นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับผู้ขายในอิสราเอล

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 29 มิถุนายน 2560

 

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใช้ได้กับ:

ผู้รับชำระเงินที่มีบัญชี PayPal ซึ่งลงทะเบียนในอิสราเอล และรับการชำระเงินผ่าน PayPal จากผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง

ถ้าคุณขายหรือทำการตลาดแก่ผู้ซื้อที่ประเทศอื่นๆ คุณควรอ่านนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ของประเทศที่กลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายของคุณอยู่ (อ่านนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal สำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่) เนื่องจากนโยบายเหล่านี้จะมีผลกับคุณในฐานะผู้รับชำระเงินหรือผู้ขาย

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ไม่มีผลกับข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน และ/หรือการตีคืนการชำระเงิน ซึ่งให้เหตุผลว่าสินค้าดังกล่าวแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) และไม่มีผลกับสินค้าที่คุณนำส่งเองหรือมีผู้มารับสินค้าด้วยตนเอง


นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ให้ความคุ้มครองมากเท่าใดในอิสราเอล

ถ้าคุณเป็นผู้รับการชำระเงินที่มีสิทธิ์จากผู้ซื้อ PayPal อาจคืนเงินให้คุณสำหรับข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงินที่ดำเนินการกับคุณตามเหตุผลต่อไปนี้

 1. มีการยื่นการปฏิเสธชำระเงินหรือการตีคืนการชำระเงินต่อคุณด้วยเหตุผล “การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต” หรือ
 2. มีการยื่นการปฏิเสธชำระเงินหรือข้อเรียกร้องต่อคุณด้วยเหตุผล “ไม่ได้รับสินค้า”


ที่ PayPal ได้รับจากคุณเพื่อเป็นหลักฐานว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือนำส่งแล้วตามข้อกำหนดด้านล่าง

PayPal จะชำระเงินเต็มจำนวนของการชำระเงินที่มีสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงินถ้ามี

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน

PayPal จะพักเงินในบัญชีของคุณไว้ชั่วคราว โดยให้ครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดตามข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน

ถ้าการชำระเงินนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal PayPal จะหักเงินนั้นออกจากบัญชีของคุณและส่งคืนการชำระเงินกลับไปยังผู้ซื้อ นอกจากนี้คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงินของ PayPal ถ้ามี

 

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในประเทศอิสราเอลมีอะไรบ้าง

 1. ถ้าคุณได้รับเงินมากกว่า €100,000 ต่อเดือนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันในบัญชี PayPal ของคุณ และ/หรือถ้าคุณคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการใช้ PayPal (เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณอนุญาตให้คุณคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้) คุณจะไม่มีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นระหว่างคุณกับ PayPal ทั้งนี้ PayPal จะทบทวนสิทธิของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในเดือนตุลาคมและเมษายนทุกปีปฏิทิน
 2. เพื่อให้มีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  1. คุณจะต้องเคารพข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PayPal ของคุณ
  2. การทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการระบุโดย PayPal ว่ามีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ ความคุ้มครองสำหรับทั้งกรณีการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้าจะมีผล
  3. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ที่สามารถจัดส่งได้ ให้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้า “รายละเอียดการทำรายการ“ ถ้ามีการนำส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือถ้าผู้รับชำระเงินจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่น (เช่น ถ้าผู้ซื้อขอให้คุณส่งไปยังที่อยู่อื่นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น 'ที่อยู่ที่ทำงาน' หรือที่อยู่สำหรับ 'ส่งของขวัญ') คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
  4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดส่งตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
  5. คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
  6. ส่งเอกสารตามที่ PayPal ขอตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ PayPal เห็นว่าจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร

 

การจัดส่งสำหรับผู้ขายในอิสราเอลมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

ประเภทการจัดส่ง

การคุ้มครองจากการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

ในประเทศ/ระหว่างประเทศ

สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ: หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สำหรับการทำรายการอื่นๆ ทั้งหมด: หลักฐานการจัดส่งสินค้า

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

ถ้าเป็นการชำระเงินสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้าหรือสินค้าที่ผลิตตามสั่ง จะต้องมีการจัดส่งภายในระยะเวลาที่ีระบุไว้ในนโยบายการจัดส่งหรือที่อื่นๆ ในเว็บไซต์ของผู้ค้า สำหรับบริการจัดส่งพัสดุในประเทศรายอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการจัดส่งระหว่างประเทศ) PayPal กำหนดให้คุณต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วด้วย ไม่ว่าสินค้าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

 

“หลักฐานการจัดส่งสินค้า“ สำหรับผู้ขายในอิสราเอลมีอะไรบ้าง

เอกสารออนไลน์หรือฉบับกระดาษจากบริษัทที่จัดส่งซึ่งแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. สถานะ 'จัดส่งแล้ว' (หรือเทียบเท่า) และวันที่จัดส่ง
 2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/จังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 3. หรือถ้าคุณมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้า

 

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว“ สำหรับผู้ขายในอิสราเอลมีอะไรบ้าง

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว” (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทไปรษณีย์ ซึ่งมี (หรือกรณีที่บริษัทไปรษณีย์ได้ให้การรับรองว่าได้ข้อมูลดังกล่าวมา) ข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. สถานะ 'นำส่งแล้ว' (หรือเทียบเท่า) และวันที่นำส่งพัสดุ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/จังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว” (สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ) คือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (ตามที่กำหนดโดย PayPal) ที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่มีการนำส่งสินค้าหรือบริการ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

 

มีสินค้า/การทำรายการประเภทใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอล

 1.  สินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล
 2. ทองแท่ง
 3. สินค้าที่คุณนำส่ง (หรือผู้ซื้อมารับ) ด้วยตนเอง
 4. การทำรายการที่ทำผ่าน PayPal Buy with Mobile หรือ Virtual Terminal (ถ้ามี)
 5. ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน และการตีคืนการชำระเงินสำหรับสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 6. สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 7. การบริจาค
 8. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน
 9. รายการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน


การพักสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

เราอาจพักสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง เราจะพิจารณาถึง:

 • ยอดเงินโดยรวมและ/หรือจำนวนการตีคืนการชำระเงินที่ยื่นต่อบัญชี PayPal ของคุณ
 • ความเสี่ยงจากบัญชีของคุณต่อความสมบูรณ์ของ PayPal และระบบของเราตามสมควร และ
 • ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้ของเรา

เราอาจพักสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกพัก

เราจะยกเลิกการพักสิทธิ์ หากเราไม่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ถ้าเรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่ เราอาจกำหนดให้คุณดำเนินการบางอย่างเพื่อยกเลิกการพักสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเราตามที่ PayPal ได้กำหนดขึ้นตามสมควร ภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้

เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ ถ้าเราพักหรือยกเลิกการพักสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ของคุณ