การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขและจะมีผลบังคับใช้

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

 

หน้านี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีต่อบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ

*สำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนเดือนมีนาคม 2014 โปรด ดูไฟล์ PDF นี้

*สำหรับการอัปเดตนโยบายก่อนเดือนเมษายน 2014 และธันวาคม 2018 โปรดดูไฟล์ PDF นี้

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายบางส่วนโดยมีผลตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันที่มีผลบังคับใช้" แยกต่างหาก) เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การใช้บริการของเราต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เพื่อปิดบัญชีของคุณ

ข้อตกลงวิธีการชำระเงิน PayPal ท้องถิ่น - วันที่มีผลบังคับใช้: 30 มกราคม 2562

เพื่อเป็นการเตือนสำหรับผู้ค้าที่ใช้ PayPal เพื่อรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ว่า PayPal เริ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าบางคนที่ไม่มีบัญชีสามารถส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของพ่อค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นแบบอื่นแทนได้เพื่อจุดประสงค์นี้ ส่วนที่ 3.1 ของข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความครอบคลุมของการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานกับผู้ค้าเมื่อรวมการชำระเงินออนไลน์/แพลตฟอร์มของตนเข้ากับฟังก์ชันอื่นใดที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีที่จะใช้ส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของผู้ค้าซึ่งรวมถึงข้อตกลงวิธีชำระเงินในท้องถิ่นของ PayPal ในวันที่ของการแจ้งเตือนนี้ ส่วน 3.1 จะมีผลบังคับใช้ (และจะยังคงมีผลบังคับใช้) ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ด้วย

การปรับปรุงข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิทธิและภาระผูกพันของคุณเมื่อพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ PayPal เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเราต่อไปนี้

  • ข้อที่ 9.1: เราจะขออธิบายว่าการทำรายการใดที่มีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขาย
  • เอกสารแนบ A ค่าธรรมเนียม: เราได้ชี้แจงค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินในโมนาโก ซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 8 เมษายน 2562

เพื่อให้สอดคล้องการตั้งราคาสินค้าของเราทั่วโลก เรากำลังกำหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมต้องชำระ โดยผู้ค้าของเรา เพื่อดำเนินดังกล่าว เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเรา:

  • เอกสารแนบ A ค่าธรรมเนียม: เราได้ยกเลิกมาตรฐานของ eBay อัตราและผู้ค้า eBay อัตราสำหรับทั้งการชำระเงินภายในประเทศ และระหว่างประเทศระบุไว้ในข้อ 2 "ชำระเงินค่าธรรมเนียมเชิงพาณิชย์" และผู้ค้าจะชำระเงินอัตรามาตรฐานสำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay ทันที 

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal - วันมีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเมื่อคุณทำธุรกรรมกับเพื่อนของคุณ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยง

คุณสามารถตรวจสอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะ 

ขอแสดงความนับถือ 
PayPal