Policy Updates

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

>> Näytä tulevat päivitykset käytäntöihin

Menneet päivitykset käytäntöihin

 

Tällä sivulla näytetään tärkeitä PayPal-palveluihin, käyttäjäsopimukseen ja muihin käytäntöihin tehtyjä muutoksia.

 

*Katso ennen joulukuuta 2013 tehdyt päivitykset käytäntöihin tästä PDF-asiakirjasta.

 

llmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin
Julkaistu: 31.5.2018 (katso voimaantulopäivämäärät kunkin sopimuksen kohdalta alla)

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti alla esitettyinä voimaantulopäivämäärinä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllä mainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.


Katso nykyiset voimassaolevat oikeudelliset sopimukset


Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.
Voimaantulopäivämäärä: 31.8.2018

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

1.  Muut muutokset

PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu vähäisten painovirheiden korjaamiseksi.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttösääntöihin.
Voimaantulopäivämäärä: 31.8.2018

Näet PayPalin käyttösääntöjen muutettuun versioon kyseisen asiakirjan tällä hetkellä voimassa olevan version alapuolella klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

1. Vihamielisyys, väkivalta, rodullinen suvaitsemattomuus ja rikoksen taloudellinen hyödyntäminen

 

Olemme selventämässä Käyttösääntöjen ehtoa, joka koskee vihamielisyyttä, väkivaltaa, rodullista suvaitsemattomuutta ja rikoksen taloudellista hyödyntämistä. Kyseinen määräys muutetaan seuraavaan muotoon (esitetään kontekstissa päälauseidensa yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

"PayPal-palveluja ei saa käyttää toimintoihin, jotka: … 2. koskevat tapahtumia, jotka liittyvät… (f) vihamielisyyden, väkivallan, rodullisen tai muun syrjivän suvaitsemattomuuden tai rikoksen taloudellisen hyödyntämisen edistämiseen…"

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Julkaistu: 28.2.2018 (katso voimaantulopäivämäärät kunkin sopimuksen kohdalta alta)

 

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti alla esitettyinä voimaantulopäivämäärinä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllämainittua päivämäärää, jolloin Tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso nykyiset voimassa olevat Oikeudelliset sopimukset.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 28.2.2018

 

1. Ilmoitus uudesta Ensisijaisen rahoituslähteen käytännöstä

Tämä ilmoitus tehdään PayPalin käyttäjäsopimuksen osion 3.6 mukaisesti.

Jos olet Suomessa olevaan osoitteeseen rekisteröity Käyttäjä, PayPal voi 28.2.2018 alkaen lopettaa osion 3.6.c soveltamisen ja käyttää PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaisella tavalla Ensisijaista rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan hankkimiseksi tiettyjen Maksumääräysten täyttämiseksi, vaikka sinulla olisi olemassa olevaa Saldoa.  PayPalin käyttäjäsopimuksen osiota 3.6 on muutettu vastaavasti.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 25.5.2018

 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

1. Henkilötietojen hallinta ja suojaus

Kun käytät PayPal-palveluja maksujen vastaanottamiseen asiakkailta, sekä sinä että PayPal käsittelette kyseisten asiakkaiden henkilötietoja.  Olemme muuttaneet osiota 5.7 selkeyttämään PayPalin ja käyttäjän lainsäädännöllisiä asemia (ja käyttäjän velvoitteita) käyttäjän asiakkaiden ja muiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä PayPal-palvelujen käytön yhteydessä. Kohta 5.7 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

5.7 Maksunpalautuskäytäntösi, tietojen suojaus, tietosuojakäytäntösi ja suojaus. Jos myyt tuotteita tai palveluja, suosittelemme, että julkaiset palautuskäytännön ja tietosuojakäytännön verkkosivustollasi.

Tietosuojakäytännössäsi on selvästi ja nimenomaisesti ilmoitettava, että kaikki PayPal-tapahtumat ovat PayPalin tietosuojakäytännön alaisia.  Sinun on käytettävä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä kaikkien PayPalin tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tiedot PayPal-käyttäjistä ja PayPalista.

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen.  PayPalin ja Kauppiaan käsitellessä mitä tahansa Henkilötietoja tämän Sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli toimii tahollaan rekisterinpitäjänä. Kukin Osapuoli sitoutuu noudattamaan rekisterinpitäjiin sovellettavia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia palvelujensa osalta ja muutoin tämän sopimuksen puitteissa. Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että PayPalilla ja Kauppiaalla on omat, erikseen määritellyt tietosuojakäytännöt, ilmoitukset ja toimintatavat hallussaan oleville henkilötiedoille ja että PayPal ja Kauppias ovat kumpikin erikseen rekisterinpitäjiä (eivät yhteinen rekisterinpitäjä).

Tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi PayPalin ja Kauppiaan tulee muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta:

 1. toteuttaa ja pitää jatkuvasti yllä kaikki henkilötietojen käsittelyssä tarvittavat suojaustoimenpiteet;
 2. pitää kirjaa kaikista tämän Sopimuksen puitteissa suoritetuista käsittelytoiminnoista ja
 3. olla tietoisesti tekemättä mitään tai sallimatta minkään tekemistä, mistä saattaisi seurata Tietosuojalainsäädännön rikkominen toisen osapuolen toimesta.

Osiossa 10.2 mainittujen PayPalin oikeuksien lisäksi, jos PayPalin mukaan verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on kohtuullinen todennäköisyys tietosuojaloukkaukselle, joka voi johtaa asiakkaiden tietojen luvattomaan julkistamiseen, voimme ryhtyä muihin tarpeellisina pitämiimme toimiin ja/tai vaatia, että annat meille tietoja tällaisista rikkomuksista.”

 

2. Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot

Olemme lisänneet uuden osion 5.8 ”Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot”, jossa kuvaillaan PayPal-toiminto, jota käyttämällä voit (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi) määrätä PayPalin asettamaan varasi pitoon tietyksi ajaksi.  Uusi kohta 7 kuuluu seuraavasti: 

5.8 Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot. Tietyt PayPal-toiminnot voivat sallia sinun (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) määrätä PayPalin pitämään varojasi (mukaan lukien PayPalin kautta saamiasi maksuja) Varantotililläsi.  Tällaisessa tapauksessa näytämme kyseisten varojen saatavuuden tilan PayPal-tilisi saldossa. Tilan kuvaus voi vaihdella sen mukaan, mitä toimintoa käyttämällä määräsit meidät asettamaan pidon.  Jollei tämän sopimuksen muissa ehdoissa toisin määrätä, PayPal vapauttaa varat pidosta sinun (tai yhteisön, jolle olet antanut oikeuden toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) PayPalille antaman määräyksen mukaan.

 

3. Esimerkkejä tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske

Olemme muuttaneet osiota 11.10c (pääosio 11.10, jonka otsikko on ”Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?”) sen selventämiseksi, että mitkään tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa, eivät ole oikeutettuja PayPal-myyjien turvaan.  Osio 11.10c (esitetään yhdessä pääosion kanssa) kuuluu nyt seuraavasti (lisätyt/muutetut kohdat alleviivattu):

"11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

c. Tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa. Esimerkiksi suorana korttimaksuna vastaanotetut maksut (kanavana on Zong, Website Payment Pro (PayPal Direct Payment ja Virtual Terminal) eivät ole kelpoisia suojaan.”

 

4. Palkkiot – Palkkiot Henkilökohtaistentapahtumien maksuista

Seuraavia kohtia on muokattu:

 • Hinnaston 1 osio, jossa esitetään, miten Henkilökohtaisten tapahtumien maksuihin liittyvät palkkiot lasketaan; ja
 • Hinnaston 1 osio A4 (Sanasto), 

jotka:

 1. selventävät, että nyt ainoastaan vastaanottaja (ei vastaanottaja) maksaa Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta;
 2. selventävät Palkkiot, jotka veloitetaan Kotimaisen Henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettämisestä Saldosta, joka on saatu automaattisesti prepaid-kortilta;
 3. selventävät, miten PayPal laskee ja kerää eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot, kun lähetät maksun, ja
 4. esittelevät Rajat ylittävien Henkilökohtaisten tapahtumien maksuihin sovellettavan uuden Palkkionjärjestelmän, jossa maksat PayPalille:
  • vastaanottajan Tilin maan mukaan määräytyvän kiinteän Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta ja
  • ylimääräisen 3,4 %:n ja Kiinteän maksun suuruisen Palkkion Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta (palkkio veloitetaan maksun vastaanoton valuuttana)maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti muusta Rahoituslähteestä kuin pankkitilistä saatua Saldoa.

Meillä on myös ilo ilmoittaa, että Kotimaisten Henkilökohtaisten tapahtumien maksun lähettämisestä ei veloiteta Palkkiota (muutoin kuin mahdollisesta Valuuttamuunnoksesta), jos lähettävän käyttäjän rekisteröity osoite on Irlannissa.

Hinnaston 1 osioiden A1 ja A4 teksti on nyt seuraava (lisätyt kohdat alleviivattu):

"A1. Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Huomaa, että lähettäjä maksaa Palkkion. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot tulevat näkyviin maksun hetkellä. 

Jos prosenttiperusteisesta palkkiosta ja/tai Kiinteästä palkkiosta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 osioista A4.5, A4.6 ja A4.7.

 

A1.1 Kotimaiset Henkilökohtaisten tapahtumien maksupalkkiot

Tapahtumat

Palkkio summan osuudesta, jonka lähde on:
- nykyinen Saldo; tai
- maksua varten automaattisesti pankkitililtä saatu Saldo
.

Palkkio maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti mistä tahansa muusta Rahoituslähteestä saatua Saldoa.

Kotimaisen henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen Saldostasi

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

 

 

3,4 % + kiinteä palkkio

 

 

A1.2 Rajat ylittävät Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot

Voit määrittää palkkion tietyn maan Käyttäjälle lähetetylle Rajat ylittävälle Henkilökohtaisen tapahtuman maksulle alla olevien ohjeiden mukaisesti..

Vaihe 1. Selvitä, missä maassa vastaanottajan rekisteröity osoite sijaitsee. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.4. Epäselvissä tilanteissa kysy vastaanottajalta (toinen sarake).

Vaihe 2. Etsi sovellettava Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta (ja soveltuvissa tilanteissa myös ylimääräinen Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta) (kolmas ja neljäs sarake).

Tapahtumat

Vastaanottajan tilin maa

Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

^

^^^

Ylimääräinen Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksusta maksusumman osuudesta, johon on käytetty automaattisesti muusta Rahoituslähteestä kuin pankkitilistä saatua Saldoa ^

Rajat ylittävän Henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen Saldosta

Yhdysvallat, Kanada, Pohjois-Eurooppa, Eurooppa I, Eurooppa II

1,99 EUR

3,4 % + kiinteä palkkio

Mikä tahansa muu maa^^

3,99 EUR

 

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina maksuina Palkkioita sovellettaessa.

^^ Jollei kyseisessä maassa rekisteröidyn vastaanottajan palvelun saatavuudesta muuta johdu.

^^^ Jos maksu vastaanotetaan eri valuuttana, tämä palkkio veloitetaan vastaanotettuna valuuttana valuuttamuunnoksen (jota koskee Valuutan muuntopalkkio) jälkeen jäljempänä olevan Hinnaston 1 osion A4.7 mukaisesti.

 

A4. Sanasto

A4.1 A "Kaupallinen tapahtuma" -maksu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen ostoa ja myyntiä, minkä tahansa muun kaupallisen tapahtuman tekemistä tai maksujen vastaanottamista, kun "pyydät rahaa" PayPalin kautta.

A4.2 A "Henkilökohtainen tapahtuma" -maksu tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Lähetä rahaa -kohdan Perhe ja ystävät -välilehdeltä) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä ilman, että taustalla on mitään kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa).

Jos suoritat kaupallisen tapahtuman (esimerkiksi myyt tavaroita tai palveluja), et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

A4.2.1 Käyttäjä ei voi lähettää rahaa henkilökohtaiseen tapahtumaan joistakin maista, mukaan lukien Kiina ja (joissakin tapauksissa) Saksa.

A4.2.2 Brasiliaan ja Intiaan rekisteröityjä tilejä ei saa käyttää Henkilökohtaisten tapahtumien maksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Se tarkoittaa, ettet voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja Brasiliaan tai Intiaan rekisteröidyille tileille ja

A4.2.3 lähettäjä maksaa Palkkion.

A4.3 A "Kotimainen" maksu suoritetaan, kun sekä lähettäjän että vastaanottajan asuinmaaksi on rekisteröity PayPalissä sama maa.

A4.4 A "Rajat ylittävä" maksu suoritetaan, kun lähettäjälle ja vastaanottajalle on rekisteröity PayPaliin eri asuinmaat.  Tietyt maat on ryhmitelty yhteen seuraavien ohjeiden mukaan helpottamaan vertailua Rajat ylittävien Palkkioiden laskennassa:

Ryhmän nimi

Maat

Pohjois-Eurooppa

Ahvenanmaa, Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.

Eurooppa I

Itävalta, Belgia, Kanaalisaaret, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Mansaari, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Vatikaanivaltio.

Eurooppa II

Albania, Andorra, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjän Federaatio, Serbia, Sveitsi, Ukraina.

 

A4.5 Prosenttipohjaiset palkkiot (esim. 3,4 %) ovat kyseistä prosenttiosuutta vastaava määrä maksun summasta, ja ne (ellei toisin mainita) veloitetaan valuuttana, jona maksu on vastaanotettu.

A4.6 Kiinteät palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista ja Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista (ellei toisin mainita) perustuvat valuuttaan, jossa maksu on vastaanotettu, seuraavasti:

Valuutta:

Palkkio:

Valuutta:

Palkkio:

Australian dollari:

0,30 AUD

Uuden-Seelannin dollari:

0,45 NZD

Brasilian real:

0,60 BRL

Norjan kruunu:

2,80 NOK

Kanadan dollari:

0,30 CAD

Filippiinien peso:

15,00 PHP

Tšekin koruna:

10,00 CZK

Puolan zloty:

1,35 PLN

Tanskan kruunu:

2,60 DKK

Venäjän rupla:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singaporen dollari:

0,50 SGD

Hongkongin dollari:

2,35 HKD

Ruotsin kruunu:

3,25 SEK

Unkarin forintti:

90,00 HUF

Sveitsin frangi:

0,55 CHF

Uusi Israelin sekeli:

1,20 ILS

Uusi Taiwanin dollari:

10,00 TWD

Japanin jeni:

40,00 JPY

Thaimaan baht:

11,00 THB

Malesian ringgit:

2,00 MYR

Englannin punta:

0,20 GBP

Meksikon peso:

4,00 MXN

Yhdysvaltain dollari:

0,30 USD

 

A4.7 Eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot maksujen lähettämisestä: Jotkut sinulta veloitettavat PayPalin Palkkiot ovat eri valuuttana kuin Saldo tai Saldot, joista olet lähettänyt maksusumman. Tällaisessa tapauksessa PayPal suorittaa (osion 8.2 mukaisesti) valuuttamuunnoksen (josta veloitamme Valuutan muuntopalkkion Hinnaston 1 osiossa A3.1 määritetyllä tavalla) kunkin alkuperäisen Saldon valuutasta valuuttaan, jossa Palkkio on maksettava, ja veloittaa Palkkiot muunnetusta Saldosta.

 

5. Muut muutokset

PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu:

 • olemassaolevan sanamuodon selventämiseksi ja parantamiseksi seuraavissa kohdissa:

Osio

Muutos

 • 4.10 Sähköisen rahan lähettäminen useammassa valuutassa.

Tämän osion otsikko on nyt ”Sähköisen rahan lähettäminen eri valuuttoina”, ja osioon on tehty eri valuuttoina lähettävien maksujen suorittamista selkeyttäviä muutoksia.

 • 5.5 Rahan vastaanottaminen useammassa valuutassa.

Tämän osion otsikko on nyt ”Rahan vastaanottaminen useina valuuttoina”.

 • 15  Määritelmät

Tätä osoita on muutettu, jotta

 • seuraavat määritelmät selkeytyvät ”Rahoituslähde” (mukaan lukien selkeytys, että prepaid-kortti voidaan tietyissä tapauksissa luokitella Rahoituslähteeksi) ja ”Euroopan talousalue” tai ”ETA” ja
 • seuraavat uudet määritetyt termit voidaan ottaa käyttöön: rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijä, käsittelijä, rekisteröity, tietosuojalainsäädäntö, henkilötiedot ja käsittely.

 

; ja

 • korjattu vähäisiä painovirheitä.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 25.5.2018

 

Pääset PayPalin tietosuojakäytännön muutettuun versioon klikkaamalla  tästä tai avaamalla nykyisen Tietosuojakäytännön yläreunassa näkyvän linkin. Nykyiseen Tietosuojakäytäntöön pääset useimmilla PayPal-sivuilla näkyvän alatunnisteen Tietosuojakäytäntö-kohdasta tai klikkaamalla tästä.

Tietosuojaan liittyviä toimintatapojamme on päivitetty Tietosuojakäytäntöömme ja joidenkin sisältöjen sanamuotoa on muutettu käytäntöjemme ymmärtämisen helpottamiseksi.  Päivitetty tietosuojakäytäntö korvaa PayPal-palvelujen nykyisen Tietosuojakäytännön ja selittää PayPalin keräämät henkilötiedot ja niiden käyttötavat sekä PayPalin eri palveluissa käyttäjän käytössä olevat valinnat ja hallinnointimahdollisuudet. Päivitetyn Tietosuojakäytännön myötä PayPalin tietosuojakäytännöt ovat EU:n yleisten tietosuoja-asetusten mukaiset.

Kehotamme sinua perehtymään päivitettyyn Tietosuojakäytäntöön. Jos vastustat päivitettyä Tietosuojakäytäntöä, voit sulkea tilisi ennen 25.5.2018.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Julkaistu: 9.10.2017 (katso voimaantulopäivämäärät kunkin sopimuksen kohdalta alta)

 

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti alla esitettyinä voimaantulopäivämäärinä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllä mainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Tutustu nykyisiin voimassa oleviin oikeudellisiin sopimuksiin.
 


Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 9. tammikuuta 2018

 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

1. Lakien ja viranomaismääräysten mukaisuutesi

Alati muuttuvat käytännöt, lait ja viranomaismääräykset vaikuttavat elämiimme enemmän kuin koskaan ennen.  Erityisesti, jos käytät PayPalia liiketoimintaan, johon saattaa liittyä säädeltyä toimintaa, lisenssin alaista toimintaa, vientiä tai tuontia, veroja tai tapahtumia ulkomaisena valuuttana, haluamme muistuttaa, että olet yksin vastuussa siitä, että ymmärrät kaikki oman lainkäyttöalueesi lait, säännöt ja viranomaismääräykset, jotka voivat koskea sinua PayPalin palvelujen käyttöösi liittyen, ja että toimit niiden mukaisesti.

Olemme tämän mukaisesti päivittäneet Tärkeää tietoa – Keskeiset riskit ja ehdot ‑osion (teksti ennen osiota 1), jotta tämä kohta selkeytyy.  Nyt teksti on seuraavanlainen (lisätyt kohdat on alleviivattu):

"TÄRKEÄÄ TIETOA – KESKEISET RISKIT JA EHDOT 

Olet yksin vastuussa siitä, että ymmärrät kaikki oman lainkäyttöalueesi lait, säännöt ja viranomaismääräykset, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käyttöösi liittyen ja että toimit niiden mukaisesti. Ne voivat liittyä muun muassa säädeltyyn toimintaan, lisenssin alaiseen toimintaan, vientiin tai tuontiin, veroihin tai tapahtumiin ulkomaisissa valuutoissa.

…"

 

2. Kielet

Olemme muuttaneet osiota, jonka otsikko on "Tämän Sopimuksen tekeminen" ja osiota 1.4 (aiemmin "Ilmoitukset sinulle", nyt "Viestintä sinulle"). Näin täsmennämme kielet, joilla Käyttäjäsopimus tehdään ja joita voimme käyttää viestinnässä kanssasi. 

Tämän osion keskeisen osan, jonka otsikko on "Tämän Sopimuksen tekeminen", teksti on nyt seuraava (lisätyt osat on alleviivattu):

"…Tämä Sopimus toimitetaan Sinulle ja tehdään vain englanninkielisenä. …"

Osion 1.4 keskeisen osan (otsikko aiemmin "Ilmoitukset sinulle", nyt "Viestintä sinulle") teksti on nyt seuraava (lisätyt osat on alleviivattu):

"1.4 Viestintä sinulle.

1.4.1 Kielet. Tämä Sopimus tehdään vain englanninkielisenä.  Viestimme sinulle vain englanniksi.

1.4.2 Ilmoitukset sinulle. …"

 

3. Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen muuna valuuttana kuin Tilisi ensisijaisena valuuttana

Muutimme osioita 6.1 ja 6.4 selventääksemme tilanteita, joissa PayPal saattaa tehdä valuuttamuunnoksen (jossa tapauksessa PayPal saattaa veloittaa Valuutan muuntopalkkion, joka määritetään Hinnaston 1 osiossa A3.1.1.). Osioiden 6.1 ja 6.4 teksti on nyt seuraava (lisätyt/muutetut kohdat alleviivattu):

"6.1 Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen. Voit nostaa varoja siirtämällä niitä sähköisesti pankkitilillesi (tätä nosto-/lunastustoimintoa kutsutaan joskus "pankkiin siirtämiseksi") tai jos olet rekisteröitynyt Luottokortin nostoalueen käyttäjä, Mastercard- tai Visa-kortilla. Jotkut lainkäyttöalueet voivat sallia varojen nostamisen joko pankkitilille tai kortille. Pankkitilin tai kortin, jolle pyydät Sähköisen rahan lunastusta, pitää olla määräinen Tilin ensisijaisena valuuttana tai muuna valuuttana, jota PayPal tukee asuinmaassasi. Saldot lunastetaan Tilisi ensisijaisena valuuttana. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

a. Jos nostat saldoa, joka on muuna kuin Tilisi ensisijaisena valuuttana, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio kyseisen saldon muuntamisesta ensisijaiseen valuuttaasi (osion 8.2. mukaisesti).

b. Jos nostat pankkitilille tai kortille, jonka valuutta on muu kuin Tilisi ensisijainen valuutta, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio nostetun valuutan summan muuntamisesta pankkitilisi tai korttisi valuuttaan (osion 8.2. mukaisesti). 

Katso myös osio 6.4, jos Tililläsi on saldoa useana valuuttana.

6.4. Rahan nostaminen useammassa valuutassa. Jos Saldossasi on useita valuuttoja, voit valita jonkin niistä, kun nostat varoja, mutta jos muuta ei sovita, nosto tapahtuu Tilisi ensisijaisena valuuttana.  Jos voit nostaa varoja Mastercard- tai Visa-kortillesi, nostoon saatetaan soveltaa tämän Sopimuksen Hinnastossa 1 mainittua palkkiota, ja se saattaa tapahtua muuna kuin ensisijaisena valuuttanasi, riippuen siitä, tukeeko PayPal nostoa kortin perusvaluuttaan.  Katso osiosta 6.1 tietoja siitä, miten sinulta voidaan veloittaa Valuutan muuntopalkkio muunnoksesta ensisijaiseen valuuttaasi tai ensisijaisesta valuutastasi, kun nostat Saldoasi."

 

4. Valuutan muunto

Olemme muokanneet osiota 8.2 (Valuutan muunto) ja Hinnaston 1 osiota A3.1 (Muut Palkkiot – valuutan muunto) selventääksemme, mitä tapahtuu, jos tapahtumaasi sisältyy PayPalin suorittama valuutan muunto. Osion 8.2 ja Hinnaston 1 osion A3.1 teksti on nyt seuraava (lisätyt/muutetut kohdat alleviivattu):

"8.2 Valuutan muunto. Jos tapahtumaasi sisältyy PayPalin suorittama valuutan muunto, muunto tapahtuu valuuttakurssilla, jonka olemme määrittäneet kyseiselle valuutanvaihdolle.  Tämä on "Perusvaluuttakurssi".

Perusvaluuttakurssi perustuu valuutan tukkumarkkinoilla saatavilla oleviin hintoihin tai, jos laki tai viranomaismääräys sitä edellyttää, asiaankuuluviin viranomaisten viitehintoihin muuntopäivänä tai edeltävänä arkipäivänä.

Sen jälkeen lisäämme Valuutan muuntopalkkion (tämän Sopimuksen Hinnaston 1 osiossa A3.1 määritetyllä tavalla) Perusvaluuttakurssiin, minkä perusteella muodostamme lopullisen valuuttakurssin, jota tapahtumassasi käytetään. Joissakin tapauksissa (katso osiot 4.7 ja 4.8) tätä lopullista valuuttakurssia voidaan käyttää välittömästi ilmoittamatta sinulle. 

"Valuuttamuunnin"-työkalu on käytössä Tilisi kautta ja sitä voi käyttää työkalun käyttöhetkellä voimassa olevien tietyissä valuutanvaihdoissa käytettävien valuuttakurssien (sisältäen Valuutan muuntopalkkion) tarkasteluun.

Jos PayPal tarjoaa sinulle valuutan muunnon, kun suoritat tapahtuman, näet tapahtumassa käytettävän valuuttakurssin (johon sisältyy Valuutan muuntopalkkio), ennen kuin siirryt maksutapahtuman valtuutukseen. Jatkamalla maksutapahtuman vahvistusta hyväksyt valuutan muunnon näytetyn valuuttakurssin (johon sisältyy Valuutan muuntopalkkio) pohjalta.

Voit kieltäytyä PayPalin tarjoamasta valuutan muunnosta ennen maksun viimeistelyä valitsemalla maksun aikana Tarkastele tietojasi ‑sivulta Muut muuntovaihtoehdot.

Jos kauppias tarjoaa PayPalin sijasta valuutan muuntoa myyntihetkellä ja haluat valtuuttaa maksutapahtuman kauppiaan vaihtokurssin ja vaihtopalkkion hyväksyen, PayPal ei ole vastuussa kyseisestä valuutan muunnosta.

Jos maksusi rahoitetaan pankki- tai luottokortilta ja siihen kuuluu PayPalin suorittama valuutan muunto, tekemällä tämän Sopimuksen hyväksyt ja valtuutat PayPalin muuntamaan valuutan luotto- tai pankkikortin myöntäjäsi sijaan. 

Jos vastaanotat maksun valuuttana, joka ei ole Tilisi ensisijainen valuutta, ja maksun lähettäjällä ei ole PayPal-tiliä, PayPal muuntaa maksun summan Tilisi ensisijaiseen valuuttaan maksun suorittamishetkellä tämän osion 8.2 mukaisesti (paitsi jos PayPal on muuta sopinut), ja hyväksyt, että maksat tämän Sopimuksen Hinnaston 1 osion A3.1.1 Valuutan muuntopalkkion (joka sisältyy maksamaasi valuuttakurssiin), ennen minkään muun tapahtumapalkkion soveltamista.

 

A3.1.1 Valuuttamuunnot PayPal-tilisi summamääristä, jotka eivät ole osa tiettyä tapahtumaa tilille tai tililtä (esim. saldon muuntaminen toiseen valuuttaan) ja tapahtumat, joihin liittyy valuutan muunto, jonka osalta myyjä on suostunut kantamaan muuntopalkkion:

Peruskurssi + 2,5 %.


A3.1.2 Kaikki muut tapahtumat, joihin sisältyy valuutan muunto ja joiden muuntopalkkiota myyjä ei ole sitoutunut maksamaan:

Peruskurssi + 4,0 %."

 

5. PayPal-ostajien turva

Osiota 13.4a on muutettu, jotta saadaan selvennettyä, että PayPal voi yksipuolisella päätöksellä sulkea automaattisesti minkä tahansa Valituksen tai Riitautuksen, joka PayPalin epäilyn mukaan ei liity kelpoiseen ostoon.

Myös osiota 13.6 on muutettu, jotta saadaan selvennettyä, mitä voi tapahtua, jos Maksun vastaanottaja esittää todisteet siitä, että osto on toimitettu tai suoritettu ostajalle ostajan kanssa sovitulla tavalla.

Osioiden 13.3 (esitetään kontekstissa yhdessä päälauseen kanssa) ja 13.5 c muutettujen osien teksti on nyt seuraava (kussakin tapauksessa lisätyt osat on alleviivattu):

"13.2 Mitkä ovat PayPal-ostajien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jotta olisit kelpoinen maksuun PayPal-ostajien turvan mukaisesti, kaikkien seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

 1. Maksusi pitää koskea hyväksyttävää tuotetta, ja se pitää olla tehty PayPal-tililtäsi (lisätietoja hyväksyttävästä tuotteesta on osiossa 13.3);
 2. Maksu lähetetään Maksunsaajalle seuraavasti:
  1. Ostoihin liittyvät INR-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
  2. Kelvollisiin ostoihin liittyvät SNAD-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
 3. Tee Valitus 180 päivän kuluessa siitä, kun olet lähettänyt maksun ja noudata verkossa olevaa valituksenratkaisuprosessia, joka on kuvattu alla olevassa kohdassa "Kuinka ongelma ratkaistaan?". Katso osio 13.5.

13.3 Minkä tyyppiset maksut ovat kelvollisia korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?

Useimpien tavaroiden ja palveluiden ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia tapahtumia:

 • kiinteistöjen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asuinkiinteistöt),
 • minkään liiketoiminnan osuuksien ostot,
 • ajoneuvojen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet) lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyörät ja pyörillä varustetut leijulaudat,
 • maksut joukkorahoitus- ja/tai joukkolainausalustoilla,
 • tilaustyönä valmistettujen tuotteiden ostot (ellei ole ilmoitettu, että niitä ei ole vastaanotettu),
 • tuotteiden ostot, jotka on kielletty PayPalin Käyttösäännöissä,
 • tuotantokoneiden ostot,
 • käteiseen verrattavien tuotteiden ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit),
 • sellaisten tuotteiden ja palvelujen ostot, joissa on käytössä Zong, Website Payments Pro tai Virtual Terminal,
 • Henkilökohtaiset tapahtumat
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai mahdolliset toiminnot, joihin liittyy mahdollisuus voittaa palkinto,
 • maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista,
 • maksut valtion laitoksille (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä) tai elinkeinonharjoittajille, jotka toimivat valtiollisten elinten toimeksiannoista,
 • lahjoitukset,
 • henkilökohtaisesti noudettuja (tai puolestasi noudettuja) tuotteita koskevat ostot (myös vähittäismyyntipisteissä) ja joiden osalta väitetään, ettei niitä ole vastaanotettu,
 • maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä) ja
 • PayPal-Joukkomaksut.

PayPal voi yksipuolisella päätöksellä automaattisesti sulkea minkä tahansa Valituksen tai Riitautuksen, joka PayPalin epäilyn mukaan ei liity kelpoiseen ostokseen yllä kuvatulla tavalla."

13.5 c  "Vastaa PayPalin tietopyyntöihin ajoissa

PayPal saattaa vaatia riitautusmenettelyn aikana lisäasiakirjoja väitteidesi tueksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita PayPalin määrittämiä tietoja, vaikka osto ei täyttäisi kohdan 13.3 mukaisia PayPal-ostajien turvan kelpoisuusehtoja. Jos myyjä ei esitä tällaisia todisteita ajoissa, PayPal voi ratkaista asian ostajan eduksi."

"13.6 Kuinka Riitautus ratkaistaan? 
Jos Valitus on eskaloitu Riitautukseksi, PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita tietoja tai asiakirjoja, joita PayPal voi kohtuudella edellyttää Riitautuksen tutkimista varten. PayPalilla on täysi harkintavalta tehdä lopullinen päätös ostajan tai Maksunsaajan hyväksi minkä tahansa PayPalin aiheelliseksi katsoman perusteen mukaan. Jos PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi, kummankin osapuolen on noudatettava PayPalin päätöstä. PayPal saattaa vaatia ostajaa lähettämään takaisin Maksunsaajalle tuotteen, jonka ostaja väittää huomattavasti poikkeavan kuvatusta PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan Maksunsaajan osoitteeseen (ostajan kustannuksella), ja PayPal saattaa vaatia Maksunsaajaa ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset postikulut. Jos Maksunsaaja kieltäytyy vastaanottamasta tuotetta, PayPal voi ratkaista Riitautuksen ostajan hyväksi, jos ostaja on toimittanut tyydyttävät todisteet PayPalille siitä, että tuote on lähetetty Maksunsaajalle PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan osoitteeseen. Jos Maksunsaaja häviää Riitautuksen, Maksunsaaja ei saa hyvitystä liiketoimeen liittyvistä PayPal-maksuista tai muista kolmannen osapuolen PayPal-tililtäsi veloittamista liiketoimeen liittyvistä maksuista (kuten maksut, jotka veloitetaan kolmannen osapuolen alustalla, jolla myynti tapahtuu).

"

6. Kolmannen osapuolen oikeudet

Euroopan parlamentin ja neuvoston toinen maksupalveludirektiivi ((EU) 2015/2366) ("PSD2") määrittää ETA-alueen laajuisen sääntelyjärjestelmän, jonka perusteella voi olla sallittua:

 1. voimassa olevien lakien mukaisesti lisensoidun kolmantena osapuolena olevan palveluntarjoajan tarjota tilitietopalveluja ("AIS-tarjoaja"), joiden kautta Tiliäsi koskevia tietoja voidaan tarkastella puolestasi sinun luvallasi;
 2. kolmantena osapuolena olevan kortin myöntäjän vahvistaa luvallasi, onko korttipohjaisen maksutapahtuman suorittamiseen tarvittava summa käytettävissä PayPal-tililläsi;
 3. lakien mukaisesti lisensoidun kolmantena osapuolena olevan palveluntarjoajan tarjota maksutoimeksiantopalveluja ("PIS-tarjoaja"), joilla Tililtäsi määrätään maksu puolestasi sinun luvallasi.

Osiota 15.9 (Kolmannen osapuolen oikeudet) muutetaan, jotta saadaan selvennettyä, miten Käyttäjäsopimusta sovelletaan kolmannen osapuolen palvelujen kautta tapahtuvaan PayPalin käyttöösi (ja millainen vastuu sinulla on PayPalille sen osalta).

Uusi osio 9.3 (Rajoitettu toiminta ja oikeudet) lisätään tähän liittyvänä kohtana.

Uuden osion 9.3 ja muutetun osion 15.9 tekstit ovat nyt seuraavat (lisätyt kohdat alleviivattu):

"9.3 Rajoitettu toiminta ja oikeudet. Mikään tässä osiossa 9 ei estä sinua antamasta kolmansille osapuolille lupaa tiettyihin toimiin puolestasi osiossa 15.9 kuvatulla tavalla lisenssiensä ehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

15.9 Kolmannen osapuolen oikeudet.

a. Oikeudet yleisesti. Voit nimenomaisesti myöntää, poistaa ja hallinnoida joidenkin kolmansien osapuolten oikeuksia suorittaa tiettyjä toimia puolestasi.  Eräissä tapauksissa voit tehdä tämän kirjautumalla Tiliisi – muissa tapauksissa voit tehdä tämän suoraan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, että jos annat kolmannelle osapuolelle luvan suorittaa toimia puolestasi, PayPal saattaa paljastaa tiettyjä tietoja PayPal-tilistäsi tälle kolmannelle osapuolelle.

b. Tilitietojen käyttäminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat luvan joko

 1. sovellettavien lakien mukaisesti lisensoidulle kolmantena osapuolena olevalle tilitietopalveluja tarjoavalle palveluntarjoajalle ("AIS-tarjoaja") tarkastella Tiliäsi koskevia tietoja puolestasi tai
 2. kolmantena osapuolena olevalle kortin myöntäjälle vahvistaa, onko korttipohjaisen maksutapahtuman suorittamiseen tarvittava summa käytettävissä PayPal-tililläsi,

niin

 1. tätä Sopimusta (muun muassa sen osiota 2.3) sovelletaan edelleen sinuun ja AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän kautta tapahtuvaan kyseisten tietojen käyttöösi ja
 2. olet vastuussa PayPalille:
  1. toimista, joihin valtuutat AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän puolestasi
  2. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

mutta ottaen kuitenkin huomioon tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

c. Maksumääräyksen antaminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat lain mukaisesti lisensoidun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tarjota maksutoimeksiantopalveluja ("PIS-tarjoaja"), joilla Tililtäsi määrätään maksu puolestasi sinun luvallasi, niin

 1. tätä Sopimusta (muun muassa sen osioita 4.1–4.6 ja 4.10) sovelletaan edelleen sinuun ja PIS-tarjoajan kautta määrättyyn maksuun ja 
 2. olet vastuussa PayPalille:

a. toimista, joihin valtuutat PIS-tarjoajan puolestasi ja

b. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

mutta ottaen kuitenkin huomioon tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

d. Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi.

Oikeuden myöntäminen millekään kolmannelle osapuolelle millään tavalla ei vapauta sinua mistään tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistasi. Ymmärrät ja hyväksyt, ettet pidä PayPalia vastuussa ja korvaat PayPalille kaikki vastuut, jotka syntyvät tämän kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä antamiesi oikeuksien yhteydessä."

 

7. Palkkiot – Palkkiot Henkilökohtaistentapahtumien maksuista

Muutamme Henkilökohtaisten tapahtumien lähettämisen ja vastaanottamisen Palkkion laskemistapaa siten, että nyt Palkkiossa on kiinteä osa sen mukaan, miten kukin maksun osa rahoitetaan.  Hinnaston 1 osion A1. teksti on nyt seuraavanlainen (lisätyt kohdat on alleviivattu):

"A1. Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot tulevat näkyviin maksun hetkellä. 

Jos kiinteästä maksusta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.6.

 

A1.1 Kotimaiset Henkilökohtaisten tapahtumien maksupalkkiot

Huomaa, että palkkion maksaa joko lähettäjä tai vastaanottaja, eivät molemmat. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Tapahtumat

Palkkio maksun osuudesta, jonka rahoituslähde on:
- nykyinen PayPal-saldo,
- pankki.

Palkkio maksun osuudesta, jonka rahoituslähde on
- pankkikortti ja/tai
- luottokortti.

Lähettäminen tai vastaanottaminen

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

3,4 % + kiinteä palkkio

 

A1.2 Rajat ylittävät Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiot

Voit määrittää palkkion tietyn maan Käyttäjälle lähetetylle Rajat ylittävälle Henkilökohtaisen tapahtuman maksulle alla olevien ohjeiden mukaisesti..

Huomaa, että palkkion maksaa joko lähettäjä tai vastaanottaja, eivät molemmat. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Vaihe 1. Etsi vastaanottajan maa alla olevasta taulukosta (ensimmäisessä sarakkeessa vasemmalta).
Vaihe 2. Määritä lähettäjän maan alue (toinen sarake).
Vaihe 3. Etsi sovellettava Palkkio käytettävän maksutavan (käytettävien maksutapojen) mukaan (kolmas ja neljäs sarake).

 

Vastaanottajan maa

Lähettäjän maa

Palkkio maksun osuudesta, jonka rahoituslähde on nykyinen PayPal-saldo tai pankkitili

Palkkio maksun osuudesta, jonka rahoituslähde on pankki- tai luottokortti

Albania, Andorra, Itävalta, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Gibraltar, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Romania, Venäjä, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta (mukaan lukien Kanaalisaaret ja Mansaari).

Pohjois-Eurooppa

0,4 %

3,8 % + kiinteä palkkio

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa I

0,5 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Eurooppa II

1,0 %

4,4 % + kiinteä palkkio

Kaikki muut maat^^

1,5 %

4,9 % + kiinteä palkkio

Belgia, Ranska, Ranskan Guayana, Guadeloupe, Italia, Martinique, Mayotte, Alankomaat, Réunion.

Pohjois-Eurooppa

0,4 %

3,8 % + kiinteä palkkio

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa I

0,5 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Eurooppa II

1,3 %

4,7 % + kiinteä palkkio

Kaikki muut maat^^

1,8 %

5,2 % + kiinteä palkkio

Saksa

Pohjois-Eurooppa

1,8 %

3,7 % + kiinteä palkkio

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa I

2,0 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Eurooppa II

3,0 %

4,9 % + kiinteä palkkio

Kaikki muut maat^^

3,3 %

5,2 % + kiinteä palkkio

Puola

Pohjois-Eurooppa

0,9 %

3,8 % + kiinteä palkkio

Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa I

1,0 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Eurooppa II

1,5 %

4,4 % + kiinteä palkkio

Kaikki muut maat^^

2,0 %

4,9 % + kiinteä palkkio

Australia

Missä tahansa^^

1,0 %

3,4 % + kiinteä palkkio

Japani

Missä tahansa^^

0,3 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Yhdysvallat ja Kanada

Missä tahansa^^

1,0 %

3,9 % + kiinteä palkkio

Kaikki muut maat^^

Missä tahansa^^

0,5 %

3,9 % + kiinteä palkkio^

 

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina maksuina Palkkioita sovellettaessa.

 ^^ Jollei kyseisessä maassa rekisteröityjen Käyttäjien palvelun saatavuudesta muuta johdu."

 

8. Muut muutokset

PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu:

 • olemassaolevan sanamuodon selventämiseksi ja parantamiseksi seuraavissa kohdissa:

Osio

Muutos

 • Toinen kappale Käyttäjäsopimuksen alussa

Tätä osiota on muutettu siten, että siinä viitataan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston toiseen maksupalveludirektiiviin ((EU)2015/2366) ("PSD2"), jolla ajantasaistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston maksupalveludirektiivi (2007/64/EY).

 • 2.3 Saldo- ja tapahtumatiedot

Tämän osion otsikko on nyt "Tilitiedot (mukaan lukien Saldo- ja tapahtumatiedot)".

 • 2.6 Saldot useina valuuttoina.

Tätä osiota on muutettu, jotta voidaan selkeyttää nykyistä tekstiä siitä, kuinka hallitessasi Saldoja useina valuuttoina voi tapahtua valuutan muunto, josta veloitetaan Valuutan muuntopalkkio.

 • 4.7 Kauppiaan käsittelyviive

Tätä osiota on muutettu, jotta saadaan selkeytettyä, mistä Kauppiaan käsittelyviive voi aiheutua (erityisesti tapauksissa, joissa kauppias myy verkkoalustalla tai maksat tietyistä ostoista, jotka pitää toimittaa sinulle tai joita kauppias voi edelleen muuttaa.  Muutokset määrittävät myös, mitä tällaisissa tapauksissa tapahtuu ja antavat lisää selkeyttävää kontekstia.

 • 4.8 Ennakkoon hyväksytyt maksut

Tämän osion otsikko on nyt "Ennakkoon hyväksytyt maksut (kutsutaan myös Toistuviksi maksuiksi)" ja siinä on muita selkeyttäviä muutoksia.

 • 4.10 Sähköisen rahan lähettäminen useammassa valuutassa.

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 5. Rahan vastaanottaminen – johdanto

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 5.4 Kunnioittaminen 

Tämän osion otsikko on nyt "PayPal ja asiakkaasi”, ja siinä on muita selkeyttäviä muutoksia.

 • 9.1j. Rajoitettu toiminta – Anonyymiksi tekevän välittäjän käyttö

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi ja siihen sisältyy ei-tyhjentävä luettelo esimerkkejä anonyymiksi tekevän välittäjän käytöstä.

 • 12.1 - Virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 12.2 Virheistä, valtuuttamattomista tapahtumista ja/tai Maksuvälineesi väärästä tai valtuuttamattomasta käytöstä ilmoittaminen PayPalille.

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 12.3 Virheraporttien tarkistus.

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 12.4 Vastuu valtuuttamattomista tapahtumista

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 12.5 Oikeus maksunpalautukseen.

Tätä osiota on muutettu selkeyden vuoksi.

 • 14.2 (ECC-Net, rahoituspalvelujen oikeusasiamies ja CSSF)

Tämä osio on päivitetty sisällyttämällä siihen EU:n verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston tiedot.

 • 15.1 Sovellettava laki ja tuomiovalta.

Tähän osioon on päivitetty viittaus "Englannin ja Walesin lakeihin" ja "Englannin ja Walesin tuomioistuimiin" perustaksi kohdille, jotka käsittelevät Käyttäjäsopimukseen sovellettavaa lakia ja PayPalin ja käyttäjän välistä suhdetta sekä sovellettavaa tuomioistuinta, jos haluat nostaa kanteen meitä vastaan tuomioistuimessa. Muutokset eivät muilla tavoin muuta nykyisiä oikeuksiasi.

 • 15.11 Yritysasiakkaat

Tätä osiota on muutettu siten, että siinä viitataan vastaaviin määräyksiin Euroopan parlamentin ja neuvoston toisessa maksupalveludirektiivissä ((EU)2015/2366) ("PSD2"), jolla ajantasaistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston maksupalveludirektiivi (2007/64/EY).

 • 15 (Määritelmät)

Tätä osoita on muutettu, jotta

 

 • seuraavat määritelmät selkeytyvät: Valtuuttaa (mistä seuraa muutoksia osioon 4.1e.b); ja Ennakkoon hyväksytty maksu (tätä maksutyyppiä kutsutaan myös Toistuvaksi maksuksi) ja
 • seuraavat uudet määritellyt termit voidaan ottaa käyttöön: AIS-tarjoaja, PIS-tarjoaja

; ja

 • korjattu vähäisiä painovirheitä.

 

Ilmoitus muutoksesta Kaupallisen yksikön sopimukseen PayPal-maksukortin käsittelypalveluille (Worldpay)

 

Voimaantulopäivämäärä: 9. tammikuuta 2018

 

Tätä ilmoitusta sovelletaan vain, jos olet hyväksynyt Kaupallisen yksikön sopimusten ehdot (tavallisesti, jos olet Käyttäjä, joka saa kortilla rahoitettuja maksuja kaupallisista tapahtumista).

Vaikka PayPal ei ole kaupallisen yksikön sopimusten osapuoli, näillä sopimuksilla on vaikutusta kortilla rahoitettujen maksujen vastaanottamiseen PayPal-palveluissa. Niiden sopimusten osapuolena ovat suoraan PayPalin pankkikumppanit, jotka mahdollistavat kortilla rahoitettujen PayPal-maksujen vastaanottamisen. 

Kaupallisen yksikön sopimuksia sovelletaan kauppiaisiin ympäri maailman, mikä tarkoittaa, että kaikki näiden sopimusten muutokset eivät koske Euroopassa sijaitsevia kauppiaita. Ilmoitamme vain muutoksista, jotka vaikuttavat Euroopassa asuviin kauppiaisiin.

Tämä ilmoitus liittyy vain Kaupallisen yksikön sopimukseen PayPal-maksukortin käsittelypalveluille (Worldpay).  Tämä ilmoitus ei vaikuta Luottokorttien käsittelypalveluja koskevaan HSBC Bankin Kaupallisen yksikön sopimukseen (joka on samassa dokumentissa Worldpay-sopimuksen kanssa), eikä se muutu tämän ilmoituksen vaikutuksesta.

Löydät muutetun Kaupallisen yksikön sopimuksen PayPal-maksukortin käsittelypalveluille (Worldpay) kyseisen sopimuksen nykyisin voimassa olevan version alta klikkaamalla tästä tai siirtymällä siihen lähes jokaisen PayPal-sivuston alareunasta löytyvän Lakiasiat- tai Oikeudelliset sopimukset -linkin kautta.

Tiedoksi, että muutettua Kaupallisen yksikön sopimusta PayPal-maksukortin käsittelypalveluille (Worldpay) muutetaan myös Euroopan ulkopuolella sijaitseville kauppiaille – kyseiset muutokset eivät koske Euroopassa sijaitsevia kauppiaita.

 

Huomautus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen

Astuu voimaan (julkaisupäivä): 27.4.2017

 

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme muutoksia PayPalin käyttäjäsopimukseen eli sopimukseen, joka säätelee suhdettasi PayPaliin. 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään hyväksyäksesi muutoksia, sillä ne tulevat voimaan voimaantulopäivänä.

 

1. PayPal-myyjien turva

Kohtaa 11 on muutettu laajentamaan Myyjien turva -ohjelman kattavuutta koskemaan myös kaikkien hyväksyttävien aineettomien hyödykkeiden ja palveluiden myyntiä (ei kuitenkaan digitaalisten tuotteiden ja digitaalisten sisältöjen lisenssejä);

Näin ollen kohta 11 kuuluu seuraavasti (lisätty sanamuoto on alleviivattu):

"11. Myyjän turva -ohjelma

11.1 Mitä PayPal-myyjien turva tarkoittaa?

Jos olet asiakkaan tekemän maksun saaja ("Maksunsaaja"), hyvitämme sinulle seuraavista syistä johtuvista Riitautuksista, Takaisinveloituksista ja Palautuksista aiheutuvat summat:

 1. Takaisinveloitus tai Palautus on tehty perusteella "Valtuuttamaton maksu" (ei koske niitä Valtuuttamattomia maksuja, jotka on tehty muussa kuin PayPalin isännöimässä ympäristössä).
 2. Takaisinveloitus tai Riitautus on tehty perusteella "Tuotetta ei vastaanotettu".

PayPal saa sinulta todisteen siitä, että tuote on lähetetty tai toimitettu jäljempänä esitettyjen vaatimusten mukaisesti tämän osion 11 lisävaatimusten mukaisesti (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiossa 11.6 esitetyt kelpoisuusvaatimukset).

Lue osio 13 (PayPal-ostajien turva), jotta ymmärrät, miten sinua vastaan tehty Riitautus voi syntyä.  Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (kyseiset PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt ovat saatavilla täältä sekä myös kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), sillä nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

Lue myös osio 5.3 (Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski), jotta ymmärrät, miten Palautuksen, Takaisinveloituksen tai Riitautuksen riski voi syntyä, kun vastaanotat maksun.

11.2 PayPal-myyjien turva koskee seuraavia:

 1. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisen ostoksen eBayn kautta (maailmanlaajuisesti ja kaikkialla, jossa PayPal hyväksytään).
 2. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisia ostoksia eBayn ulkopuolella.

PayPal-myyjien turva ei koske Riitautuksia, Takaisinveloituksia ja/tai Palautuksia, joiden syynä on tuotteen poikkeaminen huomattavasti kuvatusta (SNAD) eikä tuotteita, jotka toimitat tai jotka noudetaan henkilökohtaisesti.

11.3 Kuinka hyvän turvan PayPal-myyjien turva antaa?

PayPal maksaa sinulle täyden määrän hyväksytyn maksun perusteena olevasta Riitautuksesta, Takaisinveloituksesta tai Palautuksen kohteena olevasta tuotteesta ja luopuu Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

 1. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, että Tiliisi liittyy kasvanut riski. Arvioidessamme riskiä otamme huomioon seuraavat seikat:
  • Koko rahallinen summa ja/tai Riitautusten, Takaisinveloitusten tai Palautusten määrä, jotka on kohdistettu PayPal-tiliisi.
  • Tilisi muodostama kohtuullinen riski PayPalin ja järjestelmämme eheyden kannalta.
  • PayPalille tai käyttäjillemme aiheutuvat mahdolliset tappiot.
 2. Voimme keskeyttää PayPal-myyjien turvan, jos se on linkitetty tai liitetty toiseen tiliin, joka on keskeytetty.
 3. Voimme palauttaa kelpoisuutesi PayPal-myyjän turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, ettei Tiliisi enää liity kasvanutta riskiä.

11.4 Mitä tapahtuu, jos ostaja esittää Riitautusta, Takaisinveloitusta tai Palautusta koskevan vaateen?

PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Palautuksen täysimääräisenä. Katso osiosta 10.1.d lisätietoja varojen asettamisesta tilapäiseen pitoon.

11.5 Jos PayPal-myyjien turva ei kata maksua, PayPal poistaa varat Tililtäsi ja palauttaa maksun ostajalle. Lisäksi olet vastuussa PayPalin Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

11.6 Kelpoisuusvaatimukset

Mitkä ovat PayPal-myyjien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jos olet saanut yli 100 000 euroa kuukaudessa vähintään kerran yhtäjaksoisen kuuden kuukauden ajanjakson aikana PayPal-tilillesi ja/tai jos käytät lisämaksua PayPalin käytöstä (kun sinuun sovellettavassa laissa sallitaan lisämaksut), et ole oikeuttu PayPal-myyjien turvaan, ja sinuun sovelletaan osiota 11.5, ellet toisin ole sopinut PayPalin kanssa. PayPal tarkistaa kelpoisuutesi Myyjien turvaan kunkin kalenterivuoden lokakuussa ja huhtikuussa.

Jotta voit saada kelpoisuuden PayPal-myyjien turvaan, sinun on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

 1. Sinun on noudatettavaosiossa 11.3 määritettyjä PayPal-tiliä koskevia vaatimuksia.
 2. PayPalin tulee merkitä tapahtuma kelpoiseksi tai osittain kelpoiseksi PayPal-myyjien turvaan Tilisi Tapahtumatiedot -sivulle.
 3. Jos tapahtuma on merkitty kepoiseksi, sovellamme turvaa sekä Valtuuttamaton maksu- että Tuotetta ei vastaanotettu -tilanteissa.
 4. Lähetä tuote postiosoitteeseen, joka näkyy Tapahtumatiedot-sivulla. Jos tuote toimitetaan henkilökohtaisesti tai jos Maksunsaaja lähettää tuotteen toiseen osoitteeseen (esimerkiksi jos ostaja pyytää lähettämään toiseen osoitteeseen käyttämällä työosoitetta tai lahjansaajan osoitetta), et ole kelpoinen korvaukseen PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti.
 5. Käy Tapahtumatiedot-sivulla kirjautumalla PayPal-tilillesi, ja valitse Historia ja sen jälkeen Tiedot tapahtumaa varten.
 6. Sinun tulee noudattaa alla kuvattuja toimitusvaatimuksia .
 7. Sinun tulee hyväksyä yksittäinen maksu yhdeltä PayPal-tililtä ostoa varten (osittainen maksu ja/tai osamaksu eivät kelpaa).
 8. Sinun on vastattava PayPalin pyyntöihin asiakirjoista ja muista tiedoista, joita PayPal kohtuudella vaatii voidakseen tutkia asian mahdollisimman nopeasti.
 9. Kelpoisuuttasi ei muuten keskeytetä.

 

11.7 Mitä ovat toimitusvaatimukset?

Toimitustyyppi

Valtuuttamattoman maksun turva

Turva, kun Tuotetta ei vastaanotettu

Kansallinen/kansainvälinen

Palveluista ja aineettomista tuotteista (paitsi digitaalisen sisällön lisensseistä) (maissa, joissa tällaiset liiketoimet ovat hyväksyttyjä PayPal-myyjien turvaan): toimitustodistus.

 

Kaikki muut tapahtumat: postitustodistus

Toimitustodistus

Jos maksu koskee ennakkoon tilattuja tai tilaustyönä valmistettuja tuotteita, postitusta vaaditaan lähetyssäännössä tai muissa säännöissä kauppiaan verkkosivuilla.

11.8 Mikä on postitustodistus?

Postitusyhtiön sähköinen tai paperinen asiakirja, joka sisältää kaikki seuraavat:

 1. Merkintä lähetyksestä (tai vastaava) ja postituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).
 3. Virallinen kuljetusliikkeen kuittaus (esimerkiksi postileima, kuitti tai verkkoseurantatieto). Jos toimitustodistus on olemassa, postitustodistusta ei tarvita.

11.9 Mikä on toimitustodistus?

Aineellisten tuotteiden toimitustodistuksella tarkoitetaan kuljetusyhtiön sähköistä asiakirjaa, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot:

 1. Merkintä toimituksesta (tai vastaava) ja toimituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen toimitustodistus tarkoittaa (PayPalin määrittämää) vakuuttavaa todistetta, joka osoittaa myynnin toteutumisen, ja joka sisältää mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat tiedot:

 1. Päiväys, jolloin tuote tai palvelu on toimitettu.
 2. Vastaanottajan osoite (esim. sähköposti/IP-osoite), jos sellainen on käytettävissä

 

11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

 1. Digitaalisen sisällön lisenssit. PayPalin oman harkinnan mukaan tietyt aineettomat tuotteet (kuten digitaalista sisältöä ja tuotteita koskevat lisenssit) ja/tai palvelut voivat olla ajoittain kelpoisia. Ellei asiasta ole kirjallisesti PayPalin kanssa toisin sovittu, turva ei koskaan koske seuraavia:
  1. Käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit).
  2. Maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista.
  3. Lahjoitukset.
 1. Tuotteet, jotka toimitetaan (tai noudetaan) henkilökohtaisesti.
 2. Maksut, joiden kanavana on Zong, Website Payment Pro (PayPal Direct Payment ja Virtual Terminal).
 3. Huomattavasti kuvatusta poikkeavasta tuotteesta tehdyt Riitautukset, Takaisinveloitukset ja Palautukset.
 4. Tuotteet, jotka on ostettu luokiteltujen myynti-ilmoitusten kautta.
 5. Ratkaisukeskukseen suoraan tallennetut Valitukset PayPalista tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.
 6. PayPal Business -maksut.
 7. Maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä).
 8. PayPal-Joukkomaksut. "

 

2. Muut muutokset

PayPalin käytäjäsopimuksen kohtia on muutettu tekemällä muutoksia pieniin kirjoitusvirheisiin edellä olevassa kohdassa 1 esitettyihin muutoksiin.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Julkaistu: 27.1.2017 (katso kunkin yksittäisen sopimuksen voimaantulopäivämäärä alla)


 

Luethan tämän asiakirjan.

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti alla esitettyinä voimaantulopäivämäärinä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllämainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso nykyiset voimassa olevat Oikeudelliset sopimukset.
 


Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimuksessa

Voimaantulopäivämäärä: 27.4.2017

 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tästä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

 1. Rahoituslähteet
  Olemme lisänneet uuden kohdan 3 (Rahoituslähteet), johon on yhdistetty, järjestetty uudelleen ja muutettu seuraavat aiemmat kohdat:
 • 3.4 (Oletusrahoituslähteet);
 • 3.5 (Ensisijaiset rahoituslähteet);
 • 3.6 (Rahoituslähteiden rajoitukset);
 • 3.7 (Pankkisiirrot); ja
 • 3.13 (Korttitiedot),

omaksi kohdakseen sen selventämiseksi (muun muassa), miten Rahoituslähteesi voidaan valita ja miten niitä voidaan käyttää (ja miten Erityisiä rahoitusjärjestelyjä voidaan käyttää) Saldosi rahoittamiseksi Sähköisellä rahalla.

Erityisesti kohdassa 3.6 käsitellään, miten Ensisijaiset rahoituslähteet voidaan valita ja miten niitä voidaan käyttää Maksumääräykseen.  Tällaisessa tapauksessa sovellettavista Erityisistä rahoitusjärjestelyistä (entinen Erityisrahoituslähteet) ja olemassaolevasta Saldosta saatua Sähköistä rahaa käytetään Maksumääräyksen kattamiseksi ennen Ensisijaisista rahoituslähteistä saatua Sähköistä rahaa (tässä järjestyksessä).

PayPalin uuden Rahoituslähdekehyksen käyttöönoton jälkeen (mistä ilmoitetaan toistaiseksi PayPalin julkaisemalla Päivitykset Käytäntöihin -sivulla, jolle pääsee useimpien PayPal-sivuston sivujen Juridinen-alaviitteestä 27.4.2017 alkaen, kuten PayPal voi harkintansa mukaan määritellä) PayPal voi käyttää Ensisijaista Rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan saamiseksi tiettyjen Maksumääräysten kattamista varten, vaikka sinulla on olemassaolevaa Saldoa, kuten on toistaiseksi PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaista.

Uusi kohta 3 kuuluu seuraavasti:

"3. Rahoituslähteet.

3.1 Rahoituslähteiden linkittäminen. Voit linkittää tai purkaa linkityksen luottokorttiin, pankkikorttiin, prepaid-korttiin (tietyissä tapauksissa), pankkitiliin ja/tai PayPal-luottoon, joita käytetään Tilisi Rahoituslähteinä.   Pidäthän Rahoituslähteen tiedot ajan tasalla (esim. luottokortin numero ja sen päättymispäivämäärä).  Jos nämä tiedot muuttuvat, voimme päivittää ne pankin tai kortin myöntäjän ohjeesta ilman, että sinulta vaaditaan toimenpiteitä.

Voit varmentaa korttisi tai pankkitilisi, jotta voimme varmistaa, että kortti tai pankkitili on voimassa ja että olet sen omistaja.  Voimme sallia tämän seuraamalla Linkitä ja vahvista kortti -prosessia (korteille) tai Pankin vahvistusprosessia (pankkitilille) tai muita prosesseja, joista voimme ilmoittaa sinulle tai joita voimme julkaista aika ajoin.

3.2 Kortit. Linkittämällä pankkikortin, luottokortin tai (tietyissä tapauksissa) prepaid-kortin Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan luvan veloittaa automaattisesti kyseistä korttia tarvittavan summan verran Tilillesi tarvittavan Sähköisen rahan hankkimiseksi Maksumääräyksen (sekä meille kuuluvien tapahtumapalkkioiden) kattamiseksi, kun kortti on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti. Voit lopettaa minkä tahansa kortin käytön jatkuvan luvan poistamalla kyseisen kortin Rahoituslähteestä Tilisi profiilissa.

3.3 Pankkitilit. Linkittämällä pankkitilisi Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan valtuutuksen (pankkisi valtuutuksen asettamiseen ja ylläpitämiseen antaman valtuutuksen rajoissa) veloittaa pankkitiliäsi automaattisesti sillä summalla, joka tarvitaan tarvittavan sähköisen rahasumman ostoon Saldollesi, kun

 • sitä tarvitaan kattamaan Maksumääräys toiselle Käyttäjälle (sekä meille maksettavat tapahtumapalkkiot), kun pankkitili on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti tai
 • käytetään Lisää varoja -toimintoa Tilisi käyttöliittymässä.

Annat PayPalille oikeuden lähettää uudelleen valtuuttamasi veloituksen, joka palautetaan riittämättömien tai keräämättömien varojen varalta. Jos peruutat suoraveloituksen (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa SEPA-suoraveloituksen), sitoudut korvaamaan meille niiden tavaroiden tai palvelujen arvon, jotka olet käyttänyt tämän suoraveloituksen seurauksena.

Hyväksyt, että kun PayPal saa maksun pankkitililtäsi Sähköisen rahan saamiseksi Tilillesi, PayPal saattaa pidättää varasi Varantotililläsi niin kauan kuin PayPalin mukaan on olemassa NSF-riski.  Tällaisessa tapauksessa Sähköistä rahaa ei aseteta käyttöösi Maksutilillesi (mukaan lukien Maksumääräyksen suorittaminen, jota kattamaan pankkimaksu tehtiin), kunnes PayPalin mukaan NSF-riskiä ei enää ole. Siihen saakka pankin maksu näkyy pankkitililläsi kohdassa "Selvittämätön". PayPalilla ei ole hallussaan kaikkia tarvittavia tietoja, joiden avulla varat pankkimaksuista voidaan tuoda käyttöösi, kunnes sen mukaan NSF-riski on ohi.

3.4 SEPA-suoraveloitus : Kun otat käyttöön SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen PayPalin kautta asuinmaassasi, kun rekisteröit pankkitilin PayPalin kautta tai maksat uuden pankkitilin kautta ensimmäistä kertaa, annat PayPalille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen. Voit käyttää milloin tahansa tällaista valtuutusta ja valtuutuksen viitenumeroa (MRN) PayPal-tilisi profiilissa ja peruuttaa tai muuttaa valtuutusta tulevia tapahtumia varten.

Kun teet sähköisen siirron pankkitililtäsi PayPaliin SEPA-suoraveloituksen kautta, valtuutat PayPalin käyttämään tällaista valtuutusta ja perimään summan pankkitililtäsi edellä olevassa osiossa 3.4 esitetyllä tavalla, ja valtuutat pankkisi järjestämään maksun PayPalille. Voit vaatia palautusta pankiltasi koska tahansa kahdeksan viikkoa sen päivän jälkeen, jolloin SEPA-suoraveloitus suoritettiin pankkisi ehtojen mukaisesti.

PayPal ilmoittaa sinulle SEPA-suoraveloitusmaksun määrän ja aikarajan, jolloin PayPal perii summan pankkitililtä yhdessä ostovahvistuksen kanssa. Jos PayPal lähettää uudelleen minkä tahansa SEPA- suoraveloituspyynnön, joka johtuu alkuperäisen maksun Palautuksesta, emme anna (lisä)tietoja uudelleen lähettämisen määrästä ja aikataulusta..

3.5 Erityiset rahoitusjärjestelyt: Tiettyjä maksuja voidaan rahoittaa Tilillesi linkitetyillä erityisillä rahoitusjärjestelyillä, kuten kauppias-/tapahtumakohtaisilla erikoissaldoilla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarajoitusjärjestelyillä, joiden käyttöä ja prioriteettia koskevat lisäehdot sinun ja PayPalin välillä ("Erityiset rahoitusjärjestelyt"). Tilisi yleiskatsaus voi näyttää Erityisten rahoitusjärjestelyjen käytettävissä olevan summan, jota voit käyttää oikeutettuihin maksuihin milloin tahansa. Tämä määrä ei ole Sähköistä rahaa, sitä ei katsota osaksi Saldoasi eikä sitä voi lunastaa rahana – se tarkoittaa vain PayPalin tarjoaman Sähköisen rahan määrää, jonka PayPal myöntää ja maksaaPayPal-tilillesi PayPal-maksun hetkellä (ja vain välittömästi maksun rahoittaakseen)kyseisen (ja vain aikavälin mukaisen) Erityisen rahoitusjärjestelyn lisäehtojen mukaisesti. Jos PayPal-maksu, joka rahoitetaan Erityisellä rahoitusjärjestelyllä, peruutetaan (tai esimerkiksi Palautetaan) myöhemmässä vaiheessa mistä tahansa syystä, PayPal pidättää summan, joka vastaa PayPalin maksuosuutta, joka rahoitettiin Erityisellä rahoitusjärjestelyllä ja (edellyttäen, että Erityinen rahoitusjärjestely ei ole jo päättynyt) palauttaa Erityisen rahoitusjärjestelyn voimaan.

3.6 Ensisijainen rahoituslähde Voit valita minkä tahansa Tilisi rahoituslähteenEnsisijaiseksi rahoituslähteeksi Sähköisen rahan siirtämiseksi Saldoosi Maksumääräyksen kattamiseksi tämän Sopimuksen mukaisesti.  PayPal voi antaa sinun aika ajoin valita Ensisijaisen rahoituslähteen tietyille tuleville Maksumääräyksille Tilisi asetuksissa osoitteessa www.paypal.com .  Toisinaan Ensisijaista rahoituslähdettä ei voi käyttää rahoituslähteen luonteesta, Maksumääräyksen tyypistä tai vastaanottajasta riippuen (katso myös osio 3.8).  Esimerkiksi (muun muassa):

 1. Valitset luottokortin, joka ei ole enää voimassa.
 2. Erityinen rahoitusjärjestely on käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää erityistä rahoitusjärjestelyä saadakseen Sähköistä rahaa kattamaan Maksumääräyksen ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.
 3. Sinulla on aiempaa Saldoa käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää olemassa olevaa Saldoa (mahdollisesti käytössä olevan Erityisen rahoitusjärjestelyn jälkeen) Sähköistä rahaa varten kattamaan Maksumääräyksen, ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.

PayPalin asiaa koskevan kehyksen täytäntöönpanon jälkeen (josta on ilmoitettava samalla PayPalin julkaisemalla Päivitykset Käytäntöihin -sivulla joka on saatavana Oikeudelliset tiedot -alaviitteessä useimmilla PayPal-verkkosivuston sivuilla 27. huhtikuuta 2017 tai sen jälkeen Paypalin oman harkinnan mukaan).

PayPal voi lopettaa osion 3.6 c soveltamisen ja käyttää tämän Sopimuksen mukaisella tavallaEnsisijaista rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan hankkimiseksi tiettyjen Maksumääräysten täyttämiseksi, vaikka sinulla olisi olemassa olevaa Saldoa.

3.7 Ensisijaista rahoituslähdettä ei ole valittu/ei ole saatavilla. Jos et ole valinnut Ensisijaista rahoituslähdettä tai jos Ensisijainen rahoituslähde ei ole käytettävissä, PayPal nostaa Sähköistä rahaa Saldoltasi kattamaan Maksumääräyksen seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä käytettävissä olevaan määrään asti:

1.

Erityiset rahoitusjärjestelyt

2.

Olemassa oleva Saldo

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oletusrahoituslähteet

 

Niitä käytetään seuraavassa järjestyksessä (siinä määrin, kun kyseinen Rahoituslähde on käytettävissä Tilisi yhteydessä):

 1. Pankkitili – pikasiirtomaksuja varten
 2. Pankkikortti
 3. Luottokortti

3.8 Rahoituslähteitä koskevat rajoitukset. PayPal voi riskejä hallitakseen rajoittaa tapahtumaa varten käytössä olevia Rahoituslähteitä. Jos rajoitamme Rahoituslähdettä, ilmoitamme sinulle, että maksuun liittyy suurempi riski kuin normaalisti (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, riski siitä, että maksua voidaan epäillä valtuuttamattomaksi). Tällainen ilmoitus ei tarkoita sitä, että tapahtuman jompikumpi osapuoli toimisi epärehellisesti tai vilpillisesti. Se tarkoittaa, että maksuun liittyvä riski voi olla normaalia suurempi. Rahoituslähteitä saatetaan rajoittaa myös, jos maksat PayPal-maksun tiettyjen kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai sovellusten kautta. PayPal Business Payments -ratkaisuilla maksusi rajoittuvat PayPal-maksun rahoittamiseen olemassa olevasta Saldostasi.

Jos Rahoituslähteitäsi on rajoitettu, voit jatkaa tapahtumaa ymmärtäen kuitenkin, että sinulla saattaa olla vähemmän keinoja valituksen ratkaisemiseen, jos et ole tyytyväinen tapahtumaan (esimerkiksi jos jokin rahoituslähteistäsi on luottokorttisi, mutta koska rahoituslähteen rajoittamisen vuoksi et voi maksaa PayPal-maksua luottokortilla, sinulla ei ole takaisinveloitusoikeutta PayPal-maksusta).”

 

 1. Toiselle Käyttäjälle tai nostoa varten osoitettu Maksumääräys
  Olemme lisänneet uudet kohdat 4.2 ja 4.3 ohjeiden ja Saldosi Sähköistä rahaa varten antamiesi valtuutusten selventämiseksi, kun lähetät Maksumääräyksen toiselle käyttäjälle osoitettua maksua tai nostoa varten. Uudet luvut 4.2 ja 4.3 kuuluvat seuraavasti:

  "4.2 Maksumääräyksesi maksusta toiselle Käyttäjälle. Jollei tämän Sopimuksen ehdoista muuta johdu, Maksumääräys maksun suorittamisesta toiselle Käyttäjälle (joko Henkilökohtaisen tapahtuman maksun tai Kaupallisen tapahtuman maksun muodossa) merkitsee ohjettasi ja valtuutustasi meille siirtää Sähköistä rahaa Maksutililtäsi kyseiselle Käyttäjälle Maksumääräyksesi mukaan.  Jos sinulla ei ole riittävästi Saldoa tai olet valinnut Ensisijaisen rahoituslähteen, pyydät meitä myös hankkimaan varat puolestasi sopivasta Rahoituslähteestä ja järjestämään Sähköistä rahaa Maksutilillesi maksun suorittamiseksi.

  4.3 Maksumääräys nostoa varten. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Maksumääräys Tililtäsi nostoa varten on sinun ohjeesi ja valtuutuksesi meille lunastaa Sähköistä rahaa Saldoltasi.  Jäljempänä olevassa osiossa 6 on kerrottu lisää tästä Maksumääräyksen tyypistä.

 

 1. Rajojen korottaminen (rahankäyttö, vastaanotto ja nosto)
  Olemme tehneet seuraavia muutoksia:
 • uusi luku 4.5 (Rahankäyttörajat) (muodostettu aiemmista kohdista 3.2 (Rahankäyttörajat) ja 3.3 (Rahankäyttörajan korottaminen));
 • uusi luku 5.1 (Vastaanottorajan nostaminen) (muodostettu aiemmasta kohdasta 4.1) ja
 • luvusta 6.3 (Nostorajan nostaminen),

ja ne kuuluvat nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"4.5 Rahankäyttörajat. Jos sinulla on määräaikainen rahankäyttöraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit lähettää Palvelumme kautta. Rahankäyttörajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme ja joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tiliyhteenvedossa).

5.1 Vastaanottorajan nostaminen. Jos sinulla on vastaanottoraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä Tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit vastaanottaa Palvelumme kautta. Vastaanottorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tiliyhteenvedossa).

6.3 Nostorajan nostaminen. Nostorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tiliyhteenvedossa)."
 

 1. Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski
  Uutta kohtaa 5.3 (Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski (aiemmin kohta 4.3) on muutettu sen selventämiseksi, että maksua vastaanottaessasi vastaat PayPalille maksun koko summasta ja lisäksi kaikista meille aiheutuvista kustannuksista (esimerkiksi palautusta koskevista pankin veloituksista) ja Palkkioista, jos maksu myöhemmin jostain syystä mitätöidään.  Muutettu uusi kohta 5.3 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"5.3 Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski. Maksun vastaanottaminen PayPal-tilillesi ei tarkoita selvitettyjen varojen vastaanottamista. Ilmoitus siitä, että Sähköinen raha on lähetetty sinulle, ei tarkoita Sähköisen rahan saamista Tilillesi, ellet ole hyväksynyt maksua. Hyväksyt ja suostut siihen, että maksutapahtuma on valmis ja olet sen vastaanottanut, vaikka siihen kohdistuisi Palautus tai Takaisinveloitus. Riitautus, Varanto tai pito. Kun saat maksun, olet vastuussa PayPalille maksun kokonaismäärästä sekä mahdollisista kuluista ja Palkkioista, jos maksu myöhemmin jostain syystä mitätöidään. Muiden vastuiden lisäksi vastaat siitä, että jos maksu Palautetaan tai jos häviät Takaisinveloituksen tai Riitautuksen, etkä ole oikeutettu maksuun Myyjien turva -ohjelman perusteella, olet PayPalille velkaa summan, joka vastaa Palautusta, Takaisinveloitusta tai Riitautusta ja Palkkiotamme hinnaston 1 mukaan (mukaan lukien Takaisinveloituspalkkio, jos sellaista sovelletaan), ja PayPal veloittaa Saldoasi tämän summan kattamiseksi. Jos maksun lähettäjä esittää Takaisinveloitusta koskevan vaateen, luottokorttiyhtiö määrittää PayPalin sijasta, mikä taho voittaa Takaisinveloitusta koskevan asian. Lisätietoja Takaisinveloituksista saa tutustumalla takaisinveloitusoppaaseemme, joka löytyy PayPalin Turvakeskuksen Myy turvallisesti -osiosta. PayPalin Turvakeskukseen pääset PayPalin verkkosivuston kautta."

 

 1. Maksunpalautuskäytäntösi, tietosuojakäytäntösi ja suojaus.
  Olemme muuttaneet uutta kohtaa 5.7 (aiemmin kohta 4.7 (Maksunpalautus- ja tietosuojakäytäntö) selventääksemme tietosuojakäytäntösi ilmituloa koskevia velvoitteitasi ja suojausstandardeja koskevia velvoitteitasi sekä oikeuksiamme, joilla määritämme, että verkkosivustollamme tai järjestelmissämme on (tai on kohtuullisella todennäköisyydellä) tapahtunut tietosuojarikkomus, joka on saattanut aiheutua asiakastietojen luvattomasta luovuttamisesta.  Muutettu uusi kohta 5.7 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"5.7 Maksunpalautuskäytäntösi, tietosuojakäytäntösi ja suojaus Suosittelemme, että jos myyt tuotteita tai palveluja, julkaiset palautuskäytännön ja tietosuojakäytännön verkkosivustollasi. Tietosuojakäytännössäsi on selvästi ja nimenomaisesti ilmoitettava, että kaikki PayPal-tapahtumat ovat PayPalin tietosuojakäytännön alaisia.  Sinun on käytettävä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä kaikkien PayPalin tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tiedot PayPal-käyttäjistä ja PayPalista.  Osiossa 10.2 mainittujen PayPalin oikeuksien lisäksi, jos PayPalin mukaan verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on kohtuullinen todennäköisyys tietosuojaloukkaukselle, joka voi johtaa asiakkaiden tietojen luvattomaan julkistamiseen, voimme ryhtyä muihin tarpeellisina pitämiimme toimiin ja/tai vaatia, että annat meille tietoja tällaisista rikkomuksista."
 

 1. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen
  Kohta 7 (Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen) on korvattu uudella kohdalla (aiempiin kohtiin 10.3 (Tilin sulkeminen ja rajoitettu pääsy) ja 15.6 (Valmis Sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet) sisältyvät osat) sen selventämiseksi, miten Tilisi voidaan sulkea ja mitä tapahtuu, kun Tilisi suljetaan.  Muutetussa kohdassa 7 selvennetään (muun muassa) myös tilisi sulkemista:
 • PayPalin käyttäjäsopimus puretaan, ellei sen voimassaoloa jatketa siltä osin ja niin kauan kuin PayPal tarvitsee sovellettavien lakien ja asetusten perusteella tilin sulkemisen käsittelyyn;
 • Olet edelleen vastuussa kaikista PayPalin käyttäjäsopimuksen mukaisista Tiliin liittyvistä velvoitteista ennen sen sulkemista;
 • Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustolle, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytetään jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme joidenkin tai kaikkien Palvelujen osalta.
 • PayPal saa säilyttää tilitietosi tietokannassaan lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi ja
 • PayPal voi pidättää Saldosi sulkemisen jälkeen siltä osin ja niin kauan kuin PayPal kohtuudella tarvitsee omaan ja/tai kolmannen osapuolen suojaamiseen kaiken tyyppisiltä Palautusten, Takaisinveloitusten, Riitautusten, palkkioiden, sakkojen, seuraamusmaksujen ja kaikenlaisten muiden velvoitteiden riskiltä.  Voit aina nostaa kaikki kiistattomat varat, joita PayPal säilyttää.
   

     Korvaava kohta 7 kuuluu seuraavasti:

"7. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröitymisesi PayPal-tilille onnistuu, ja se päättyy, kun Tilisi suljetaan mistä tahansa syystä. Tämä Sopimus on kuitenkin voimassa niin kauan, kuin sen sulkemiseen meidän puoleltamme menee ja voimassa olevat lait ja määräykset niin edellyttävät (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 ja hinnasto 1).

Voit sulkea Tilisi koska tahansa kirjautumalla Tilillesi, klikkaamalla Profiili-välilehteä, klikkaamalla Sulje tili -linkkiä ja noudattamallaohjeita. Lisäohjeita antaa <PayPalin ohjekeskus>.

Voimme sulkea Tilisi halutessamme ilmoittamalla sinulle asiasta kaksi kuukautta etukäteen. Voimme myös sulkea Tilisi milloin tahansa, jos

 • rikot tämän Sopimuksen ehtoja ja/tai olemme oikeutettuja suljemaan Tilisi osion 10.2 perusteella,
 • et ole käyttänyt tiliäsi kolmeen vuoteen tai
 • epäilemme, että Tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi.

Kun päätämme Tilisi sulkemisesta, ilmoitamme sinulle Tilin sulkemisesta ja mahdollisuuksien mukaan Tilin sulkemisen syyt sekä annamme mahdollisuuden poistaa hallussamme olevat mahdolliset riidattomat varat.

Kun Tilisi suljetaan:

 • Saatamme peruuttaa minkä tahansa odottavan tapahtuman, ja menetät Saldot, jotka liittyvät Erityisiin rahoitusjärjestelyihin.
 • Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustolle, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytetään jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme joidenkin tai kaikkien Palvelujen osalta.
 • Olet edelleen vastuussa kaikista tämän Sopimuksen mukaisista Tiliin liittyvistä velvoitteista ennen sen sulkemista.
 • Voimme säilyttää tilitietojasi tietokannassamme lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 • Voimme säilyttää Saldosi tilin sulkemisen jälkeen siinä laajuudessa ja siksi ajaksi kuin kohtuudella voidaan edellyttää PayPalin ja/tai kolmannen osapuolen turvaamiseksi Takaisinveloituksilta, Palautuksilta, Riitautuksilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta.  Tämän ajan jälkeen voit nostaa riidattomat varat, joita olemme pidättäneet.  Jos sinulla on kysyttävää Tilillä sen sulkemisen jälkeen pidätetyistä varoista, ota yhteyttä PayPalin Asiakaspalveluun.

Jos olet vajaakykyisen tai kuolleen tilinhaltijan laillinen edustaja, ota meihin yhteyttä PayPalin ohjekeskuksen kautta."

 

 1. Rajoitettu toiminta
  Kohtia 9.1w, 9.1x, 9.1z ja 9.1ab on muutettu sen selventämiseksi, miten tietyistä suorittamistasi toimista (tai suorittamatta jättämisistä) arvioidaan aiheutuvan rajoitettua toimintaa infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmiston, järjestelmien (mukaan lukien Palvelujen tarjoamiseen käytetyt verkot ja palvelimet) osalta joko meidän tai edustajamme ylläpitäminä Palvelujen tai muiden Käyttäjien käyttämien Palvelujen tai tietojen osalta.

  Olemme lisänneet uuden kohdan 9.1.aj, jonka mukaan on rajoitettua toimintaa, jos verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on (tai on perustellusti todennäköisesti) tapahtunut suojausrikkomus, joka on voinut aiheutua asiakastietojen luvattomasta luovuttamisesta.

  Muutetut kohdat 9.1w, 9.1x, 9.1z ja 9.1ab ja uusi kohta 9.1aj kuuluvat seuraavasti (esitetty päälauseen yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

  "9.1 Rajoitettu toiminta Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:

  w. toimia siten, että se aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Palveluille, infrastruktuurillemme , verkkosivustoillemme, ohjelmistoillemme tai järjestelmillemme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) riippumatta siitä, käytämmekö niitä vai käytetäänkö niitä puolestamme;

  x. mahdollistaa viruksia, troijalaisia, haittaohjelmia, matoja tai muita tietokoneohjelmointirutiineja, jotka yrittävät tai voivat vahingoittaa, häiritä, korruptoida, väärinkäyttää, vahingoittaa, haitata tai aiheuttaa luvatonta käyttöä  mihin tahansa järjestelmään, dataan tai Tietoihin tai Palveluihin

  z. käyttää mitään laitetta, ohjelmaa tai rutiinia ohittamaan robottien häirintään tarkoitettuja ylätunnisteita tai häiritsemään  tai yrittämään häiritä  infrastruktuuria,  verkkosivustojemme, ohjelmistoja, järjestelmiä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen ) joita joko operoimme tai joita operoidaan puolestamme jotain Palvelua tai muiden Käyttäjien Palvelujen käyttöä koskien, 

  ab. toimia siten, että se saattaa johtaa meidät menettämään minkä tahansa palvelun Internet-palveluntarjoajiltamme, maksujen käsittelijöiltä tai muilta toimittajilta tai palveluntarjoajilta,

  aj. mahdollistaa (tai aiheuttaa meidät määrittämään, että siihen on olemassa kohtuullinen todennäköisyys) sivustosi tai järjestelmien tietosuojaloukkausta, joka voisi johtaa asiakastietojen luvattomaan paljastamiseen,"
   

 2. PayPalin suorittamat toimenpiteet
  Kohtaa 10.2 on muutettu:
 • sen selventämiseksi, että PayPal voi peruuttaa hyväksytyn PayPal-myyjien turvan ja/tai PayPal-ostajien turvan jälkeenpäin alakohdassa j; ja
 • uuden alakohdan k lisäämiseksi, jotta PayPalin voi keskeyttää, rajoittaa ja peruuttaa ylläpitämämme tai edustajamme ylläpitämän Palvelun, verkkosivuston, ohjelmiston, järjestelmän (mukaan lukien Palvelujen tarjoamiseen käytetyt verkot ja palvelimet) käyttöoikeuden tai käytön tai kaikki Palvelumme tai osan niistä ja tietosi siltä osin ja niin kauan kuin sovellettava laki sallii.

Kohdan 10.2 muutetut osat kuuluvat nyt seuraavasti (esitetty päälauseen yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

"10.2 PayPalin suorittamat toimenpiteet. Jos meillä on syytä uskoa, että olet harjoittanut Rajoitettua toimintaa, voimme suorittaa erilaisia toimenpiteitä turvataksemme PayPalia, Käyttäjää, kolmatta osapuolta tai sinua Palautuksilta, Takaisinveloituksilta, Riitautuksilta, palkkioilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Voimme suorittaa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia toimenpiteitä:

j. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan ja/tai PayPal-ostajien turvaan (myös jälkikäteen).

k. Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustoille, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytämme jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme, sekä tietoihisi sovellettavan lain laajuudessa ja sallimalla ajanjaksolla. "

 

 1. Maksun pito
  Koska PayPalin asiakkaisiin ja/tai palveluntarjoajiin (PayPalin lisäksi) kohdistuva lisääntynyt riski ja altistuminen voivat heikentää sinun tai muiden PayPal-asiakkaiden turvallista pääsyä ja/tai Maksuvälineen, Tilin tai yleisten palvelujen käyttöä, kohtaa 10.5a on muutettu sen selventämiseksi, että PayPal huomioi nämä riskitekijät (PayPalille aiheutuvan riskin tai altistumisen lisäksi) määritellessään Tiliisi liittyvää riski- tai altistumistasoa päättäessään, asetetaanko maksu pitoon.  Muutettu kohta 10.5a kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

  "10.5 Maksun pito

  a. Hyväksyt maksun pitoon, jos :

  i. vastaanotat maksun, johon liittyy Tapahtumariski, tai

  ii. Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen saattaa olla hyväksyttyä korkeampi (PayPalin kyseisellä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille, asiakkailleen ja/tai palveluntarjoajilleen kaikkissa olosuhteissa).


  PayPal voi harkintansa mukaan (toimimalla kohtuullisesti) asettaa tämän maksun tai minkä tahansa muun muun maksun pitoon. Jos PayPal asettaa pitoon Tililläsi olevia varoja, ilmoitamme sinulle asiasta (mukaan lukien aika, jolloin varat ovat pidossa), ja varat pidetään Varantotililläsi, ja ne näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Voimme ilmoittaa sinulle pitoon asettamisesta valtuutettujen kolmansien osapuolten (kuten kumppaniohjelmien, joiden avulla teet kauppaa) kautta.

   

  …"

 2. Toimintamme syiden ilmoittaminen
  Uusi kohta 10.7 on lisätty korostamaan, milloin voimme päättää olla jakamatta tietoja kanssasi päätöksistä, joita teemme omasta suhteestamme sinuun.  Uusi kohta 7 kuuluu seuraavasti:

"10.7 Toimintamme syiden ilmoittaminen

Päätöksemme toteuttaa tämän osion 10 mukaiset toimet ja muut tämän Sopimuksen nojalla toteuttamamme toimenpiteet, riippumatta siitä, rajoittavatko vai laajentavatko ne pääsyäsi palveluun, infrastruktuuriimme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme tai järjestelmiimme, (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen) tai käytämmekö niitä itse vai käytetäänkö niitä puolestamme (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki estot, rajoitukset, keskeytykset, irtisanomiset, pidot ja varannot) voivat perustua luottamuksellisiin kriteereihin, jotka ovat välttämättömiä riskien hallinnassa ja PayPalin, asiakkaidemme ja/tai palveluntarjoajien turvaamiseksi.  Lisäksi lainsäädäntö tai valtion viranomainen voi rajoittaa meitä ilmoittamasta tiettyjä tietoja tällaisista päätöksistä.  Meillä ei ole velvollisuutta paljastaa sinulle riskienhallinta- tai turvausmenettelymme tietoja tai luottamuksellisia tietoja."

 

 1. PayPal-myyjien turva
  Kohtaa 11.10 on muutettu, jotta käy ilmi, että seuraavat tuotteet/tapahtumat/tapaukset eivät kelpaa PayPal-myyjien turvaan:

1. Maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä) ja

2. PayPal-Joukkomaksut.

Uudet kohdat 11.10.f ja 11.10.g kuuluvat seuraavasti (esitetty kohdan 11.10 yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

"11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

 

f. Maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä).

g. PayPal-Joukkomaksut."

 

 1. PayPal-ostajien turva
  Kohtaa 13.4a on muutettu, jotta voidaan poissulkea seuraavat tapahtumatyypit PayPal-ostajien turvan soveltamisalasta:
  a. maksut valtion toimielimille (valtionyrityksiä lukuun ottamatta) tai toimijoille, jotka toimivat valtion toimielinten valtuutuksella;
  b. maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä) ja
  c. PayPal-Joukkomaksut.

  Muutettu kohta 13.4a kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"13.4 Korvauksia koskevat ehdot

Voit saada PayPal-ostajien turvan perusteella korvauksen ostoon liittyvästä ongelmasta, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a. Osto on kelpoinen ostos. Useimpien tavaroiden ja palvelujen ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia tapahtumia:

13. maksut valtion laitoksille (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä ) tai elinkeinonharjoittajille, jotka toimivat valtiollisten elinten toimeksiannoista,

16. maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä) ja

17. PayPal-Joukkomaksut."

 

 1. Sovellettava laki
  Olemme muuttaneet uutta kohtaa 15.1 (aiemmin kohta 14.3) sen selventämiseksi, että Ison-Britannian lainsäädännön valitseminen PayPalin käyttäjäsopimuksen sovellettavaksi laiksi koskee paikallisia pakollisia oikeuksiasi.  Kohta 15.1 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"15.1 Sovellettava laki ja tuomiovalta. Tähän Sopimukseen sekä käyttäjien ja PayPalin välisiin suhteisiin sovelletaan Englannin lakia, ottaen kuitenkin huomioon paikalliset lakimääräiset oikeutesi. Jos valituksia ei pystytä ratkaisemaan muulla tavalla, käyttäjiin sovelletaan Englannintuomioistuinten ei-yksinomaista toimivaltaa, jos valitukset johtuvat tästä Sopimuksesta tai Palvelujemme toimittamisesta tai liittyvät niihin, rajoittamatta oikeuttasi nostaa kannetta PayPalia vastaan tässä yhteydessä Luxemburgin toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Yksinkertaistettuna "Englannin tuomioistuinten ei-yksinomainen toimivalta" tarkoittaa, että jos voit nostaa Sopimukseen liittyvän kanteen tuomioistuimessa meitä vastaan, hyväksyttävä tuomioistuin olisi Englannissa sijaitseva tuomioistuin, mutta voit myös valita viedä kanteen toisen maan tuomioistuimeen sen sijaan."
 

 1. Ei takuuta
  Uusi kohta 15.4 (aiemmin kohta 14.6) on muutettu oikeuksiesi laajuuden selventämiseksi Palvelujen, infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmiston ja järjestelmien (mukaan lukien PayPalin Palvelujen tarjoamiseen käytetyt verkot ja palvelimet) suorituskyvyn ja saatavuuden osalta joko meidän tai edustajamme ylläpitäminä.  Muutettu uusi kohta 15.4 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"15.4 Ei takuuta. PayPal tarjoaa käyttöösi Palvelut, infrastruktuurin, verkkosivustot, ohjelmistot ja järjestelmät (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään PayPal-palvelujen tarjoamiseen) ilman mitään takuita mutta ottaen kuitenkin huomioon lakisääteiset oikeutesi sekä riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, jollei tässä Sopimuksessa toisin erikseen mainita. PayPal ei valvo mitenkään tuotteita tai palveluja, joista maksetaan Palvelumme kautta, eikä PayPal voi varmistaa, että ostaja tai myyjä, jonka kanssa olet tekemisissä, todella suorittaa tapahtuman tai on oikeutettu tekemään niin. PayPal ei takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä ja suojattua pääsyä Paypal-palvelun ,mihinkään osaan, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. Paypal ei vastaa mistään viivytyksistä Palvelujen, infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmistojen ja järjestelmien (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) toimittamisessa riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. Hyväksyt sen, että käyttöoikeuttasi PayPalin Palveluihin, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun toimittamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, voidaan rajoittaa korjausten, huollon tai uusien laitteiden tai palvelujen käyttöönoton vuoksi. PayPal pyrkii kohtuudella varmistamaan, että sähköisiä veloituksia ja pankkitilejä sekä pankki- ja luottokortteja koskevat pyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti. PayPal pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että PayPalin kirjeenvaihdon, raporttien ja verkkosivustojen tiedot sekä johtajien, virkamiesten ja henkilöstön antamat suulliset tiedot ovat tarkkoja parhaan tietomme mukaan tietojen antamisen ajankohtana. PayPal ei kuitenkaan voi taata kaikkien tällaisten tietojen tarkkuutta kaikissa olosuhteissa ja yhteyksissä, eikä sinun pidä luottaa tällaisiin tietoihin. Sinun on tarkistettava kaikki kirjeenvaihtomme huolellisesti ja kerrottava meille mahdollisimman pian, jos se sisältää virheelliseltä näyttäviä tietoja tai muuta sellaista, jota ei ole suoritettu ohjeidesi mukaisesti.

Jos PayPal päättää lopettaa minkä tahansa PayPal-palvelun tai minkä tahansa PayPal-palvelun osan tai ominaisuuden mistä tahansa syystä, PayPal antaa sinulle vähintään kahta (2) kuukautta ennen palvelun tai ominaisuuden lopettamista ennakkoilmoituksen asiasta, ellei PayPal määritä hyvässä uskossa, että (1) tällainen palvelu tai ominaisuus on lopetettava aiemmin lain tai kolmannen osapuolen välisen suhteen vaatimuksen mukaisesti tai (2) se voi aiheuttaa turvallisuusriskin tai huomattavan taloudellisen tai olennaisen teknisen kuormituksen.

Vastaat yksinomaisesti siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia sellaisia oikeusjärjestelmässäsi sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vientiin tai tuontiin, veroihin ja valuutanvaihtoon liittyvät toimet."
 

 1. Korvausvelvollisuus/korvaukset
  Uutta kohtaa 15.5 (aiemmin kohta 14.7) on muutettu velvollisuutesi laajuuden selventämiseksi Palvelujen, infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmiston ja järjestelmien (mukaan lukien PayPalin palveluiden tarjoamiseen käytetyt verkot ja palvelimet) (joko sinun tai edustajiesi suorittaman) käytön osalta joko meidän tai edustajamme ylläpitäminä.  Muutettu uusi kohta 15.5 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"15.5 Korvausvelvollisuus/korvaukset. Suostut puolustamaan, palauttamaan tai korvaamaan PayPalille (lakikielellä "hyvittämään") ja suojaat PayPalia, muita konserniin kuuluvia yrityksiä, henkilöitä, jotka työskentelevät PayPalin puolesta tai ovat oikeutettuja toimimaan PayPalin puolesta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PayPalin palveluntarjoajat) kolmannen osapuolen esittämiltä tai aiheuttamilta vaatimuksilta (mukaan lukien oikeudenkäyntimaksut), jotka johtuvat työntekijöidesi tai asiamiestesi (tai jos kolmas osapuoli muutoin toimii puolestasi luvallasi, tämän kolmannen osapuolen) toimista ja/tai tekemättä jättämisistä tämän Sopimuksen rikkomisesta, lain rikkomisesta, kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta, PayPal-tilisi käytöstä ja/tai Palvelujen, käytöstä tai PayPalin infrastruktuurista, verkkosivustoista, ohjelmistoista ja järjestelmistä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa tällaisen Palvelun tuottamiseen), joita ylläpitää PayPal tai joita ylläpidetään PayPalin puolesta.
 

 1. Henkinen omaisuus – Ohjelmistolisenssi
  Uuteen kohtaan 15.7 (aiemmin kohta 14.9) on päivitetty lisenssin ehdot, joilla PayPal ja muut lisenssin antajat myöntävät sinulle pääsyn ja käyttöoikeuden PayPal-ohjelmistoon, kuten API:in, kehittäjien työkaluihin ja muihin ohjelmistosovelluksiin, joissa voi olla palveluntarjoajiemme tarjoama ohjelmisto tai näiden ohjelmistoon, järjestelmiin tai palveluihin integroitu ohjelmisto. Muutettu uusi kohta 15.7 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"15.7 Henkinen omaisuus – Ohjelmistolisenssi. Jos käytössäsi on joku PayPal-ohjelmisto, kuten API, kehittäjän työkalupaketti tai muu ohjelmistosovellus , joka voi sisältää ohjelmistoja, jotka palveluntarjoajamme toimittaa ohjelmistojen, järjestelmien tai palvelujen muodossa tai jotka sisältyvät niihin, ja jotka olet ladannut tietokoneellesi tai tai olet käyttänyt niitä muulla tavoin tietokoneen tai laitteen kautta tai muun alustan kautta, PayPal ja sen lisenssinantajat myöntävät sinulle peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-alilisenssoitavan, siirtokelvottoman, maksuttoman ja rajoitetun käyttöoikeuden PayPalin ohjelmistoon pääsemiseksi ja/tai sen käyttämiseksi dokumentaation mukaisesti, mukaan lukien kaikki päivitykset, uudet versiot ja korvaavat ohjelmistot, tässä Sopimuksessa kuvatun mukaisesti vain henkilökohtaiseen käyttöön. Et saa vuokrata, liisata tai muulla tavoin siirtää ohjelmistoon perustuvia oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on noudatettava kaikkien asiakirjojen sisältämiä käyttöönotto--, pääsy- ja käyttövaatimuksia sekä kaikkia Palveluihin liittyviä PayPalin antamia ohjeita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki määräämämme käyttöönotto- ja käyttövaatimukset sovellettavien lakien sekä korttijärjestelmän sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi). Jos et noudata PayPalin ohjeita sekä käyttöönotto- ja käyttövaatimuksia, vastaat itse kaikista sinulle, PayPalille ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. PayPal voi päivittää tai lopettaa minkä tahansa ohjelmiston käytön ilmoittamalla siitä sinulle.  Vaikka PayPal voikin (1) integroida tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita mihin tahansa verkkosovellukseen tai muuhun sovellukseen, mukaan lukien ohjelmistoonsa, ja/tai (2) käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita helpottamaan Palvelujen tarjoamista, sinulle ei ole myönnetty eikä sinulla ole muuten mitään oikeuksia niihin tai tällaisiin kolmannen osapuolen materiaaleihin. Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, muuttamatta, peukaloimatta, korjaamatta, kopioimatta, monistamatta, mukauttamatta, jakamatta, esittämättä, julkaisematta, takaisinmallintamasta, kääntämättä, purkamatta tai muulla tavoin luomatta lähdekoodia, joka on johdettu ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaaleista tai tekniikoista tai muulla tavoin luomatta johdettuja töitä mistään ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaalista tai tekniikoista.. Hyväksyt sen, että PayPal omistaa kaikki oikeudet PayPalin ohjelmistoon ja että kaikki niihin integroidut kolmannen osapuolen materiaalit ovat PayPalin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien omistamia.. Kaikki muut kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset, joita käytät PayPal-verkkosivustolla, ovat sen lisenssin alaisia, josta olet sopinut tämän ohjelmiston sinulle tarjoavan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, ettei PayPal omista, hallitse eikä ota mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksesta, jota haluat käyttää millä tahansa verkkosivustollamme, ohjelmistossa ja/tai Palvelujen yhteydessä. Jos käytät Palveluja PayPalin verkkosivustolla tai PayPalin tai kolmannen osapuolen isännöimällä muulla verkkosivustolla tai alustalla etkä lataa PayPalin ohjelmistoa tai käytä kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia PayPalin verkkosivustolla, tämä osio ei koske isännöityjen Palvelujen käyttöäsi.

 

 1. Palkkiot - Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamista koskevat kiinteät Palkkiot
  Korotamme Rajat ylittävien maksujen (myynti) vastaanottamisesta lähettäjältä maksettavaa palkkiota muun maailman alueella 1,8 %:sta 2,0 %:iin.  Kyseinen merkintä Rajat ylittävän tapahtuman palkkiotaulukossa hinnaston 1 (Palkkiotaulukko) kohdassa A2.3 (esitetty sarakkeen otsikon yhteydessä) kuuluu nyt seuraavasti:
   

  Lähettäjän maa

  Rajat ylittävän tapahtuman Palkkio

  Muu maailma

  2,0 %

 1. Palkkiokatot – maksujen lähettäminen PayPalin Joukkomaksujen kautta

Nostamme Kotimaisten PayPal-joukkomaksua koskevaa palkkiokattoa hinnaston 1 kohdassa A3.5.2 (Palkkiotaulukko) ja muiden PayPal-joukkomaksua koskevaa palkkiokattoa hinnaston 1 kohdassa A3.5.2 (Palkkiotaulukko).  Palkkiokatot on nyt määritetty seuraavasti (kohdat A3.5.2 ja A3.5.3 esitetty pääkohdan yhteydessä, kohta A3.5 ja lisäykset on esitetty alleviivattuna):

 

"

A3.5 Maksujen lähettäminen PayPal-Joukkomaksuna

A3.5.1 Palkkio

 

2 % kokonaismäärästä

A3.5.2 Kotimaista PayPal-joukkomaksua koskeva palkkiokatto

 

Kotimaisten tapahtumien palkkiokatto maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari:

16,00 AUD

Brasilian real:

24,00  BRL

Kanadan dollari:

14,00 CAD

Tšekin koruna:

280,00 CZK

Tanskan kruunu:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongin dollari:

110,00 HKD

Unkarin forintti:

3 080,00 HUF

Israelin sekeli:

50,00 ILS

Japanin jeni:

1 200,00 JPY

Malesian ringgit:

50,00 MYR

Meksikon peso:

170,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari:

20,00 NZD

Norjan kruunu:

90,00 NOK

Filippiinien peso:

640,00 PHP

Puolan zloty:

46,00 PLN

Venäjän rupla:

480,00 RUB

Singaporen dollari:

20,00 SGD

Ruotsin kruunu:

100,00 SEK

Sveitsin frangi:

16,00 CHF

Uusi Taiwanin dollari:

440,00 TWD

Thaimaan baht:

460,00 THB

Englannin punta:

10,00 GBP

Yhdysvaltain dollari:

14,00 USDA3.5.3 Palkkiokatto muille PayPal-Joukkomaksuille

 

Kaikkien muiden tapahtumien palkkiokatto yksittäistä maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari:

100,00 AUD

Brasilian real:

150,00 BRL

Kanadan dollari:

90,00 CAD

Tšekin koruna:

1 700,00 CZK

Tanskan kruunu:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongin dollari:

660,00 HKD

Unkarin forintti:

18500,00 HUF

Israelin sekeli:

320,00 ILS

Japanin jeni:

8000,00 JPY

Malesian ringgit:

300,00 MYR

Meksikon peso:

1 080,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari:

120,00 NZD

Norjan kruunu:

540,00 NOK

Filippiinien peso:

3 800,00 PHP

Puolan zloty:

280,00 PLN

Venäjän rupla:

2 800,00 RUB

Singaporen dollari:

120,00 SGD

Ruotsin kruunu:

640,00 SEK

Sveitsin frangi:

100,00 CHF

Uusi Taiwanin dollari:

2 700,00 TWD

Thaimaan baht:

2 800,00 THB

Englannin punta:

60,00 GBP

Yhdysvaltain dollari:

90,00 USDHuomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista hintatasoa soveltamalla.

"

 

 1. Muut muutokset
  PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu:
 • olemassaolevan sanamuodon selventämiseksi ja parantamiseksi seuraavissa kohdissa:

 

Osio

Muutos

 • 1.1 (PayPal on vain maksupalvelun tarjoaja.)

Viittauksen Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL) tilalle on muutettu Conseil de protection des déposants et des investisseurs.

 • 2.1 (Hyväksyttävyys)

Tästä kohdasta tulee uusi kohta 1.7

 • 1.7 (Tapahtumahistoria);
 • 2.2 (Henkilökohtaiset ja Yritystilit); ja
 • 5 (Tilin Saldot ja tapahtumatiedot),

Nämä luvut yhdistetään uudeksi luvuksi 2 (Tilisi ja Saldosi) asiayhteyteen tehtyine lisämuutoksineen.

 • 3.10  (Kolmannen osapuolen aloittama maksumenettely (mukaan lukien toistuvat maksut)); ja

 

tästä luvusta tulee uusi luku 4.8 (Ennakkoon hyväksytyt maksut) tekstiin tehtyine lisämuutoksineen.

 • 3.11  (Toistuvien maksujen peruuttaminen)

Tästä luvusta tulee uusi luku 4.9 (Ennakkoon hyväksyttyjen maksujen peruuttaminen) tekstiin tehtyine lisämuutoksineen.

 • 10.1d (Riidanalaisten tapahtumien tilapäinen pito)

Tätä lukua on muutettu, jotta selvennetään oikeuksiasi peruuttaa valtuutus, ja tämän kohdan mukainen ohje eBaylle suoritettavia maksuja varten.

 • 2.3 (Varmistettu tila)

Tästä kohdasta tulee uusi kohta 10.6b (Varmistettu-statuksen saaminen)

 • 14.3 (Sovellettava laki ja toimivalta),
 • 14.4 (Ei luopumista korvausten vaatimisesta), 14.5 (Vastuunrajoitukset)
 • 14.6 (Ei takuuta)
 • 14.7 ( Korvausvelvollisuus/korvaukset)
 • 14.8 (Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet)
 • 14.9 (Käyttöluvan myöntäminen)
 • 1.3 (Henkinen omaisuus)
 • 14.10 (Kolmannen osapuolen oikeudet)
 • 2.4 (PayPal kirjautumismenetelmänä) ja
 • 14.11 (Yritysasiakkaat),

 

Nämä kohdat muodostavat yhdessä uuden kohdan 15 (Yleistä)

 • 14.2 (ECC-Net, rahoituspalvelujen oikeusasiamies ja CSSF)

Tähän kohtaan on päivitetty Luxemburgin rahoituspalvelujen valvontaviranomaisen (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), uusi osoite.

 • 15 (Määritelmät)

Tästä kohdasta tulee uusi kohta 16, jossa on:

 • selvennyksiä seuraaviin määritelmiin: Lisää varoja, Valtuutus, Pankin rahoittama maksu, Oletusrahoituslähteet, Rahoituslähde ja Linkitä ja vahvista kortti -prosessi; ja
 • seuraavat uudet määritetyt termit, joilla korvataan suluissa olevat määritetyt termit: Pankin vahvistus prosessi (Satunnainen talletus -prosessi), Ennakkoon hyväksytyt maksut (Toistuvat maksut), Erityiset rahoitusjärjestelyt (Erityisrahoituslähteet).
 • Hinnasto 1 (Palkkiotaulukko))

PayPal-verkkosivuston sivuille on lisätty linkkejä, joista löytyy lisätietoja Palkkioista,

; ja

 • korjattu vähäisiä painovirheitä.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 27.4.2017

 

Pääset PayPalin tietosuojakäytännön tällä hetkellä voimassa olevaan sopimuksen muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla, valitsemalla asuinmaan/asuinalueen ja klikkaamalla sen jälkeen kohtaa "Tietosuojakäytäntö".

1. Kuinka käytämme keräämiämme Tietoja (kohta 3)

PayPal tallentaa kaikki asiakastiedot eri puolilla maailmaa sijaitseviin tietokeskuksiin. Viittaus kohtaan "jossa PayPalin toimitilat sijaitsevat" on sen vuoksi poistettu.

2. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille (luku 6)

PayPal tarjoaa maksupalvelujaan maailmanlaajuisesti PayPal Holdings, Inc.:in omistaman yritysryhmän useamman eri yksikön verkon kautta.  Käyttäjälle PayPal-palveluja tarjoava PayPal-yksikkö määräytyy sen mukaan, missä päin maailmaa Käyttäjän asuinpaikka on.  Näin ollen siellä missä PayPal käsittelee maksua, jonka lähetät tai vastaanotat Käyttäjältä toisessa maassa, tapahtumatiedot on toimitettava tuota toista Käyttäjää varten maksua käsittelevän PayPal-yksikön saataville. Paikallinen lainsäädäntö saattaa velvoittaa esittämään tapahtumien molempien osapuolten tapahtumatiedot. Tämän vuoksi PayPal on lisännyt seuraavan kappaleen lukuun 6:

"PayPal-palvelujen tarjoamiseksi voidaan edellyttää tiettyjen keräämiemme tietojen (kuten on esitetty kohdassa 2) siirtämistä toiseen PayPal-konsernin yksikköön tai muihin yksiköihin, mukaan lukien kohdassa 6 maksuntarjoajina, maksun käsittelijöinä tai tilinhaltijoina viitatut yksiköt (tai vastaavissa rooleissa).  Varmistat ymmärtäväsi, että paikallinen lainsäädäntö voi kohdistaa tällaisiin juridisiin yksiköihin lakeja, säännöksiä, kyselyjä, selvityksiä tai määräyksiä, jotka voivat vaatia tietojen luovutusta asianomaisen valtion asiaankuuluville viranomaisille. Käyttämällä PayPalin Palveluja annat suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiselle PayPal-palvelujen tarjoamiseksi sinulle."

3. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille (kohta 6.a.)

PayPalin on noudatettava kansainvälisiä verovelvoitteita ja toimitettava niitä koskevia ilmoituksia, mukaanlukien muun muassa 24.7.2015 annettua USA:n ulkomaisia tilejä koskevaa verosäännösten noudattamislakia FATCAa ja 18.12.2015 annettua OECD:n yhteistä raportointistandardia (CRS-lakia) koskevat Luxemburgin lait. Koska PayPal on näiden lakien nojalla raportoiva rahoituslaitos, jos Käyttäjä osoittautuu FATCA-lain mukaiseksi yhdysvaltalaiseksi henkilöksi ja CRS-lain mukaiseksi raportoitavaksi henkilöksi, ja olettaen, että FATCA-laki ja CRS-laki velvoittavat PayPalia (molemmissa tapauksissa "Raportoitavana tilinhaltijana"), PayPal toimittaa tiedot automaattisesti Luxemburgin veroviranomaisille. Luxemburgin veroviranomaiset toimittavat tiedot FACTA-lakia sovellettaessa USA:n verohallinnolle ja/tai CRS-lakia sovellettaessa verotuksellisen kotipaikan maan tai maiden asianomaiselle viranomaiselle tai viranomaisille.

Edellämainitun tietojen luovutusprosessin salliva säännös sisältyy tietosuojakäytännön kohtaan 6.a. Olemme lisäksi julkaisseet FATCA-lauseketta koskevan ilmoituksen ja selityksen. Pääset niihin suorasta linkistä kohdassa 6.a.

4. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille (kohta 6.b.)

PayPalin tietosuojakäytäntöön on lisätty uusi kohta 6.b.

PayPalin on luovutettava tilitiedot immateriaalioikeuksien omistajille, jos nämä ovat esittäneet sovellettavan EU-jäsenvaltion kansallisen lain nojalla reklamaation PayPalia vastaan tuomioistuimen ulkopuolisten tietojen luovuttamisesta immateriaalioikeuksiinsa kohdistuvan rikkomuksen vuoksi, johon on käytetty PayPalin Palveluja.

"b. Luovuta tilitiedot immateriaalioikeuksien omistajille, jos nämä ovat esittäneet sovellettavan EU-jäsenvaltion kansallisen lain nojalla reklamaation PayPalia vastaan tuomioistuimen ulkopuolisten tietojen luovuttamisesta immateriaalioikeuksiinsa kohdistuvan rikkomuksen vuoksi, johon on käytetty PayPalin Palveluja (esimerkiksi, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta Saksan tavaramerkkilain 19. pykälän 2. momentin 3. kohta tai Saksan tekijänoikeuslain kohdan 101, luvun 2, alakohta 3)."

 


Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 19.11.2016


 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla alla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

 1. Henkinen omaisuus

Kohtaan 1.3 on lisätty uusi kappale (Henkinen omaisuus) yrityksiä varten jotka käyttävät PayPalia.  Uudessa kappaleessa määritellään meille ja PayPal-konsernille antamasi lisenssi yrityksesi nimen, tavaramerkkien ja tunnusten käyttämiseksi yritystäsi ja sen tuotteita ja palveluja koskevien tietojen näyttämistä varten.  Kohdan 1.3 uusi kappale kuuluu seuraavasti:

 

"Myönnät PayPal-konsernille maailmanlaajuisen oikeuden käyttää ja kuvata yrityksesi nimeä, tavaramerkkejä ja logoja verkkosivustollamme sekä mobiili- ja verkkosovelluksissamme, jotta voimme näyttää tietoja yrityksestäsi sekä sen tuotteista ja palveluista."

 

 1. Kunnioittaminen

Kohtaa 4.4 (Kunnioittaminen) on muutettu tähdentämällä standardeja, jotka yritysten on omaksuttava myyntipisteissään asiakkaidensa PayPalin käytön osalta.  Kohta 4.4 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty/muutettu sanamuoto alleviivattu):

"4.4 Kunnioittaminen.

Yleisessä tai asiakasviestinnässä ei saa väheksyä tai halventaa PayPalia maksutapana.

Kaikissa myyntipisteissä (niiden muodosta riippumatta):

 1. et saa estää tai varoittaa asiakasta käyttämästä PayPalia; ja 
 2. jos tarjoat asiakkaillesi mahdollisuuden maksaa PayPalin kautta, sinun on kohdeltava PayPalin maksumerkkiä vähintään yhtäläisesti muiden tarjottujen maksutapojen kanssa.

PayPal ei kannusta lisämaksuun, koska se on käytäntö, joka voi rangaista kuluttajaa ja aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta, kitkaa ja kaupasta luopumista kassalla.  Hyväksyt sen, että veloitat PayPal-palvelun käytöstä vain sinua koskevan sovellettavan lain mukaan etkä käytä ylimääräisiä maksuja, joita sovellat muiden maksutapojen käyttöön. Hyväksyt lisäksi, että jos veloitat ostajalta lisämaksun, sinun on ilmoitettava PayPalin sijasta pyydetystä maksusta ostajalle. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut ostajalle lisämaksusta. Hyväksyt sen, että voit syyllistyä rikokseen, jos et ilmoita lisämaksusta ostajalle."

 

 1. Saldojen kuittaaminen

Kohtaa 5.4 (Saldojen kuittaaminen) on muutettu sen selventämiseksi, että PayPal voi myös vähentää PayPal-lle avoimena olevia palkkioita, maksuja ja muita summia pitämäsi tai hallitsemasi Tilin Saldosta PayPal-konsernin tarjoamien palvelujen osalta. Muutettu kohta 5.4 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"5.4 Saldojen kuittaaminen. Hyväksyt sen, että voimme kuitata minkä tahansa Tililläsi tai hallinnassasi olevan summan palkkioita, maksuja tai muita summia vastaan, jotka olet meille velkaa ja (paitsi jos maksukyvyttömyyslainsäädäntö sen estää) muita summia vastaan, jotka olet velkaa PayPal-konsernin muille jäsenille ( mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa PayPal-konsernin jäsenen tarjoamat palvelut). Toisin sanoen kuittausoikeutemme tarkoittaa sitä, että voimme vähentää tässä osiossa mainitut maksut, palkkiot tai muut summat Tilisi tai hallitsemasi Tilin Saldosta."

 

 1. Rahan nostaminen useammassa valuutassa

Kohtaa 6.4 (Rahan nostaminen useana valuuttana) on muutettu sen selventämiseksi, että valuutan muuntopalkkioita sovelletaan varojen nostoihin Saldoista, jotka ovat muuna kuin kotivaluuttana.  Muutoksissa tähdennetään myös, miten muita palkkioita ja tiettyjä valuutan muuntotoimenpiteitä sovelletaan, jos nostat tietyille luottokorteille (joissa toiminto on saatavilla), joilla tapahtuma voidaan suorittaa.  Muutettu kohta 6.4 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"6.4 Rahan nostaminen useammassa valuuttassa Jos Saldossasi on useita valuuttoja, voit valita jonkin niistä, kun nostat varoja, mutta jos muuta ei sovita, nosto tapahtuu kotivaluutassasi.  Valuutan muuntopalkkiot tämän Sopimuksen hinnaston 1 mukaan ovat voimassa, jos varojesi nosto Saldolta tapahtuu muussa kuin kotivaluutassasi.  Jos voit nostaa varoja Mastercard- tai Visa-kortillesi, nostoon saatetaan soveltaa tämän Sopimuksen Hinnastossa 1 mainittua palkkiota, ja se saattaa tapahtua muuna kuin kotivaluuttanasi, riippuen siitä, tukeeko PayPal nostoa kortin perusvaluuttaan."

 

 1. PayPal-myyjien turva

Kohtaa 11.10 on muutettu, jotta käy ilmi, että seuraavat tuotteet/tapahtumat/tapaukset eivät milloinkaan kelpaa PayPal-myyjien turvaan, ellei PayPalin kanssa ole sovittu kirjallisesti muuta:

1. Käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet, kuten lahjakortit ja prepaid-kortit);

2. Maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista ja

 1. Lahjoitukset.

Muutettu kohta 11.10.a kuuluu nyt seuraavasti (esitetty kohdan 11.10 yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

"11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

a. aineettomat tuotteet, digitaalisen sisällön käyttöluvat ja palvelut. Vaikka PayPal voi halutessaan tehdä tiettyjä kelpaavia aineettomia hyödykkeitä, digitaalisen sisällön käyttölupia ja/tai palveluja aika ajoin kelvollisiksi, ellei PayPalin kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu, seuraava pysyy aina kelpaamattomana:

 1. käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet, kuten lahjakortit ja prepaid-kortit ).
 2. Maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista.
 3. Lahjoitukset."

 

 1. PayPal-ostajien turva

Kohtaan 13 on tehty monta PayPal-ostajien turvakäytäntöä parantavaa muutosta seuraavasti:

 1. Seuraavat tapahtumatyypit on nyt poistettu PayPal-ostajien turvan kattavuudesta (kohtaan 13.3 on tehty vastaavat muutokset):

 

 1. minkään liiketoiminnan osuuksien ostot (mukaan lukien muun muassa tuotteet ja palvelut, jotka ovat osa yrityksen tai yhtiön hankintatointa),
 2. ajoneuvojen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet) lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyörät ja pyörillä varustetut leijulaudat,
 3. maksut joukkorahoitus- ja/tai joukkolainausalustoilla,
 4. käteiseen verrattavien tuotteiden ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit),
 5. rahapelit, uhkapelit ja/tai mahdolliset toiminnot, joihin liittyy mahdollisuus voittaa palkinto,
 6. maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista,
 7. maksut valtion laitoksille, lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä,
 8. lahjoitukset,
 9. henkilökohtaisesti noudettuja (tai puolestasi noudettuja) tuotteita koskevat ostot (myös vähittäismyyntipisteessä) ja joiden osalta väitetään, ettei niitä ole vastaanotettu,

 

 1. tapahtumat, jotka on maksettu useammassa kuin yhdessä maksuerässä, kelpaavat nyt PayPal-ostajien turvaan. Muilta osin sovelletaan PayPalin käyttäjäsopimusta (kohtaan 13.2 on tehty vastaavat muutokset),
 2. ostajia muistutetaan siitä, että he eivät täytä palautukselle asetettuja ehtoja, jos he ovat vastaanottaneet hyvityksen ostoksesta toisesta lähteestä (uusi kohta 13.2d on lisätty tämän johdosta),
 3. kaikkien ostajien täytyy nyt odottaa vähintään seitsemän päivää maksupäivästä ei-vastaanotettua ostoa koskevan Valituksen eskaloimiseksi, ellei PayPal toisin määrää (kohtaa 13.5b on muutettu vastaavasti) ja

Muutetut kohdat 13.3 a 13.5 kuuluvat nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

"13.3 Minkä tyyppiset maksut ovat kelvollisia korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?

Useimpien tavaroiden ja palvelujen ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia tapahtumia:

 • Kiinteistöjen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asuinkiinteistöt);
 • minkään liiketoiminnan osuuksien ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tuotteet ja palvelut, jotka ovat osa liiketoiminta- tai yrityskauppaa);
 • ajoneuvojen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet) lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyörät ja pyörillä varustetut leijulaudat;
 • maksut joukkorahoitus- ja/tai joukkolainausalustoilla;
 • tilaustyönä valmistettujen tuotteiden ostot (ellei ole ilmoitettu, ettei niitä ole vastaanotettu);
 • PayPalin Käyttösääntöjen kieltämien tavaroiden ja palvelujen ostot;
 • tuotantokoneiden ostot;
 • käteiseen verrattavien tuotteiden ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit));
 • , sellaisten tuotteiden ja palvelujen ostot, joissa on käytössä Zong, Website Payments Pro tai Virtual Terminal;
 • Henkilökohtaiset tapahtumat,
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai toiminnot, joihin liittyy mahdollisuus voittaa palkinto;
 • maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista;
 • maksut valtionlaitoksille, lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä
 • lahjoitukset ja
 • henkilökohtaisesti noudettuja (tai puolestasi noudettuja) tuotteita koskevat ostot (myös vähittäismyyntipisteessä), ja joden osalta väitetään, ettei niitä ole vastaanotettu.

"13.5 Kuinka ongelma ratkaistaan?

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa suoraan Maksunsaajan kanssa, siirry Ratkaisukeskukseen ja toimi seuraavasti:

 1. Tee Valitus

Tee Valitus 180 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin olet maksanut kiistanalaisesta tuotteesta. Saatamme kieltäytyä hyväksymästä mitään Valitusta tämän ajan umpeuduttua (ota huomioon tämä seikka, jos olet sopinut Maksunsaajan kanssa toimitusajasta, joka on kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen).

 1. Eskaloi Valitus Riitautukseksi

Jos et pääse Maksunsaajan kanssa sopimukseen asiasta, Valitus voidaan eskaloida Riitautukseksi 20 päivän kuluessa Valituksen tekemisestä.  Vastuullasi on noudattaa näitä määräaikoja. Sinun on odotettava vähintään 7 vuorokautta maksupäivästä, ennen kuin voit eskaloida Valituksen, joka koskee INR-tuotetta (Tuotetta ei vastaanotettu), jollei PayPal toisin mainitse.

Jos et eskaloi Valitusta Riitautukseksi 20 päivän kuluessa, PayPal sulkee Valituksen, jolloin sinulla ei ole oikeutta maksuun PayPal-ostajien turvan perusteella.

 Voit muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaamisen jälkeen vain, jos haluat lisätä siihen lisätietoja tai haluat muuttaa Valituksen/Riitautuksen syytä "Item Not Received" -merkinnästä (Tuotetta ei ole vastaanotettu) "Significantly Not as Described” -merkinnäksi (Poikkeaa huomattavasti kuvatusta), mutta vain, jos se koskee yhtä maksua. Et voi muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaaamisen jälkeen muista syistä.

 1. Vastaa PayPalin tiedonsaantipyyntöihin ajoissa

PayPal saattaa vaatia riitautusmenettelyn aikana lisäasiakirjoja väitteidesi tueksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan kuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisiraportteja tai mitä tahansa muita PayPalin määrittämiä tietoja.

 1. Noudata PayPalin toimituspyyntöjä pikaisesti
  Jos kyse on SNAD-riitautuksesta (tuote Poikkeaa huomattavasti kuvatusta), PayPal saattaa edellyttää tuotteen postittamista takaisin Maksunsaajalle PayPalin sinulle riitautusmenettelyn aikana antamaan osoitteeseen, suoraan PayPalille tai kolmannelle osapuolelle omalla kustannuksellasi sekä toimitustodistuksen esittämistä. Noudata riittävää huolellisuutta pakatessasi tuotetta uudelleen pienentääksesi riskiä sen vahingoittumisesta tuotteen kuljetuksen aikana. PayPal saattaa myösvaatia tuotteen tuhoamista ja todisteita sen tuhoamisesta."

."

 

 1. Palkkiot – Turkki

Joudumme valitettavasti ilmoittamaan, että PayPal ei enää tarjoa palveluja käyttäjille Turkissa.  Sen vuoksi kaikki viittaukset palkkioihin, jotka koskevat maksuja turkkilaisille käyttäjille ja turkkilaisilta käyttäjiltä ja/tai Turkin liiraa, on poistettu PayPalin käyttäjäsopimuksesta.

 

 1. Palkkiot – Henkilökohtaisten tapahtumien maksut ja brasilialaiset rekisteröidyt Tilit

Hinnastoa 1 (Palkkiotaulukko) on selvennetty siten, että brasilialaisilta rekisteröidyiltä Tileiltä ei voi lähettää eikä niille voi vastaanottaa Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja. Tämä tarkoittaa sitä, että et voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja brasilialaisille rekisteröidyille Tileille.  Hinnaston 1 osiota A4.2.2. (Palkkiotaulukko) on muutettu sen mukaisesti seuraavasti (esitetty asiayhteydessä sanamuodossa, jossa lisätyt kohdat on alleviivattu):

"A4.2 A "Henkilökohtainen tapahtuma" -maksu tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Perhe ja ystävät -välilehdeltä, joka löytyy Lähetä rahaa -kohdasta) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä tekemättä mitään taustalla olevaa kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa).

Jos suoritat kaupallisen tapahtuman (esimerkiksi myyt tavaroita tai palveluja), et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

 

A4.2.2 Brasiliaan ja Intiaan rekisteröityjä tilejä ei saa käyttää Henkilökohtaisten tapahtumien maksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Se tarkoittaa, ettet voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja Brasiliaan tai Intiaan rekisteröidyille Tileille ja

 

…"

 

Muut tästä aiheutuvat muutokset tehdään hinnaston 1 osioon A1.2 (Palkkiotaulukko)).

 

 1. Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamista koskevat kiinteät Palkkiot

Korotamme Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta Brasilian realeina (BRL) maksettavan kiinteän Palkkion 0,40 realista 0,60 realiin.  Kyseinen merkintä kiinteiden Palkkioiden taulukossa hinnaston 1 osiossa A4.6 (Palkkiotaulukko) (esitetty sarakkeen otsikon yhteydessä) kuuluu nyt seuraavasti:

Valuutta:

Palkkio:

Brasilian real:

0,60 BRL

 

llmoitus muutoksesta PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Julkaistu: 6.1.2016 (katso kunkin yksittäisen merkinnän voimaantulopäivämäärä alla)

 

Luethan tämän asiakirjan.

 

Teemme parhaillaan oikeudellisiin sopimuksiin muutoksia, jotka koskevat sopimussuhdettasi PayPaliin. 

Kehotamme sinua perehtymään muutoksiin tutustumalla huolellisesti tähän ilmoitukseen.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti yllä mainittuna päivämääränä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllämainittua päivämäärää, jolloin Tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

 

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

 

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso nykyiset voimassaolevat oikeudelliset sopimukset

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin käyttäjäsopimukseen.

Voimaantulopäivämäärä: 23.3.2016

 

Pääset PayPalin käyttäjäsopimuksen tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 1. SEPA

  Kohtaa 3.7 (Pankkisiirtomaksun täydennys) on muutettu kuvastamaan sitä, että PayPalin voimaantulopäivämäärän antaman erillisen ilmoituksen jälkeen Käyttäjä, jolla on Suomessa virallinen osoite, voi maksaa pankkitililtä ja/tai tehdä sähköisen siirron pankkitililtä PayPalille SEPA-suoraveloituskehyksen kautta. Kyseinen kappale kohdassa 3.7 kuuluu nyt seuraavasti:


  "PayPal tekee sähköisen siirron pankkitililtäsi Automated Clearing House (ACH) -mekanismin kautta määritetyn summan suuruisena (tähän voi liittyä Faster Payments Service -palvelun käyttöä, jos: olet tekemässä "lisäpankkisiirtoa", pankkitilisi sijaitsee Suomessa ja pankkisi tukee palvelua kyseisen siirron osalta). Sitoudut siihen, että PayPalille esittämäsi pyynnöt sähköisen siirron tekemiseksi pankkitililtäsi edellyttävät, että olet antanut PayPalille siirtojen tekemistä koskevan valtuutuksen. Kun olet antanut valtuutuksen siirtoa varten, et voi enää peruuttaa sähköistä siirtoa. Annat PayPalille oikeuden lähettää uudelleen valtuuttamasi ACH-veloituksen, joka palautetaan riittämättömien tai keräämättömien varojen varalta. Jos peruutat suoraveloituksen (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa SEPA-suoraveloituksen), sitoudut korvaamaan meille niiden tavaroiden tai palvelujen arvon, jotka olet käyttänyt tämän suoraveloituksen seurauksena.

  Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) on Euroopan komission ja Euroopan pankkialan aloite tarkoituksenaan tehostaa Euroopan unionin sisäisten tapahtumien tekemistä. Kun otat käyttöön SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen PayPalin kautta, kun rekisteröit pankkitilin PayPalin kautta tai maksat uuden pankkitilin kautta ensimmäistä kertaa, annat PayPalille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen. Voit käyttää milloin tahansa tällaista valtuutusta ja valtuutuksen viitenumeroa (MRN) PayPal-tilisi profiilissa ja peruuttaa valtuutuksen tulevia tapahtumia varten."
 2. Vajaakykyisten ja kuolleiden tilinhaltijoiden laillisia edustajia koskevat tiedot

  Kohtaa 7.1 on muutettu sen selventämiseksi, että vajaakykyisten ja kuolleiden tilinhaltijoiden lailliset edustajat voivat kysyä meiltä neuvoa kyseisten Tilien hoitoa koskevissa asioissa.  Kohta 7.1 kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

  "7.1 Voimassaoloaika ja miten Tilisi suljetaan. Tämä Sopimus on voimassa ajankohdasta, jolloin rekisteröitymisesi PayPal-tilille onnistuu, siihen saakka, kunnes tämä Sopimus jostain syystä irtisanotaan. Kohdan 7.2 nojalla voit sulkea Tilisi ja irtisanoa tämän Sopimuksen koska tahansa kirjautumalla Tilillesi, klikkaamalla Profiili-välilehteä ja klikkaamalla Sulje Tili -linkkiä ja noudattamalla ohjeita. Tiliä suljettaessa peruutamme kaikki odottavat tapahtumat ja sinä menetät Erityisrahoituslähteisiin liittyvät Saldot. Saldo on nostettava viimeistään Tiliä suljettaessa ja Sopimusta irtisanottaessa. Lisätietoja Tilin sulkemisesta on PayPalin ohjekeskuksessa, jonne pääset PayPal-verkkosivustolta.  Jos olet vajaakykyisen tai kuolleen tilin haltijan laillinen edustaja, ota meihin yhteyttä PayPalin ohjekeskuksen kautta."
 3. Rajoitettu toiminta - linkitetyt Tilit

  Kohdan 9.1k mukaisesti Rajoitettua toimintaa on hallita Tiliä, joka on liitetty johonkin toiseen Tiliin, joka on osallistunut johonkin näistä Rajoitetuista toiminnoista. Kohtaa 9.1.k on muutettu sen selventämiseksi, millä perusteilla Tilit linkitetään toisiin tileihin. Muutettu kohta 9.1.k kuuluu nyt seuraavasti (esitetty kohdan 9.1 kyseisen pääosan yhteydessä, lisätty sanamuoto alleviivattu):

  "9.1 Rajoitettu toiminta Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:  k. hallita Tiliä, joka on linkitetty johonkin toiseen Tiliin, joka on osallistunut johonkin näistä Rajoitetuista toiminnoista (Tilien katsotaan olevan linkitetty toiseen Tiliin osion 9.1.k mukaisessa tarkoituksessa, jolloin PayPalilla on syytä uskoa, että molemmat Tilit ovat saman juridisen henkilön tai henkilöryhmän hallinnassa (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, yksityishenkilöt), mikä on todennäköisempää, kun molemmilla Tileillä on tietyt samat ominaisuudet, kuten, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sama tallennettu käyttäjänimi, sähköpostiosoite, Rahoituslähde (esim. pankkitili) ja/tai kirjattu tunnus, jota käytetään vastaanottamaan palveluja PayPalin kumppaneilta (esimerkiksi eBay-tunnus))."
 4. Myyjien turva

  PayPal voi sulkea Myyjien turvaohjelmasta pois kaikki "Valtuuttamattomat maksut", jotka ovat peräisin muusta kuin PayPalin isännöimästä ympäristöstä.  Kohtaa 11.1 on muutettu poissulkemisen selventämiseksi, ja se kuuluu nyt seuraavasti (esitetty kohdan 11.1 yhteydessä lisätty sanamuoto alleviivattuna):

  "11.1 Mitä PayPal-myyjien turva tarkoittaa ?

  Jos olet asiakkaan tekemän maksun saaja, ("Maksunsaaja"), voimme hyvittää sinulle seuraavista syistä johtuvista Riitautuksista, Takaisinveloituksista ja Palatuksista aiheutuvat summat:

  a. Takaisinveloitus tai Palautus on tehty perusteella "Valtuuttamaton maksu" />( ei koske niitä Valtuuttamattomia maksuja, jotka on tehty muussa kuin PayPalin isännöimässä ympäristössä).

  b. Takaisinveloitus tai Riitautus on tehty perusteella "Ei vastaanotettu".

  PayPal saa sinulta todisteen siitä, että tuote on lähetetty tai toimitettu jäljempänä esitettyjen vaatimusten mukaisesti tämän osion 11 lisävaatimusten mukaisesti (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiossa 11.6 esitetyt kelpoisuusvaatimukset).
 5. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat

  Kun ilmoitat PayPalille Tilin luvattomasta käytöstä, sinulla on tietyt kohdan 12 ehtojen mukaiset oikeudet.  Tilin luvaton käyttö tarkoittaa sitä, että joku on siirtänyt tai voi olla siirtänyt rahaa Tililtäsi ilman oikeutta, katso kohta 12.1(v). Kohtaa 12.1(v) on muutettu sen varmistamiseksi, että Tilin luvatton käyttö sisältää myös Tilin liittämisen kolmannen osapuolen alustaan maksujen suorittamiseksi kyseiseltä alustalta ja tällöin maksujen suorittamisen kyseiseltä alustalta ilman oikeutta.  Muutettu kohta 12.1(v) kuuluu seuraavasti (aiempi sanamuoto näytetään kontekstin osoittamiseksi ja muutokset on alleviivattu):

  "12.1 Virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen. Voit tarkistaa tapahtumahistorian milloin tahansa kirjautumalla Tilillesi PayPal-sivustolla ja napsauttamalla Historia-välilehteä. On erittäin tärkeää, että ilmoitat välittömästi PayPalille, jos uskot, että jotakin seuraavista on tapahtunut: (i) Tililtäsi on lähetetty valtuuttamaton tapahtuma, (ii) Tiliäsi on käytetty luvatta, (iii) salasanasi tai PIN-koodisi on vaarantunut, (iv) mikä tahansa Palvelun käyttöön käyttämäsi laite on kadonnut, varastettu tai poistettu käytöstä tai(v) joku on siirtänyt tai siirrättänyt rahaa Tililtäsi ilman lupaasi (tämä koskee myös sitä, jos liität Tilisi kolmannen osapuolen alustaan (sisältäen sivuston tai sovelluksen) käynnistääksesi maksuja suoraan kyseiseltä alustalta, mutta maksu tapahtumasta, jota et suorittanut, tehtiinkin Tililtäsi kyseisen alustan kautta) (kutsutaan yhteisesti nimellä "Tilin luvaton käyttö")…"
 6. Muut muutokset

  PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu sanamuodon selventämiseksi (erityisesti hinnaston 1 Palkkiotaulukko) ja vähäisten painovirheiden korjaamiseksi.

 

Ilmoitus muutoksesta PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 23.2.2016

 

Pääset PayPal-tietosuojakäytännön tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla tätä tai avaamalla sen alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 1. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille

  Kohtaa 6 on muutettu, jotta selvennetään syytä, jonka vuoksi PayPal luettelee tietosuojakäytännössä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja yrityskumppanit, joille voimme luovuttaa tietojasi.

  Myös kohtaan 6 on tehty muutoksia, jotka koskevat tapaa, jolla PayPal päivittää kyseisiä kolmansia osapuolia koskevan luettelon. PayPal päivittää nyt luettelon vuoden jokaisen vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä (1. tammikuuta, 1. huhtikuuta, 1. heinäkuuta ja 1. lokakuuta). Sinun tulee tarkistaa luettelo jokaisen vuosineljänneksen päivämääränä. Katsomme, että olet antanut suostumuksesi luettelon muutoksiin 30 päivän kuluttua kustakin vuosineljänneksen päivämäärästä.  Jos vastustat muutoksia, voit sulkea Tilisi ja lopettaa palvelujen käytön.

  Nyt kohdan 6 ensimmäiset kolme kappaletta kuuluvat seuraavasti:

  Useimpien pankkien ja rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoajien tavoin PayPal tekee yhteistyötä kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa, jotka tarjoavat tärkeitä toimintoja, joiden ansiosta maksujen suorittaminen on meille ja muille yrityskumppaneille helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. Meidän täytyy ajoittain luovuttaa näille osapuolille käyttäjätietoja, jotta palvelut voidaan suorittaa.

  Yleisesti ottaen Luxemburgin lainsäädäntö, jota PayPal soveltaa käyttäjätietojen käsittelyyn (tietosuoja ja pankkisalaisuus), edellyttää laajempaa avoimuutta kuin useimmat muut EU-lait. Tämän vuoksi PayPal, toisin kuin Euroopan unionin verkkopohjaisten palvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajien suuri enemmistö, on luetellut tässä Tietosuojakäytännössä kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja liikekumppanit, joille saatamme luovuttaa tietojasi, sekä tiedot siitä, mihin tarkoitukseen tietoja luovutetaan ja minkä tyyppisiä luovutetut tiedot ovat. Linkki kolmansiin osapuoliin on tässä sekä lisäksi alla kappaleissa a, b, d ja g.  Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön ja ylläpitämällä PayPal-tiliä annat suostumuksesi siirtää tietojasi kolmansille osapuolille luettelossa mainittuihin käyttötarkoituksiin.


  PayPal voi päivittää edellä mainitun kolmansien osapuolten luettelon neljännesvuosittain (1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. ). PayPal ei ala välittää uusissa päivityksissä tarkoitettua uudentyyppistä tietoa, tietoa uusille juridisille yksiköille tai uusiin käyttötarkoituksiin ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun kyseinen luettelo on julkaistu tämän tietosuojakäytännön välityksellä. Sinun tulisi tarkastella PayPali-verkkosivustoilla olevaa listaa neljännesvuosittain edellä mainittuina päivinä. Mikäli et vastusta uutta tietojen luovutuksen päivitystä 30 päivän kuluessa uuden kolmansia osapuolia koskevan luettelon julkaisemisesta, sinun katsotaan hyväksyneen luetteloon ja tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset. Jos et hyväksy muutoksia, voit sulkea Tilisi ja lopettaa palvelujemme käyttämisen."

  Allaolevassa kaaviossa on esitetty luetteloon lisätyt tiedot kolmansista osapuolista, uusista käyttötarkoituksista ja tietotyypeistä. Luettelo kolmansista osapuolista löytyy tästä.

 

Luokka

Osapuolen nimi ja toimivalta (suluissa)

Tarkoitus

Luovutetut tiedot

Markkinointi ja suhdetoiminta

ThreatMetrix Inc. (USA)

Riskitietojen noutaminen IP-osoitteen ja laitteen osalta, joita asiakkaat käyttävät PayPal-palveluja varten, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

IP-osoite ja laitetta koskevat laitteistotiedot (laitetunnus, Käyttäjän IP-osoite ja evästeet). Sähköpostiosoite ja muut rekisteröitymisen aikana kerätyt tiedot.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Akamai Technologies Inc. (USA)

Verkkosisällön toimittamista varten – PayPal-sivun sisällön toimittaminen paikallisista palvelimista käyttäjille. Myös riskitietojen noutaminen IP-osoitteen ja laitteen osalta, joita asiakkaat käyttävät PayPal-palveluja varten, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

IP-osoite ja laitetta koskevat laitteistotiedot (laitetunnus, Käyttäjän IP-osoite ja evästeet). IP-osoitteen käytön olosuhteet.

Luotto- ja petostietotoimistot

Soda Software Labs Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Aire Labs Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Biz Equity LLC (USA), Bizequity Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), DueDil Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Creditsafe (Yhdistynyt kuningaskunta), Creditsafe USA Inc. (USA), MiiCard Limited (UK),Yodlee Inc. (USA)

Henkilöllisyyden todistaminen, asiakkaan ja pankkitilin tai pankki- tai luottokortin välisen yhteyden vahvistaminen, asiakkaan luottokelpoisuutta koskeva päätöksenteko (mukaan lukien muun muassa PayPalin tarjoamien luottotuotteiden suhteen), asiakkaan riskiarvioinnin suorittaminen ja tarkastukset rikosten kuten petoksen ja/tai rahanpesun torjumiseksi ja paljastamiseksi, velkojen perinnässä avustaminen, PayPal-tilien hallinta ja tilastollisten analyysien suorittaminen, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuutta koskevien tutkimusten ja testien suorittaminen ja järjestelmän tarkastus.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kuinka kauan on asunut samassa osoitteessa, henkilöllisyystodistus, oikeudellinen muoto, kuinka kauan on toiminut yrityksessä, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, rahoitusvälineen kuten pankkitilin ja luotto- tai maksukorttitiedot (tarvittaessa) ja asianomaiset tapahtuman tiedot (tarvittaessa). Kaikki tuotetta tai tilin toiminnallisuutta koskevat toimitetut tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median tileiltä saadut tiedot ja verkkomaineen tiedot).

Luotto- ja petostietotoimistot

Kansallinen luottotietotoimisto (Venäjä)

Riskinarviointia koskevien yrityksen tietojen vastaanottaminen ja rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten noudattaminen, kuten yritysrakenteen ja edunsaajan aseman muodostaminen. Asiakkaan luottokelpoisuutta koskevassa päätöksenteossa avustaminen (mukaan lukien muun muassa PayPalin tarjoamien luottotuotteiden suhteen), tarkastukset rikosten kuten petoksen ja/tai rahanpesun torjumiseksi ja paljastamiseksi, velkojen perinnässä avustaminen, PayPal-tilien hallinta ja tilastollisten analyysien suorittaminen, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuutta koskevien tutkimusten ja testien suorittaminen ja järjestelmän tarkastus.

Yrityksen rekisteröintinumero, nimi ja osoite, johtajien nimi, osoite ja syntymäaika, mahdolliset markkinointinimet, luettelo yrityksistä, joihin johtajat ovat sidoksissa, yrityksen perustamis- tai rekisteröintipäivä,

 

Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), The Sage Group plc (Yhdistynyt kuningaskunta), Xero (Yhdistynyt kuningaskunta) Limited, Xero Inc. (USA)

Riskiarviointia koskevien tietojen vastaanottaminen, asiakkaan luottokelpoisuutta koskevassa päätöksenteossa avustaminen (mukaan lukien muun muassa PayPalin tarjoamien luottotuotteiden suhteen), tarkastukset rikosten kuten petoksen ja/tai rahanpesun torjumiseksi ja paljastamiseksi, velkojen perinnässä avustaminen, PayPal-tilien hallinta ja tilastollisten analyysien suorittaminen, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuutta koskevien tutkimusten ja testien suorittaminen ja järjestelmän tarkastus.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kuinka kauan on asunut samassa osoitteessa, henkilöllisyystodistus, oikeudellinen muoto, kuinka kauan on toiminut yrityksessä, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, rahoitusvälineen kuten pankkitilin ja luotto- tai pankkikorttitiedot (tarvittaessa) ja asianomaiset tapahtuman tiedot (tarvittaessa).

Luotto- ja petostietotoimistot

Yodlee Inc. (USA), Intuit Inc. (USA), Intuit Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), The Sage Group plc (Yhdistynyt kuningaskunta), Xero (UK) Limited, Xero Inc. (USA)

Riskiarviointia koskevien tietojen vastaanottaminen, asiakkaan luottokelpoisuutta koskevassa päätöksenteossa avustaminen (mukaan lukien muun muassa PayPalin tarjoamien luottotuotteiden suhteen), tarkastukset rikosten kuten petoksen ja/tai rahanpesun torjumiseksi ja paljastamiseksi, velkojen perinnässä avustaminen, PayPal-tilien hallinta ja tilastollisten analyysien suorittaminen, uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuutta koskevien tutkimusten ja testien suorittaminen ja järjestelmän tarkastus.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kuinka kauan on asunut samassa osoitteessa, henkilöllisyystodistus, oikeudellinen muoto, kuinka kauan on toiminut yrityksessä, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, rahoitusvälineen kuten pankkitilin ja luotto- tai pankkikorttitiedot (tarvittaessa) ja asianomaiset tapahtuman tiedot (tarvittaessa).

Asiakaspalvelun ulkoistaminen

Lithium Technologies Inc. (USA)

Asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille PayPalille sosiaalisen median kanavissa esitettyjen yhteydenottojen johdosta

Asiakkaan sosiaalisen median kanavissa toimittamat tiedot, joita voivat olla, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sosiaalisen median käyttäjänimet, lyhennetyt ja rajoitetut tai kaikki rahoituslähdetiedot (tapauskohtaisesti), rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, henkilöllisyystodistus, tilin saldo ja tapahtumatiedot, asiakkaan tiliotteet ja asiakasraportit, tilin kirjeenvaihto, toimitustiedot ja kampanjatiedot.

Markkinointi

PaketPLUS Marketing GmbH

Markkinointikampanjoiden hoitaminen, mainoslehtisten jakaminen kauppiaille ja kampanjoiden seuranta.

Kuluttajan nimi, sijainti, tiliin kohdistuneen petoksen luonne ja aste, yrityksen nimi

Markkinatutkimus

Eye square GmbH (DE)

Asiakaspalvelun ja markkinointitutkimusten suorittaminen

Asiakaspalvelun ja markkinointitutkimusten suorittaminen

Kaupallinen kumppanuus

Harrow Council (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varojen maksu PayPalia käyttävien vastaanottajien eduksi

Kaikki tilitiedot

Operatiiviset Palvelut

eBay Enterprise (GSI Commerce) (USA)

PayPal-maksujen käsittely ja asiakastuen tarjoaminen kauppiaan puolesta.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, lyhennetyt ja rajoitetut, rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineen tilin neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo ja tapahtumatiedot

Operatiiviset Palvelut

Globalcollect (Alankomaat)

PayPal-tapahtumien käsittely, varojen maksamisen helpottaminen PayPal-järjestelmän ja -raportoinnin ulkopuolella.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, lyhennetyt ja rajoitetut, rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineen tilin neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo ja tapahtumatiedot

Markkinointi ja suhdetoiminta

Google Inc., Google Ireland, Ltd. (Irlanti), DoubleClick Europe Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta), DoubleClick, a division of Google, Inc

Auttaa tunnistamaan käyttäytymistä PayPal-verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksessa kohdennettua markkinointia koskevien päätösten tueksi, auttaa käsittelemään ja optimoimaan tehokkaasti työpöytä- ja mobiilikampanjoita ja muualla verkossa ja suorittamaan kohdennettuja kampanjoita yksilöllisen mainonnan toteuttamiseksi.

Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille, mainoksiin ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luodut nimettömät tunnukset. Mainostunnus ja laitetunnus segmentin käyttäjäryhmille sovelluskäyttäytymisen perusteella, PayPal-käyttäjiin liittyvä sähköpostiosoite (ilman viittausta tilisuhteeseen).

Markkinointi ja suhdetoiminta

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Ranska)

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille, mainoksiin ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luotu nimetön tunnus.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irlanti) and Twitter, Inc. (USA), AdRoll, Yahoo

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

Mainostunnus ja laitetunnus segmentin käyttäjäryhmille sovelluskäyttäytymisen perusteella, PayPal-käyttäjiin liittyvä sähköpostiosoite (ilman viittausta tilisuhteeseen). Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille, mainoksiin ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luodut nimettömät tunnukset.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Saksa), Conversant International Ltd. (Irlanti)

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen vierailijoiden tunnistamiseksi ja näiden uudelleenohjausta varten yksilöllisten mainoskampanjoiden avulla.

Tiivistetty PayPal-tilitunnus (tarvittaessa) sekä tietyn henkilön käyttämä laitetunnus, toimitettava mainossisältö ja segmentointi käyttäjäryhmiin mainostarkoituksia varten.

Markkinointi ja suhdetoiminta

StrikeAd UK Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Singapore Pte. Ltd (Singapore), Tapjoy Inc (USA)., Supersonic Ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoPub Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawbridge Inc, Mobkoi, (Yhdistynyt kuningaskunta) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Eloqua, Oracle Inc.:n liiketoimintayksikkö, Criteo SA (Ranska), Rocket Fuel, StrikeAd Inc. (USA)

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen käyttäjien segmentoimiseksi PayPalin markkinointikampanjoita varten.

Nimetön evästetunnus, mainostunnus ja/tai laitetunnus käyttäjäryhmien segmentoimiseksi markkinointitarkoituksia varten.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Alliance Data FHC, Inc., markkinointinimi Epsilon International ja/tai Epsilon Communication Solutions, S.L

Ulospäin suunnattujen viestintäkampanjoiden suorittaminen, mukaan lukien muun muassa sähköposti- ja pikailmoitukset.

Yhteystiedot, mukaan lukien muun muassa nimi, sähköposti, puhelinnumero. Nimetön evästetunnus, mainostunnus. Tietyille käyttäjille toimitettava viestintäsisältö ja tarvittaessa segmentoitu ryhmä, johon kyseinen henkilö kuuluu viestintätarkoituksissa.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Adjust GmbH (Saksa)

Auttaa tunnistamaan käyttäytymistä mobiilisovelluksessa kohdennettua markkinointia koskevien päätösten tueksi, auttaa käsittelemään ja optimoimaan tehokkaasti mobiilikampanjoita sosiaalisissa verkoissa ja muualla verkossa

Tietyn henkilön käyttämä nimetön evästetunnus, mainostunnus ja laitetunnus, tietyn käyttäjän mobiilisovelluksen käyttöä koskevat tapahtumat mobiilisovelluksessa (mukaan lukien muun muassa kirjautuminen, tapahtumien onnistunut suorittaminen), mutta ei maksu- ja rahoitustietoja. Tietyille käyttäjille toimitettavien mainosten sisältö ja tarvittaessa segmentoitu ryhmä, johon kyseinen henkilö kuuluu mainostarkoituksissa.

Markkinointi ja suhdetoiminta

Visual IQ, Inc (USA)

Laite/kanava-ristiinmittaus

Mainostunnus ja laitetunnus segmentin käyttäjäryhmille sovelluskäyttäytymisen perusteella, PayPal-käyttäjiin liittyvä sähköpostiosoite (ilman viittausta tilisuhteeseen). Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille, mainoksiin ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luotu nimetön tunnus.

Kaupallinen kumppanuus

VODAFONE SALES & SERVICES LIMITED (Yhdistynyt kuningaskunta)

Markkinointi ja hallinta, jotta PayPal voi toimia kolmannen osapuolen tuotteiden kuten Vodafone Walletin kanssa

Etunimi, sukunimi, laskutusosoite (katuosoite, talonumero, kaupunki, alue, postinumero, maa), maksajatunnus, maksutavan kertaviite, CMID / asiakkaan metatietojen tunnus, sähköposti

Maksun käsittelijä

Carta Financial Services Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

Maksujen käsittely, jotta PayPal voi toimia kolmannen osapuolen tuotteiden kuten Vodafone Walletin kanssa

Etunimi, sukunimi, laskutusosoite (katuosoite, talonumero, kaupunki, alue, postinumero, maa), maksajatunnus, maksutavan kertaviite, CMID / asiakkaan metatietojen tunnus, sähköposti

Kumppani

Cloud IQ (Yhdistynyt kuningaskunta)

PayPal-palvelujen avustavien toimintojen tarjoaminen yritysasiakkaille

Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, puhelinnumerot, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, verkkosivusto, yrityksen toimiala, PayPal-tapahtumien määrä, tapahtumien volyymi PayPalin kanssa, kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien volyymin jakautuminen, toimitustiedot, maksun korttitiedot

Kumppani

WebInterpret (Ranska)

PayPal-palvelujen avustavien toimintojen tarjoaminen yritysasiakkaille

Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, puhelinnumerot, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, verkkosivusto, yrityksen toimiala, PayPal-tapahtumien määrä, tapahtumien volyymi PayPalin kanssa, kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien volyymin jakautuminen, toimitustiedot, maksun korttitiedot

Markkinointi ja suhdetoiminta

TubeMogul Inc (USA), AdaptTV (Yhdistynyt kuningaskunta)

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille, mainoksiin ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luodut nimettömät tunnukset.

Luotto- ja petostietotoimistot

Creditsafe UK

Riskinarviointia koskevien yrityksen tietojen vastaanottaminen ja rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten noudattaminen, kuten yritysrakenteen ja edunsaajan aseman muodostaminen.

Yrityksen rekisteröintinumero, nimi ja osoite, johtajien nimi, osoite ja syntymäaika

Virastot

Tietosuojavirastot, jotka sijaitsevat seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Kypros, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Tietojen toimittaminen luettelossa mainituille virastoille (näiden pyynnöstä) ja käyttäjien tai muiden sidosryhmien esittämiin kyselyihin ja/tai tutkimuksiin vastaaminen maissa, joissa ne ovat toimivaltaisia.

Kaikki tilitiedot

 

 1. Muut muutokset

  PayPalin tietosuojakäytännön kohtaa 2 on muutettu sanamuodon selventämiseksi

 

Ilmoitus muutoksesta Kaupallisen yksikön sopimuksiin

Voimaantulopäivämäärä: 23.1.2016

 

Koska PayPal ei ole Kaupallisen yksikön sopimusten osapuoli, näillä sopimuksilla on vaikutusta kortilla rahoitettujen maksujen vastaanottamiseen PayPal-palveluissa. Solmit Kaupallisen yksikön sopimukset suoraan PayPalin pankkialan kumppaneiden kanssa, jotka mahdollistavat PayPalin kortilla rahoitettujen maksujen vastaanottamisen.  Kaupallisen yksikön sopimuksia sovelletaan kauppiaisiin eri puolilla maailmaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla muutoksilla ei ole vaikutusta Euroopassa asuviin kauppiaisiin. Ilmoitamme vain muutoksista, jotka vaikuttavat Euroopassa asuviin kauppiaisiin. 

 

Pääset Kaupallisen yksikön sopimusten tällä hetkellä voimassa olevaan muutettuun versioon klikkaamalla alla tätä tai avaamalla ne alatunnisteen kohdasta "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset", joka on useimmilla PayPal-sivuston sivuilla.

 

1. Luottokortin käsittelypalveluja koskeva HSBC-pankin Kaupallisen yksikön sopimus

Ennen voimaantulopäivämäärä sopimuksesi on solmittu osapuolten HSBC Bank Plc (jäsen) ja GPUK LLP (käsittelijä) kanssa.  Voimaantulopäivämääränä ja siitä alkaen jäsenen rooli tässä sopimuksessa tarjottujen kortinkäsittelypalvelujen osalta siirtyy tämän sopimuksen mukaisesti GPUK LLP:lle sen sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että GPUK LLP toimii sopimuksen nojalla sekä jäsenenä että käsittelijänä voimaantulopäivämääränä ja sen jälkeen. Sinun ei tarvitse hyväksyä muutosta erikseen.

Tiedoksi, että tämä sopimus on muutettu myös Euroopan ulkopuolella toimivien kauppiaiden osalta. Kyseiset muutokset eivät vaikuta Euroopassa toimiviin kauppiaisiin.

 

2. PayPal-maksukortilla rahoitettuja palveluja koskeva Kaupallisen yksikön sopimus (WorldPay)

Tiedoksi, että tämä sopimus on muutettu myös Euroopan ulkopuolella toimivien kauppiaiden osalta.  Kyseiset muutokset eivät vaikuta Euroopassa toimiviin kauppiaisiin.

 

Muutos PayPalin oikeudellisiin sopimuksiin

Voimaantulopäivämäärä: 1.7.2015

Kehotamme sinua tutustumaan huolellisesti käytäntöihin tehtyihin päivityksiin perehtymällä toteutettuihin muutoksiin.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti yllä mainittuna päivämääränä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllä mainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on turvallisempi

Kun maksat PayPalin kautta, taloudellisia tietojasi ei koskaan jaeta myyjien tai vähittäismyyjien kanssa, jolloin olet paremmassa turvassa petoksilta.

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso voimassaoleva käyttäjäsopimus.

Muutos PayPalin käyttäjäsopimukseen.

 1. Henkinen omaisuus

Kohtaan 1.3 on lisätty uusi kappale, jossa on esitetty meille ja PayPal-konsernille myöntämäsi lisenssi ja oikeudet (katso alla luvusta 12 PayPal-konsernin määritelmä) julkaistavaksi lähettämäsi sisällön käyttöä varten Palvelujen avulla. Samanlainen kappale on tietosuojakäytännössä, josta se on poistettu tämän kappaleen lisäämisen vuoksi käyttäjäsopimukseen. Kohdan 1.3 uusi kappale kuuluu seuraavasti:

"Kun toimitat PayPalille sisältöä tai julkaiset sitä (kummassakin tapauksessa julkaisua varten joko verkossa tai offline-tilassa) Palvelujen avulla, annat PayPal-konsernille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman ja (useamman tason kautta) alilisensioitavan oikeuden käyttää kaikkia sisältöä koskevia tekijänoikeuksia, mainoksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia sekä immateriaalioikeuksia missä tahansa nykyisin tai vastaisuudessa tunnetussa mediassa. Lisäksi käyttäjä luopuu lain sallimassa enimmäislaajuudessa moraalisista oikeuksistaan ja lupaa olla käyttämättä niitä PayPal-konsernia, sen alilisenssinhaltijoita tai toimiluvan saajia vastaan. Vakuutat ja takaat, ettei mikään seuraavista loukkaa mitään immateriaalioikeutta: sisällön toimittaminen PayPalille käyttäjän taholta, sisällön julkaiseminen Palvelujen avulla käyttäjän taholta ja PayPal-konsernin tällaisen sisällön (myös siitä johdetut työt) käyttäminen Palvelujen yhteydessä."

 1. Kelpoisuus ja tilityypit

Kohtaan 2.2 on tehty PayPalin tällä hetkellä tarjoamaa tilityyppivalikoimaa selventäviä muutoksia.  PayPalin aikaisemmin tarjoamista Premier-tileistä käytetään nyt nimitystä Henkilökohtainen tili.  Muutettu kohta 2.2 kuuluu nyt seuraavasti (tästä johtuvat muutokset on tehty muihin kohtiin, joissa viitataan Premier-tileihin):

"2.2 Henkilökohtaiset tilit ja Yritystilit. Tarjoamme käyttöön seuraavia tilityyppejä: Henkilökohtainen tili ja Yritystili. Ellei toisin ole sovittu, sinulla saa olla vain yksi Henkilökohtainen tili ja yksi Yritystili. Tiettyjen Henkilökohtaisten tilien haltijoilta saatetaan edellyttää tiliensä päivittämistä (mikä saattaa sisältää lisätietojen antamisen PayPalille) kaikkien Henkilökohtaisen tilin nykyisten toimintojen käyttämiseksi.  Avaamalla Yritystilin ja hyväksymällä tässä Sopimuksessa määritellyt ehdot todistat, ettet luo Tiliä ensisijaisesti henkilökohtaisiin, perheen tai kotitalouden tarpeisiin. Hyväksyt, että Tilisi koostuu Maksutilistä ja Varantotilistä."

 1. Rahankäyttö-, vastaanotto- ja nostorajat

Kohdat 3.2 (Rahankäyttörajat), 4.1 (Vastaanottorajan nostaminen) ja 6.2a. (Nosto- ja lunastusrajat) on tarkistettu rahankäyttö-, vastaanotto- ja nostorajoja koskevien tietojen selventämiseksi. Tarkistetut kohdat kuuluvat nyt seuraavasti:

"3.2 Rahankäyttörajat. Jos sinulla on määräaikainen rahankäyttöraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit lähettää Palvelumme kautta.

4.1 Vastaanottorajan nostaminen Jos sinulla on määräaikainen vastaanottoraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit vastaanottaa Palvelumme kautta. Vastaanottorajan nostamiseksi sinun on suoritettava alla olevat vaiheet.

6.2

a. Nosto- ja lunastusrajat Sitoudut noudattamaan pyyntöämme varmentaa henkilöllisyytesi ennen kuin lunastamme sinulle Sähköistä rahaa, jotta voimme pienentää vilpin mahdollisuutta ja muulla tavoin täyttää rahanpesun torjuntaa ja muita lakeja koskevat velvoitteemme. Näet mahdolliset määräaikaiset nostorajasi kirjautumalla Tilillesi ja klikkaamalla Näytä rajat -linkkiä Tiliyhteenvedossa. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit nostaa Palvelumme kautta."

 1. Saldojen kuittaaminen

Kohtaa 5.4 on tarkistettu siten, että kuittausoikeudet koskevat tämän lausekkeen nojalla vain PayPal-konsernia (eivätkä enää eBaytä).  Toisin sanoen kohdassa 5.4 määritetyt kuittausoikeudet tarkoittavat sitä, että PayPal voi vähentää PayPalin tai PayPal-konsernin palkkioita, maksuja ja muita summia Tilisi tai hallitsemasi Tilin Saldosta kyseisessä kohdassa kuvatun mukaisesti. Tarkistettu kohta 5.4 kuuluu nyt seuraavasti:

"5.4 Saldojen kuittaaminen. Hyväksyt sen, että voimme kuitata minkä tahansa Tililläsi tai hallinnassasi olevan summan palkkioita, maksuja tai muita summia vastaan, jotka olet meille velkaa ja (paitsi jos maksukyvyttömyyslainsäädäntö sen estää) muita summia vastaan, jotka olet velkaa PayPal-konsernin muille jäsenille. Toisin sanoen kuittausoikeutemme tarkoittaa sitä, että voimme vähentää tässä osiossa mainitut maksut, palkkiot tai muut summat Tilisi tai hallitsemasi Tilin Saldosta."

 1. Maksuvälineen pitäminen turvallisena

Kohtaa 9.2 on tarkistettu lisäämällä uudet alakohdat 9.2.h ja 9.2.i ja täydentämällä sanamuotoa alakohdassa 9.2j (uudeksi alakohdaksi 9.2l), jossa sinua edellytetään suorittamaan luetellut toimet Maksuvälineen pitämiseksi turvallisena.  Tarkistettu kohta 9.2 kuuluu nyt seuraavasti:

 

"9.2 Maksuvälineen pitäminen turvallisena Hyväksyt Maksuvälineen turvaamiseksi seuraavat toimenpiteet:

 1. Et ole mukana missään Rajoitetussa toiminnassa.
 2. Pidät Rahoituslähteesi tiedot, salasanasi ja PIN-koodisi hyvässä tallessa.
 3. Et anna kenenkään muun käyttää tai pitää hallussaan Rahoituslähteitäsi, salasanaa tai PIN-tietoja.
 4. Et luovuta Rahoituslähteiden, salasanan tai PIN-koodin tietoja muulloin kuin Palvelua käyttäessäsi.
 5. Et koskaan kirjoita salasanaasi tai PIN-koodiasi tavalla, jonka joku muu voi ymmärtää.
 6. Et valitse liian helppoa salasanaa tai PIN-koodia, kuten kirjainten tai numeroiden sarjaa, jotka voidaan helposti arvata tai liittää sinuun;
 7. Varmistat, ettei kukaan näe salasanaasi tai PIN-koodia, kun käytät sitä.
 8. Varmistat, että olet kirjautunut ulos kaikista maksuihin liittyvistä sovelluksista laitteellasi, kun et käytä sitä palvelun käyttämiseen ja/tai kun muut voivat käyttää sitä (esimerkiksi jos jaat laitteen toisten kanssa tai käytät laitettasi turvaamattomalla julkisella Internet-yhteydellä, kuten julkisilla ilmaisen WiFin alueilla).
 9. Et käytä mitään toimintoja, jotka tallentavat salasanasi tai PIN-koodisi käyttölaitteeseen.
 10.  Noudatat kaikkia kohtuullisia ohjeita, joita voimme antaa siitä, kuinka voit säilyttää Maksuvälineesi turvallisena.
 11. Pidät Tilisi henkilötiedot ajan tasalla. Emme ehkä pysty vastaamaan sinulle, jos otat yhteyttä Tiliisi liittyen osoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostitilistä, jota et ole rekisteröinyt meille.
 12. Ryhdyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksesi henkilökohtaisen sähköisen laitteen, jonka kautta käytät Palveluja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PIN- ja/tai salasanasuojatut, henkilökohtaisesti määritetyt laitteen toiminnot Palvelujen käyttämiseksi). Jos laite katoaa, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi ja poistettava laite PayPal-tilisi asetuksista."
 1. Oma vastuusi - riidanalaisten tapahtumien tilapäinen pito ja eBayn ratkaisuprosessista johtuvat maksut eBaylle ja ostajille

Kohdassa 10.1.d toista kappaletta on tarkistettu selvyyden vuoksi:

 • ehdot, joiden perusteella PayPal voi päättää asettaa Tililläsi olevat varat tilapäiseen pitoon vastaanottamasi maksun koko summan kattamiseksi ostoksesta, jota eBayn riidanratkaisumenettelyn riitautus koskee ja
 • antamiesi ohjeiden laajuutta PayPalille maksujen suorittamiseksi eBaylle ja ostajalle (mahdollisesti) summista, joita et ole suorittanut kyseiselle vastaanottajalle eBayn riidanratkaisumenettelyn ehtojen mukaisesti.

Tarkistettu kohta 10.1 kuuluu nyt seuraavasti:

"d. Riidanalaisten tapahtumien tilapäinen pito. Jos ostaja tekee Riitautuksen, Takaisinveloitus- tai Palautusvaateen saamastasi maksusta, PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Palautuksen täysimääräisenä. Tämän ehdon mukainen pito ei rajoita Tilisi käyttöä muiden kuin Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Palautusten johdosta riidanalaisten tai riskialttiiden varojen osalta, ellei meillä ole muuta syytä siihen. Jos voitat valituksen tai jos maksu on oikeutettu maksuun PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti, vapautamme pidon ja palautamme käyttöoikeuden kyseisiin varoihin. Jos häviät valituksen, PayPal veloittaa kyseiset varat Tililtäsi.

Tämä menettely koskee myös kaikkia riitautuksia, jotka ostaja tekee eBayssa eBayn ratkaisuprosessin kautta edellyttäen, että olet valtuuttanut eBayn käyttämään PayPal-tiliäsi maksaaksesi summat, jotka olet velkaa eBaylle tai ostajalle (tapauksesta riippuen) eBayn ratkaisuprosessin ("Valtuutetut summat") ehtojen mukaisesti, ja eBay on ilmoittanut meille riitautuksesta.. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, valtuutat ja ohjeistat PayPalia käsittelemään kaikki eBay-maksumääräysten mukaiset maksut PayPal-tililtäsi eBaylle tai ostajalle (tapauksen mukaan) eBayn PayPalille antamien ohjeiden mukaisesti. Suostut siihen, että PayPal voi käsitellä valtuutustasi ja ohjeitasi kaikkien Valtuutettujen summien maksamisen peruuttamiseksi, eikä PayPal ole velvollinen suorittamaan tällaista maksua, jos PayPal (oman harkintansa mukaan) päättää, että riitautus olisi ratkaistu eduksesi, jos se olisi jätetty Riitautuksena PayPalille.  Kaikki eBaylle suoraan tehdyt riitautukset käsitellään vain eBayn käytäntöjen mukaan. PayPal-myyjien turva -ohjelman ehdot eivät kata myyjiä ostajien suoraan eBaylle tekemien riitautusten osalta."

 1. PayPalin suorittamat toimenpiteet

Kohtaa 10.2 on muutettu:

 • poistettu viittaus eBay'hin osapuolena, joka on suojattu eri toimilla, joihin PayPal voi ryhtyä tämän kohdan mukaisesti ja
 • lisätty uusi alakohta j, jotta PayPal voi keskeyttää kelpoisuusprosessisi käsittelyn PayPal-myyjien ja/tai PayPal-ostajien turvaan tämän kohdan nojalla (Kelpoisuusprosessin keskeytys -kappale kohdassa 11.6 (Myyjien turvaohjelma - kelpoisuusvaatimukset) poistettu).

Kohdan 10.2 muutetut kohdat kuuluvat nyt seuraavasti (esitetty kohdan 10.2. alkuosan kanssa):

"10.2 PayPalin suorittamat toimenpiteet Jos meillä on syytä uskoa, että olet harjoittanut Rajoitettua toimintaa, voimme suorittaa erilaisia toimenpiteitä turvataksemme PayPalia, Käyttäjää, kolmatta osapuolta tai sinua Palautuksilta, Takaisinveloituksilta, Riitautuksilta, palkkioilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Voimme suorittaa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia toimenpiteitä:

j. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan ja/tai PayPal-ostajien turvaan."

 1. Maksun pito

Kohdan 10.5a.ii toiseen kappaleeseen on lisätty lyhyt lause, jossa tähdennetään, että PayPal voi ilmoittaa sinulle maksun pidosta, jonka se asettaa kohdan 10.5 mukaisesti valtuutettujen kolmansien osapuolten kautta.  Tarkistettu kohta 10.5a kuuluu nyt seuraavasti:

            "10.5 Maksun pito

a. Hyväksyt maksun pitoon, jos :

i. vastaanotat maksun, johon liittyy Tapahtumariski, tai

ii. Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen saattaa olla hyväksyttyä korkeampi (PayPalin kyseisellä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille kaikissa olosuhteissa),

PayPal voi harkintansa mukaan (toimimalla kohtuullisesti) asettaa tämän maksun tai minkä tahansa muun muun maksun pitoon. Jos PayPal asettaa pitoon Tililläsi olevia varoja, ilmoitamme sinulle asiasta (mukaan lukien aika, jolloin varat ovat pidossa), ja varat pidetään Varantotililläsi, ja ne näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Voimme ilmoittaa sinulle pitoon asettamisesta valtuutettujen kolmansien osapuolten (kuten kumppaniohjelmien, joiden avulla teet kauppaa) kautta."

 1. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat – virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen

Kohtaa 12.1 on muutettu tähdentämällä, että on erittäin tärkeää ilmoittaa välittömästi PayPalille, jos on syytä olettaa, että laite, jolta on ollut pääsy Palveluihimme, on kadonnut, varastettu tai poistettu käytöstä.  Tässä kohdassa korostetaan myös, että olet vastuussa tTlisi luvattomasta käytöstä, jos todisteemme viittaavat siihen, että olet ryhtynyt kohdan lopussa lueteltuihin toimiin.  Tarkistettu kohta 12.1 kuuluu nyt seuraavasti:

"12.1 Virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen Voit tarkistaa tapahtumahistorian milloin tahansa kirjautumalla Tilillesi PayPal-sivustolla ja napsauttamalla Historia-välilehteä. On erittäin tärkeää, että ilmoitat välittömästi PayPalille, jos uskot, että jotakin seuraavista on tapahtunut: (i) Tililtäsi on lähetetty valtuuttamaton tapahtuma, (ii) Tiliäsi on käytetty luvatta, (iii) salasanasi tai PIN-koodisi on vaarantunut, (iv) mikä tahansa Palvelun käyttöön käyttämäsi laite on kadonnut, varastettu tai poistettu käytöstä tai (v) joku on siirtänyt tai voi siirtää rahaa Tililtäsi ilman lupaasi (kutsutaan yhteisesti nimellä "Tilin luvaton käyttö"). Sinun on myös ilmoitettava meille välittömästi, jos sinulla on syytä uskoa, että Tililläsi on tapahtunut muita virheitä. Jotta voit ilmoittaa PayPalin välittömästi kaikista edellä mainituista tapahtumista, suosittelemme, että seuraat Tiliäsi tarkasti ja säännöllisesti. Emme pidä sinua vastuussa mistään luvattomasta Tilisi käytöstä kenenkään taholta, jos katsomme, ettet ole toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmannen henkilön olisi mahdollista päästä käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodia tai laitetta, kun olet kirjautunut Palveluihin. Pidämme sinua vastuussa Tilisi luvattomasta käytöstä, jos käytössämme olevan näytön mukaan olet toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmas henkilö pääsee käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodiasi, olet toiminut vilpillisesti tai olet tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt velvoitteitasi käyttää Maksuvälinettäsi tässä Sopimuksessa määritellyllä tavalla."

 1. PayPal-myyjien turva

Kohtaan 11 on tehty monta PayPal-myyjien turvaa parantavaa muutosta:

 1. Lisätty Maksunsaajan määritelmä (kohtaan 11.1 on tehty vastaavat muutokset)
 2. Poistettu erottelu ostajan eBayssä ja eBayn ulkopuolella tekemien ostosten väliltä (kohtaan 11.2 on tehty vastaavat muutokset),
 3. Muokattu PayPal-myyjien turvan keskeyttämisperusteet (kohtaan 11.3 on tehty vastaavat muutokset).

Kohdan 11 tarkistetut kohdat kuuluvat seuraavasti:

"11.1 Mitä PayPal-myyjien turva tarkoittaa?

Jos olet asiakkaan tekemän maksun saaja (”Maksunsaaja”), hyvitämme sinulle seuraavista syistä johtuvista Riitautuksista, Takaisinveloituksista ja Palautuksista aiheutuvat summat: (…)"

"11.2 PayPal-myyjien turva koskee seuraavia :

Myyjät, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisen ostoksen (maailmanlaajuisesti ja kaikkialla, jossa PayPal hyväksytään)."

"11.3 Kuinka hyvän turvan PayPal-myyjien turva antaa? 

PayPal maksaa sinulle täyden määrän hyväksytyn maksun perusteena olevasta Riitautuksesta, Takaisinveloituksesta tai Palautuksen kohteena olevasta tuotteesta ja luopuu Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

 1. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, että Tiliisi liittyy kasvanut riski. Arvioidessamme riskiä otamme huomioon seuraavat seikat:
  • Koko rahallinen summa ja/tai Riitautusten, Takaisinveloitusten tai Palautusten määrä, jotka on kohdistettu PayPal-tiliisi.
  • Tilisi muodostama kohtuullinen riski PayPalin ja järjestelmämme eheyden kannalta.
  • PayPalille tai käyttäjillemme aiheutuvat mahdolliset tappiot.
 2. Voimme keskeyttää PayPal-myyjien turvan, jos se on linkitetty tai liitetty toiseen tiliin, joka on keskeytetty.
 3. Voimme palauttaa kelpoisuutesi PayPal-myyjän turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, ettei Tiliisi enää liity kasvanutta riskiä."
 1. PayPal-ostajien turva

Kohtaan 13 on tehty monta PayPal-ostajien turvakäytäntöä parantavaa muutosta.  Muutokset:

 1. korvausehtojen parantaminen PayPal-ostajien turvan mukaisesti PayPal-käyttäjille (kohtiin 13.2 ja 13.3 on tehty vastaavat muutokset):
  1. laajentamalla kaikkien käyttäjien kelvollisten ostojen kattavuutta:
   1. aineettomiin tuotteisiin (kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssejen käyttöoikeuksiin);
   2. palveluihin ja
   3. matkalippuihin;
  2. tiettyjen eBay-käytäntöjen ja/tai -toimien tulosten poistaminen käytöstä (kohdassa 13.3 b luetellun mukaisesti, joka on poistettu vastaavasti);
  3. eBayn "Maksa nyt" tai "Lähetä rahaa" -painikkeiden poistaminen käytöstä korvausehdon mukaisesti (kohdat 13.2.c. i ja ii on poistettu vastaavasti) ja
 2. tarkennettu vastuutasi PayPalille, kun PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan hyväksi (kohtaan 13.6 on tehty vastaavat muutokset);
 3. tarkennettu oikeuksiasi PayPal-ostajien turvan mukaisesti, jos vastaanotat (ostajana) palautuksen ostoksestasi suoran Maksunsaajalta tai toiselta kolmannelta osapuolelta (kohtaan 13.12 on tehty vastaavat muutokset).

Kohdan 13 muutetut kohdat (edellä esitetyn mukaisesti) kuuluvat seuraavasti:

"13.2 Mitkä ovat PayPal-ostajien turvan kelpoisuusvaatimukset? 

Jotta olisit kelpoinen maksuun PayPal-ostajien turvan mukaisesti, kaikkien seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

 1. Maksusi pitää koskea hyväksyttävää tuotetta, ja se pitää olla tehty PayPal-tililtäsi (lisätietoja hyväksyttävästä tuotteestaon osiossa 13.3).
 2. Maksa hyväksyttävän tuotteen koko summa yhdellä maksulla. Tuotteet, jotka on ostettu useammalla maksulla, kuten talletus ennen lopullista maksua, eivät kelpaa.
 3. Maksu lähetetään myyjälle seuraavasti:
  1. SNAD-riitautusten osalta PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta ja
 4. Tee Valitus 180 päivän kuluessa siitä, kun olet lähettänyt maksun ja noudata verkossa olevaa valtituksenratkaisuprosessia, joka on kuvattu alla olevassa kohdassa "Kuinka ongelma ratkaistaan?". Katso osio 13.5."

"13.3 Minkä tyyppiset maksut ovat kelvollisia korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?

 1.             Useimpien tavaroiden ja palvelujen ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia ostoja:
  • kiinteistöt (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asuinkiinteistöt)
  • yritykset
  • ajoneuvot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet),
  • tilaustyönä valmistetut tuotteet (ellei ole ilmoitettu, ettei niitä ole vastaanotettu)
  • tuotteet, jotka on kielletty PayPalin Käyttösäännöissä
  • tuotantokoneet
  • käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, lahjakortit)
  • sellaiset tuotteet, joissa on käytössä Zong, Website Payments Pro tai Virtual Terminal (mikäli saatavana)
  • Henkilökohtaisen tapahtuman maksut ».

 Maksunsaaja? Jos PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan ongelmassa ostajan hyväksi, vastaat PayPalille summasta, jonka PayPal maksaa takaisin ostajalle. PayPal ei ole velvollinen palauttamaan tapahtumaan liittyviä PayPal-palkkioita tai muita tapahtumaan liittyviä kolmannen osapuolen PayPal-tililtäsi veloittamia palkkioita (kuten palkkioita, jotka kolmas osapuoli veloittaa alustasta, jolla teet kauppaa). Joissakin tapauksissa (esimerkiksi jos häviät SNAD-riitautuksen, koska PayPalilla on syytä olettaa, että myymäsi tuote on väärennetty) et saa tuotetta takaisin (esimerkiksi toimivaltainen viranomainen voi valvoa tuotetta ja/tai ottaa sen haltuunsa tai se voi olla muuten peruuttamattomasti käsitelty).

"13.6 Miten Riitautus ratkaistaan?

Kun Valitus on eskaloitu Riitautukseksi, PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai myyjän hyväksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan kuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita tietoja tai asiakirjoja, joita PayPal voi kohtuudella edellyttää Riitautuksen tutkimista varten. PayPalilla on täysi harkintavalta tehdä lopullinen päätös ostajan tai myyjän hyväksi minkä tahansa PayPalin aiheelliseksi katsoman perusteen mukaan. Jos PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai myyjän hyväksi, kummankin osapuolen on noudatettava PayPalin päätöstä. PayPal saattaa vaatia ostajaa lähettämään takaisin myyjälle tuotteen, jonka ostaja väittää huomattavasti poikkeavan kuvatusta PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan myyjän osoitteeseen (ostajan kustannuksella), ja PayPal saattaa vaatia myyjää ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset postikulut. Jos myyjä kieltäytyy vastaanottamasta tuotetta, PayPal voi ratkaista Riitautuksen ostajan hyväksi, jos ostaja on toimittanut tyydyttävät todisteet PayPalille siitä, että tuote on lähetetty myyjälle PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan osoitteeseen. Jos myyjä häviää Riitautuksen, myyjä ei saa hyvitystä liiketoimeen liittyvistä PayPal-maksuista tai muista kolmannen osapuolen PayPal-tililtäsi veloittamista liiketoimeen liittyvistä maksuista (kuten maksut, jotka veloitetaan kolmannen osapuolen alustalla, jolla myynti tapahtuu).."

"13.12 Kaksinkertaisen korvauksen kielto

Et voi saada palautusta PayPal-ostajien turvan mukaisesti, jos saat lisäksi hyvityksen tästä ostoksesta suoraan Maksunsaajalta tai kolmannelta osapuolelta."

 1. Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet

Kohdan 14.8 muutoksilla varmistetaan, että PayPal-konsernin (eBayn sijaan) oikeudet voidaan ottaa käyttöön pakkokeinoin sinua vastaan käyttäjäsopimuksen mukaisesti.  Muutettu kohta 14.8 kuuluu nyt seuraavasti:

"14.8 Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet. Tämä Sopimus (mukaan lukien hinnasto) tarkoittaa käyttäjän ja PayPalin välistä koko sopimusta Palvelusta. Osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15 sekä hinnasto 1 sekä kaikki muut ehdot, jotka luonteensa puolesta säilyvät voimassa, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos jokin tämän Sopimuksen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai sitä ei voida panna täytäntöön, tällaista määräystä ei sovelleta ja jäljellä olevat määräykset pysyvät voimassa. Henkilöllä, joka ei ole tämän Sopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain nojalla oikeutta vedota mihinkään tämän Sopimuksen ehtoon tai panna sitä täytäntöön (ei koske PayPal-konsernia sen tässä Sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien osalta), Tämä ei kuitenkaan vaikuta kolmansien osapuolten oikeuksiin tai oikeusturvakeinoihin, jotka ovat olemassa tai jotka ovat saatavilla tämän lain lisäksi."

 1. Määritelmät

Kohtaan 15 muutetaan seuraavat uudet ja päivitetyt ehdot ja niiden määritelmät:

 • "Tapahtuma" -termillä on osiossa 13.13 annettu merkitys.
 • "Maksunsaaja" -termillä on sille osiossa 11.1 annettu merkitys.
 • "PayPal-konserni" tarkoittaa PayPal Holdings Inc.:a, sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä (joihin kuuluu, tähän kuitenkaan rajoittumatta, PayPal) tapauskohtaisesti."
 • "Palvelut" tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluja, sisältöjä, ominaisuuksia, teknologiaaja toimintoja, joita PayPal tarjoaa sekä kaikkia niihin liittyviä sivustoja, sovelluksia ja palveluja."
 1. Palkkiot Rajat ylittävistä Henkilökohtaisista tapahtumista

Laskemme Rajat ylittävien Henkilökohtaisten maksujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta veloitettavaa palkkiota, kun vastaanottaja asuu Brasiliassa ja kun maksu rahoitetaan kokonaan tai osittain maksu- tai luottokortilla 7,4 %:sta + kiinteästä palkkiosta 5,99 %:iin + kiinteään palkkioon.  Kyseinen merkintä Rajat ylittävien Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiotaulukossa hinnastossa 1. Palkkiotaulukko" (esitetään sarakeotsikoiden yhteydessä) kuuluu nyt seuraavasti:

Vastaanottajan maa

Lähettäjän maa

Palkkio maksusta, jonka rahoituslähde on PayPal-saldo tai pankkitili

Palkkio maksusta, jonka rahoituslähde kokonaan tai osittain on pankkikortti tai luottokortti

Brasilia

Missä tahansa

1,0 %^

5,99 % + kiinteä palkkio^

 1. Palkkiot Rajat ylittävistä Kaupallisista tapahtumista

Rajat ylittävien tapahtumien Palkkiot määritetään edelleen alueen mukaan, jolla lähettäjän PayPal-tili on rekisteröity. Rajat ylittävän tapahtuman Palkkion lähettäjän alueet (ja niihin kuuluvat maat) on asetettu uudelleen ja palkkiot on muutettu siten, että osio otsikolla "Kotimaisten S-maksujen (myynti) vastaanottaminen Kaupallisissa tapahtumissa koskeva palkkiotaulukko kohdassa "Hinnasto 1". Palkkiotaulukko" kuuluu seuraavasti:

       "…

Rajat ylittävien maksujen vastaanottaminen (myynti)

Palkkiota Kotimaisten Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta sovelletaan palkkion prosenttiosuuspohjainen osa lisättynä Rajat ylittävän tapahtuman Palkkion prosenttiosuuden summalla alla olevan taulukon mukaisesti (lähettäjän maasta riippuen).

 

Lähettäjän maa

Rajat ylittävän tapahtuman Palkkio

Pohjois-Eurooppa*

0,4 %

Eurooppa I **

0,5 %

Yhdysvallat/Kanada

1,0 %

Eurooppa II***

1,3 %

Muu maailma

1,8 %

 

* Ahvenanmaa, Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.

** Itävalta, Belgia, Kanaalisaaret, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Mansaari, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Vatikaanivaltio.

*** Andorra, Albania, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjän federaatio, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina.

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina Kaupallisten tapahtumien maksuina Palkkioita sovellettaessa.

 1. Palkkiot  Kotimaisten Kaupallisten tapahtumien vastaanottamisesta

Linkki kauppiashintasivulle on poistettu ja kauppiashinta on lisätty taulukkoon:

Kotimaisten maksujen vastaanotto (myynti)

3,4 % + kiinteä palkkio (katso taulukko alla)

Kauppiashinta: (Edellyttää hakemusta ja PayPalin ennakkohyväksyntää. Arvioitu tapauskohtaisesti, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat kriteerit: kuukausittaiset myyntimäärät, keskimääräisen ostoskorin koko ja luottokelpoinen tili):

Kauppiashinnat Suomessa:

 

Edellisen kalenterikuukauden aikana vastaanotettujen Kaupallisten tapahtumien maksujen yhteenlaskettu rahamäärä

Palkkio tapahtumaa kohti

0,00–2 500,00 €

3,4 % + kiinteä palkkio

2 500,01–10 000,00 €

2,9 % + kiinteä palkkio

10 000,01–50 000,00 €

2,7 % + kiinteä palkkio

50 000,01–100 000,00 €

2,4 % + kiinteä palkkio

yli 100 000,00 €

1,9 % + kiinteä palkkio

 

 

 

 1. Muut muutokset

PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu sanamuodon selventämiseksi ja vähäisten painovirheiden korjaamiseksi.

 

Muutos PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 1.7.2015

 

Tämä ilmoitus koskee PayPalin tietosuojakäytäntöön tehtäviä muutoksia, kuten uutta PayPalin ja eBay Inc.:n ja sen sidosyritysten ("eBay") välistä suhdetta sen jälkeen, kun yhtiöt eivät ole enää sidoksissa toisiinsa yhteisen yhtiön kautta.  PayPalin tietosuojakäytännön päivitys astuu voimaan 1.7.2015 ja muutokset koskevat seuraavia asioita:

 1. Yhteenveto

Olemme lisänneet uuden määritelmän sanalle "tiedot", koska suojaamme yksittäisten käyttäjien henkilötiedot samoin kuin kauppiaidemmekin tiedot (juridiset yksiköt). Uusi määritelmä kuuluu seuraavasti:

Tässä tietosuojakäytännössä termi "tieto" viittaa kaikkiin luottamuksellisiin ja/tai henkilöön liitettäviin tietoihin tai muihin tietoihin, jotka liittyvät PayPal-palvelujen käyttäjiin mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asiakkaat ja kauppiaat (juridiset henkilöt)."

 1. Yhtiön sitovat säännöt

PayPal on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot asianmukaisesti riippumatta siitä, missä tiedot sijaitsevat.  PayPal toimii erillisenä yksikkönä, joka käyttää useita eri menetelmiä varmistaakseen tietojen asianmukaisen siirron rajojen yli, kuten sopimusmekanismeja.  Otsikon "Yhtiön sitovat säännöt" tilalle on muutettu otsikko "Henkilötietojen rajat ylittävät siirrot", ja kohdan kieli on muutettu tilannetta vastaavaksi. Uusi kohta kuuluu seuraavasti:

" PayPal on sitoutunut suojelemaan tietojasi asianmukaisesti riippumatta siitä missä tietoja säilytetään, ja silloin kun niitä siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle."

 1. Keräämämme tiedot

Kolmansilta osapuolilta saatavat sinua koskevat tiedot

Olemme lisänneet uuden kappaleen, jossa todetaan, että voimme kerätä sinua koskevia tietoja yhtiöperheemme jäseniltä, muilta yhtiöiltä ja muilta tileiltä, joiden haltijaksi voimme olettaa sinut. Uusi kappale kuuluu seuraavasti:

" Muiden lähteiden tiedot sinusta : Voimme myös kerätä sinusta tietoa muista lähteistä, joihin kuuluu PayPal-konserniin kuuluvat yhtiöt, muut yritykset (niiden tietosuojakäytäntöjen ja sovellettavan lainsäädäntön rajoissa) sekä muut käyttäjätilit, joiden uskomme olevan hallinnassasi (joko osittain tai kokonaan)."

 1. Käyttämämme evästeet, jäljitteet, paikalliset jaetut kohteet ja vastaavat tekniikat

Olemme yksinkertaistaneet tätä kohtaa ja siirtäneet osan sen sanamuodosta evästeitä, jäljitteitä ja vastaavia tekniikoita koskevaan käytäntöön (johon pääsee omasta linkistä). Käytäntö selventää käyttämiämme tekniikoita riskin vähentämiseksi ja petoksen paljastamiseksi.  Uusi kohta kuuluu seuraavasti:

" Vieraillessasi verkkosivuillamme tai käyttäessäsi PayPal-palveluja PayPal (ja muut yritykset, joiden kanssa toimimme) voivat asettaa pieniä tiedostoja tietokoneellesi tai laitteellesi. Nämä tiedostot voivat olla selaimelta tai asiaan liittyvistä sovelluksista tulleita evästeitä, kuvaviittauksia, Flash-evästeitä tai muita paikallisesti jaettuja kohteita (yhdessä "Evästeet"). Käytämme evästeitä sinun tunnistamiseesi asiakkaaksi, PayPal-palvelujen, sisällön ja mainonnan mukauttamiseen, myynninedistämisen tehokkuuden mittaamiseen, varmistamaan, että tilisi suojaus ei ole vaarantunut, riskin pienentämiseen ja petoksen estämiseen ja edistämään verkkosivustojemme ja PayPal-palvelujen luottamusta ja turvallisuutta. Voit vapaasti estää evästeiden käytön, mikäli se on selaimellasi tai sen lisäosilla mahdollista paitsi tilanteissa, joissa evästeitä tarvitaan petoksen estämiseksi tai hallitsemiemme verkkosivujen turvallisuuden takaamiseksi. Evästeiden käytön kieltäminen voi kuitenkin haitata verkkosivustomme ja PayPal-palvelujen käyttöä. Katso käyttämiämme tekniikoita koskevat lisätiedot käytännöstämme kohdasta Evästeet, jäljitteet ja vastaavat tekniikat ."

Olemme myös lisänneet kanssasi käytävää viestintää (esim. asiakaspalvelussa) koskevan lauseen ja tähdentäneet, että säilytämme lähettämämme vastaukset tilitiedoissasi. Uusi lause kuuluu seuraavasti:

"Viestintä: Kun olet meihin yhteydessä asiakaspalvelussa tai muussa tarkoituksessa (esim. sähköpostilla, faksilla, puhelimitse, twiittaamalla jne.), säilytämme tiedot ja sinulle lähettämämme vastauksemme tilisi tiedoissa."

 1. Vastaanottajat ilman rekisteröityjä PayPal-tilejä ja -pyyntöjä

Olemme myös muokanneet tekstiä käyttäjille, jotka liittävät henkilön, joka ei ole PayPal-palvelujen rekisteröity käyttäjä. Tässä kohdassa selitetään, miten PayPal voi kerätä PayPal-palvelujen rekisteröimättömien käyttäjien henkilötietoja, jos rekisteröimättömät käyttäjät ovat PayPal-palvelujen rekisteröidyn käyttäjän liittämiä. Uusi sanamuoto kuuluu seuraavasti:

"Henkilöt, jotka eivät ole PayPal-palvelujen ja -pyyntöjen rekisteröityjä Käyttäjiä:  Kun PayPal-palvelujen rekisteröity käyttäjä yrittää liittää henkilön, joka ei ole PayPal-palvelujen tapahtuman rekisteröity käyttäjä (esimerkiksi lähettämällä maksun tai muun etuuden tai pyytämällä maksun kyseiseltä henkilöltä), säilytämme tiedot, jotka PayPal-palvelujen rekisteröity käyttäjä lähettää meille, kuten toisen henkilön sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja/tai nimen. Vaikka näitä tietoja säilytetään tietyn ajan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, emme käytä niitä rekisteröitymättömään henkilöön kohdistuvaan markkinointiin. Molemmilla henkilöillä on lisäksi yhtäläinen oikeus päästä heitä koskeviin tietoihin ja korjata niitä (olettaen että heidän tietonsa ovat oikein) samoin kuin kaikilla muillakin PayPal-palvelujen käyttäjillä."

 1. Hallussamme olevien Tietojen käyttäminen ja luovuttaminen

Olemme lisänneet uuden Tilitietojen määritelmän (käyttäjän PayPal-tiliin liittyvät tiedot). Uusi määritelmä on:

"Tilitiedot: Tämän tietosuojakäytännön käyttötarkoituksessa tilitietoihin sisältyvät ("Tilitiedot") muun muassa: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjänimi, valokuva, IP-osoite, laitetunnus, maantieteelliset tiedot, tilinumerot, tilien tyypit, tiliin liittyvien rahoitusvälineiden tiedot, maksutapahtumien tiedot, kaupallisten tapahtumien tiedot, asiakkaan tiliotteet ja raportit, tilin asetukset, tunne asiakkaasi -tarkastusten osana sinusta kerätyt henkilötiedot ja asiakkaan kirjeenvaihto."

Lisäksi tätä kohtaa on päivitetty ja siinä on korostettu käyttötarkoituksia, joihin henkilötietoja käytetään, kuten henkilöllisyyden tarkistamiseen, PayPal-palvelujen suorittamiseen ja mukauttamiseen sekä omiin syihimme ja menetelmiimme yhteyden ottamiseksi sinuun.

"Keräämme, tallennamme ja käsittelemme tietojasi palvelimilla, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai jossain muualla päin maailmaa, jossa PayPalilla on toimitilat. Ensisijainen syy tietojesi keräämiselle on turvallisen, sujuvan, tehokkaan ja sinulle yksilöllistetyn käyttökokemuksen tarjoaminen. Suostut siihen, että voimme käyttää henkilötietojasi:

 • tapahtumien käsittelyyn ja PayPal-palvelujen tarjoamiseen;
 • henkilöllisyytesi vahvistamiseen esimerkiksi tilin luonnissa ja salasanan palautusprosessissa;
 • valitusten ratkaisussa, palkkioiden keräämisessä jaongelmien selvittämisessä;
 • riskinhallinnassa tai petosten ja muiden mahdollisesti lainvastaisten toimienja kiellettyjen tapahtumien paljastamisessa, torjumisessa ja/tai oikaisemisessa;
 • käytäntöjen ja sovellettavien käyttäjäsopimusten laiminlyöntien paljastamisessa, torjunnassa tai korjaamisessa;
 • asiakastuen palvelujen tarjoamisessa sinulle;
 • PayPal-palvelujen parantamisessa mukauttamalla käyttöliittymääsi;
 • PayPal-palvelujen suorituksen mittaamisessa ja niiden sisällön ja asettelun parantamisessa;
 • tietotekniikan infrastruktuurin hallinnassa ja suojauksessa;
 • kohdennetun markkinoinnin ja mainonnan tarjoamisessa, palvelun päivitysten tarjoamisessa ja PayPal-tilillesi määrittämiisi viestintäasetuksiin perustuvien kampanjatarjousten toimittamisessa (katso alla kohta "Yhteydenottomme PayPal-asiakkaisiin") ja toimintoihisi PayPal-palveluja käyttäessäsi ja
 • luottokelpoisuus- ja maksukykytarkistusten suorittamisessa, tietojen oikeellisuuden vertailussa ja tietojen tarkistamisessa kolmansilta osapuolilta."

Lisäksi on selitetty, että mahdollisiin valinnaisiin kyselylomakkeisiin ja tutkimuksiin antamiasi tietoja voidaan käyttää palveluidemme parantamiseen ja markkinointi- ja mainontatietojen lähettämiseen sinulle.

"Kyselylomakkeet, arvonnat, tutkimukset ja profiilitiedot: Jos vastaat valinnaiseen kyselylomakkeeseemme tai tutkimukseemme, voimme käyttää niiden tietoja parantaaksemme PayPal-palveluja, lähettääksemme sinulle markkinointi- ja mainostietoja, järjestääksemme arvontoja tai muulla tavoin itse tutkimuksessa tarkemmin selitetyllä tavalla."

Muutokset on tehty huomioimalla, miten käyttäjät voivat rajoittaa henkilötietojensa jakamista esimerkiksi mobiililaitteen kautta.

Voimme myös kertoa muille käyttäjille sinun olevan heidän paikallisella markkinointialueellaan. Uusi lisäys kuuluu seuraavasti: "Jos et halua jakaa näitä sinua koskevia tietoja, voit tarkastella ja hallita näiden tietojen asetuksia mobiililaitteellasi."

 1. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita

Tähän kohtaan tehdyillä muutoksilla selitetään PayPalin kolmansille osapuolille, kuten lainvalvontaviranomaisille, luottokorttiyhtiöille ja kumppaniyrityksille, jaettavia tietoja koskevia käytäntöjä.  Jotta käyttäjiemme olisi helpompaa saada tiedot käyttöönsä, kolmansien osapuolten koko luettelo on siirretty tietosuojakäytännöstä erilliseksi asiakirjaksi, jonka voi avata erillisestä linkistä, joka ohjaa käyttäjämme luetteloon (katso tarkemmat tiedot alla kappaleesta 8). Tätä kohtaa on myös muokattu heijastamaan PayPalin ja eBayn välistä muuttuvaa suhdetta.  Molemmat osapuolet ovat erillisiä yksiköitä, jotka haluavat edelleen tarjota käyttäjille kaupallisia kokemuksia, joita nämä ovat oppineet odottamaan. Tähän kohtaan tehdyistä muutoksista ilmenee, miten PayPal jakaa tilitietoja eBayn kanssa ja muille kolmansille osapuolille petosten torjumiseksi ja riskin hallitsemiseksi, asiakaspalvelun ja toimitusten osalta sekä lainsäädännön noudattamiseksi.   Kuten aina ennenkin, kolmannet osapuolet eivät voi käyttää näitä tietoja markkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän erillistä suostumusta.

”PayPal ei myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin ilman erikseen antamaasi suostumusta ja luovuttaa näitä tietoja vain niissä rajoitetuissa tapauksissa ja tässä tietoturvakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Tähän sisältyvät tiedonsiirrot jäsenvaltioille, jotka eivät ole ETA:n jäseniä.

Erityisesti, annat PayPalille luvan suorittaa kaikki seuraavat toiminnot ja autat PayPalia niiden suorittamisessa:

 1. Tarpeellisten tietojen luovuttaminen: poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille, turvallisuusjoukoille, toimivaltaisille hallintoelimille, hallitustenvälisille elimille ja ylikansallisille elimille, toimivaltaisille virastoille (muut kuin veroviranomaiset), osastoille, sääntelyviranomaisille, itsesäätelyä harjoittaville viranomaisille ja järjestöille (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kohdassa "Virastot" viitatut virastot täällä) ja muille kolmansille osapuolille, mukaan lukien PayPal-konsernin yhtiöt, joiden voimme olettaa sopivan yhteistyöhön kanssamme petosten ja muiden lainvastaisten tai mahdollisesti lainvastaisten tapahtumien tutkinnassa tai käyttäjäsopimuksen rikkomusten tutkinnassa (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, käyttämäsi rahoituslähde tai luotto- tai maksukortin tarjoaja).

Me ja muut laitokset, mukaan lukien osapuolet, jotka hyväksyvät PayPalin, voimme myös jakaa ja käyttää (myös muista maista) tarpeellisia tietoja ja saada pääsyn niihin (mukaan lukien muun muassa petoksentorjuntatoimijoiden tallentamat tiedot), jotta voimme kaikki helpommin arvioida ja hallita riskejä (mukaan lukien muun muassa petoksen, rahanpesun ja terroristien rahoittamisen torjunta). Ota yhteyttä meihin , jos haluat lisätietoja toimivaltaisista petoksentorjuntavirastoista. Lisätietoa näistä virastoista, petostentorjuntavirastoista ja muista kolmansista osapuolista saat täältä.

 1. Luovuta tarpeelliset tiedot vastauksena luottokorttiyhtiöiden tai siviili- ja rikosoikeuskäsittelyn vaatimuksiin.
 2. Jos kauppiaana toimiessasi käytät kolmatta osapuolta PayPalin käyttämiseen tai integroimiseen, voimme luovuttaa tällaiselle kumppanille tietoja, joita tarvitaan tällaisen järjestelyn helpottamiseen ja ylläpitämiseen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PayPal-integrointisi tilan, onko sinulla aktiivinen PayPal-tili ja työskenteletkö mahdollisesti jo toisen PayPal-integrointikumppanin kanssa).
 3. Luovuta tarpeelliset tiedot maksun käsittelijöille, tilintarkastajille, asiakaspalvelun tarjoajille, luotto- ja petostietotoimistoille, rahoitustuotteiden tarjoajille, kauppakumppaneille, markkinointi- ja suhdetoimintayhtiöille, operatiivisten palvelujen tarjoajille, konserniyrityksille, virastoille, markkinapaikoille ja muille kolmansille osapuolille, jotka on lueteltu täällä. Tietojen luovutuksen tarkoituksena on mahdollistaa PayPal-palvelujen tarjoaminen sinulle. Kolmansien osapuolten luettelossa on jokaisen kategorian alle listattu ei-tyhjentäviä esimerkkejä kolmansista osapuolista (joihin voi kuulua näiden osapuolten oikeudenhaltijoita ja oikeusseuraajia), joille tällä hetkellä luovutamme Tilitietojasi tai joille harkitsemme Tilitietojen luovutusta, sekä tietojen luovutuksen perustelut ja luovuttamamme tietojen kuvailu (ellei erikseen määritelty, lainsäädäntö tai sopimukset velvoittavat näitä kolmansia osapuolia olemaan käyttämättä luovutettuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten tiedot on luovutettu).
 4. Luovuta tarpeelliset tiedot edustajallesi tai juridiselle edustajallesi (kuten myöntämäsi valtakirjan haltijalle tai sinulle nimetylle holhoojalle).
 5. Luovuta yrityskumppaneidemme ja suhdetoiminnan kootut tilastotiedot. Voimme esimerkiksi paljastaa, että tietty prosentuaalinen osuus käyttäjistämme asuu Manchesterissa. Tällainen koottu tieto ei ole kuitenkaan sidoksissa henkilötietoihin.
 6. Jaa tarpeelliset Tilitiedot riippumattomille kolmansille osapuolille (lueteltu täällä) seuraavia käyttötarkoituksia varten:
  1. Petostentorjunta ja riskienhallinta: petosten estämistä tai riskien arviointia ja hallintaa varten.  Jos esimerkiksi käytät PayPal-palveluja ostaaksesi tai myydäksesi tuotteita eBay Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden (jatkossa "eBay") palvelujen välityksellä, voimme luovuttaa Tilitietojasi eBaylle suojataksemme tilejäsi vilpilliseltä toiminnalta, varoittaaksemme sinua havaitessamme tilejäsi koskevaa vilpillistä toimintaa tai arvioidaksemme luottoriskejä.

Osana petoksentorjuntaa ja riskinhallintaa voimme myös jakaa tarpeellisia Tilitietoja eBayn kanssa tapauksissa, joissa PayPal on asettanut tiliisi pidon tai muun rajoituksen tavaroiden myynnin tai oston osalta valitusten, riitautusten, takaisinveloitusten ja muiden skenaarioiden perusteella. Lisäksi saatamme osana petostentorjunta- ja riskienhallintatoimintaamme luovuttaa Tilitietoja eBaylle, jotta se voi käyttää ohjelmiaan ostajien ja myyjien arviointia varten.

 1. Asiakaspalvelu: asiakaspalvelua varten, mukaan lukien auttaminen tilien palveluissa ja riitojen ratkaisemisessa (esim. laskutus ja tapahtumat). 
 2. Toimitus: toimituksen ja siihen liittyvien palvelujen yhteydessä PayPalin avulla tehtyjen ostojen osalta. 
 3. Lainsäädännön noudattaminen: rahanpesun torjunnan ja terrorismin vastaisen rahoituksen tarkistusvaatimusten noudattamisen edistäminen.
 4. Palveluntarjoajat: mahdollisuus kanssamme sopimuksen solmineille palveluntarjoajille tukea yritystoimintaamme, kuten petoksentorjunta, laskujen perintä, markkinointi, asiakaspalvelu ja tekniset palvelut. Sopimusten sanelemana kyseiset palveluntarjoajat käyttävät tietojasi vain meille suorittamiensa palvelujen yhteydessä eivätkä omaksi hyödykseen."
 1. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille

 

 

Useimpien pankkien ja rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoajien tavoin PayPal tekee yhteistyötä kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa, jotka tarjoavat tärkeitä toimintoja, joiden ansiosta maksujen suorittaminen on meille ja muille yrityskumppaneille helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. Meidän täytyy ajoittain luovuttaa näille osapuolille käyttäjätietoja, jotta palvelut voidaan suorittaa.

Yleisesti ottaen Luxemburgin lainsäädäntö, jota PayPal soveltaa käyttäjätietojen käsittelyyn (tietosuoja ja pankkisalaisuus), edellyttää laajempaa avoimuutta kuin useimmat muut EU-lait. Tämän vuoksi PayPal, toisin kuin Euroopan unionin verkkopohjaisten palvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajien suuri enemmistö, on luetellut tietoturvakäytännössään kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja liikekumppanit, joille se luovuttaa käyttäjätietoja, sekä tiedot siitä, mihin tarkoitukseen tiedot luovutetaan ja luovutettujen tietojen tyyppi.

Kohdan 4 osan nykyinen kappale d, jonka otsikko on "Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille" siirretään taulukkoon toiselle verkkosivulle, johon on linkki tietosuojakäytännöstä ja joka on sen osa ja muutettu toistaiseksi, jotta PayPal voi luovuttaa tiettyjä PayPalin asiakastietoja muille kolmansille osapuolille tai tarkoituksiin, joita ei ole esitetty alla olevassa taulukossa, tai muuttaa tarkoitusta ja jaettavia tietoja alla olevassa taulukossa esitetyistä.

Luokka

Osapuolen nimi ja toimivalta (suluissa)

Tarkoitus

Luovutetut tiedot

Maksun käsittelijät

 

Global Payments UK LLP (Yhdistynyt kuningaskunta)

Maksun käsittelyn salliminen, PayPal-käyttäjien tapahtumien tarkastaminen petosten varalta ja valitusten käsittely, kun kyseiset käyttäjät toimivat kauppiaan kanssa, joka käyttää PayPal-palvelua Global Paymentsin palvelun kautta.

Nimi, osoite, käyttäjän rahoitusvälineiden ja maksutapahtumien tiedot

 

WorldPay (Yhdistynyt kuningaskunta) Limited, Worldpay AP Limited, (Yhdistynyt kuningaskunta) Worldpay. (Alankomaat)

Maksun käsittelyn salliminen, PayPal-käyttäjien tapahtumien tarkastaminen petoksen varalta ja valitusten käsittely, kun kyseiset käyttäjät toimivat kauppiaan kanssa, joka käyttää PayPal-palvelua Worldpayn palvelun kautta.

Kaikki tilitiedot paitsi käyttäjän rajoitusvälineiden tiedot

 

 American Express Travel Related Services Company, Inc.

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen ja tarkastaminen petoksen varalta.

Yksilöllinen myyjätunnus.

Myyjän MCC

Myyjän DBA

Valtuutettu allekirjoittaja

Myyjän osoite, postinumero ja maannumero

Myyjän puhelinnumero

Myyjän sähköpostiosoite

Myyjän URL-osoite

Syntymäaika (vain yksityiset elinkeinonharjoittajat)

Vain muille kuin julkisesti noteeratuille sponsoroiduille kauppiaille (esim. yksityinen yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja), merkittävän omistajan seuraavat tiedot (siten kuin määritetty alla):

 • Etu- ja sukunimi
 • Kotiosoite, postinumero ja maannumero
 • Henkilötunnus tai syntymäaika

Merkittävällä omistajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yrityksestä vähintään 25 %.

Yksilöllinen myyjätunnus*

Sponsoroitu kauppias MCC

Sponsoroitu kauppias DBA

Sponsoroidun kauppiaan sijainti (paikkakunta, katuosoite, postinumero ja maakoodi)

Sponsoroidun kauppiaan puhelinnumero

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch

Rahanpesun torjunta, pakoteluettelon ja vaatimustenmukaisuuden tarkastus

Kauppiaan nimi, maa jossa kotipaikka sijaitsee ja yritystoiminta

 

Adyen B.V. (Alankomaat)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen maailmanlaajuisesti.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Allied Irish Bank PLC  (Yhdistynyt kuningaskunta)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Euroopassa.

 

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Maksun käsittelyn 3DSecure-tarkastuksen edistäminen maailmanlaajuisesti.

3DSecure-vakiotapahtumatiedot.

 

Coinbase Inc. (USA)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen maailmanlaajuisesti.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Heartland Payment Systems, Inc. (USA)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Yhdysvalloissa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Merchant e-Solutions, Inc.  (USA)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Yhdysvalloissa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Kanadassa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

National Australia Bank Ltd. (Australia)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Australiassa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Network Merchants, LLC. (USA), Network Merchants Inc. (USA)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Yhdysvalloissa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Stockholms Enskilda Bank AB (Ruotsi)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen Euroopassa.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot

 

WorldPay, Inc. (USA), WorldPay Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta)

Maksun käsittelyn ja suorittamisen salliminen maailmanlaajuisesti.

Nimi, osoite, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

Asiakaspalvelun ulkoistaminen

 

LatentView Analytics Pte. Ltd

Asiakaspalvelun tarjoaminen maksujen osalta maailmanlaajuisesti.

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, lyhennetyt ja rajoitetut tai kaikki rahoituslähdetiedot (tapauskohtaisesti), rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, henkilöllisyystodistus, tilin saldo ja tapahtumatiedot, asiakkaan tiliotteet ja asiakasraportit, tilin kirjeenvaihto, toimitustiedot ja kampanjatiedot.

 

Authentify Inc.

Puhelinpohjainen varmennuspalvelu

Mobiili- ja maalinjapuhelinnumerot

 

CallPoint New Europe AD dba TELUS International Europe (Bulgaria)

 

Toteutettu

Hyvitetyt palautukset -palvelu.

Nimi, sähköpostiosoite, PayPal-tapahtuman ID, palautustiedot (palautetun tuotten luokka, palautuksen syy, palautussumma, valuutta, palautusmaa, palautustyyppi) ja toimitusasiakirjan todiste.

 

Key Performance Group SAS, Ranska

PayPal-jäsenen referral-ohjelman hallinta

Etunimi, sukunimi, sähköposti, asiakastunnus, referral-palkintoihin liittyvät tapahtumatiedot

 

New Relic, Inc. (USA)

Analyysien tarjoaminen vianetsinnän sallimiseksi palvelussa maailmanlaajuisesti.

Palvelun tehokkuuden lokitiedot ja kootut tiedot.

 

PagerDuty, Inc. (USA)

Päivystävän teknikon hälyttäminen maailmanlaajuisen sähköpostin saapumisen vuoksi.

Kyseessä olevan sähköpostin aihe.

 

Sumologic, Inc. (USA)

Analyysien tarjoaminen vianetsinnän sallimiseksi palvelussa maailmanlaajuisesti.

Palvelun tehokkuuden lokitiedot ja kootut tiedot.

Luotto- ja petostietotoimistot

Huomaa, että alla esitettyjen tarkoitusten lisäksi PayPal käyttää henkilötietojasi petosten ja muiden lainvastaisten toimien sekä käytäntöjen ja sovellettavien käyttäjäsopimusten laiminlyöntien paljastamiseen, torjuntaan ja/tai korjaamiseen.

 

SCHUFA Holding AG (Saksa), infoscore Consumer Data GmbH (Saksa)

Asiakkaan henkilöllisyyden ja osoitteen todistaminen, tarkastusten suorittaminen suoraveloitusmaksujen laiminlyöntien ja rikosten, kuten petosten ja/tai rahanpesun, torjumiseksi ja paljastamiseksi, mukaan lukien asiakkaan ja hänen pankkitilinsä välisen yhteyden tarkastukset, luottokelpoisuuden määrittämisessä avustaminen kuluttajien (jos näillä on saksalainen PayPal-tili ja he ovat antaneet erillisen suostumuksen tarkastusta varten) ja kauppiaiden osalta ja tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

Kyseisiltä toimistoilta pyytämämme luottokelpoisuusarviot koostuvat arvioista, jotka on laskettu matemaattisen tilastomenetelmän perusteella.

Huomaa, että PayPal on pyytänyt kyseisiä tietoja, jolloin tietokantoihin luovutetut negatiiviset tilin suoritustiedot saksalaisen PayPal-tilin kuluttajien osalta voivat olla:

• säilytettävänä tietokannassa tarkastusta ja kyseisen kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia varten;
• tuloksia, jotka voidaan luovuttaa toiselle kolmannelle osapuolelle luottokelpoisuuden mittaamista varten

ja
• siirretty EU:n ulkopuolelle ja maailmanlaajuisesti.

Lisäksi saksalaisen PayPal-tilin asiakkaiden kohdalla laiminlyödyn suoraveloitusmaksun tiedot voivat olla:

• säilytettävänä tietotuloksen tietokannassa tarkastusta varten; ja

• (ilman yhteyttä asiakkaan henkilöllisyyteen) luovutettu toiselle kolmannelle osapuolelle suoraveloitusmaksujen laiminlyöntien torjumiseksi.

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, pankkitilin tiedot, pankkitilin suoraveloitusmaksun laiminlyönnin tiedot (ilman yhteyttä asiakkaan henkilöllisyyteen), ja tapauksessa, jossa kyseisten tietojen siirto on oikeudellisesti perusteltua, myös tietyt tiedot saksalaista PayPal-tiliä käyttävän asiakkaan negatiivisesta tilisuorituksesta.

 

AuthenticID LLC

Henkilöllisyyden tunnistaminen, automaattinen tietojen poimiminen asiakirjojen kuvista ja asiakirjan vahvistaminen / väärennöksen paljastaminen. Uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, oikeusmuoto, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, henkilöllisyyden ja osoitteen osoittavat asiakirjat, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastus- ja testaustarkoituksiin ja henkilöllisyyden, osoitteen ja rahoitusvälineen omistussuhteen todistavien käyttäjätietojen ja asiakirjojen kuvien vaihto sopimussuhteisten petos- ja luottotietotoimistojen kanssa. Myös tietojen kerääminen sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä ja tilastollisen analyysin tarjoaminen petosriskin arviointia varten.

Kaikki asiakkaiden toimittamat tilitiedot ja asiakirjat, mukaan lukien henkilöllisyyden ja osoitteen todistamiseen käytetyt tiedot, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten. Näihin tietoihin voivat sisältyä myös IP-osoitteet.

 

Kount, Inc. (USA)

Maksun käsittelyn tarkastus petosten varalta maailmanlaajuisesti.

Nimi, osoite, laitteen sormenjälkitiedot, maksuvälineiden ja maksutapahtumien tiedot.

 

Artefacts Solutions LLC (USA)

Petoksen paljastaminen ja tapahtuman käsittelyyn liittyvän riskin pienentäminen.

Lyhennetty kortin numero, tapahtuman summa, takaisinveloitusten suhde, luoton suhde ja torjumisen suhde.

 

Experian Information Solutions, Inc. (USA)

Henkilöllisyyden todistaminen, asiakkaan luottokelpoisuutta koskevan päätöksenteon avustaminen, tarkastusten suorittaminen rikosten, kuten petoksen ja/tai rahanpesun, estämiseksi ja paljastamiseksi.

Huomaa, että luotto- ja petostietotoimisto voi säilyttää kyseisille toimistoille luovutetut tiedot tarkastus- ja petoksen torjuntatarkoituksessa.

Nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäaika, yrityksen nimi, yrityksen virallinen nimi, verotunniste, yrityksen puhelinnumero.

 

 

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Henkilöllisyyden tarkistaminen, tarkastusten suorittaminen rikosten, kuten petoksen ja/tai rahanpesun, estämiseksi ja paljastamiseksi.

Huomaa, että luotto- ja petostietotoimisto voi säilyttää kyseisille toimistoille luovutetut tiedot tarkastus- ja petoksen torjuntatarkoituksessa.

Nimi, syntymäaika, osoite, tunnusnumero (jos on).

Kaupalliset kumppanuudet

 

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxemburg)

AML- (rahanpesun torjunta) ja KYC (tunne asiakkaasi) -vaatimusten tarkoituksiin.

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, kotiosoite, kansallisuus, kansallinen tunnus / passin numero

Markkinointi ja suhdetoiminta

 

TNS Deutschland GmbH (Saksa)

Asiakaspalvelun ja markkinointitutkimusten suorittaminen.

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilin tyyppi, tarjottujen ja käytettyjen PayPal-palvelujen tyyppi ja luonne ja asiaan liittyvät tapahtumatiedot.

 

Rapp (Ranska), Antics (USA), Partner Path

Markkinointikampanjoiden kehittäminen, mittaaminen ja toteuttaminen.

Kauppiaan/kumppanin nimi, yrityksen nimi, osoite ja rekisteröintinumero, kauppiaan yhteyshenkilön nimi, työpaikka, työnimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite, PayPal-tilinumero, myyjän käyttämät kolmannen osapuolen sovellukset, käyttäytyminen PayPal-palvelujen verkkosivustolla.

 

Adobe Systems Incorporated.

Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

Verkkosivustoille upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luotu nimetön tunnus

 

Oracle Corporation UK Ltd

Markkinointikampanjoiden kehittäminen, mittaaminen ja toteuttaminen.

Kauppiaan nimi, yrityksen nimi, osoite ja rekisteröintinumero, kauppiaan yhteyshenkilön nimi, työnimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite, PayPal-tilinumero, kauppiaan käyttämät kolmannen osapuolen sovellukset, käyttäytyminen PayPal-verkkosivustolla.

 

Iris (Saksa)

Markkinointikampanjoiden kehittäminen, mittaaminen ja toteuttaminen.

Kauppiaan/kumppanin nimi, yrityksen nimi, osoite ja rekisteröintinumero, kauppiaan yhteyshenkilön nimi, työnimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite, PayPal-tilinumero, kauppiaan käyttämät kolmannen osapuolen sovellukset, käyttäytyminen PayPal-verkkosivustolla.

 

OC&C Strategy Consultants Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

Markkinointitutkimusten ja kehityskatsausten suorittaminen.

Nimettömät tili- ja tapahtumatiedot

Operatiiviset palvelut

 

Gothia AS (Norja)

Velkojen periminen, raportoinnin hoitaminen luottotietotoimistoille maksut laiminlyövistä asiakkaista.

Nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineiden tilien neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo, tilitapahtumien ja vastuiden tiedot, rahoituslähteen tarjoajan nimi, maksukäyttäytymistä koskevat tiedot ja kopiot kaikesta kirjeenvaihdosta (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, luottotietotoimistoille raportointia koskeva kirjeenvaihto) jokaisessa tapauksessa summien osalta, jotka sinä olet (tai toinen henkilö on) velkaa meille.

 

Salesforce.com, Inc. (USA),  Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

PayPal-palvelujen sähköpostitoimintojen suorittaminen (mukaan lukien muun muassa toiminnot, asiakaspalvelu, koonnit, markkinointiohjelmat ja kampanjat).

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, verkkotunnus, tilin tila, tilin tyyppi, tilin asetukset, tarjottujen ja käytettyjen PayPal-palvelujen tyyppi ja luonne ja asiaan liittyvät tapahtuma- ja tilitiedot.

 

Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastus- ja testaustarkoituksiin ja henkilöllisyyden, osoitteen ja rahoitusvälineen omistussuhteen todistavien käyttäjätietojen ja asiakirjojen kuvien vaihto sopimussuhteisten petos- ja luottotietotoimistojen kanssa.

Kaikki asiakkaiden toimittamat tilitiedot ja asiakirjat, kuten henkilöllisyyden ja osoitteen osoittavat todisteet, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tarkoituksia varten.

 

Lattice Engines, Inc.

Ennustavien mallien kehittäminen ja optimointi.

Kauppiaan nimi, yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite

 

Interact CC Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta)

Avustaminen PayPal-palvelun tarjoamisessa asiakkaille

Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, puhelinnumerot, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, verkkosivusto, yrityksen toimiala, toimitustiedot, maksun korttitiedot

 

The unbelievable Machine Company GmbH

 

BillSafe-hakemuksen isännöinti palvelimillaan

Kaikki Tilitiedot.

Konserniyritykset

 

PayPal Inc. (USA)

Toimiminen PayPalin edustajana Tilitietojen tallentamista ja käsittelemistä varten.

Kaikki Tilitiedot.

 

PayPal Europe Services Limited (Irlanti), PayPal Malaysia Services Sdn Bhd (Kuala Lumpur), PayPal Israel Ltd (Israel), PayPal India Private Limited (Intia), PayPal (UK) Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta), PayPal France S.A.S. (Ranska), PayPal Deutschland GmbH (Saksa), PayPal Spain SL (Espanja), PayPal Italia Srl (Italia), PayPal Nederland BV (Alankomaat), PayPal European Marketing SA (Sveitsi), PayPal Polska Sp Zoo (Puola), PayPal Bilisim Hizmetleri Limited Sirketi (Turkki), PayPal International Sarl (Luxemburg), PayPal SE (Yhdistynyt kuningaskunta), Bill Me Later Inc. (Saksa), PayPal Information Technologies (Shanghai) Co., (Kiina), PayPal Australia Pty Limited (Australia), PayPal Charitable Giving Fund (USA), PayPal Giving Fund UK (Yhdistynyt kuningaskunta), Tradera AB (Ruotsi),

Toimiminen PayPalin edustajana asiakastuen, riskiarvioinnin, vaatimustenmukaisuuden ja/tai muun taustatyön vuoksi.

Kaikki Tilitiedot.

 

PayPal Pte. Ltd. (Singapore)

Toimiminen PayPalin edustajana asiakastietoja sisältävien, muiden kuin asiakassopimusten solmimisessa ja täytäntöönpanossa.

Kaikki Tilitiedot.

 

Kaupalliset kumppanit

 

 

 

eBay Inc. (USA), eBay Europe S.à r.l. (Luxemburg), eBay Services S. à r.l. (Luxemburg), eBay International AG (Sveitsi), eBay Corporate Services GmbH (Saksa), eBay France SAS (Ranska), eBay (UK) Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), eBay CS Vancouver Inc. (Kanada), eBay Partner Network Inc. (USA), eBay Internet Support (Shanghai) Co Ltd (Kiina), eBay Enterprise Marketing Solutions (USA) (formerly GSI Commerce, Inc (USA), VendorNet Inc (USA), PepperJam Network (USA), GSI Media Inc. (USA), M3 Mobile Co., Ltd. (Korea), MBS (USA), ClearSaleing (USA), True Action Network (USA), True Action Studio (USA)), GumTree.com Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Kijiji International Limited (Irlanti), Kijiji US Inc. (USA), mobile.de & eBay Motors GmbH (Saksa), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irlanti), Marktplaats B.V. (Alankomaat), Private Sale GmbH (Saksa), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), StubHub Europe S.à r.l. (Luxemburg), StubHub Services S.à r.l. (Luxemburg), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Saksa), Zong Inc.(USA) and X.commerce, Inc. (USA). eBay Europe Services Limited (Irlanti), eBay GmbH (Saksa)

Asiakkaiden yhteisen sisällön ja palvelujen tarjoaminen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, rekisteröinti, tapahtumat, liikkeenharjoittajan laskutustilien varajärjestelmiin siirtyminen ja asiakastuki) riskin arvioimiseksi ja petosten ja muiden mahdollisten lainvastaisten toimien ja käytäntöjen rikkomusten paljastaminen, torjuminen ja/tai korjaaminen ja tuotteita, palveluja ja viestintää koskevien päätösten ohjaaminen.

Kaikki Tilitiedot.

 

Muutos PayPalin käyttösääntöihin

Voimaantulopäivämäärä: 1.7.2015

Kehotamme sinua tutustumaan huolellisesti tehtyihin Päivityksiin Käytäntöihin ja perehtymään kaikkiin PayPalin Käyttösääntöihin toteutettaviin muutoksiin.

 1. Tupakkatuotteet, sähkötupakat ja reseptilääkkeet ja -laitteet

Käyttösäännöissä kielletään tällä hetkellä PayPalin käyttäminen tapahtumiin, jotka ovat sovellettavien lakien tai toimialan säännösten vastaisia tupakkatuotteiden myynnin tai lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden ja -laitteiden osalta.  Tämä kielto korvataan uuden käytännön sanamuodolla, joka kattaa tämän tyyppiset tuotteet ja sähkötupakat.  Uudessa käytännössä PayPalin käyttö tupakkatuotteita koskeviin tapahtumiin on kielletty.  Lisäksi kauppiaat saavat käyttää PayPalia ei-poltettavien tupakkatuotteiden, sähkötupakoiden ja lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden ja -laitteiden myyntiin vain PayPalin etukäteen antamalla suostumuksella.

Muutokset ovat seuraavia:

 • Otsikon "Kielletyt tapahtumat" alla oleva kohta 5, joka sisältää tupakkatuotteita ja reseptilääkkeitä ja -laitteita koskevat nykyiset määräykset, poistetaan. 
 • Uusi kohta 2(s) otsikon "Kielletyt tapahtumat" alla kuuluu seuraavasti:
  • " PayPal-palveluja ei saa käyttää toimintoihin, jotka: … 2. koskevat tapahtumia, jotka liittyvät … (c) savukkeisiin…"
 • Kaavion asianomaiset osat otsikon Hyväksyntää edellyttävät tapahtumat alla tarkistetaan ja ne kuuluvat seuraavasti:
  • " PayPal edellyttää ennakkohyväksyntää tiettyjen palvelujen maksamiselle alla olevan taulukon mukaisesti.

Ennakkohyväksyntää edellyttävät palvelut

Yhteystiedot

muiden tupakkatuotteiden kuin savukkeiden, sähkötupakan tai reseptilääkkeiden tai laitteiden myynti.

Pyydämme sinua lähettämään yhteystiedot, yrityksen verkkosivuston URL-osoitteen ja lyhyen yhteenvedon liiketoiminnasta osoitteeseen aup@paypal.com

"

 1. Vihamielisyys, väkivalta, rodullinen suvaitsemattomuus ja rikoksen taloudellinen hyödyntäminen

Olemme tarkistamassa Käyttösääntöjen ehtoa, joka koskee vihamielisyyttä, väkivaltaa, rodullista suvaitsemattomuutta ja rikoksen taloudellista hyödyntämistä.  Ehto siirretään kohdasta 2(e) kohtaan 2(f) otsikon Kielletyt tapahtumat alle ja se kuuluu seuraavasti:

" PayPal-palveluja ei saa käyttää toimintoihin, jotka: … 2. koskevat tapahtumia, jotka liittyvät... (f) vihamielisyyden, väkivallan, rodullisen suvaitsemattomuuden tai rikoksen taloudellisen hyödyntämisen edistämiseen..."

 1. Lahjonta ja korruptio

Käyttösääntöihin lisätään erikseen kielto, joka koskee PayPalin käyttöä lahjontaan ja korruptioon liittyviin maksuihin.  Uusi kohta 3(k) otsikon Kielletyt tapahtumat alla kuuluu seuraavasti:

"Et saa käyttää PayPal-palvelua tapahtumiin, jotka: … 3. koskevat toimia, jotka liittyvät ... (k) lahjontaan tai korruptioon tarkoitettujen maksujen tarjontaan tai vastaanottamiseen."

 1. Rahapelaaminen

Käyttösäännöt kieltävät tällä hetkellä PayPalin käytön rahapelaamiseen liittyviin tapahtumiin, ellei se ole laillista paikoissa, joissa operaattori ja asiakkaat sijaitsevat ja operaattori on saanut etukäteen luvan PayPalilta.  Teemme parhaillaan muutoksia käytännön esittämiseksi selvemmin, kuten sen selventämiseksi, että käytäntö kattaa myös fantasiapelit.

Tässä on joitakin lisätietoja muutoksista: Rahapelaamiseen liittyviä tapahtumia koskeva käytäntömme on tällä hetkellä esitetty kohdassa 6 otsikon Kielletyt tapahtumat alla ja kohtaan 6 viitataan ensimmäisessä lauseessa otsikon Hyväksyntää edellyttävät tapahtumat alla.  Poistamme kohdan 6 ja siihen liittyvän viittauksen, ja lisäämme uuden rivin kaavioon kohtaan Hyväksyntää edellyttävät tapahtumat, jossa esitetään rahapelaamiseen liittyviä tapahtumia koskeva käytäntömme. 

Säilytämme uudella rivillä ohjeellisen luettelon katetuista rahapelaamiseen liittyvistä tapahtumista, jotka sisältyvät nykyisiin Käyttösääntöihin, kahdella muutoksella.  Ensinnäkin lisäämme luetteloon tiedon siitä, että se kattaa myös fantasiapelit.  Toiseksi teemme nykyisiin Käyttösääntöihin joitakin taitopelejä koskevia kielellisiä muutoksia.  Nykyinen sanamuoto viittaa siihen, että taitopelit sisältyvät riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti määritelty arpajaisiksi.  Tarkistetussa sanamuodossa viitataan rahapelaamiseen arpajaisten sijaan.  Toisin sanoen viitataan siihen, että taitopelit sisältyvät riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti määritelty rahapelaamiseksi.

Kaavion asianomaiset osat otsikon Hyväksyntää edellyttävät tapahtumat alla tarkistetaan ja ne kuuluvat seuraavasti:

" PayPal edellyttää ennakkohyväksyntää tiettyjen palvelujen maksamiselle alla olevan taulukon mukaisesti.

Ennakkohyväksyntää edellyttävät palvelut

Yhteystiedot

Toiminta, joka koskee raha- tai uhkapelaamista ja/tai muuta toimintaa, johon sisältyy aloitusmaksu ja palkinto, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kasinopelit, urheiluvedonlyönti, hevos- ja vinttikoirakilpailut, fantasiapelit, arvontalipukkeet, muut rahapelaamista sisältävät tapahtumat, taitopelit (riippumatta siitä, onko määritelty laissa rahapelaamiseksi) ja arvonnat, jos operaattori ja asiakkaat sijaitsevat yksinomaan toimialueilla, joilla kyseiset toiminnot ovat laissa sallittuja.

Pyydämme sinua lähettämään yhteystiedot, yrityksen verkkosivuston URL-osoitteen ja lyhyen yhteenvedon liiketoiminnasta osoitteeseen aup@paypal.com

            …"

 

 1. eBay-tapahtumat

Voimassa olevissa Käyttösäännöissä on ehto eBay-tapahtumien kohdassa liittyen PayPalin käyttöön eBay-tapahtumien tukena.  Ehto edellyttää PayPalin kyseisen käytön osalta sekä Käyttösääntöjen että eBayn sääntöjen noudattamista kiellettyjen ja rajoitettujen tuotteiden suhteen eBayn verkkosivustolla esitetyn mukaisesti.  Poistamme tämän ehdon käyttösäännöistä eBayn ja PayPalin liiketoimintojen erottaminen itsenäisiksi julkisesti noteeratuiksi yhtiöiksi tulee ajankohtaiseksi.

 

Muutos PayPalin käyttäjäsopimukseen

Voimaantulopäivämäärä: 29.1.2015

Luethan tämän asiakirjan.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti yllä mainittuna päivämääränä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllä mainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on turvallisempi

Kun maksat PayPalin kautta, taloudellisia tietojasi ei koskaan jaeta myyjien tai vähittäismyyjien kanssa, jolloin olet paremmassa turvassa petoksilta.

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin. eBay-tuotteet myös toimitetaan nopeammin, koska voit maksaa myyjälle välittömästi.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso voimassaoleva käyttäjäsopimus.Muutos PayPalin käyttäjäsopimukseen.

 1. Henkinen omaisuus

  Kohtaa 1.3 on muutettu PayPalin kauppiaspalvelujen, huutokauppatyökaluominaisuuksien ja kumppaniohjelmien kautta toimittamien HTML-logojen käyttöehtojen selventämiseksi. Muutettu kohta 1.3 kuuluu nyt seuraavasti:

  "1.3 Henkinen omaisuus PayPalin verkkosivustoja edustavat URL-osoitteet, sana "PayPal" ja siihen liittyvät kaikki tuotteidemme ja palveluidemme logot verkkosivustoillamme ovat joko PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja taikka PayPalin tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi kaikki sivun ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet ja komentosarjat ovat PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja, PayPalin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai myyntinimiä. Et saa kopioida, jäljitellä, muokata, muuttaa tai käyttää niitä ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme. Voit kauppiaana käyttää PayPalin tarjoamia HTML-logoja PayPalin kauppiaspalvelujen, huutokauppatyökaluominaisuuksien tai kumppaniohjelmien kautta ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme yksinomaan siihen, että tunnistaudut verkkosivustollasi kauppiaaksi, joka hyväksyy maksuja Palvelun kautta ja joka ohjaa verkkoliikennettä tältä verkkosivustolta Palveluun. Voimme kuitenkin rajoittaa tai peruuttaa tämän luvan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman yksinomaisen harkintamme mukaan. Et voi muuttaa tai muokata näitä HTML-logoja missään muodossa tai käyttää niitä tavalla, joka halventaa PayPalia tai Palvelua tai esittää niitä millään tavalla, joka vihjaa PayPalin sponsorointiin tai hyväksyntään. PayPal-verkkosivustoon liittyvät ja siihen sisältyvät kaikki oikeudet ovat PayPalin ja sen lisenssinhaltijoiden yksinomaista omaisuutta."

 1. Rahan lähettäminen – Maksumääräystesi suorittaminen

  Kohdan 3.1 viimeisen kappaleen viimeistä lausetta on muutettu lisäämällä tietoja, joilla selvennetään PayPalin velvoitteiden laajuutta koskien maksunpalautusten suorittamista. Muutettu lause kuuluu nyt seuraavasti (lisätty sanamuoto alleviivattu):

  "… PayPal pidättää itsellään oikeuden olla suorittamasta tekemääsi maksua, kunnes se saa selvitetyt varat (tämä tarkoittaa myös, tähän kuitenkaan rajoittumatta, sitä, että PayPal ei ole velvollinen suorittamaan maksunpalautusta, ennen kuin se on saanut varat alkuperäistä tapahtumaa varten)."

 1. Erityisrahoituslähteet

  Kohdan 3.4 osaa, joka liittyy lukuun "Erityisrahoituslähteet", on muutettu lisäämällä tietoja siitä, miten Erityisrahoituslähteitä voidaan käyttää. "Erityisrahoituslähteet"-kappaleisiin liittyvän kohdan 3.4 muutettu osa kuuluu seuraavasti:

  "Erityisrahoituslähteet: Tiettyjä maksuja voidaan rahoittaa Tilillesi linkitetyillä erityisillä Rahoituslähteillä, kuten kauppias-/tapahtumakohtaisilla erikoissaldoilla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarahoituslähteillä, joiden käyttöä ja prioriteettia koskevat lisäehdot sinun ja PayPalin välillä (”Erityisrahoituslähteet”).

  Tilisi yleiskatsaus voi näyttää Erityisrahoituslähteiden käytettävissä olevan summan, jota voit käyttää oikeutettuihin maksuihin milloin tahansa. Tämä määrä ei ole Sähköistä rahaa, sitä ei katsota osaksi Saldoasi eikä sitä voi lunastaa rahana – se tarkoittaa vain PayPalin tarjoaman Sähköisen rahan määrää, jonka PayPal myöntää ja maksaa PayPal-tilillesi PayPal-maksun hetkellä (ja vain välittömästi maksun rahoittaakseen) kyseisen (ja vain aikavälin mukaisen) Erityisrahoituslähteen lisäehtojen mukaisesti. Jos PayPal-maksu, joka rahoitetaan Erityisrahoituslähteellä, peruutetaan (tai esimerkiksi Palautetaan) myöhemmässä vaiheessa mistä tahansa syystä, PayPal pidättää summan, joka vastaa PayPalin maksuosuutta, joka rahoitettiin Erityisrahoituslähteellä ja (edellyttäen, että Erityisrahoituslähde ei ole jo päättynyt) palauttaa Erityisrahoituslähteen voimaan."

 1. Ensisijaiset rahoituslähteet toistuvia ja Automaattisia maksuja suoritettaessa

  Kohtaa 3.5c on muutettu maksuillesi asetettavan Ensisijaisen rahoituslähteen rajoitusten selventämiseksi. Muutettu kohta 3.5c kuuluu nyt seuraavasti (esitetty kohdan 3.5 kyseisen pääosan yhteydessä):

  "3.5 Ensisijainenrahoituslähde. Jos haluat valita Ensisijaisen rahoituslähteen, voit tehdä sen näissä tapauksissa:

  c. Rajoitukset. Jos PayPal-tililläsi on Saldoa, mutta maksusi ei kelpaa Erityisrahoituslähteen rahoitukseksi, PayPal käyttää Saldoasi Ensisijaisen rahoituslähteesi sijaan, ellei Ensisijainen rahoituslähteesi ole eCheque tai PayPal-luotto. Jos tililläsi on Saldoa, mutta et halua rahoittaa sillä seuraavaa maksuasi, sinun on nostettava Saldosta ennen seuraavan maksun aloittamista."

 1. Peruutettua suoraveloitusta koskeva vastuu

  Kohdan 3.7 (Pankkisiirrot) kappaleen loppuun, joka alkaa "PayPal tekee sähköisen siirron pankkitililtäsi..." on lisätty lyhyt lause, jolla tähdennetään velvollisuuttasi PayPalia kohtaan tietyissä tapauksissa, joissa peruutat suoraveloituksen. Uusi lause kuuluu seuraavasti:

  "Jos peruutat suoraveloituksen (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa SEPA-suoraveloituksen), sitoudut korvaamaan meille niiden tavaroiden tai palvelujen arvon, jotka olet käyttänyt tämän suoraveloituksen seurauksena."

 1. Rajoitettu toiminta

  Kohtaa 9.1.gg on muutettu siten, että kyse on rajoitetusta toiminnasta (epäilyksen välttämiseksi), jos PayPal altistetaan riskille siitä, että Euroopan, Yhdysvaltain tai muiden maiden viranomaiset määräävät sakkoja tapahtumien käsittelystä. Muutettu kohta 9.1.gg kuuluu seuraavasti (esitetty sen päälauseen yhteydessä):

  "9.1 Rajoitettu toiminta. Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:  gg. Antaa Palvelun käytön muodostaa PayPalille riskiä siitä, että PayPal ei olisi noudattanut rahanpesun torjuntaa, terrorismin rahoituksen torjuntaa tai vastaavia viranomaisvelvoitteita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tilanteet, joissa emme voi vahvistaa henkilöllisyyttäsi tai et pysty suorittamaan toimenpiteitä nostaaksesi lähettämis-, vastaanotto- tai nostorajaa osien 3.3, 4.1 ja 6.3 mukaisestitai jos altistat PayPalin riskille siitä, että Euroopan, Yhdysvaltain tai muiden maiden viranomaiset määräävät sakkoja tapahtumien käsittelystä) tai

  …"

 1. PayPal-ostajien turva

  Kohtaan 13 on tehty monta PayPal-ostajien turvakäytäntöä parantavaa muutosta. Muutokset:

  • parantavat PayPal-ostajien turvan mukaisia korvausehtoja:
   • pidentävät ostajille Valituksen jättämiseen jäävän ajan 45 päivästä 180 päivään maksun suorittamisen päivämäärästä lukien ja
   • ulottavat kelvollisten ostojen alueen koskemaan tilaustyönä valmistettuja tuotteita, joista on ilmoitettu, ettei niitä ole vastaanotettu.
  • Kaikille PayPalin kanssa käyttäjäsopimuksen solmineille Käyttäjille tähdennetään kohdassa 13.7, että mikäli PayPalilla on aihetta olettaa, että palauttamalla Maksunsaajalle tuotteen, jonka ostaja väittää olevan SNAD, voi rikkoa sovellettavaa lakia, kuten väärennettyjen tuotteiden käsittelyyn liittyviä lakeja, ja PayPal voi ilmoittaa tuotteesta toimivaltaiselle viranomaiselle. Tämän seurauksena viranomainen voi ottaa tuotteen hallintaansa ja/tai haltuunsa ostajalta, ilman että Maksunsaaja voi saada tuotteen takaisin.

  Muistathan, että jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt löytyvättäältä ja kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), koska nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

 1. Muut muutokset

  PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu sanamuodon selventämiseksi ja vähäisten painovirheiden korjaamiseksi.

 

Muutos PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 29.12.2014

 1. Keräämämme tiedot

  Otsikolla "Vaaditut tiedot" otsikoidun kohdan 3 osaa on muutettu lisätietojen osalta, joita voimme pyytää, kun käytät tiettyjä tarjoamiamme toimintoja, ja perusteiden osalta, joilla voimme käyttää kyseisiä tietoja.

  Otsikolla "Vaaditut tiedot" otsikoidun kohdan 3 muutetut osat kuuluvat nyt seuraavasti (esitetty lausekkeen otsikon yhteydessä):

  "Vaaditut tiedot

  Jos käytät tiettyjä tarjoamiamme toimintoja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, mobiilisovelluksen PayPal POS -toimintoa), voimme pyytää sinua lataamaan kuvan itsestäsi, jotta nämä erikoispalvelut toimitetaan. Kasvosi on oltava tunnistettavissa. Kuvasi on yksinomaan sinun vastuullasi.

  "

 1. Hallussamme olevien tietojen käyttäminen ja luovuttaminen

  Otsikolla "Tietojen luovuttaminen muille PayPal-asiakkaille" otsikoidun osan 4 osaa on muutettu selventämällä tilanteita, joissa ja joiden perusteella voimme jakaa tiettyjä osia tiedoistasi (kuten kuvasi ja tiedon siitä, että olet asiakkaana paikallisesti tavoitettavissa). Kohdan 4 tämän osan muutettu osa kuuluu nyt seuraavasti (esitetty lausekkeen otsikon yhteydessä):

  "Tietojen luovuttaminen muille PayPal-asiakkaille

  Jos käytät mobiilisovellustamme, voimme jakaa sovelluksella tallentamasi kuvan itsestäsi muille PayPal-käyttäjille, jotta he voivat tunnistaa sinut. Annat meille luvan käyttää kuvaasi yllämainittuihin tarkoituksiin yksinoikeudettomasti, maailmanlaajuisesti, maksuttomasti, siirrettävästi ja alilisensoitavasti.

  Voimme myös kertoa muille käyttäjille sinun olevan heidän paikallisella markkinointialueellaan.

  …"

 1. Hallussamme olevien tietojen käyttäminen ja luovuttaminen - tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita

  Useimpien pankkien ja rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoajien tavoin PayPal tekee yhteistyötä kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa. Meidän täytyy ajoittain luovuttaa näille osapuolille käyttäjätietoja, jotta käyttäjiemme edellyttämät palvelut voidaan suorittaa. Palveluntarjoajat toimittavat meille tärkeitä toimintoja, joiden ansiosta meidän avullamme maksujen suorittaminen on helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

  Yleisesti ottaen Luxemburgin lainsäädäntö, jota PayPal soveltaa käyttäjätietojen käsittelyyn (tietosuoja ja pankkisalaisuus), edellyttää laajempaa avoimuutta kuin useimmat muut EU-lait. Tämän vuoksi PayPal, toisin kuin Euroopan unionin verkkopohjaisten palvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajien suuri enemmistö, luettelee tietoturvakäytännössään kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joille se luovuttaa käyttäjätietoja, sekä tiedot siitä, mihin tarkoitukseen tiedot luovutetaan ja luovutettujen tietojen tyyppi.


  Kappaletta d (kohdan 4 osassa, jonka otsikko on "Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita") on muutettu, jotta PayPal voi luovuttaa tiettyjä PayPalin asiakastietoja kolmansille osapuolille tai tarkoituksiin, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa, tai muuttaa tarkoitusta ja jaettavia tietoja kuten alla olevassa taulukossa on esitetty.

  Luokka

  Osapuolen nimi ja toimivalta (suluissa)

  Tarkoitus

  Luovutetut tiedot

  Luotto- ja petostietotoimistot

  Huomaa, että alla esitettyjen tarkoitusten lisäksi PayPal käyttää henkilötietojasi petosten ja muiden lainvastaisten toimien sekä käytäntöjen ja sovellettavien käyttäjäsopimusten laiminlyöntien paljastamiseen, torjuntaan ja/tai korjaamiseen.

   

  Creditsafe USA Inc. (USA)

  Riskinarviointia koskevien yrityksen tietojen vastaanottaminen ja rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten noudattaminen, kuten yritysrakenteen ja edunsaajan aseman muodostaminen.

  Yrityksen rekisteröintinumero, nimi ja osoite, johtajien nimi, osoite ja syntymäaika

   

  DueDil Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Riskinarviointia koskevien yrityksen tietojen vastaanottaminen ja rahanpesun torjuntaa koskevien vaatimusten noudattaminen, kuten yritysrakenteen ja edunsaajan aseman muodostaminen.

  Yrityksen rekisteröintinumero, nimi ja osoite, johtajien nimi, osoite ja syntymäaika.

   

  ID Checker.nl BV (Alankomaat) (Irlanti)

  Henkilöllisyyden tunnistaminen, automaattinen tietojen poimiminen asiakirjojen kuvista ja asiakirjan vahvistaminen / väärennöksen paljastaminen. Uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

  Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, oikeusmuoto, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, henkilöllisyystodistus, osoite, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten.

   

  Au10tix Limited (Kypros)

  Henkilöllisyyden tunnistaminen, automaattinen tietojen poimiminen asiakirjojen kuvista ja asiakirjan vahvistaminen / väärennöksen paljastaminen. Uusien tuotteiden ja palvelujen soveltuvuuden tutkimus ja testaus.

  Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, oikeusmuoto, yrityksen rekisteröintinumero, ALV-numero, henkilöllisyyden ja osoitteen osoittavat asiakirjat, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten.

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastustarkoituksiin ja henkilöllisyyden, osoitteen ja rahoitusvälineen omistussuhteen todistavien käyttäjätietojen ja asiakirjojen kuvien vaihto sopimussuhteisten petos- ja luottotietotoimistojen kanssa. Myös tietojen kerääminen sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä ja tilastollisen analyysin tarjoaminen petosriskin arviointia varten.

  Kaikki asiakkaiden toimittamat tilitiedot ja asiakirjat, mukaan lukien henkilöllisyyden ja osoitteen todistamiseen käytetyt tiedot, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten . Näihin tietoihin voivat sisältyä myös IP-osoitteet.

  Markkinointi ja suhdetoiminta

   

  DemandGen AG (Saksa)

  Markkinointikampanjoiden suorittaminen sähköpostitse

  Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilin tyyppi, tarjottujen ja käytettyjen PayPal-palvelujen tyyppi ja luonne ja asiaan liittyvät tapahtumatiedot.

   

  StrikeAd UK Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Ad-x Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen käyttäjien segmentoimiseksi PayPal Heren markkinointikampanjoita varten.

  Nimetön evästetunnus, mainostunnus ja laitetunnus käyttäjäryhmien segmentoimiseksi markkinointitarkoituksia varten.

   

  Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad- X Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Criteo Singapore Pte.Ltd

  Auttaa tunnistamaan käyttäytymistä mobiilisovelluksessa kohdennettua markkinointia koskevien päätösten tueksi, auttaa käsittelemään ja optimoimaan tehokkaasti mobiilikampanjoita sosiaalisissa verkostoissa ja muualla verkossa

  Tietyn henkilön käyttämä nimetön evästetunnus, mainostunnus ja laitetunnus, tietyn käyttäjän mobiilisovelluksen käyttöä koskevat tapahtumat mobiilisovelluksessa (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kirjautuminen, tapahtumien onnistunut suorittaminen), mutta ei maksu- ja rahoitustietoja.

  Tietyille käyttäjille toimitettavien mainosten sisältö ja tarvittaessa segmentoitu ryhmä, johon kyseinen henkilö kuuluu mainostarkoituksissa.

  Operatiiviset palvelut

   

  Zoot Enterprises, Inc. (USA), Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastustarkoituksiin ja henkilöllisyyden, osoitteen ja rahoitusvälineen omistussuhteen todistavien käyttäjätietojen ja asiakirjojen kuvien vaihto sopimussuhteisten petos- ja luottotietotoimistojen kanssa.

  Kaikki asiakkaiden toimittamat tilitiedot ja asiakirjat, kuten henkilöllisyyden ja osoitteen osoittavat todisteet, rahoitusvälineen omistussuhde tai muut PayPalin pyytämät asiakirjat ja niiden sisältämät tiedot riskinarviointiin, vaatimustenmukaisuuteen ja luottoihin liittyviä tarkoituksia varten.

  Konserniyritykset

   

  Private Sale GmbH (Saksa)

  Asiakkaiden yhteisen sisällön ja palvelujen tarjoaminen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, rekisteröinti, tapahtumat, liikkeenharjoittajan laskutustilien varajärjestelmiin siirtyminen ja asiakastuki) riskin arvioimiseksi ja petosten ja muiden mahdollisten lainvastaisten toimien ja käytäntöjen rikkomusten paljastaminen, torjuminen ja/tai korjaaminen ja tuotteita, palveluja ja viestintää koskevien päätösten ohjaaminen.

  Kaikki tilitiedot.

   

 1. Muut muutokset

  PayPalin tietosuojakäytännön kohtia on muutettu nykyisen sanamuodon selventämiseksi ja painovirheiden korjaamiseksi.

 

Muutos PayPalin käyttäjäsopimukseen

Voimaantulopäivämäärä: 17.6.2014

 

Luethan tämän asiakirjan.

Muutokset tulevat voimaan automaattisesti yllä mainittuna päivämääränä, joten sinun ei tarvitse hyväksyä muutoksia erikseen. Jos et kuitenkaan halua hyväksyä muutoksia, voit ilmoittaa siitä meille ennen yllä mainittua päivämäärää, jolloin tilisi suljetaan (https://www.paypal.com/fi/cgi-bin/?&cmd=_close-account) välittömästi ilman ylimääräisiä maksuja.

Toivomme kuitenkin, että jatkat PayPalin käyttäjänä, jotta pääset nauttimaan seuraavista eduista:

Se on turvallisempi

Kun maksat PayPalin kautta, taloudellisia tietojasi ei koskaan jaeta myyjien tai vähittäismyyjien kanssa, jolloin olet paremmassa turvassa petoksilta.

Se on nopeampi

Korttitietoja ei tarvitse näppäillä jokaisella maksukerralla, joten maksaminen verkossa käy nopeammin. eBay-tuotteet myös toimitetaan nopeammin, koska voit maksaa myyjälle välittömästi.

Se on helpompaa

PayPal on Suomessa suosittu verkkomaksutapa, koska se on älykkäämpi, järkevämpi tapa maksaa verkossa vain muutamalla klikkauksella. Tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan.

Katso voimassaoleva käyttäjäsopimus.

 

Muutos PayPalin käyttäjäsopimukseen.

 1. PayPal kirjautumismenetelmänä

  PayPal sallii luvallasi tiettyjen kolmansien osapuolten käyttää PayPalia kirjautumisvälineenäsi kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja muihin verkkopalveluihin. Uusi kohta 2.4 on lisätty sen selittämiseksi, miten tämä toimii, ja oikeuksiesi ja PayPalia kirjautumisvälineeksi tarjoavan osapuolen velvoitteiden selventämiseksi, jolloin kohta kuuluu seuraavasti:

  "2.4 PayPal kirjautumismenetelmänä. Jos käytät PayPalia kirjautumismenetelmänä ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin, saatamme jakaa kirjautumistilasi kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa tätä Palvelua kirjautumismenetelmänä, sekä henkilökohtaisia ja muita tilitietoja, joiden jakamiseen suostut niin, että kolmas osapuoli voi tunnistaa sinut. PayPal ei salli tällaisen kolmannen osapuolen pääsyä PayPal-tilillesi ja suorittaa maksut Tililtäsi tälle kolmannelle osapuolelle vain erityisellä valtuutuksellasi."

  Jos tarjoat tätä Palvelua kävijöille tapana kirjautua verkkosivustollesi, sovellukseesi tai muuten asiakastileihisi, sinun on suostuttava kaikkiin sovellettaviin erityisehtoihin, kun tämä toiminto on käytettävissäsi, sekä noudatettava integrointioppaan tai ohjeiden kaikkia erittelyjä. PayPal ei takaa tai muuten todista kenenkään käyttäjän henkilöllisyyttä tällaista kirjautumismenetelmää käytettäessä. PayPal ei jaa sen hallussa olevia käyttäjän henkilökohtaisia ja muita tilitietoja (kuten kirjautumistilaa), ellei käyttäjä ole antanut suostumusta näiden tietojen luovuttamiseen sinulle.


   
 2. Rahan lähettäminen – Maksumääräystesi suorittaminen

  Kohtaa 3.1 on muutettu tarkentamalla Arkipäivän kellonaikaa, jonka jälkeen katsomme Maksumääräyksesi vastaanotetuksi seuraavana Arkipäivänä. Muutettu kohta 3.1 kuuluu nyt seuraavasti (esitetty lausekkeen otsikon yhteydessä):

  "3.1 Maksumääräystesi suorittaminen Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti hyväksyt, että PayPal suorittaa Maksutilisi kautta tekemäsi Maksumääräyksen ja suorittaa maksun sen henkilön maksupalvelun tarjoajalle, jolle lähetät maksun, yhden Arkipäivän kuluessa päivästä, jona sinä annoit meille pätevän Maksumääräyksen toimittamalla meille:

  a. Maksumääräyksen Arkipäivänä ennen klo 14.45 (paikallista aikaa maassa, jossa Tilisi on rekisteröity). Jos annat meille Maksumääräyksen tämän ajan jälkeen tai muuna kuin Arkipäivänä, katsot myös Maksumääräyksesi saapuneen meille seuraavana Arkipäivänä." (…)
   

 3. Rahoituslähteet

  Kohtaa 3.4 on tarkistettu lisäämällä:

  1. uusi kappale sen selventämiseksi, että lisäämällä kortti Rahoituslähteeksi, annat PayPalille jatkuvan valtuutuksen veloittaa korttia automaattisesti Rahoituslähteenä ja
  2. uusi kappale esittämään, miten erityisiä Rahoituslähteitä (kuten kauppiaskohtaisia saldoja ja lahjakortteja) voidaan käyttää

  Uudet kappaleet kuuluvat seuraavasti:

  "Kortit Rahoituslähteinä: Lisäämällä pankkikortin, luottokortin tai prepaid-kortin Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan luvan veloittaa automaattisesti kyseiseltä kortilta asianomaiset varat, kun korttia käytetään Rahoituslähteenä tämän Sopimuksen mukaisesti. Voit lopettaa minkä tahansa kortin käytön jatkuvan luvan poistamalla kyseisen kortin Rahoituslähteestä Tilisi profiilissa.

  Erityisrahoituslähteet: Tiettyjä maksuja voidaan rahoittaa Tilillesi linkitetyillä erityisillä Rahoituslähteillä, kuten kauppiaskohtaisilla erikoissaldoilla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarahoituslähteillä, joiden käyttöä ja prioriteettia koskevat lisäehdot sinun ja PayPalin välillä (Erityisrahoituslähteet). Tilisi yleiskatsaus voi näyttää osana yleistä tilisi saldoa Erityisrahoituslähteissä käytettävissä olevan summan, jota voit käyttää oikeutettuihin maksuihin milloin tahansa. "
   

 4. Ensisijaiset rahoituslähteet toistuvia ja Automaattisia maksuja suoritettaessa

  Kohtaa 3.5b on muutettu sen selventämiseksi, miten voit käyttää Ensisijaista rahoituslähdettä toistuviin ja Automaattisiin maksuihin. Muutettu kohta 3.5b kuuluu nyt seuraavasti:

  "3.5 Ensisijainen rahoituslähde. Jos haluat valita Ensisijaisen rahoituslähteen, voit tehdä sen näissä tapauksissa:(…)

  b. Tilisi profiilissa – toistuvat maksut. Jos olet asettanut toistuvan tai Automaattisen maksun tai valtuuttanut kauppiaan tai muun kolmannen osapuolen keräämän maksuja PayPal-tililtäsi, voit valita Ensisijaisen rahoituslähteen kauppiaan tai muun kolmannen osapuolen kaikki tuleviin maksuihin. Se onnistuu kirjautumalla Tilillesi, valitsemalla "Profiili", valitsemalla "Toistuvat maksut" tai "Maksuluettelo" ja valitsemalla sitten linkit Ensisijaisen rahoituslähteen asettamiseksi (voi olla myös "Varmistusrahoituslähde"). Muussa tapauksessa käytämme Oletusrahoituslähdettäsi."


   

 5. Kolmannen osapuolen maksut (mukaan lukien toistuvat maksut).

  Kappaletta kohdassa 3.10 (Kolmannen osapuolen maksut (mukaan lukien toistuvat maksut)), joka koskee maksunsaajien velvoitteita ilmoittaa maksajalle etukäteen, on muutettu kuulumaan seuraavasti:

  "3.10 Kolmannen osapuolen maksut (mukaan lukien toistuvat maksut). Kolmannen osapuolen maksu on maksu, joka tehdään etukäteen antamasi Valtuutuksen perusteella kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi kauppias , kauppiaan tarjoama mobiilisovellus , tai eBay) varojen keräämiseksi PayPal-tililtäsi."


   

 6. Rahan vastaanottaminen

  Lisäämme kohdan 4 alkuun lyhyen lauseen, jolla selvennetään mahdollisuuksia vastaan ottaa rahaa PayPalin kautta, ja se kuuluu seuraavasti:

  " PayPal voi antaa kenen tahansa (PayPal-tilin avulla tai ilman) suorittaa maksun Tilillesi."


   

 7. Rajoitettu toiminta

  Uudet kohdat 9.1.f ja hh lisätään, jotta rajoitettu toiminta on integrointi- ja ohjelmointiohjeiden pakollisten vaatimusten mukaista. Uudet kohdat 9.1.f ja hh kuuluvat seuraavasti (esitetty päälauseen yhteydessä):

  "9.1 Rajoitettu toiminta. Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:

  f. jättää antamatta meille lisätietoja itsestäsi tai liiketoiminnastasi, joita voimme kohtuudella pyytää;

  ah. yhdistää tai käyttää jotain Palvelua noudattamatta täysin kaikkia pakollisia vaatimuksia, jotka on ilmoitettu sinulle mahdollisen integroinnin tai ohjelmoijan oppaan tai muun julkaisun kautta, jonka PayPal aika ajoin julkaisee."


   

 8. Maksuvälineen pitäminen turvallisena

  Kohtaa 9.2 muutetaan lisäämällä uudet alakohdat 9.2.i ja 9.2.j, joissa sinua vaaditaan yleisesti pitämään Tilisi henkilötiedot ajan tasalla ja ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksesi sen laitteen, jonka kautta käytät Palveluja. Uudet kohdat 9.2.i a ja 9.2.j kuuluvat seuraavasti (esitetty niiden päälauseen yhteydessä):

  " Hyväksyt Maksuvälineen turvaamiseksi seuraavat toimenpiteet:

  i. Pidät Tilisi henkilötiedot ajan tasalla. Emme ehkä pysty vastaamaan sinulle, jos otat yhteyttä Tiliisi liittyen osoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostitilistä, jota et ole rekisteröinyt meille.

  Ryhdyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksesi henkilökohtaisen sähköisen laitteen, jonka kautta käytät Palveluja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PIN- ja/tai salasanasuojatut, henkilökohtaisesti määritetyt laitteen toiminnot Palvelujen käyttämiseksi ja laitteesi jakamattomuus muiden ihmisten kanssa).
   

 9. PayPal-ostajien turva

  Kohta 13.7 on lisätty selventämään PayPal-ostajien turvan mahdollisen vastuun laajuutta, jos olet Maksunsaaja (esim. myyjä). Uusi kohta 13.7 kuuluu seuraavasti:

  "13.7 Kattavuus

  Maksunsaajat: Maksunsaajana olet vastuussa PayPalille, jos häviät ostajan tekemän Riitautuksen, riippumatta siitä, missä päin maailmaa ostajan PayPal-tili on rekisteröity (joko ostajan rekisteriöintimaan mukaisen PayPal-ostajien turvan mukaisesti tai muuten). Tämä koskee, tähän kuitenkaan rajoittumatta, myös myyntiä ostajalle, joka on Full Programme -käyttäjä ja joka esittää SNAD-riitautuksen, jolloin yleensä olet velvollinen ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset toimituskulut. Et saa hyvitystä PayPal-maksuistasi. Jos häviät Riitautuksen tuotteen poiketessa huomattavasti kuvatusta, koska myymäsi tuote on väärennetty, sinun on suoritettava täysi korvaus ostajalle etkä saa tuotetta takaisin (se tuhotaan). Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (saatavilla kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), sillä nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.
   

 10. Tapahtumaliput

  Uusi kohta 13.13 on lisätty ostajille ilmoittamista varten, että tietyissä tapauksissa Maksunsaajien tapahtumalippujen maksujen tuotto voidaan pidättää ostajan haltuun (esim. tämän hyväksi) sen varmistamiseksi, että ostaja saa rahansa takaisin PayPalin kautta sopimuksen ehtojen mukaisesti, jos tapahtumaa ei ole sovittuna päivämääränä. Uusi kohta 13.13 kuuluu seuraavasti):

  "13.13 Tapahtumaliput

  Tietyissä tapauksissa, jos ostat lipun tai oikeuden osallistua tapahtumaan sellaiselta Maksunsaajalta, jonka PayPal-tili on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ("Tapahtuma"), kaikki maksamasi summat jäävät PayPalin haltuun niin, että olet kyseisten varojen edunsaaja siihen asti, kunnes kyseinen Tapahtuma on ohi."


   

 11. Palautukset

  Määritelmää "Palautus" kohdassa 15 on muutettu siten, että selvennetään maksun syitä, jotka oikeuttavat Palautukseen. Muutettu määritelmä kuuluu seuraavasti:

  ax. "Palautus" tarkoittaa maksua, jonka olet vastaanottanut, ja jonka PayPal voi palauttaa maksettavaksi takaisin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle, koska maksu a) on riitautettu suoraan ostajan pankkiin ja/tai (b) on poistettu Saldostasi mistä tahansa syystä (lukuun ottamatta Takaisinveloitusta tai Riitautusta PayPal-ostajien turvasta), mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, jos (i) maksu rikkoo Käyttösääntöjä tai kohtuudella voimme epäillä, että maksu on ristiriidassa niiden kanssa tai (ii) lähettäjä ei ole antanut maksun valtuutusta asianomaiselle kolmannelle osapuolelle voimassa olevan kolmansien osapuolten maksuvaltuutuksen yhteydessä (katso osio 3.10) tai (iii) maksu on rahoitettu pankkisiirrolla, jonka pankki palautti myöhemmin mistä tahansa syystä ja/tai (c) on luokiteltu PayPalin sisäisellä riskianalyysillä riskialttiiksi maksuksi, jota vaaditaan palautettavaksi maksuun liittyvän riskin pienentämiseksi. Tästä johdettua "Palautettu" -termiä käytetään vastaavasti."


   

 12. Henkilökohtaiset tapahtumat

  Huomautus c. määritelmässä "Henkilökohtainen tapahtuma" hinnastossa 1 – palkkiotaulukkoa on muutettu palkkioiden maksuvaihtoehtojen kuvastamiseksi Henkilökohtaisten tapahtumien lähettäjille ja vastaanottajille (jolloin lähettäjä maksaa oletusarvoisesti Henkilökohtaisen tapahtuman käsittelypalkkion lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia). Rajat ylittävien Henkilökohtaisten tapahtumien palkkiotaulukon tekstiin on tehty vastaavat muutokset. Henkilökohtaisten tapahtumien määritelmän muutettu huomautus c. kuuluu seuraavasti (esitetty määritelmän pääkohdan yhteydessä):

  " Henkilökohtainen tapahtuma tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Henkilökohtainen-välilehdeltä, joka löytyy Lähetä rahaa -kohdasta) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä ilman oston suorittamista (toisin sanoen maksu ei koske tavaroita tai palveluja). Jos olet myymässä tavaroita tai palveluja, et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

  c. kun palkkio koskee Henkilökohtaista tapahtumaa, lähettäjä maksaa palkkion oletuksena, mutta tietyt toiminnot saattavat vaatia sen sijaan vastaanottajaa maksamaan palkkion (esimerkiksi silloin, kun tämä toiminto antaa lähettäjän päättää, kuka maksaa palkkion). Joissakin tapauksissa lähettäjä ei voi päättää ja lähettäjää tai vastaanottajaa edellytetään maksamaan palkkio. Jos lähetät Henkilökohtaisen tapahtuman maksun kolmannen osapuolen (ei PayPalin) verkkosivustolta tai -sovelluksesta, PayPal voi antaa kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden päättää, maksaako Henkilökohtaisen tapahtuman palkkion lähettäjä tai vastaanottaja. Kolmas osapuoli ilmoittaa sinulle asiasta."


   

 13. Maaluokat rajat ylittävistä maksuista maksettavien palkkioiden käsittelyn laskemista varten

  Rajat ylittävien maksujen käsittelymaksun keskeinen määrittäjä on alue, jolla lähettäjän PayPal-tili on rekisteröity. Rajat ylittävän tapahtuman Palkkion alueet (ja niihin kuuluvat maat) ovat seuraavat: täydennämme ja selvennämme tiettyjen maiden tilaa tietyillä rajat ylittävän tapahtuman palkkion alueilla. Valko-Venäjä, Georgia ja Kosovo on lisätty Eurooppa II -alueeseen, Makedonian ja Moldovan tilaa Eurooppa II -alueen jäseninä on selvennetty ja Monacon and Montenegron tilaa Eurooppa 1 -alueen jäseninä on selvennetty. Rajat ylittävän tapahtuman palkkion alueet (ja niihin kuuluvat maat) ovat seuraavat ja ne on päivitetty palkkiotiliotteisiin rajat ylittävien Henkilökohtaisten tapahtumien ja Kaupallisten tapahtumien osalta hinnastossa 1 – palkkiotaulukko:

  • Pohjois-Eurooppa: Tanska, Färsaaret, Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.
  • Eurooppa I: Itävalta, Belgia, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta (mukaan lukien Kanaalisaaret ja Mansaari), Vatikaani.
  • Eurooppa II: Albania, Andorra, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki, Ukraina.
    
 14. Kaupallisen tapahtuman maksunpalautuspalkkio

  Olemme lisänneet osittaisia maksunpalautuksia koskevan huomautuksen kohtaan Kaupallisten tapahtumien maksunpalautuspalkkio hinnastossa 1 – Palkkiotaulukko, joka kuuluu seuraavasti:

  Kaupallisen tapahtuman maksunpalautuspalkkio

  Täydet maksunpalautukset

  Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun kokonaisuudessaan, pidätämme kiinteän palkkion osuuden Kaupallisen tapahtuman palkkiosta.

  Ostajan
  Tilille hyvitetään täysi Kaupallisen tapahtuman maksu.

  Veloitamme
  Tililtäsi summan, joka alun perin hyvitettiin Tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman kiinteän palkkion yhteydessä.

  Osittainen maksunpalautus

  Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun osittain, pidätämme ennalta määrätyn osuuden kiinteän palkkion osuudesta Kaupallisen tapahtuman palkkiosta.

  Ostajasi tilille hyvitetään määrä, jonka määrität hyvitykseksi ostoksesi.

  Veloitamme tililtäsi ennalta määritetyn osuuden summasta, joka alun perin hyvitettiin tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman kiinteän palkkion osuuden yhteydessä."

  ...
   

 15. Muut muutokset

  PayPalin käyttäjäsopimuksen kohtia on muutettu sanamuodon selventämiseksi ja vähäisten painovirheiden korjaamiseksi.


Muutos PayPalin tietosuojakäytäntöön

Voimaantulopäivämäärä: 14.5.2014

 

Muutos PayPalin tietosuojakäytäntöön

 

 1. Keräämämme tiedot

  Kohtaan 3 tehtävällä muutoksella tähdennetään lisätietoja, joita voimme pyytää, kun käytät tiettyjä toimittamiamme toimintoja, ja selvennetään sinua ja yritystäsi koskevien tietojen tyyppejä, joita voimme kerätä tapahtuman osalta.

  Kohdan 3 muutetut osat kuuluvat nyt seuraavasti:

  "3. Keräämämme tiedot

  Vaaditut tiedot

  (…)Jos käytät tiettyjä toimittamiamme toimintoja (kuten mobiilisovellukseen saatavilla olevaa PayPal POS -toimintoa), voimme pyytää sinua lataamaan kuvan itsestäsi, jotta nämä erityispalvelut toimitetaan. Jos annamme sinun linkittää kanta-asiakasjärjestelmän jäsenyyden Tiliisi, saatamme pyytää sinua sinua antamaan kanta-asiakasohjelman jäsenyystunnuksesi."
   

 2. Hallussamme olevien Tietojen käyttäminen ja luovuttaminen

  Kohtaan neljä on lisätty uusi osa otsikolla "Julkaisemasi sisältö" (otsikolla "Sisäiset käytöt" otsikoidun osan alla). Tässä kappaleessa on esitetty meille ja kaikille eBay Inc.:n tytäryhtiöille myöntämäsi lisenssi ja oikeudet Paypal-palvelujen avulla julkaisemasi sisällön käyttöä varten. Uusi kappale kuuluu seuraavasti:

  "Julkaisemasi sisältö

  Kun toimitat PayPalille sisältöä tai julkaiset sitä [(kummassakin tapauksessa julkaisua varten joko verkossa tai offline-tilassa)] PayPal-palvelujen avulla, annat eBay Inc.:lle ja sen tytäryhtiöille ja tytäryrityksille (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, PayPalin) ("eBay-ryhmän)" ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman ja (useamman tason kautta) alilisensioitavan oikeuden käyttää kaikkia sisältöä koskevia tekijänoikeuksia, mainoksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia sekä immateriaalioikeuksia missä tahansa nykyisin tai vastaisuudessa tunnetussa mediassa. Lisäksi käyttäjä luopuu lain sallimassa enimmäislaajuudessa moraalisista oikeuksistaan ja lupaa olla käyttämättä niitä PayPal-konsernia, sen alilisenssinhaltijoita tai toimiluvan saajia vastaan. Vakuutat ja takaat, ettei mikään seuraavista loukkaa mitään immateriaalioikeutta: sisällön toimittaminen PayPalille käyttäjän taholta, sisällön julkaiseminen PayPal-palvelujen avulla käyttäjän taholta ja PayPal-konsernin tällaisen sisällön (myös siitä johdetut työt) käyttäminen PayPal-palvelujen yhteydessä."

  Kohdan 4 osassa, jonka otsikko on "Tietojen luovuttaminen muille PayPal-asiakkaille", on selvennetty tilanteita, joissa voimme jakaa tietojesi tiettyjä osia. Kohdan 4 tämän osan muutettu osa kuuluu nyt seuraavasti (esitetty lausekkeen otsikon yhteydessä):

  Tietojen luovuttaminen muille PayPal-asiakkaille

  Jos käytät PayPalia kirjautumismenetelmänä ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin, saatamme jakaa kirjautumistilasi kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa tätä Palvelua kirjautumismenetelmänä, sekä henkilökohtaisia ja muita tilitietoja, joiden jakamiseen suostut niin, että kolmas osapuoli voi tunnistaa sinut. PayPal ei salli tällaisen kolmannen osapuolen pääsyä PayPal-tilillesi ja suorittaa maksut Tililtäsi tälle kolmannelle osapuolelle vain erityisellä valtuutuksellasi. Voit tarkastella ja hallita tällaisten kauppiaille jaettavien tietojen asetuksia ollessasi kirjautuneena PayPal-tilillesi.

  Jos linkität kanta-asiakasjärjestelmän jäsenyyden Tiliisi mobiilisovelluksessamme, voimme jakaa kanta-asiakasjärjestelmän jäsenyystunnuksen kyseiseen kanta-asiakasjärjestelmään osallistuvien kauppiaiden kanssa, kun maksat kauppiaalle PayPalin kautta. Jos poistat kanta-asiakkuusjärjestelmän jäsenyystunnuksesi Tililtäsi, lopetamme kyseisten tietojen jakamisen."

 3. Hallussamme olevien tietojen käyttäminen ja luovuttaminen - tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita

  Kohdan 4 osan kappaletta d., jonka otsikko on "Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita" on muutettu sen selittämiseksi, että tietojesi luovuttamiseksi kohdassa 4 luetelluille kolmansille osapuolille antamaasi suostumukseen sisältyvät myös kolmannen osapuolen edustajat ja seuraajat (eli toinen osapuoli, joka tulee kolmannen osapuolen tilalle suorittamaan palvelujaan PayPalille). Muutettu kappale d. kuuluu seuraavasti:

  Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita

  PayPal ei myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin ilman erikseen antamaasi suostumusta ja luovuttaa kyseisiä tietoja vain niissä rajoitetuissa tapauksissa ja tässä käytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Tähän sisältyvät tiedonsiirrot jäsenvaltioille, jotka eivät ole ETA:n jäseniä. Erityisesti, annat suostumuksesi ja osoitat PayPalin tekemään seuraavat toimet:

  (…)

  d. Luovuttamaan tietoja kolmansien osapuolten "luokille", jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa. Tietojen luovutuksen tarkoituksena on mahdollistaa palvelujemme tarjoaminen sinulle. Alla olevan taulukon jokaisessa luokassa on esitetty ei-yksinomaisia esimerkkejä kolmansista osapuolista (joihin voi sisältyä näiden edustajat ja seuraajat), joille tällä hetkellä luovutamme tilitietojasi samassa tarkoituksessa ja tosiasialliset luovuttamamme tiedot (lukuun ottamatta erikseen todettua seikkaa, että kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietoja lain ja sopimuksen nojalla muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin tiedot on luovutettu)."

  Useimpien pankkien ja rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoajien tavoin PayPal tekee yhteistyötä kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa. Meidän täytyy ajoittain luovuttaa näille osapuolille käyttäjätietoja, jotta käyttäjiemme edellyttämät palvelut voidaan suorittaa. Palveluntarjoajat toimittavat meille tärkeitä toimintoja, joiden ansiosta meidän avullamme maksujen suorittaminen on helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa.

  Yleisesti ottaen Luxemburgin lainsäädäntö, jota PayPal soveltaa käyttäjätietojen käsittelyyn (tietosuoja ja pankkisalaisuus), edellyttää laajempaa avoimuutta kuin useimmat muut EU-lait. Tämän vuoksi PayPal, toisin kuin Euroopan unionin verkkopohjaisten palvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajien suuri enemmistö, luettelee tietoturvakäytännössään kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joille se luovuttaa käyttäjätietoja, sekä tiedot siitä, mihin tarkoitukseen tiedot luovutetaan ja luovutettujen tietojen tyypin.


  Kappaletta d (kohdan 4 osassa, jonka otsikko on "Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille, jotka eivät ole PayPalin asiakkaita") on muutettu, jotta PayPal voi luovuttaa tiettyjä PayPalin asiakastietoja kolmansille osapuolille tai tarkoituksiin, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa, tai muuttaa tarkoitusta ja jaettavia tietoja kuten alla olevassa taulukossa on esitetty.
   

  Luokka

  Osapuolen nimi ja toimivalta (suluissa)

  Tarkoitus

  Luovutetut tiedot

  Asiakaspalvelun ulkoistaminen

  Attensity Europe GmbH

  Asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille PayPalille sosiaalisen median kanavissa esitettyjen yhteydenottojen johdosta.

  Asiakkaan sosiaalisen median kanavissa toimittamat tiedot, joita voivat olla, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, sosiaalisen median käyttäjänimet, lyhennetyt ja rajoitetut tai kaikki rahoituslähdetiedot (tapauskohtaisesti), rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, henkilöllisyystodistus, tilin saldo ja tapahtumatiedot, asiakkaan tiliotteet ja asiakasraportit, tilin kirjeenvaihto, toimitustiedot ja kampanjatiedot.

  ePerformax Contact Centers & BPO (USA), Genpact International Inc. (USA)

  Asiakaspalvelun tarjoaminen maksujen osalta maailmanlaajuisesti.

  Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet, lyhennetyt ja rajoitetut tai kaikki rahoituslähdetiedot (tapauskohtaisesti), rahoituslähteen voimassaolon päättymispäivämäärät, PayPal-tilin tyyppi, henkilöllisyystodistus, tilin saldo ja tapahtumatiedot, asiakkaan tiliotteet ja asiakasraportit, tilin kirjeenvaihto, toimitustiedot ja kampanjatiedot.

  Luotto- ja petostietotoimistot

  LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Avustaminen asiakkaan varmentamisessa

  Nimi, osoite ja syntymäaika

  Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastustarkoituksiin ja käyttäjätietojen vaihto sopimussuhteisille petos- ja luottotietotoimistoille. Myös tietojen kerääminen sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä ja tilastollisen analyysin tarjoaminen petosriskin arviointia varten.

  Henkilöllisyyden ja osoitteen tarjoamiseen käytettyjen tietojen sisällyttäminen kaikkiin asiakkaiden toimittamiin tilitietoihin ja asiakirjoihin. Näihin tietoihin voivat sisältyä myös IP-osoitteet.

  MaxMind, Inc. (USA)

  Petoksen paljastaminen.

  Huomaa, että tälle palveluntarjoajalle luovutetut tiedot voivat olla:
  • sen säilytettävänä tarkastusta ja petoksen torjuntaa varten;
  • sen käytössä petoksen paljastamispalvelujen optimointia varten PayPalille ja muille kolmansille osapuolille ja
  • siirretty EU:n ulkopuolelle ja maailmanlaajuisesti.

  Kaikki tilitiedot ja IP-osoitteet, luottokorttitiedot.

  Future Route Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Kaupallisten käyttäjiemme kirjanpitotietojen analyysin suorittaminen reaaliaikaista luottoriskiarviointia varten.

  Nimi, osoite, sähköpostiosoite ja syntymäaika.

  Rahoitustuotteet

  Total System Services, Inc. (USA)

  Kauppiaan aloittamien ja asiakkaan valtuuttamien maksujen käsittely (mukaan lukien asiakkaan suoraveloitustiedot) tilin-/kortinkäsittelypalvelujen tarjoamista sekä kyseisiin tapahtumiin liittyvien tapahtuma-, maksu ja muiden asiakastietojen tallentamista varten. Palvelukeskuspalvelujen sekä kortin ja tiliotteen tulostuspalvelujen tarjoaminen.

  Nimi, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika (tarvittaessa), henkilöllisyyden ja osoitteen todistamiseen vaadittujen tietojen sisällyttäminen kaikkiin asiakkaiden toimittamiin tilitietoihin ja asiakirjoihin.

  Markkinointi ja suhdetoiminta

  Grayling Communications Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Rock Communications (Italia), Fleisher (Israel), Clue PR (Puola).

  Asiakaskyselyjä koskeviin tiedotusvälineiden tiedusteluihin vastaaminen.

  Nimi, osoite ja kaikki asiakaskyselyjä koskevat asiakkaiden tilitiedot.

  Oracle America Inc. (USA)

  Markkinointikampanjoiden kehittäminen, mittaaminen ja toteuttaminen.

  Kauppiaan nimi, yrityksen nimi, osoite ja rekisteröintinumero, kauppiaan yhteyshenkilön nimi, työnimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite, PayPal-tilinumero, kauppiaan käyttämät kolmannen osapuolen sovellukset, käyttäytyminen PayPal-verkkosivustolla.

  Foule Access SAS (Ranska)

  Kauppiaan yhteystietojen tallentaminen näille suunnattua markkinointiviestintää varten.

  Kauppiaan nimi, yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kauppiaan verkkosivuston URL-osoite.

  Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Conversant GMBH (Saksa), Google Ireland, Ltd. (Irlanti), DoubleClick Europe Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta).

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

  Verkkosivustoille upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luotu nimetön tunnus

  Criteo SA (Ranska)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

  Käyttäjille toimitetuille verkkosivustoille ja sähköposteihin upotetuilla evästeillä, jäljitteillä ja vastaavilla tekniikoilla luodut nimettömät tunnukset.

  Linkedin Ireland Limited (Irlanti)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

  PayPal-käyttäjiin liittyvä salattu sähköpostiosoite (ilman viittausta tilisuhteeseen).

  Conversant Inc. (USA)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen vierailijoiden tunnistamiseksi ja näiden uudelleenohjausta varten yksilöllisten mainoskampanjoiden avulla.

  PayPal-tilitunnus (tarvittaessa) sekä tietyn henkilön käyttämä laitetunnus, toimitettava mainossisältö ja segmentointi käyttäjäryhmiin mainostarkoituksia varten.

  StrikeAd UK Ltd. (Yhdistynyt kuningaskunta), Ad-x Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen käyttäjien segmentoimiseksi PayPal Heren markkinointikampanjoita varten.

  Nimettömät eväste- ja laitetunnukset käyttäjäryhmien segmentoimiseksi markkinointitarkoituksia varten.

  Fiksu, Inc. (USA)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen ja mittaaminen käyttäjien segmentoimiseksi PayPal-mobiilisovelluksia koskevia markkinointikampanjoita varten.

  Applen iOS-käyttöjärjestelmän laitetunnus, kun käyttäjä asentaa sovelluksen, rekisteröityy PayPal-palveluihin, kirjautuu sisään, kuittaa sisään tai määrittää profiilikuvan.

  Nanigans, Inc. (USA)

  Kampanjoiden uudelleenkohdistamisen suorittaminen yksilöllisen mainonnan toimittamiseksi.

  Applen iOS-laitteisiin liittyvä mainostunnus, kun käyttäjä asentaa sovelluksen, käynnistää sovelluksen uudelleen, rekisteröityy PayPal-palveluihin, kirjautuu sisään, kuittaa sisään, tarkistaa saldon, tallentaa tarjouksen, suorittaa onnistuneen tapahtuman, määrittää profiilikuvan tai tekee muita tilimuutoksia sovelluksessa tai sovelluksen käyttöön liittyen.

  Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irlanti) and Twitter, Inc. (USA)

  Asiaan liittyvien mainosten käyttäminen Facebook- ja Twitter-käyttäjille (tarvittaessa).

  PayPal-käyttäjiin liittyvä salattu sähköpostiosoite (ilman viittausta tilisuhteeseen).

  Purepromoter Ltd t/a Pure360

  Palveluun liittyvien ja (osallistumisasetuksista riippuen) myyntiä edistävien tekstiviestien lähettäminen PayPal-käyttäjille.

  Puhelinnumero, nimi, osoite, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, yrityksen yhteystiedot, verkkotunnus, tilin tila, tilin tyyppi, tilin asetukset, tarjottujen ja käytettyjen PayPal-palvelujen tyyppi ja luonne tai asiaan liittyvät tapahtuma- ja tilitiedot.

  Operatiiviset palvelut

  Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Saksa, Itävalta, Sveitsi), Akinika Debt Recovery Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), Capita Plc (Yhdistynyt kuningaskunta), Compagnie Francaise du Recouvrement (Ranska), Clarity Credit Management Solutions Limited (Yhdistynyt kuningaskunta), eBay Europe Services SARL (Luxemburg), EOS Solution Deutschland GmbH (Saksa), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgia), EOS Nederland B.V. (Alankomaat), Arvato Infoscore GmbH (Saksa), , Infoscore Iberia (Espanja), , SAS (Ranska), Transcom WorldWide S.p.A. (Italia), Transcom Worldwide SAS (Tunisia), Intrum Justitia S.p.A. (Italia),

  Velkojen periminen.

  Nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineiden tilien neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo, tilitapahtumien ja vastuiden tiedot, rahoituslähteen tarjoajan nimi ja kopiot kaikesta kirjeenvaihdosta jokaisessa tapauksessa summien osalta, jotka sinä olet (tai toinen henkilö on) velkaa meille.

  KSP Kanzlei Dr. Seegers (Saksa), BFS Risk & Collection GmbH (Saksa), HFG Hanseatische Inkasso- und Factoring-Gesellschaft (Saksa), BFS Risk and Collection GmbH (Saksa), Team 4 Collect (Espanja), Arvato Polska (Puola), BCW Collections Ireland Ltd (Irlanti), S.C. Fire Credit S.R.L. (Romania), Gothia Financial Group AB (Ruotsi), Gothia AS (Ruotsi), Gothia A/S (Tanska), Gothia Oy (Suomi), Credit Solutions Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta).

  Velkojen periminen, raportoinnin hoitaminen luottotietotoimistoille maksut laiminlyövistä asiakkaista.

  Nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineiden tilien neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo, tilitapahtumien ja vastuiden tiedot, rahoituslähteen tarjoajan nimi, maksukäyttäytymistä koskevat tiedot ja kopiot kaikesta kirjeenvaihdosta (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, luottotietotoimistoille raportointia koskeva kirjeenvaihto) jokaisessa tapauksessa summien osalta, jotka sinä olet (tai toinen henkilö on) velkaa meille.

  Begbies Traynor Group plc (Yhdistynyt kuningaskunta), Moore Stephens LLP (Yhdistynyt kuningaskunta), Moore Stephens Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta), Moore Stephens International Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta), Moorhead James LLP (Yhdistynyt kuningaskunta), Comas Srl (Italia), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Saksa), LLC Elitaudit (Venäjä), National Recovery Service (Venäjä).

  Mahdollisesti ja tosiasiallisesti maksukyvyttömien asiakkaiden velkojen tutkiminen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, varallisuuden ja/tai sivuston tarkastuksen ja/tai yritysarviointien suorittamiseksi) ja periminen (ja/tai perimisessä avustaminen).

  Nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero, syntymäaika, sähköpostiosoite, tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineiden tilien neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus, tilin saldo, tilitapahtumien ja vastuiden tiedot, rahoituslähteen tarjoajan nimi ja kopiot kaikesta kirjeenvaihdosta jokaisessa tapauksessa summien osalta, jotka sinä olet (tai toinen henkilö on) velkaa meille.

  Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Saksa)

  Velkojen periminen ja hallinta, perintätiimien tukeminen maksukyvyttömien asiakkaiden kohdalla

  Nimi, osoite, puhelinnumero, tilinumero, sähköpostiosoite, tilin tyyppi, tilin tila, rahoitusvälineiden tilien neljä viimeistä numeroa, pankkitunnus ja rahoituslähteen tarjoajan nimi, tilin saldo, viimeisen maksun päiväys ja summa, luottokelpoisuustarkastusten tulokset

  Zoot Deutschland GmbH (Saksa), Zoot Enterprises Limited (Yhdistynyt kuningaskunta)

  Teknisten sovellusten käsittely ja tietojen ja asiakirjan yhdyskäytävän tarjoaminen tilin tarkastustarkoituksiin ja käyttäjätietojen vaihto sopimussuhteisille petos- ja luottotietotoimistoille.

  Kaikki asiakkaiden toimittamat tilitiedot ja asiakirjat, kuten todisteet henkilöllisyydestä ja osoitteesta

  Interxion Datacenters B.V.

  Tietokeskustoimintojen tuen tarjoaminen Bill Safe -luottotuotteelle.

  Kaikki merkitykselliset tili- ja tapahtumatiedot (tarvittaessa).

 4. Muut muutokset

  PayPalin tietosuojakäytännön kohtia on muutettu nykyisen sanamuodon selventämiseksi ja painovirheiden korjaamiseksi.