Liên hệ với chúng tôi

Các chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật & tài khoản

Khách hàng mới và khách hàng hiện tại đang cần hỗ trợ về thiết lập, kỹ thuật và tài khoản.

Khám phá PayPal cho doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm về PayPal cho doanh nghiệp bằng cách gọi cho đội ngũ của chúng tôi vào 9h - 18h từ thứ Hai đến thứ Sáu. Gọi +84 2364458242*.

Yêu cầu gọi lại

Bạn muốn chúng tôi gọi cho bạn? Hãy yêu cầu các chuyên viên của chúng tôi gọi lại cho bạn ngay hôm nay.

Tạo tài khoản doanh nghiệp miễn phí

Bạn có thể tạo một tài khoản PayPal miễn phí và bắt đầu nhận thanh toán gần như ngay lập tức.

*Cuộc gọi của bạn có thể được trả lời bởi một đại diện PayPal ở một quốc gia khác và bản ghi cuộc gọi của bạn có thể được lưu trữ và truy cập bởi các thành viên của tập đoàn PayPal và các bên thứ ba được ủy quyền ở nước ngoài. Vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Bạn sẽ chỉ bị tính phí cho cuộc gọi nội địa.