Bescherming voor kopers

Als een in aanmerking komend object, dat je online hebt gekocht, niet wordt geleverd of niet aan de omschrijving van de verkoper voldoet, vergoedt PayPal Aankoopbescherming het volledige bedrag (inclusief verzendkosten). PayPal Aankoopbescherming dekt je in aanmerking komende online aankopen als je PayPal gebruikt.

Voor meer informatie, zie onze Gebruikersovereenkomst

Wat is een in aanmerking komende transactie?

(Om te controleren of je transactie aan deze vereisten voldoet, ga je naar Transactiedetails in je PayPal-rekening.) Ook dient het verkochte object te worden verzonden naar het verzendadres dat op de pagina Transactiedetails in je PayPal-rekening vermeld staat. Je dient de betaling in één transactie, via één PayPal-rekening te ontvangen. Daarnaast dient je primaire woonplaats, zoals vermeld in je PayPal-rekening, in België te liggen en moet je een bewijs van levering kunnen overleggen

Wat is een bewijs van levering?

Je moet documentatie van het postbedrijf kunnen overleggen waar de volgende gegevens op vermeld staan:
- Een status 'geleverd' (of gelijkwaardig) en de datum van levering.

Wat komt niet in aanmerking?

Verkopersbescherming heeft geen betrekking op objecten die persoonlijk zijn opgehaald of afgeleverd of naar een ander adres dan het adres op de pagina Transactiegegevens zijn verzonden.

Bescherming voor verkopers

Als je een ongeautoriseerde betaling hebt ontvangen of als een koper beweert een object niet te hebben ontvangen, kun je met onze Verkopersbescherming het volledige bedrag terugkrijgen van een in aanmerking komende betaling naar aanleiding van een claim of terugboeking zonder terugboekingskosten te betalen, indien van toepassing. Zolang je voldoet aan de vereisten, kun je hiervoor in aanmerking komen.

Raadpleeg onze Gebruikersovereenkomst voor meer informatie.

Voorwaarden

Zowel fysieke als immateriële objecten kunnen in aanmerking komen voor Verkopersbescherming (inclusief diensten, reizen en tickets). Deze objecten moeten in één keer zijn betaald met PayPal en, indien van toepassing, zijn verzonden naar het verzendadres dat bij de transactie is geregistreerd (zie onze Gebruikersovereenkomst).

Vereiste documentatie

A - Fysieke objecten:
Bewaar het verzendbewijs en bewijs van levering voor de objecten die je verkoopt. We kunnen je hier bij een geschil om vragen.
B - Immateriële objecten (inclusief diensten, reizen en tickets):
We verzoeken je om ons een bewijs van levering te verstrekken of bewijs van gebruik van het object dat je de klant hebt verkocht of, mocht dit het geval zijn, bewijs dat de geleverde dienst correct is uitgevoerd.

Verkopersbescherming - uitzonderingen

Onze Verkopersbescherming geldt niet voor:

 • Objecten die niet zijn niet geautoriseerd conform ons Beleid inzake redelijk gebruik of die bij wet verboden zijn
 • Licenties voor digitale content en digitale goederen
 • Claims en terugboekingen voor objecten van het type ‘Sterk afwijkend van de omschrijving’
 • Objecten die je persoonlijk aflevert of die persoonlijk worden opgehaald
 • Transacties die je via Zong of Virtual Terminal hebt uitgevoerd (indien beschikbaar)
 • Objecten die gelijkwaardig zijn aan contant geld (inclusief, maar niet beperkt tot, opgeslagen waardeobjecten zoals cadeaubonnen en prepaidkaarten)
 • Betalingen in het kader van financiële producten en beleggingen
 • Donaties
 • Objecten die via advertenties zijn gekocht
 • Betalingen voor goud (ofwel in tastbare vorm of in op de beurs verhandelde vorm)
 • Transacties via PayPal-bulkbetalingen
 • Geschillen die rechtstreeks bij PayPal in het Actiecentrum zijn ingediend

Tips

 • Controleer het verzendadres: verzend je object nooit naar andere dan door PayPal verstrekte adressen.
 • Volg het object: gebruik altijd een verzendservice met een online volgsysteem en bewijs van levering. Het volgnummer geeft bezorgde klanten een gerust gevoel.
 • Houd je klanten op de hoogte: informeer je klanten tijdig als er onverwachts vertraging optreedt bij een levering.
 • Identificeer risicovol gedrag: verschillende bestellingen die binnen korte tijd naar hetzelfde adres moeten worden verzonden, bestellingen uit risicovolle landen, enz. Neem bij twijfel contact op met de klant, zodat deze de gegevens van de contactpersoon en de identiteit van de kaarthouder kan controleren. Als je vermoedt dat er sprake is van fraude, annuleer dan de transactie en ga niet over tot verzending.

We zijn je graag van dienst

Bij ongeautoriseerde transacties, claims van kopers of andere problemen helpen we je een oplossing te vinden. Neem contact op met onze Klantenservice.
Contact

Jij bepaalt hoe je betaalt

Onze belangrijkste beveiliger ben jijzelf. Je geheugen beschermt je inloggegevens en zorgt er voor dat je gemakkelijk kunt betalen zonder je financiële gegevens te moeten invullen of delen. Mocht je onverhoopt je inloggegevens vergeten, dan kun je deze zelf achterhalen aan de hand van je veiligheidsvragen. En mocht je óók die vergeten, dan kun je altijd nog contact met ons opnemen en helpen wij je graag verder.

Terugboekingen

Bij een terugboeking vraagt de koper zijn bank of kredietkaartmaatschappij een verwerkte transactie terug te draaien. Dit kan betekenen dat een reeds ontvangen betaling gestorneerd wordt, zelfs als de goederen al verzonden zijn. In het geval van een terugboeking biedt PayPal hulp en ondersteuning totdat het probleem voor alle betrokken partijen naar tevredenheid is afgehandeld.

We zijn altijd waakzaam

Je transacties worden 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaakt door een toegewijd team van veiligheidsspecialisten. De enige taak van dit team is het identificeren van verdachte activiteiten en je beschermen tegen frauduleuze transacties. Indien een transactie anders loopt dan gepland, of als je je zorgen maakt over fraude of phishing, is het heel eenvoudig problemen te melden en/of hulp te krijgen.

Bescherming van wereldklasse

Ongeacht in welk land je koopt of verkoopt: PayPal biedt uitgebreide Aankoop- en Verkopersbescherming in 202 landen en 25 verschillende valuta's. Dus het maakt niet uit waar een aankoop of klant vandaan komt, je profiteert altijd van dezelfde service en bescherming. De wereld ligt aan je voeten met PayPal.