Các câu hỏi về thuế IRS phổ biến của Hoa Kỳ 1099-K, B-Notice và FATCA

Tất cả các bộ xử lý thanh toán của Hoa Kỳ, bao gồm cả PayPal, được Sở Thuế vụ (IRS) yêu cầu cung cấp thông tin cho IRS về một số khách hàng nhất định nhận được thanh toán cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua dịch vụ của họ. Mẫu 1099-K và B-Notice là các biểu mẫu thuế được áp dụng cho chủ sở hữu tài khoản cả trong và ngoài Hoa Kỳ vì nó liên quan đến báo cáo thu nhập cho người / thực thể Hoa Kỳ.


FATCA ảnh hưởng đến chủ tài khoản ở bên ngoài Hoa Kỳ. Nó yêu cầu PayPal thu thập tài liệu thuế hoặc chứng nhận từ chủ tài khoản cho biết họ có phải là người Hoa Kỳ hay không. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thực thể kinh doanh và một số cá nhân mở tài khoản bên ngoài Hoa Kỳ.

Mẫu 1099-K

Nếu bạn cảm thấy có sự khác biệt trong Mẫu thuế 1099-K của mình, vui lòng xem lại báo cáo đối chiếu của bạn và cung cấp cho chúng tôi ID giao dịch được đề cập và lý do tại sao giao dịch đang bị tranh chấp. Bấm Liên hệ ở cuối bất kỳ trang nào để gọi hoặc gửi email cho chúng tôi.

Thông báo B

  • Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào với Số nhận dạng người nộp thuế và tên hợp pháp của bạn đã được PayPal sử dụng để nộp đơn irs, bạn có thể nhận được Thông báo B của IRS
  • Việc gửi thư B-Notice sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bổ sung mà chúng tôi cần từ bạn.
  • Nếu quý vị nhận được Thông báo B đầu tiên (xảy ra vào năm đầu tiên IRS xác định không khớp trong Số nhận dạng người nộp thuế và tên hợp pháp của quý vị), hãy đăng nhập vào tài khoản PayPal của quý vị và làm theo Thông báo Cảnh báo để cung cấp thông tin được yêu cầu. Quý vị có thể cần tải xuống và điền vào Mẫu thuế W-9 của IRS để PayPal xem xét.
  • Nếu quý vị nhận được Thông báo B thứ hai (xảy ra năm thứ hai liên tiếp irs xác định sự không phù hợp trong Số nhận dạng người nộp thuế và tên hợp pháp của quý vị), quý vị phải cung cấp bản sao Thẻ An sinh Xã hội (cá nhân hoặc chủ sở hữu duy nhất) hoặc Thư thuế IRS 147C (thực thể). Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn, Theo dõi cảnh báo trên tài khoản của bạn để tải lên tài liệu.
  • Lưu ý: IRS không có giải pháp trực tuyến để yêu cầu Thư thuế 147 C; IRS sẽ gửi thư hoặc fax thư cho quý vị. Để liên hệ với IRS để nhận Thư 147C, quý vị nên gọi đường dây thuế kinh doanh và đặc biệt của IRS theo số 1-800-829-4933 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, giờ địa phương, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Yêu cầu một bản sao fax có thể là cách nhanh nhất để có được một bản sao của Thư thuế 147C. Bạn cũng có thể xem trang thông tin thuế của chúng tôi để biết thêm thông tin.
  • Hoàn thành toàn bộ biểu mẫu có liên quan, ký và tải lên bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn và làm theo lời nhắc Thông báo .FATCA

  • Chỉ có tác động đối với khách hàng doanh nghiệp bên ngoài Hoa Kỳ.
  • PayPal phải thu thập các tài liệu như chứng nhận tình trạng không phải của Hoa Kỳ và Mẫu thuế W-9 cho người hoặc tổ chức Hoa Kỳ phải chịu thuế Hoa Kỳ hoặc Mẫu thuế W8BEN / W8BEN-E cho những người hoặc tổ chức không phải là người Hoa Kỳ không phải chịu khấu lưu và báo cáo thuế của Hoa Kỳ.
  • Hầu hết người dùng doanh nghiệp cần cung cấp thông tin được yêu cầu sẽ có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal của họ và làm theo lời nhắc thông báo .
Bài viết này có hữu ích không?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn