นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

โปรดอ่านสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อไว้ตามประเทศของผู้ซื้อ

ประเทศของผู้ซื้อ

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

ออสเตรเลีย

https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ออสเตรีย

https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/useragreement-full

เบลเยียม

https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full

บราซิล

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/ua/useragreement-full

แคนาดา

https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ยุโรป - (ครอบคลุมเฉพาะประเทศในยุโรปต่อไปนี้: บัลแกเรีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มอลตา, โรมาเนีย, ซานมาริโน, สโลวะเกียและสโลวีเนีย และสหราชอาณาจักร)

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

เดนมาร์ก

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ฟินแลนด์

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ฝรั่งเศส

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

เยอรมนี

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

อิตาลี

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ญี่ปุ่น

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ลักเซมเบิร์ก

https://www.paypal.com/lu/webapps/mpp/ua/useragreement-full

เนเธอร์แลนด์

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

นอร์เวย์

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/useragreement-full

โปแลนด์

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

โปรตุเกส

https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/ua/useragreement-full

รัสเซีย

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full

สเปน

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

สวีเดน

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full

สวิตเซอร์แลนด์

https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full

สหรัฐอเมริกา

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

นครวาติกัน

https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/useragreement-full

ไม่มีในรายการข้างต้น

https://www.paypal.com/ad/webapps/mpp/ua/useragreement-full