioiden A1 ja A4 teksti on nyt seuraava (lisätyt kohdat alleviivattu):

"A1. Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Huomaa, että lähettäjä maksaa Palkkion. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot tulevat näkyviin maksun hetkellä. 

Jos prosenttiperusteisesta palkkiosta ja/tai Kiinteästä palkkiosta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 osioista A4.5, A4.6 ja A4.7.

 

A1.1 Kotimaiset Henkilökohtaisten tapahtumien maksupalkkiot

Tapahtumat

Palkkio summan osuudesta, jonka lähde on:
- nykyinen Saldo; tai
- maksua varten automaattisesti pankkitililtä saatu Saldo
.

Palkkio maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti mistä tahansa muusta Rahoituslähteestä saatua Saldoa.

Kotimaisen henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen Saldostasi

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

 

 

3,4 % + kiinteä palkkio

 

 

A1.2 Rajat ylittävät Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot

Voit määrittää palkkion tietyn maan Käyttäjälle lähetetylle Rajat ylittävälle Henkilökohtaisen tapahtuman maksulle alla olevien ohjeiden mukaisesti..

Vaihe 1. Selvitä, missä maassa vastaanottajan rekisteröity osoite sijaitsee. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.4. Epäselvissä tilanteissa kysy vastaanottajalta (toinen sarake).

Vaihe 2. Etsi sovellettava Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta (ja soveltuvissa tilanteissa myös ylimääräinen Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta) (kolmas ja neljäs sarake).

Tapahtumat

Vastaanottajan tilin maa

Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

^

^^^

Ylimääräinen Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti muusta Rahoituslähteestä kuin pankkitilistä saatua Saldoa ^

Rajat ylittävän Henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen Saldosta

Yhdysvallat, Kanada, Pohjois-Eurooppa, Eurooppa I, Eurooppa II

1,99 EUR

3,4 % + kiinteä palkkio

Mikä tahansa muu maa^^

3,99 EUR

 

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina maksuina Palkkioita sovellettaessa.

^^ Jollei kyseisessä maassa rekisteröidyn vastaanottajan palvelun saatavuudesta muuta johdu.

^^^ Jos maksu vastaanotetaan eri valuuttana, tämä palkkio veloitetaan vastaanotettuna valuuttana valuuttamuunnoksen (jota koskee Valuutan muuntopalkkio) jälkeen jäljempänä olevan Hinnaston 1 osion A4.7 mukaisesti.

 

A4. Sanasto

A4.1 A "Kaupallinen tapahtuma" -maksu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen ostoa ja myyntiä, minkä tahansa muun kaupallisen tapahtuman tekemistä tai maksujen vastaanottamista, kun "pyydät rahaa" PayPalin kautta.

A4.2 A "Henkilökohtainen tapahtuma" -maksu tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Lähetä rahaa -kohdan Perhe ja ystävät -välilehdeltä) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä ilman, että taustalla on mitään kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa).

Jos suoritat kaupallisen tapahtuman (esimerkiksi myyt tavaroita tai palveluja), et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

A4.2.1 Käyttäjä ei voi lähettää rahaa henkilökohtaiseen tapahtumaan joistakin maista, mukaan lukien Kiina ja (joissakin tapauksissa) Saksa.

A4.2.2 Brasiliaan ja Intiaan rekisteröityjä tilejä ei saa käyttää Henkilökohtaisten tapahtumien maksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Se tarkoittaa, ettet voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja Brasiliaan tai Intiaan rekisteröidyille tileille ja

A4.2.3 lähettäjä maksaa Palkkion.

A4.3 A "Kotimainen" maksu suoritetaan, kun sekä lähettäjän että vastaanottajan asuinmaaksi on rekisteröity PayPalissä sama maa.

A4.4 A "Rajat ylittävä" maksu suoritetaan, kun lähettäjälle ja vastaanottajalle on rekisteröity PayPaliin eri asuinmaat.  Tietyt maat on ryhmitelty yhteen seuraavien ohjeiden mukaan helpottamaan vertailua Rajat ylittävien Palkkioiden laskennassa:

Ryhmän nimi

Maat

Pohjois-Eurooppa

Ahvenanmaa, Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.

Eurooppa I

Itävalta, Belgia, Kanaalisaaret, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Mansaari, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Vatikaanivaltio.

Eurooppa II

Albania, Andorra, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjän Federaatio, Serbia, Sveitsi, Ukraina.

 

A4.5 Prosenttipohjaiset palkkiot (esim. 3,4 %) ovat kyseistä prosenttiosuutta vastaava määrä maksun summasta, ja ne (ellei toisin mainita) veloitetaan valuuttana, jona maksu on vastaanotettu.

A4.6 Kiinteät palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista ja Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista (ellei toisin mainita) perustuvat valuuttaan, jossa maksu on vastaanotettu, seuraavasti:

Valuutta:

Palkkio:

Valuutta:

Palkkio:

Australian dollari:

0,30 AUD

Uuden-Seelannin dollari:

0,45 NZD

Brasilian real:

0,60 BRL

Norjan kruunu:

2,80 NOK

Kanadan dollari:

0,30 CAD

Filippiinien peso:

15,00 PHP

Tšekin koruna:

10,00 CZK

Puolan zloty:

1,35 PLN

Tanskan kruunu:

2,60 DKK

Venäjän rupla:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporen dollari:

0,50 SGD

Hongkongin dollari:

2,35 HKD

Ruotsin kruunu:

3,25 SEK

Unkarin forintti:

90,00 HUF

Sveitsin frangi:

0,55 CHF

Uusi Israelin sekeli:

1,20 ILS

Uusi Taiwanin dollari:

10,00 TWD

Japanin jeni:

40,00 JPY

Thaimaan baht:

11,00 THB

Malesian ringgit:

2,00 MYR

Englannin punta:

0,20 GBP

Meksikon peso:

4,00 MXN

Yhdysvaltain dollari:

0,30 USD

 

A4.7 Eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot maksujen lähettämisestä: Jotkut sinulta veloitettavat PayPalin Palkkiot ovat eri valuuttana kuin Saldo tai Saldot, joista olet lähettänyt maksusumman. Tällaisessa tapauksessa PayPal suorittaa (osion 8.2 mukaisesti) valuuttamuunnoksen (josta veloitamme Valuutan muuntopalkkion Hinnaston 1 osiossa A3.1 määritetyllä tavalla) kunkin alkuperäisen Saldon valuutasta valuuttaan, jossa Palkkio on maksettava, ja veloittaa Palkkiot muunnetusta Saldosta.

 

5. Muut muutokset

PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu:

 • olemassaolevan sanamuodon selventämiseksi ja parantamiseksi seuraavissa kohdissa:

Osio

Muutos

 • 4.10 Sähköisen rahan lähettäminen useammassa valuutassa.

Tämän osion otsikko on nyt ”Sähköisen rahan lähettäminen eri valuuttoina”, ja osioon on tehty eri valuuttoina lähettävien maksujen suorittamista selkeyttäviä muutoksia.

 • 5.5 Rahan vastaanottaminen useammassa valuutassa.

Tämän osion otsikko on nyt ”Rahan vastaanottaminen useina valuuttoina”.

 • 15  Määritelmät

Tätä osoita on muutettu, jotta

 • seuraavat määritelmät selkeytyvät ”Rahoituslähde” (mukaan lukien selkeytys, että prepaid-kortti voidaan tietyissä tapauksissa luokitella Rahoituslähteeksi) ja ”Euroopan talousalue” tai ”ETA” ja
 • seuraavat uudet määritetyt termit voidaan ottaa käyttöön: rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijä, käsittelijä, rekisteröity, tietosuojalainsäädäntö, henkilötiedot ja käsittely.

 

; ja

 • korjattu vähäisiä painovirheitä.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 25.5.2018

 

Pääset PayPalin tietosuojakäytännön muutettuun versioon klikkaamalla  tästä tai avaamalla nykyisen Tietosuojakäytännön yläreunassa näkyvän linkin. Nykyiseen Tietosuojakäytäntöön pääset useimmilla PayPal-sivuilla näkyvän alatunnisteen Tietosuojakäytäntö-kohdasta tai klikkaamalla tästä.

Tietosuojaan liittyviä toimintatapojamme on päivitetty Tietosuojakäytäntöömme ja joidenkin sisältöjen sanamuotoa on muutettu käytäntöjemme ymmärtämisen helpottamiseksi.  Päivitetty tietosuojakäytäntö korvaa PayPal-palvelujen nykyisen Tietosuojakäytännön ja selittää PayPalin keräämät henkilötiedot ja niiden käyttötavat sekä PayPalin eri palveluissa käyttäjän käytössä olevat valinnat ja hallinnointimahdollisuudet. Päivitetyn Tietosuojakäytännön myötä PayPalin tietosuojakäytännöt ovat EU:n yleisten tietosuoja-asetusten mukaiset.

Kehotamme sinua perehtymään päivitettyyn Tietosuojakäytäntöön. Jos vastustat päivitettyä Tietosuojakäytäntöä, voit sulkea tilisi ennen 25.5.2018.