การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

 

>> ดูข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด

>> ดูนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขและจะมีผลบังคับใช้

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายในอดีต

 

หน้านี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีต่อบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ

*สำหรับนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนเดือนมีนาคม 2014 โปรด ดูไฟล์ PDF นี้

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางกฎหมายบางส่วนโดยมีผลตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันที่มีผลบังคับใช้" แยกต่างหาก) เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การใช้บริการของเราต่อหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เพื่อปิดบัญชีของคุณ

ข้อตกลงวิธีการชำระเงิน PayPal ท้องถิ่น - วันที่มีผลบังคับใช้: 30 มกราคม 2562

เพื่อเป็นการเตือนสำหรับผู้ค้าที่ใช้ PayPal เพื่อรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ว่า PayPal เริ่มอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าบางคนที่ไม่มีบัญชีสามารถส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของพ่อค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นแบบอื่นแทนได้เพื่อจุดประสงค์นี้ ส่วนที่ 3.1 ของข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความครอบคลุมของการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานกับผู้ค้าเมื่อรวมการชำระเงินออนไลน์/แพลตฟอร์มของตนเข้ากับฟังก์ชันอื่นใดที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่มีบัญชีที่จะใช้ส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของผู้ค้าซึ่งรวมถึงข้อตกลงวิธีชำระเงินในท้องถิ่นของ PayPal ในวันที่ของการแจ้งเตือนนี้ ส่วน 3.1 จะมีผลบังคับใช้ (และจะยังคงมีผลบังคับใช้) ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ด้วย

การปรับปรุงข้อตกลงผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิทธิและภาระผูกพันของคุณเมื่อพูดถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ PayPal เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเราต่อไปนี้

 • ข้อที่ 9.1: เราจะขออธิบายว่าการทำรายการใดที่มีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขาย
 • เอกสารแนบ A ค่าธรรมเนียม: เราได้ชี้แจงค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินในโมนาโก ซึ่งจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้สำหรับบริการ PayPal - วันที่มีผลบังคับใช้: 8 เมษายน 2562

เพื่อให้สอดคล้องการตั้งราคาสินค้าของเราทั่วโลก เรากำลังกำหนดมาตรฐานค่าธรรมเนียมต้องชำระ โดยผู้ค้าของเรา เพื่อดำเนินดังกล่าว เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่สำคัญต่อข้อกำหนดของเรา:

 • เอกสารแนบ A ค่าธรรมเนียม: เราได้ยกเลิกมาตรฐานของ eBay อัตราและผู้ค้า eBay อัตราสำหรับทั้งการชำระเงินภายในประเทศ และระหว่างประเทศระบุไว้ในข้อ 2 "ชำระเงินค่าธรรมเนียมเชิงพาณิชย์" และผู้ค้าจะชำระเงินอัตรามาตรฐานสำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay ทันที 

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการที่ปรับปรุงแล้ว โปรดคลิกที่นี่

ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal - วันมีผลบังคับใช้: 28 มีนาคม 2562

เราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเมื่อคุณทำธุรกรรมกับเพื่อนของคุณ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและความเสี่ยง

คุณสามารถตรวจสอบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันได้ที่นี่

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะ 

ขอแสดงความนับถือ 
PayPal

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 13 พฤศจิกายน 2561 และ 11 ธันวาคม 2561

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลง "ข้อตกลงทางกฎหมาย" บางประการ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และ 11 ธันวาคม 2561 เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อคุณใช้บริการของเราต่อไปนับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ ก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ ปิดบัญชีของคุณ

 

 

ข้อใหม่ 1.5

ข้อใหม่ 1.5 จะถูกเพิ่ม

1.5 การนำเสนอของ PayPal

คุณยอมรับว่าจะปฏิบัติต่อ PayPal และ/หรือวิธีการชำระเงินหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่คุณแสดง ณ จุดขาย (เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง การวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งภายในจุดขายใดก็ตาม และการปฏิบัติในเรื่องขั้นตอนการชำระเงิน ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ละกรณีต้องเท่าเทียมหรือเหมือนกันมากเป็นอย่างน้อย เมื่อเทียบกับเครื่องหมายและวิธีการชำระเงินอื่นๆ ณ จุดขายของคุณ

ในการนำเสนอแก่ลูกค้าของคุณหรือในช่องทางสื่อสารสาธารณะ คุณยอมรับว่าจะไม่แสดงคุณลักษณะด้านวิธีการชำระเงินของ PayPal ผิดพลาด หรือแสดงตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ โดดเด่นกว่า PayPal ภายในจุดขายของคุณทั้งหมด คุณยอมรับว่าจะไม่ห้ามหรือขัดขวางลูกค้าของคุณจากการใช้ PayPal หรือส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินอื่น ถ้าคุณกำหนดให้ลูกค้าสามารถชำระเงินให้กับคุณได้ด้วย PayPal เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนำเสนอหรือแสดงวิธีการชำระเงินที่คุณรับ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในจุดขายหรือในเครื่องมือการตลาด การโฆษณา และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ ก็ตาม) คุณยอมรับว่าจะแสดงเครื่องหมายการชำระเงินของ PayPal ให้สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย และโดยเหมาะสมเทียบเท่ากับวิธีการชำระเงินอื่นๆ เป็นอย่างน้อย

การเปลี่ยนแปลงในข้อ 1.3

ข้อ 1.3 ของ "ผู้ใช้ ก" มีการแก้ไข และข้อดังกล่าวอ่านได้ความดังนี้

ถ้าหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือวันที่หมดอายุเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลดังกล่าวโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ และเราอาจรับข้อมูลอัปเดตดังกล่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงพันธมิตรด้านบริการทางการเงินของเรา เครือข่ายบัตร และธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งความประสงค์ หรือลบ "วิธีการชำระเงิน" ออกจาก "บัญชี PayPal" ของคุณ ถ้าเราอัปเดต "วิธีการชำระเงิน" ของคุณ เราจะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อยู่ใน "วิธีการชำระเงิน" ดังกล่าว

 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตารางต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กิจกรรม

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ส่ง

ประเทศ/ภูมิภาคของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต ถ้าคุณใช้วิธีการชำระเงินอื่นในการชำระเงินบางส่วน ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผัน

การชำระเงินหรือรับชำระเงินในประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ โมนาโก (ดูข้อควรทราบ)

EEA ใน EUR/SEK

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้ามี

ถ้ามี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระหรือรับเงินระหว่างประเทศ

อันดอร์รา โครเอเชีย ไอซ์แลนด์ และโมนาโก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR

ประเทศอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR

แอลเบเนีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกร และยูเครน 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

นิวซีแลนด์

ประเทศ/ภูมิภาคใดๆ

6.99 NZD

6.99 NZD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

วันที่มีผลบังคับใช้: 11 ธันวาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในข้อ 3.1

ข้อความต่อไปนี้จะถูกเพิ่มใน "ข้อ 3.1"

PayPal อาจจะอนุญาตให้ทุกคน (จะมีหรือไม่มี "บัญชี PayPal" ก็ตาม) สามารถทำการชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้ ในการเชื่อมโยงระบบเข้ากับการชำระเงิน/แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่อนุญาตให้ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินให้ "บัญชีธุรกิจ" ของคุณได้โดยไม่ต้องมี "บัญชี" คุณยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมทั้งหมดของการใช้งานดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าเว็บของ PayPal หน้าใดก็ได้ หรือในเว็บไซต์ Braintree (รวมทั้งหน้าเว็บสำหรับนักพัฒนาระบบหน้าใดก็ได้ หรือที่หน้า "ข้อตกลงทางกฎหมาย" ของเรา) หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึง "ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีชำระเงินในประเทศด้วย PayPal"

ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะ 

ขอแสดงความนับถือ 
PayPal

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 10 พฤษภาคม 2018

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เมื่อคุณยังคงใช้บริการของเราต่อไปในวันที่ 10 พฤษภาคม 2018 ถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นในข้อตกลง ถ้าคุณตัดสินใจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2018 เพื่อ ปิดบัญชีของคุณ

 

 

สิ่งที่คุณจะเห็นในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุง

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal

ที่ PayPal เราให้ความสำคัญกับการที่คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราอัปเดตและปรับปรุงข้อมูลนี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราปกป้องและใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงทางเลือกและการควบคุมที่คุณมีในบริการ PayPal ต่างๆ  นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงนี้จะแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่แล้วสำหรับบริการ PayPal ต่างๆ 

วิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงของเรา  เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่อง และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลภายนอกโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ  ในขณะเดียวกัน เราอยากให้คุณคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับปรุงสำคัญบางส่วนได้แก่

·         ขอบเขตที่มีการขยาย: เราได้รวมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของ PayPal และ Xoom ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเดียวกัน

·         คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติม: เราได้รวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่สำคัญของบริการของเรา และเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชี PayPal ของคุณกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก 

·         ประสบการณ์และการตลาดที่ปรับแต่ง: เราชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับการวิเคราะห์ด้านการตลาดเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราและผู้อื่นที่เราติดต่อด้วยอาจมอบข้อเสนอที่มีการกำหนดเป้าหมายจาก PayPal ประสบการณ์ที่ปรับแต่ง รวมถึงโฆษณาบนทรัพย์สินของ PayPal และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกให้แก่คุณ นอกจากนี้ เรายังอธิบายวิธีที่คุณสามารถเลือกที่จะจำกัดการเข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้ได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อัปเดตของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2018  เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ที่นี่

เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบางส่วนที่เราเรียกเก็บสำหรับบริการบางประเภท

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาจะมีค่าธรรมเนียมตามตารางต่อไปนี้

วิธีการถอนเงิน:

ประเทศ

ค่าธรรมเนียม

เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณ

ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศไทย และจีน

35 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อการถอนเงินหนึ่งครั้ง

นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น

2.50%

 

เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบางส่วนที่เราเรียกเก็บสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ และข้อความต่อไปนี้จะถูกแทรกเข้ามาในภาคผนวก ก เพื่อแทนที่ส่วนปัจจุบันที่เกี่ยวกับการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว:

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 1. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ การชำระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ
 2. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีให้บริการจำกัดเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริการ
 3. ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้
 4. ผู้ส่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

กิจกรรม

ประเทศของผู้ส่ง

ประเทศของผู้รับ

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต ถ้าคุณใช้วิธีการชำระเงินอื่นในการชำระเงินบางส่วน ค่าธรรมเนียมจะเป็นค่าธรรมเนียมแปรผัน

การชำระเงินหรือรับชำระเงินในประเทศ

ถ้ามี

ถ้ามี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระหรือรับเงินระหว่างประเทศ

ไอซ์แลนด์ โมนาโก โครเอเชีย มอลโดวา มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย ยูเครน อันดอร์รา แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปเหนือ* ยุโรป I** หรือยุโรป II***

1.99 EUR

1.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศอื่นๆ

3.99 EUR

3.99 EUR + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

ประเทศอื่นๆ

ประเทศอื่นๆ

4.99 USD

4.99 USD + 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

คำอธิบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราขออธิบายว่าผู้ขายมีภาระผูกพันของตนในส่วนของวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีการประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ดำเนินการโดยบริการ PayPal  กฎหมายต่างๆ กำหนดภาระผูกพันให้ผู้ขายคงไว้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนที่แจ้งให้ลูกค้าของผู้ขายทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว  การเปลี่ยนแปลงแสดงถึงภาระผูกพันของผู้ขายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์สำหรับเกาหลี

เรากำลังเพิ่มค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศเกาหลี

นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับสินค้าดิจิตอลในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย เกาหลี และไต้หวัน

เรายังได้ขยายขอบเขตนโยบายคุ้มครองผู้ขายให้รวมถึงการทำรายการที่มีสิทธิ์สำหรับสินค้าดิจิตอล และได้แก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

 

ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 

มีการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน และข้อความต่อไปนี้จะถูกแทรกเข้ามาในภาคผนวก ก เพื่อแทนที่ย่อหน้าแรกในการแปลงสกุลเงินปัจจุบัน: 

เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการที่เรากำหนดไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการทำรายการจะถูกปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่เราใช้และถือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนฐานเพื่อใช้เป็นอัตราสำหรับการแปลงสกุลเงินของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนฐานจะเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในตลาดสกุลเงินของวันทำการแปลงสกุลเงินหรือก่อนวันทำการที่กำหนด หรือหากอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการทำรายการของคุณอาจมีผลทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า


ขอบคุณที่ใช้บริการ PayPal ค่ะ 

ขอแสดงความนับถือ 
PayPal

 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 29 มิถุนายน 2560

หน้านี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการปรับปรุงแก้ไขที่สำคัญของข้อมูลทางกฎหมายสำหรับบริการ PayPal เราจะแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้ในหน้านี้อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขด้านล่างเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ PayPal ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้

 

การปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 10 ตุลาคม 2017

 

เรากำลังปรับปรุงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ("สัญญา") ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ PayPal ที่จัดให้กับผู้ใช้ PayPal

สัญญาฉบับปรับปรุงแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และจะนำไปใช้กับการใช้บริการ PayPal ตั้งแต่วันนี้ ด้านล่างนี้คุณจะเห็นการปรับปรุงแก้ไขหลักที่เราดำเนินการกับสัญญานี้

 • เราได้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารแนบ ข ของสัญญานี้เพื่อลบส่วนอาร์เจนตินาซึ่งจำกัดการทำรายการภายในประเทศสำหรับผู้ใช้อาร์เจนตินา โดยต่อไปนี้ ผู้ใช้อาร์เจนตินาจะสามารถใช้บริการ PayPal สำหรับการทำรายการภายในประเทศสำหรับสินค้าและบริการได้ นอกเหนือจากการทำรายการระหว่างประเทศที่ใช้ได้อยู่แล้ว ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับของประเทศเมื่อไม่นานมานี้

ถ้าต้องการดูสัญญาที่ปรับปรุงแก้ไข โปรด คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

PayPal กำลังจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางกฎหมายบางประการโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เราได้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การใช้บริการของเราต่อจากวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เท่ากับว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ก่อนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อปิดบัญชีของคุณ

 

สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ รวมถึงนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อและนโยบายคุ้มครองผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ

 1. เพิ่มข้อความใหม่ในรายการของสินค้าที่ไม่ถือว่า "แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างมีนัยสำคัญ" ในวรรค 7.1 ดังต่อไปนี้

 

สินค้าระบุสภาพว่าเป็นของใช้แล้วและคุณรับสินค้าด้วยตนเองหลังจากตรวจสอบสินค้าแล้ว

 

 1. ใน 7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เราได้เพิ่ม "การทำรายการชำระเงินที่ผู้ชำระเงินเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการทำรายการ PayPal" เป็นสินค้าที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองผู้ขาย

เพิ่มข้อความใหม่ในรายการของสินค้าที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายการคุ้มครองผู้ขายในวรรค 9.3 ให้แยกสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองที่ชำระเงินสำหรับการชำระเงินบางส่วนและ/หรือแบ่งชำระเงิน

 

การเปลี่ยนแปลงในหมวด 11.3

เราได้เพิ่มวรรคย่อยในวรรค 11.3 และใช้หมายเลขวรรค 11.3 (ค) ดังต่อไปนี้

 

เราอาจพักเงิน นำไปใช้ หรือโอนเงินในบัญชีของคุณตามดุลยพินิจและคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณหรือบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงดุลยพินิจหรือคำสั่งของศาลในสิงคโปร์หรือที่อื่นๆ และสั่งถึง PayPal หรือบริษัทในเครือ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในหัวข้อย่อย 'เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไร' หัวข้อที่ 6 จะมีระบุว่า

 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานควบคุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ (ในสิงคโปร์หรือที่อื่นๆ) ตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของสิงคโปร์ หรือกฎหมายและข้อบังคับของที่อื่นๆ ที่ใช้บังคับกับ PayPal หรือบริษัทในเครือของ PayPal ในกรณีที่เราต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎของบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา

 

การเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal สำหรับผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก บางประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้: 27 เมษายน 2560

 

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เราได้สร้างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การใช้บริการของเราต่อนับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง

นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในเกาหลี ไต้หวัน บางประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จะขยายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ (ไม่รวมสินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล)

คุณสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดที่สมบูรณ์ของข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

 

การเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องกับผู้ขายมากที่สุด

ข้อ 9 ได้รวมถึงข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายที่มีการปรับปรุงสำหรับเกาหลี ไต้หวัน และประเทศต่อไปนี้ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: อันดอร์รา บาห์เรน บอตสวานา โครเอเชีย หมู่เกาะแฟโร จอร์เจีย กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ อิสราเอล จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต เลโซโท มอริเชียส มอลโดวา โมนาโก โมร็อกโก โมซัมบิก โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายในไต้หวันและเกาหลี

นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในไต้หวันและเกาหลีจะขยายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่รวมสินค้าดิจิตอล ดังนั้น เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในประเทศเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal:

 1. คุณรับการชำระเงินผ่าน PayPal จากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อสำหรับสินค้าที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์
 2. คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
 3. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ถ้ามีการนำส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือมีผู้มารับสินค้าด้วยตนเอง หรือถ้าคุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่น (ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อขอให้คุณส่งไปยังที่อยู่อื่นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น 'ที่อยู่ที่ทำงาน' หรือที่อยู่สำหรับ 'ส่งของขวัญ') คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำส่งตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
 5. การทำรายการนี้ต้องได้รับการระบุไว้ดังนี้
  1. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์บางส่วนในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ ความคุ้มครองสำหรับทั้งกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้าจะมีผลใช้บังคับ ถ้าระบุว่ามีสิทธิ์บางส่วน จะได้รับความคุ้มครองสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น หรือ
  2. สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ ความคุ้มครองเฉพาะการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้า (สำหรับการปฏิเสธชำระเงินเท่านั้น) จะมีผลบังคับใช้
 6. คุณต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ขอ ซึ่ง PayPal จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด และ
 7. สิทธิ์ของคุณไม่ได้ถูกพักไว้ชั่วคราวโดยประการอื่น”

นอกจากนี้ สินค้า/การทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามรายการด้านล่าง          

สินค้า/การทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าดิจิตอล
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (ซึ่งรวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal, การชำระเงินด้วยบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ และ Plus, การชำระเงินด้วย PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากเครือข่ายของ PayPal
 • สินค้าที่ได้ส่งไปหลังจากที่ PayPal ได้แนะนำผู้ขายไม่ให้ปล่อยสินค้า
 • สินค้าที่ไม่ได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับตามที่ระบุไว้ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่ผู้ซื้อจัดหามา เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)”


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายในในอิสราเอล

นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในอิสราเอลจะได้รับการแก้ไขเพื่อชี้แจงขอบเขตของการคุ้มครองผู้ขาย และเพื่อขยายนโยบายคุ้มครองผู้ขายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่รวมสินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล

ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับอิสราเอลจะได้รับการแก้ไขดังนี้

1. ส่วนภายใต้หัวข้อ “นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ให้ความคุ้มครองมากเท่าใดในอิสราเอล“ จะถูกลบออก และแทนที่ด้วยข้อความต่อไปนี้

“ถ้าคุณเป็นผู้รับการชำระเงินที่มีสิทธิ์จากผู้ซื้อ PayPal อาจคืนเงินให้คุณสำหรับข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงินที่ดำเนินการกับคุณตามเหตุผลต่อไปนี้

 1. มีการยื่นการปฏิเสธชำระเงินหรือการตีคืนการชำระเงินต่อคุณด้วยเหตุผล “การชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต” หรือ
 2. มีการยื่นการปฏิเสธชำระเงินหรือข้อเรียกร้องต่อคุณด้วยเหตุผล “ไม่ได้รับสินค้า”

ที่ PayPal ได้รับจากคุณเพื่อเป็นหลักฐานว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือนำส่งแล้วตามข้อกำหนดด้านล่าง”

PayPal จะชำระเงินเต็มจำนวนของการชำระเงินที่มีสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงินถ้ามี

2. เกณฑ์คุณสมบัติจะได้รับการแก้ไขเพื่อลบ “สินค้าที่ซื้อต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้”

3. ตารางภายใต้หัวข้อ “การจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ขายในอิสราเอลมีข้อกำหนดอะไรบ้าง” จะถูกแทนที่ด้วยตารางต่อไปนี้
 

ประเภทการจัดส่ง

การคุ้มครองจากการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

ในประเทศ/ระหว่างประเทศ

สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ: หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สำหรับการทำรายการอื่นๆ ทั้งหมด: หลักฐานการจัดส่งทางไปรษณีย์

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

4. ข้อความต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปภายใต้หัวข้อ: "หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว" สำหรับผู้ขายในอิสราเอลมีอะไรบ้าง
หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ) คือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (ตามที่กำหนดโดย PayPal) ที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่มีการนำส่งสินค้าหรือบริการ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

5. รายการสินค้าที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับการแก้ไขเพื่อลบการอ้างอิงถึง "สินค้าที่จับต้องไม่ได้" และมีการอ้างอิงถึง "สินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล"

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายในบางประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในบางประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้ถูกขยายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่รวมสินค้าดิจิตอล  

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้แก่ อันดอร์รา บาห์เรน บอตสวานา โครเอเชีย หมู่เกาะแฟโร จอร์เจีย กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต เลโซโท มอริเชียส มอลโดวา โมนาโก โมร็อกโก โมซัมบิก โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับประเทศเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขดังนี้

1. เราได้แก้ไขส่วน 9.3 โดยการลบการอ้างอิงถึง "สินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ และสามารถจัดส่งได้" ในข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติ และเพิ่ม "คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)" ในข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติให้มีความหมายดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่เพิ่ม)

3 เกณฑ์คุณสมบัติ เพื่อให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดพื้นฐานทั้งหมดตามที่ระบุด้านล่างในข้อ (ก) ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน สำหรับการได้รับความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า คุณจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้าตามที่ระบุด้านล่างในข้อ (ข) สำหรับการได้รับความคุ้มครองตามการคุ้มครองกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุด้านล่างในหัวข้อ (ค)

 1. ข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน:
 • คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ใน 'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องตอบกลับคำขอเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ของ PayPal ภายในระยะเวลาที่สมควร
 • คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
 1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีไม่ได้รับสินค้า:
 • การชำระเงินรายการนั้นจะต้องทำเครื่องหมายกำกับว่า "มีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์บางส่วน" ที่จะรับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใน 'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องแจ้งหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่ได้อธิบายด้านล่างในข้อ 9.4
 • คุณต้องจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับชำระเงิน หรือถ้าการชำระเงินนั้นเป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือสินค้าที่ทำตามสั่ง คุณจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหน้าแสดงสินค้าของคุณ
 1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต:
 • การชำระเงินรายการนั้นจะต้องมีข้อความกำกับว่า 'มีสิทธิ์' ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใน'หน้ารายละเอียดการทำรายการ'
 • คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในข้อ 9.4”


2. เราได้แก้ไขข้อ 9.4 โดยรวมข้อกำหนดของหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าจับต้องไม่ได้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่เพิ่ม)

“4 ข้อกำหนดของหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว และหลักฐานที่มีการลงนามกำกับ:

 

การคุ้มครองจากการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์

สำหรับ สินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ: หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

สำหรับการทำรายการอื่นๆ ทั้งหมด: หลักฐานการจัดส่งสินค้า (ขั้นต่ำ) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว

หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว


'หลักฐานการจัดส่ง' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารจริงจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)' หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่นำส่งสินค้า
 2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 3. หลักฐานที่มีการลงนามกำกับตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้) ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้)

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

$850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

$950 NZD

รีลบราซิล

R$1,750 BRL

โครนนอร์เวย์

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา

$850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีใหม่โปแลนด์

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย

27,000 RUB

ยูโร

550 EUR

ดอลลาร์สิงค์โปร์

$950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง

$6,000 HKD

โครนาสวีเดน

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส

700 CHF

นิวเชเกิลอิสราเอล

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น

¥77,000 JPY

บาทไทย

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย

2,500 MYR

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

£450 GBP

เปโซเม็กซิโก

$10,000 MXN

ดอลลาร์สหรัฐ

$750 USD

 

'หลักฐานที่มีการลงนามกำกับ' คือ เอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งซึ่งระบุว่ามีการลงนามรับสินค้า

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการ)” หมายถึงหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ (ตามที่กำหนดโดย PayPal) ที่แสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 • วันที่มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ
 • ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี”

3. เราได้แก้ไขข้อ 9.5 โดยการลบการอ้างอิงถึง "สินค้าที่จับต้องไม่ได้" และมีการอ้างอิงถึง "สินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล" ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่เพิ่ม)

5 สินค้า/การทำรายการที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่

 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าดิจิตอลและใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • ทองแท่ง
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ และ Plus)
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • สินค้าปลอม
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน ”

 

หน้านี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับบริการของ PayPal สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal หรือนโยบายอื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน "การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย" นี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เราจะแจ้งให้ทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขเหล่านี้อย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะมีผลบังคับใช้

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  29 มีนาคม 2560


PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถอ่านถ้อยคำที่ปรับปรุงใหม่ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 29 มีนาคม 2560 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดด้านล่างได้ ที่นี่

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2560 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ความชัดเจนของเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความชัดเจนว่า การชำระเงินจะได้ความความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ก็ต่อเมื่อเป็นการชำระค่าสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์ และเป็นการชำระเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ใช้ดังกล่าว

เพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

มีการเพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้ทั้งนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

ข้อ 7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ที่มีการแก้ไขจะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไข):

7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
 • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • ทองแท่ง
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน

แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal”

ข้อ 9.5 “สินค้า/การทำรายการที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal” ที่มีการแก้ไขจะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่เพิ่มมา):

“ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่

 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลและบริการ
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • ทองแท่ง
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ และ Plus)
 • การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล
 • สินค้าปลอม
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน"

เพิ่มตัวอย่างใหม่ของสินค้าที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับผู้ขายในตุรกี อิสราเอล

ส่วน ”มีสินค้า/การทำรายการ/กรณีใดบ้างที่ไม่มีสิทธิภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอล” จะปรากฏดังต่อไปนี้ (ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือส่วนที่แก้ไข):

 1. สินค้าที่จับต้องไม่ได้ ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาดิจิตอล และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
  • การชำระเงินอันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน
  • การบริจาค
 2. สินค้าที่คุณนำส่ง (หรือผู้ซื้อมารับ) ด้วยตนเอง
 3. การทำรายการที่ทำผ่าน PayPal Buy with Mobile หรือ Virtual Terminal (ถ้ามี)
 4. ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน และการตีคืนการชำระเงินสำหรับสินค้าที่แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 5. สินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรกำนัลและบัตรเติมเงิน)
 6. การชำระเงินให้ผู้รับหลายคน
 7. ทองแท่ง

ข้อพิพาทที่ยื่นกับ PayPal โดยตรงใน 'ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายออนไลน์'

eBay Money Back Guarantee

จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาที่ PayPal สามารถถอนเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ขายได้ หลังจากที่ข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อผู้ขายภายใต้นโยบาย eBay Money Back Guarantee ประสบผลสำเร็จ

ข้อ 11.1 ค. ที่มีการแก้ไขจะปรากฎดังต่อไปนี้

ความรับผิดในข้อเรียกร้องที่ยื่นภายใต้โครงการ eBay Money Back Guarantee  ถ้าคุณเป็นผู้ขายใน eBay และ eBay ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามโครงการ eBay Money Back Guarantee ว่าจะให้คุณต้องรับผิดในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อ คุณจะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชีของคุณในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าวและชำระเงินนั้นให้ eBay”

การเปลี่ยนแปลงคำอธิบายของ 'การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว'

ก่อนหน้านี้ 'การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว' หมายถึง การชำระเงินให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นค่าสินค้าและ/หรือบริการ เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถใช้เพื่อส่งของขวัญได้ การบริการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่” หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้ลบคำว่า 'สำหรับสินค้าและ/หรือบริการ' ออก

การคิดค่าใช้จ่ายแบบ Micro สำหรับอเมริกากลางและละตินอเมริกา

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความชัดเจนและชี้แจงข้อกำหนดเกี่ยวกับการคิดค่าใช้จ่ายแบบ Micro ในประเทศกลุ่มอเมริกากลางและละตินอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมาเลเซีย

PayPal ได้เข้าร่วมโครงการ Malaysian Financial Service Ombudsman และปรับข้อกำหนดเฉพาะของมาเลเซียในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแปลภาษามลายูด้วย

การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในฟิลิปปินส์

เมื่อไม่นานนี้ PayPal ได้ทำข้อตกลงกับพันธมิตรผู้ให้บริการทางการเงินในฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการถอนเงินจากยอดคงเหลือสำหรับผู้ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์ สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับทางเลือกใหม่ที่เพิ่มมา และอธิบายกรณีการรับผิดจากการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้โครงการถอนเงินดังกล่าว

สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ

มีการเสนอให้แก้ไขสัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ (Commercial Entity Agreement) ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการจัดหาบัตรเครดิตในมาเลเซียและฟิลิปปินส์

การเปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย และยูเครน

มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ (แสดงอยู่ในข้อ 2 ของเอกสารแนบ ก ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก และเซอร์เบียจะมีรายละเอียดตามที่แสดงไว้ด้านล่าง:
   

กิจกรรม

ประเทศ

ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

แอลเบเนีย
อันดอร์รา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล
มอลดาวา
โมนาโก
เซอร์เบีย
 

การชำระเงินในประเทศ:

อัตรามาตรฐาน:

3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

ดูตารางด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมคงที่

ทุกประเทศ

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียม:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$0.30 AUD

รีลบราซิล:

R$0.60 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$0.30 CAD

โครูนาเช็ก:

10.00 CZK

โครเนอร์เดนมาร์ก:

2.60 DKK

ยูโร:

€0.35 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$2.35 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

90.00 HUF

นิวเชเกิลอิสราเอล:

1.20 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥40.00 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

2.00 MYR

เปโซเม็กซิโก:

4.00 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$0.45 NZD

โครนนอร์เวย์:

2.80 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

15.00 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

1.35 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

10 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$0.50 SGD

โครนาสวีเดน:

3.25 SEK

ฟรังก์สวิส:

0.55 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$10.00 TWD

บาทไทย:

11.00 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£0.20 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$0.30 USD

 การรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย:

 • ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ซื้อ
   

กิจกรรม

ประเทศของผู้ขาย

ประเทศของผู้ซื้อ

ค่าธรรมเนียม

 

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย


ยุโรปเหนือ*

อัตรามาตรฐาน:

3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 2.8% ถึง 3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ยุโรป I **:

อัตรามาตรฐาน:

3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

สหรัฐฯ, แคนาดา:

อัตรามาตรฐาน:

4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ยุโรป II ***

อัตรามาตรฐาน:

4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 3.7% ถึง 4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ประเทศอื่นๆ:

อัตรามาตรฐาน:

5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ค่าธรรมเนียมคงที่

 

ดูตารางด้านบน


* ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนลและเกาะแมน), นครรัฐวาติกัน

*** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ยูเครน

^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

^^ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย และยูเครน (แสดงอยู่ในข้อ 5 ของเอกสารแนบ ก ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ) จะมีรายละเอียดตามที่กำหนดด้านล่าง:
 

กิจกรรม

ประเทศ

ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล

แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

การชำระเงินในประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง**

การชำระเงินระหว่างประเทศ:

2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง***

**ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดสำหรับการชำระเงินภายในประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$16 AUD

รีลบราซิล:

R$24 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$14 CAD

โครูนาเช็ก:

280 CZK

โครนเดนมาร์ก:

84 DKK

ยูโร:

12 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$110 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

3080 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

50 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥1200 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

50 MYR

เปโซเม็กซิโก:

170 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$20 NZD

โครนนอร์เวย์:

90 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

640 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

46 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

480 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$20 SGD

โครนาสวีเดน:

100 SEK

ฟรังก์สวิส:

16 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$440 TWD

บาทไทย:

460 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

£10 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$14 USD

***ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ อิสราเอล มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ยูเครน

 

สกุลเงิน:

ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

$100 AUD

รีลบราซิล:

R$150 BRL

ดอลลาร์แคนาดา:

$90 CAD

โครูนาเช็ก:

1700 CZK

โครนเดนมาร์ก:

500 DKK

ยูโร:

70 EUR

ดอลลาร์ฮ่องกง:

$660 HKD

ฟอรินต์ฮังการี:

18,500 HUF

เชเกิลอิสราเอล:

320 ILS

เยนญี่ปุ่น:

¥8,000 JPY

ริงกิตมาเลเซีย:

300 MYR

เปโซเม็กซิโก:

1080 MXN

ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

$120 NZD

โครนนอร์เวย์:

540 NOK

เปโซฟิลิปปินส์:

3,800 PHP

ซวอตีโปแลนด์:

280 PLN

รูเบิลรัสเซีย:

2,800 RUB

ดอลลาร์สิงคโปร์:

$120 SGD

โครนาสวีเดน:

640 SEK

ฟรังก์สวิส:

100 CHF

ดอลลาร์ไต้หวัน:

$2,700 TWD

บาทไทย:

2,800 THB

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

$60 GBP

ดอลลาร์สหรัฐ:

$90 USD

 


การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  19 ตุลาคม 2559PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ   การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้
 

 1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยินยอมที่จำเป็นสำหรับผู้ค้าที่เก็บเงินเพิ่ม (ข้อ 3.4)
  คุณตกลงที่จะไม่บังคับเก็บเงินเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการรับชำระเงินด้วย PayPal โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการ ตราบใดที่ค่าธรรมเนียมการจัดการนั้นไม่สูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดการที่คุณเรียกเก็บจากการทำรายการที่ไม่ใช้ PayPal
   
 2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal (ข้อ 7.3)
  การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
 • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
 • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
 • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน
 1. การแก้ไขนโยบายคุ้มครองผู้ขาย (ข้อ 9.5)
  ตัวอย่างของสินค้า/การทำรายการที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ได้แก่
 • ข้อเรียกร้องหรือการปฏิเสธชำระเงินในกรณีสินค้า 'แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน'
 • สินค้าที่คุณนำส่งด้วยตนเอง รวมถึงสินค้าที่จุดขาย
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลและบริการ
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญ)
 • การหักบัญชีโดยตรงของ PayPal (รวมถึงการชำระเงินแบบ Virtual Terminal และการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ และ Plus)
 • สินค้าที่ไม่ได้จัดส่งไปยังที่อยู่ผู้รับ ถ้าเริ่มแรกคุณจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ผู้รับ แต่ในภายหลังสินค้าถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่อยู่อื่น คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ดังนั้นเราไม่แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งที่จัดหามาโดยผู้ซื้อ เพื่อที่คุณจะได้สามารถแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้าและหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องได้
 • การบริจาค
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุน
 1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติสำหรับบัญชีของคุณ (ข้อ 10.1)
  ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา บัญชีของคุณ บริการ PayPal หรือการติดต่อกับ PayPal ผู้ใช้คนอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม คุณจะไม่
 • ละเมิดสัญญาฉบับนี้ สัญญาการใช้บริการสำหรับองค์กรธุรกิจ (Commercial Entity Agreement) นโยบายการใช้บริการ (Acceptable Use Policy) หรือนโยบายอื่นใดที่คุณได้ตกลงทำกับ PayPal
 • ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในชื่อเสียงหรือความเป็นส่วนตัวของ PayPal หรือบุคคลภายนอก
 • ขายสินค้าปลอม
 • กระทำการในลักษณะที่เป็นการทำลายชื่อเสียง การใส่ความทางการค้า การข่มขู่ หรือการก่อกวนพนักงานของเรา ตัวแทน หรือผู้ใช้รายอื่น
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้สำคัญผิด
 • กระทำการหรือเข้าทำรายการอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย
 • ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือปฏิเสธที่จะแจ้งการยืนยันตัวตนของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา
 • รับหรือพยายามที่จะรับเงินจากทั้ง PayPal และผู้ขาย ธนาคารหรือผู้ออกบัตรสำหรับการทำรายการเดียวกัน ในระหว่างการดำเนินข้อพิพาท
 • เป็นผู้ควบคุมบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมีกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่ระบุไว้นี้
 • ดำเนินธุรกิจของคุณ หรือใช้บริการ PayPal ในลักษณะที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียน ข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และภาระอื่นๆ ซึ่งเกิดแก่ PayPal ผู้ใช้รายอื่นๆ บุคคลที่สาม หรือตัวคุณเอง
 • มีคะแนนเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PayPal ของคุณ
 • ใช้บัญชีหรือบริการของ PayPal ของคุณในลักษณะที่ทำให้ PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือเครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดกฎของสมาคมหรือเครือข่ายบัตร
 • ปล่อยให้บัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ
 • ใช้บัตรเครดิตกับบัญชีของคุณเพื่อเบิกเงินสดล่วงหน้าให้ตนเอง (หรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว)
 • เข้าใช้บริการ PayPal จากประเทศที่ไม่ได้ระบุในหน้าทั่วโลกของ PayPal
 • เปิดเผยหรือแจกจ่ายข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ผู้นั้นให้กระทำได้
 • ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ใช้ PayPal หรือใช้บริการ PayPal เพื่อเรียกเก็บเงินจากการส่ง หรือให้ความช่วยเหลือในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปให้บุคคลที่สาม
 • ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราต้องทำงานอย่างหนักโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของการใช้งานปกติ
 • อำนวยความสะดวกแก่ไวรัส โทรจัน เวิร์ม หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดที่สามารถสร้างความเสียหาย เข้าแทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบขัดขวาง หรือยึดระบบ ตัวเลข หรือข้อมูลใดๆ ได้
 • ใช้พร็อกซีนิรนาม ใช้โรบอต สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่กระทำด้วยตนเองอื่นใดเพื่อเฝ้าตรวจสอบ หรือคัดลอกเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงข้อความของเราที่ส่งออกไปเพื่อตรวจสอบการใช้โรบอต หรือเพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงเว็บไซต์ของเราหรือบริการ PayPal ต่างๆ
 • ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เราต้องสูญเสียบริการใดๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือซัพพลายเออร์อื่นๆ ของเรา หรือ
 • ละเมิด (ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขาย) กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางออนไลน์ของเราและ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
 1. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระเงินส่วนตัว (เอกสารแนบ ก ข้อ 5) สำหรับการชำระหรือรับการชำระเงินส่วนตัวในบราซิลจาก 5.99% + ค่าธรรมเนียมคงที่ 7.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  25 มิถุนายน 2016

 

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ   การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2016 เป็นต้นไป  เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2016 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016  สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ 
 

ก. การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal (ข้อ 7.2)
  คุณต้องส่งเอกสารและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ขอภายในเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ดังนั้นข้อที่ 7.2 จะได้รับการแก้ไขดังนี้

  7.2 เกณฑ์คุณสมบัติในการรับความคุ้มครอง

  1. เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้
   • เปิดข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณชำระเงิน หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาททางออนไลน์ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้ 'การแก้ไขข้อพิพาท'
   • คุณต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ร้องขอภายในเวลาที่กำหนด
   • มีสถานะบัญชีที่ดี
   • คุณยังไม่ได้รับเงินคืนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวจากแหล่งอื่น”
     
 2. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal (ข้อ 7.3)
  ข้อ 7.3 (“สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ”) ได้รับการแก้ไขดังนี้
  • “อสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจ)
  • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
  • ข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน สำหรับสินค้าสั่งทำ
  • การชำระเงินบนแพลตฟอร์มการระดมทุน
  • สินค้าที่ละเมิด นโยบายการใช้บริการของ PayPal
  • สำหรับสินค้าในกรณีไม่ได้รับสินค้า (INR) ที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
  • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
  • สินค้าที่มีมูลค่าสะสม เช่น บัตรของขวัญและบัตรเติมเงิน
  • กิจกรรมการพนัน การเล่นเกม และอื่น ๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรางวัล
  • สินค้าที่ซื้อจาก หรือจำนวนเงินที่ชำระให้แก่หน่วยงานของรัฐ
  • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • เงินที่บริจาคให้องค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร
  • แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal”
 1. การแก้ไขข้อ 9 (นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในอินเดีย)

  นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในอินเดียจะขยายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่รวมสินค้าดิจิตอล  
  ดังนั้น เกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดการนำส่งของนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับผู้ขายในประเทศเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขดังนี้

  “เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

  คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal:

  1. คุณรับชำระเงินผ่าน PayPal จากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ
  2. คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
  3. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ถ้ามีการนำส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือมีผู้มารับสินค้าด้วยตนเอง หรือถ้าคุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่น (ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อขอให้คุณส่งไปยังที่อยู่อื่นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น 'ที่อยู่ที่ทำงาน' หรือที่อยู่สำหรับ 'ส่งของขวัญ') คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
  4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำส่งตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
  5. การทำรายการนี้ต้องได้รับการระบุไว้ดังนี้
   1. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์บางส่วนในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ ความคุ้มครองสำหรับทั้งกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้าจะมีผลใช้บังคับ ถ้าระบุว่ามีสิทธิ์บางส่วน จะได้รับความคุ้มครองสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น หรือ
   2. สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ ความคุ้มครองเฉพาะการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้า (สำหรับการปฏิเสธชำระเงินเท่านั้น) จะมีผลบังคับใช้
  6. คุณต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ขอ ซึ่ง PayPal จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด และ
  7. สิทธิ์ของคุณไม่ได้ถูกพักไว้ชั่วคราวโดยประการอื่น 

  ข้อกำหนดในการนำส่งสำหรับผู้ขายในอินเดีย

   

  ข้อกำหนด ในการนำส่ง

  ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้า (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

  มาตรการป้องกันสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

  หลักฐานการจัดส่งสินค้า (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

   

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  $850 AUD

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์

  $950 NZD

  รีลบราซิล

  $1750 BRL

  โครนนอร์เวย์

  4,600 NOK

  ดอลลาร์แคนาดา

  $850 CAD

  เปโซฟิลิปปินส์

  34,000 PHP

  โครูนาเช็ก:

  15,000 CZK

  ซวอตีใหม่โปแลนด์

  2,300 PLN

  โครนเดนมาร์ก

  4,100 DKK

  รูเบิลรัสเซีย

  27,000 RUB

  ยูโร

  €550 EUR

  ดอลลาร์สิงค์โปร์

  $950 SGD

  ดอลลาร์ฮ่องกง

  $6,000 HKD

  โครนาสวีเดน

  4,950 SEK

  ฟอรินต์ฮังการี

  170,000 HUF

  ฟรังก์สวิส

  700 CHF

  นิวเชเกิลอิสราเอล

  2,700 ILS

  ดอลลาร์ไต้หวัน

  23,000 TWD

  เยนญี่ปุ่น

  ¥77,000 JPY

  บาทไทย

  24,500 THB

  ริงกิตมาเลเซีย

  2,500 MYR

  ลีราตุรกี:

  1,600 TRY

  เปโซเม็กซิโก

  $10,000 MXN

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

  £450 GBP

   

   

  ดอลลาร์สหรัฐ

  $750 USD”

 

 1. การแก้ไขข้อ 11.5 (การดำเนินการ โดย PayPal - การสำรองเงิน)
  ข้อ 11.5 (การดำเนินการ โดย PayPal – การสำรองเงิน) ได้รับการแก้ไขดังนี้

  “11.5 การดำเนินการโดย PayPal - การสำรองเงิน
  PayPal อาจสำรองเงินที่มีอยู่ในบัญชีธุรกิจของคุณเมื่อ PayPal เชื่อว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ของ PayPal และ/หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว ถ้า PayPal ทำการสำรองเงินในบัญชีของคุณ การทำรายการจะแสดงสถานะเป็น 'รอดำเนินการ' ในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ และคุณจะไม่สามารถนำเงินที่มีสถานะ 'รอดำเนินการ' ไปใช้ได้จนกว่าเงินนั้นจะได้รับการชำระบัญชีเรียบร้อย ถ้าบัญชี PayPal ของคุณต้องทำการสำรองเงิน PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขของการสำรองเงิน เงื่อนไขดังกล่าวอาจกำหนดให้มีการพักเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินที่คุณได้รับเป็นระยะเวลาหนึ่งในบัญชีของคุณ หรือกำหนดให้มีการกันเงินจำนวนนั้นไว้เป็นเงินสำรอง หรือดำเนินการอื่นใดที่ PayPal เห็นว่าจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงจากบัญชีของคุณ PayPal อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการสำรองเงินเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งเงื่อนไขใหม่ให้คุณทราบล่วงหน้า

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและละตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  13 ตุลาคม 2015

 

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ  การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2015 เป็นต้นไป  เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2015 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 ตุลาคม 2015 สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal

 1. การแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการถอนเงินภายนอกสำหรับผู้ใช้ในไต้หวัน

  ข้อกำหนดเฉพาะในข้อ 5 ("การถอนเงิน") เกี่ยวกับบริการถอนเงินภายนอกสำหรับผู้ใช้ในไต้หวันจะถูกลบ ข้อกำหนดที่แก้ไขจะเพิ่มลงในเอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศดังต่อไปนี้

  เอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

  ไต้หวัน
  1. การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในไต้หวันของคุณอาจต้องเปิดบัญชีกับธนาคารไต้หวันที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal ('ธนาคารพันธมิตร') แล้วใช้บริการถอนเงินของธนาคารพันธมิตรนั้น ('บริการถอนเงิน') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของธนาคารพันธมิตร
  2. ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังธนาคารพันธมิตร
  3. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการถอนเงิน หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการถอนเงิน
  4. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม
    
 2. ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับบริการถอนเงินภายนอกสำหรับผู้ใช้ในจีน

  ผู้ใช้ในจีนอาจใช้บริการถอนเงินที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการภายนอก ข้อกำหนดใหม่จะเพิ่มลงในเอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศดังต่อไปนี้

  เอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

  จีน 
  1. ถ้าคุณใช้บริการ ('บริการภายนอก') ที่ให้บริการโดยธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ PayPal หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต ('ผู้ให้บริการ') ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ
  2. ในกรณีของข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การดำเนินข้อเรียกร้องตามกฎหมาย กระบวนการใดๆ ('ข้อพิพาท') ระหว่างคุณกับธนาคารพันธมิตรเนื่องจากการชำระเงินล่าช้าหรือไม่มีการชำระเงินในจำนวนเงินใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระให้แก่คุณ คุณตกลงจะชดใช้ PayPal, บริษัทในเครือ และพนักงานของ PayPal ในค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังตกลงว่า PayPal จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงินใดๆ ที่ได้โอนจากบัญชี PayPal ของคุณไปยังผู้ให้บริการ
  3. คุณรับทราบและตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของข้อตกลงที่ทำระหว่างคุณกับ PayPal ให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการ Know Your Customer (KYC) ของผู้ให้บริการได้
  4. PayPal จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ อันเนื่องมาจาก (1) ความล้มเหลว (2) การหยุดชะงัก (3) ความบกพร่อง หรือ (4) การใช้งานผิดโดยประมาทหรือเจตนาในบริการภายนอก หรือ (5) ผลสืบเนื่องที่เกิดจากการได้รับเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเงินที่ถอนผ่านบริการภายนอก
  5. ยกเว้นในขอบข่ายที่มีการแก้ไขโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของสัญญานี้จะยังคงมีอำนาจและผลบังคับใช้เต็ม
    
 3. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในจีน ฮ่องกงและไต้หวัน

  เราจะแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เพื่อชี้แจงว่าอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าสำหรับค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในจีน ฮ่องกงและไต้หวันจะอยู่ที่ 2.9% ถึง 3.9% สำหรับกรณีการชำระเงินภายในประเทศ (ที่ใช้ได้) และ 3.4% ถึง 4.4% สำหรับกรณีการชำระเงินระหว่างประเทศ
  ดังนั้น ข้อย่อย 2 ('ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์') ของเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียมของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal จะได้รับการแก้ไขดังนี้
   

  จีน ฮ่องกง และไต้หวัน

  การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

  อัตรามาตรฐาน#:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตรามาตรฐานของ eBay##:

  3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า eBay##*:

  ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน#:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตรามาตรฐานของ eBay##:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า eBay##*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

*ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี ถ้าคุณต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

# ยกเว้นการทำรายการในเว็บไซต์ eBay, บริการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution, Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากเครือข่ายมือถือ

## สำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay เท่านั้น

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและลาตินอเมริกาบางประเทศ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

วันที่มีผลบังคับใช้:  1 กันยายน 2015

 

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2015 เป็นต้นไป  เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2015 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ 

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2015
 

ก. การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

 1. ขยายระยะเวลายื่นข้อพิพาทตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อสำหรับผู้ใช้ในลาตินอเมริกา

  สำหรับบัญชีผู้ใช้ในลาตินอเมริกา PayPal ขยายระยะเวลาที่ผู้ซื้อจะต้องยื่นข้อพิพาทจาก 45 วันเป็น 180 วันนับแต่วันที่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย เกณฑ์คุณสมบัติอื่นที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 7 ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการยังคงใช้บังคับต่อไป

  ข้อ 7.2(ก) และ 7.5:
  ย่อหน้านี้ระบุว่าผู้ซื้อต้องยื่นข้อพิพาทภายใน 180 วันนับจากวันชำระเงิน ยกเว้นผู้ซื้อในลาตินอเมริกาที่ต้องยื่นข้อพิพาทภายใน 45 วัน

  ข้อ 7.2(ก) ที่แก้ไข:
  “…(a) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่อไปนี้ … เปิดข้อพิพาทได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่คุณชำระเงิน หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาททางออนไลน์ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างภายใต้ 'การแก้ไขข้อพิพาท'"…”

  ข้อ 7.5 ที่แก้ไข:
  “…เปิดข้อพิพาท เปิดข้อพิพาท ภายใน 180 วัน นับจากวันที่คุณทำการชำระเงินเพื่อเจรจาหาทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับผู้ขาย…”

  ดังนั้นเราจึงลบคำจำกัดความของ "ลาตินอเมริกา" ออกจากข้อดังกล่าวในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

 2. การแก้ไขข้อ 9 (นโยบายคุ้มครองผู้ขาย) สำหรับผู้ขายในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศไทย และเวียดนาม

  นโยบายคุ้มครองผู้ขายสำหรับผู้ขายในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศไทย และเวียดนามจะขยายให้ครอบคลุมถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ที่มีสิทธิ์ แต่ไม่รวมสินค้าดิจิตอล

  ดังนั้น เกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดการนำส่งของนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal สำหรับผู้ขายในประเทศเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขดังนี้

  เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
  คุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal:
  1. คุณรับชำระเงินผ่าน PayPal จากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ
  2. คุณต้องได้รับชำระเงินรายการเดี่ยวจากบัญชี PayPal หนึ่งบัญชีสำหรับสินค้าดังกล่าว (ยกเว้นการชำระเงินบางส่วน และ/หรือการชำระเงินแบบผ่อนชำระ)
  3. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ คุณจะต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ระบุไว้ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ถ้ามีการนำส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือมีผู้มารับสินค้าด้วยตนเอง หรือถ้าคุณส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่น (ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ซื้อขอให้คุณส่งไปยังที่อยู่อื่นด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น 'ที่อยู่ที่ทำงาน' หรือที่อยู่สำหรับ 'ส่งของขวัญ') คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
  4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนำส่งตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
  5. การทำรายการนี้ต้องได้รับการระบุไว้ดังนี้
   1.  สำหรับสินค้าที่จับต้องได้: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์บางส่วนในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ ความคุ้มครองสำหรับทั้งกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับสินค้าจะมีผลใช้บังคับ ถ้าระบุว่ามีสิทธิ์บางส่วน จะได้รับความคุ้มครองสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าเท่านั้น หรือ
   2. สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง: ต้องได้รับการระบุไว้โดย PayPal ว่ามีสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ' ในบัญชีของคุณ ถ้ามีการระบุว่ามีสิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองสำหรับกรณีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  6. คุณต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ PayPal ขอ ซึ่ง PayPal จำเป็นต้องใช้ตามสมควรในการตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด และ
  7. สิทธิ์ของคุณไม่ได้ถูกพักไว้ชั่วคราวโดยประการอื่น 

  ข้อกำหนดในการนำส่งสำหรับผู้ขายในอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศไทย และเวียดนาม

   

  ข้อกำหนดในการนำส่ง

  ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้า (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

  มาตรการป้องกันสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

  หลักฐานการจัดส่งสินค้า (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

   

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  $850 AUD

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์

  $950 NZD

  รีลบราซิล

  $1750 BRL

  โครนนอร์เวย์

  4,600 NOK

  ดอลลาร์แคนาดา

  $850 CAD

  เปโซฟิลิปปินส์

  34,000 PHP

  โครูนาเช็ก:

  15,000 CZK

  ซวอตีใหม่โปแลนด์

  2,300 PLN

  โครนเดนมาร์ก

  4,100 DKK

  รูเบิลรัสเซีย

  27,000 RUB

  ยูโร

  €550 EUR

  ดอลลาร์สิงค์โปร์

  $950 SGD

  ดอลลาร์ฮ่องกง

  $6,000 HKD

  โครนาสวีเดน

  4,950 SEK

  ฟอรินต์ฮังการี

  170,000 HUF

  ฟรังก์สวิส

  700 CHF

  นิวเชเกิลอิสราเอล

  2,700 ILS

  ดอลลาร์ไต้หวัน

  23,000 TWD

  เยนญี่ปุ่น

  ¥77,000 JPY

  บาทไทย

  24,500 THB

  ริงกิตมาเลเซีย

  2,500 MYR

  ลีราตุรกี:

  1,600 TRY

  เปโซเม็กซิโก

  $10,000 MXN

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

  £450 GBP

   

   

  ดอลลาร์สหรัฐ

  $750 USD

   

 3. การทำรายการภายในโคลอมเบีย

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบในท้องถิ่น เราได้ตัดสินใจที่จะปิดการทำรายการภายในโคลอมเบีย ดังนั้น เราจึงได้เพิ่มข้อกำหนดในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ ดังนี้

  เอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม
   

  อาร์เจนตินา (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
  บาฮามาส
  เบอร์มิวดา
  หมู่เกาะเคย์แมน
  ชิลี
  โคลอมเบีย (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
  คอสตาริกา
  สาธารณรัฐโดมินิกัน
  เอกวาดอร์
  เอลซัลวาดอร์
  กัวเตมาลา
  ฮอนดูรัส
  จาเมกา
  นิการากัว
  ปานามา
  เปรู
  อุรุกวัย
  เวเนซุเอลา

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  เอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

  โคลอมเบีย

  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2015 เป็นต้นไป ผู้ใช้ PayPal ที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะสามารถชำระเงินและรับเงินระหว่างประเทศได้เท่านั้น การชำระเงินในประเทศระหว่างผู้ใช้ PayPal สองรายที่มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบียจะไม่สามารถทำได้

  *ผู้มีถิ่นที่อยู่ในโคลอมเบีย' หมายถึง

  1. บุคคลทั่วไปไม่ว่าสัญชาติใดซึ่งได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศ/ภูมิภาคของตน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal และ
  2. หน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน องค์กร หรือสมาคมที่ได้ระบุให้โคลอมเบียเป็นประเทศหรือภูมิภาคที่ลงทะเบียน ณ เวลาที่สมัครเปิดบัญชี PayPal
    
 4. การโอนกิจการในเม็กซิโกให้กับหน่วยงานเม็กซิโก

  PayPal กำลังโอนกิจการเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเม็กซิโกไปยังหน่วยงานในท้องถิ่นแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า Operadora PayPal de México, S. de R.L. de C.V. การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม Payment Network Rules ของ General Applicability ซึ่งออกโดยธนาคารกลางแห่งเม็กซิโกและประกาศในราชกิจจานุเบกษาของเม็กซิโกในวันที่ 11 มีนาคม 2014

  ดังนั้น สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะรวมการแก้ไขเล็กน้อยบางส่วนโดยจะลบการอ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากบัญชีผู้ใช้ในเม็กซิโกออก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเอกสารแนบ ก (ค่าธรรมเนียม)

   

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal และนโยบายการใช้บริการของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กรกฎาคม 2015

PayPal ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้บริการของตน สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้บริการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลกับผู้ใช้ PayPal ทุกคนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป เราขอแนะนำให้คุณอ่าน 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' เพื่อทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การที่คุณใช้ PayPal หรือบริการของ PayPal หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ คุณยังสามารถคลิก ที่นี่ ได้ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ฉบับแก้ไข คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal ฉบับแก้ไข และคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการใช้บริการฉบับแก้ไขอย่างครบถ้วน 

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal

การปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ คุณยังสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการฉบับแก้ไขได้อย่างครบถ้วน

 

การแยกบริษัทของ PayPal และ eBay
PayPal และ eBay จะแยกบริษัทกันในเร็วๆ นี้ เราได้ปรับปรุงสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริการของ PayPal จะทำงานอย่างไรหลังจากการแยกบริษัทเมื่อ PayPal และ eBay ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือเดียวกันอีกต่อไป

 • ส่วนที่ 4.2
  เนื้อหาส่วนนี้ในขณะนี้จะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชีของคุณเพื่อจ่าย PayPal หรือบริษัทแม่ของ PayPal ซึ่งก็คือ eBay สำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระเกินกว่า 180 วัน หลังจากการแยกบริษัทแล้ว เนื้อหาในส่วนที่แก้ไขนี้จะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชี PayPal ของผู้ใช้และจ่าย PayPal บริษัทในเครือ หรือ eBay Inc. สำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระ 180 วัน

  เนื้อหาในส่วนที่ 4.2 ที่มีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  4.2 การหักกลบลบหนี้ที่ค้างชำระ  หากคุณมียอดค้างชำระที่เป็นหนี้ PayPal บริษัทในเครือ หรือ eBay ทาง PayPal สามารถหักเงินจากบัญชีของคุณเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 180 วันได้
 • ส่วนที่ 11.1(ค)
  หาก eBay ตัดสินให้ผู้ซื้อของคุณเป็นฝ่ายชนะภายใต้โปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay เนื้อหาในส่วนนี้จะให้ PayPal ได้รับอนุญาตจากคุณในการจ่ายเงินคืนให้ eBay หรือผู้ซื้อของคุณโดยตรงสำหรับจำนวนเงินตามข้อเรียกร้อง

  เนื้อหาในส่วนที่ 11.1(ค) ที่มีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (ค) ความรับผิดในข้อเรียกร้องที่ยื่นภายใต้โปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ถ้าคุณเป็นผู้ขายใน eBay และ eBay ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay ว่าจะให้คุณต้องรับผิดในการจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อ คุณจะอนุญาตให้ PayPal หักเงินจากบัญชีของคุณในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าวและชำระเงินนั้นให้ eBay ถ้ายอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอสำหรับจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าว PayPal จะพักเงินในบัญชีของคุณไว้ การพักเงินนี้จะมีผลกับบัญชีของคุณจนกว่าจะถึง (1) วันที่มีเงินเพียงพอสำหรับจำนวนเงินตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งในเวลานั้นจำนวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ หรือ (2) เวลา 20 วันนับจากวันที่ eBay ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งในเวลานั้นเราจะหักจำนวนเงินที่ไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินของข้อเรียกร้องดังกล่าวออกจากบัญชีของคุณ 
 • ส่วนที่ 11.4
  เนื้อหาส่วนนี้ในขณะนี้จะอนุญาตให้ PayPal ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น eBay เพื่อพักเงินในบัญชี PayPal ของผู้ใช้ เนื้อหาในส่วนนี้กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้เห็นว่า PayPal สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึง eBay เพื่อพักเงินในบัญชี PayPal ของผู้ใช้ได้

  เนื้อหาในส่วนที่ 11.4 ที่มีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  11.4 การดำเนินการโดย PayPal - การพักเงิน
  1. การพักเงินจากความเสี่ยง  PayPal อาจพักเงินใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณได้รับชำระ หาก PayPal เชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับคุณ บัญชีของคุณ หรือการทำรายการใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจของ PayPal อาจมาจากตัวแปรซึ่งแตกต่างกันไป และ PayPal อาจพิจารณาจากข้อมูลที่ตนได้รับจากบุคคลที่สาม ถ้า PayPal พักเงินที่ได้รับชำระ เงินดังกล่าวจะปรากฏใน 'ยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ' และสถานะการชำระเงินจะบ่งบอกว่ามีการพักเงิน ตัวอย่างเช่น จะแสดงเป็น 'เสร็จสมบูรณ์แล้ว - ยังใช้เงินไม่ได้' ถ้า PayPal พักเงินใดๆ หรือทั้งหมดที่คุณได้รับชำระ PayPal จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของเรา PayPal จะปล่อยเงินที่พักไว้สำหรับการชำระเงินใดๆ ภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่มีการรับเงินเข้าบัญชีของคุณ เว้นเสียแต่ว่า PayPal จะมีเหตุผลในการพักการชำระเงินต่อไป เช่น (ก) มีการได้รับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน (ข) PayPal เชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือนโยบายอื่นใด และการละเมิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องพักเงินต่อไป หรือ (ค) PayPal เชื่อว่าคุณอาจกำลังเข้าร่วมในกิจกรรมและ/หรือการทำรายการที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย ในกรณีดังกล่าว PayPal อาจพักเงินที่ได้รับชำระในบัญชีของคุณต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ระบุในสัญญานี้ PayPal อาจปล่อยเงินที่พักไว้ได้เร็วขึ้นในบางกรณี ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลสำหรับติดตามการจัดส่งสินค้าให้แก่เรา
  2. การพักเงินในการทำรายการที่อยู่ในข้อพิพาท  หากผู้ใช้ยื่นข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงินในการชำระเงินที่คุณได้รับ PayPal อาจพักเงินในบัญชีของคุณชั่วคราวเพื่อครอบคลุมจำนวนเงินที่เป็นมูลค่าของความรับผิด ถ้าคุณเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ในข้อพิพาท หรือการทำรายการนั้นได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal แล้ว PayPal จะปล่อยเงินที่พักไว้ชั่วคราวดังกล่าว ถ้าคุณได้รับการตัดสินให้แพ้ในข้อพิพาท PayPal จะหักเงินนั้นออกจากบัญชีของคุณ ทั้งนี้ให้ใช้กระบวนการนี้กับข้อเรียกร้องใดๆ ที่ผู้ซื้อยื่นโดยตรงกับ eBay ผ่านโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay โดยที่บัญชีของคุณจะต้องเป็นวิธีการจ่ายเงินคืนของคุณสำหรับจำนวนเงินที่คุณยังค้างชำระ eBay หรือผู้ซื้อ (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ข้อกำหนดของโปรแกรมรับประกันการคืนเงินของ eBay

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal
เรากำลังเพิ่มขอบข่ายของนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เพื่อให้ตอนนี้ครอบคลุมความคุ้มครองสำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เราได้ลบการอ้างอิงถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้ออกจากส่วนที่ 7.3 ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ ไม่ ตรงตามเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:

 • อสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจ)
 • ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
 • สินค้าที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งมีปัญหาสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 • สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
 • สินค้าที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
 • สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด รวมถึงบัตรชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรกำนัล
 • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

แม้ว่าการชำระเงินของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal คุณจะยังสามารถยื่นข้อพิพาทและระงับข้อพิพาทกับผู้ขายโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยกระดับจากข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง PayPal จะไม่ตัดสินโดยให้ประโยชน์แก่คุณ ถ้าสินค้านั้นไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
แม้ว่าเรากำลังขยายนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ให้ครอบคลุมผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายจะไม่มีผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เราจะเพิ่มหมายเหตุในส่วนนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ นอกจากนี้ เราจะเพิ่มคำจำกัดความของหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ขายชนะข้อเรียกร้องของผู้ซื้อตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อกรณีไม่ได้รับสินค้าได้

สำหรับผู้ขายในเม็กซิโก เนื้อหาในส่วนย่อยที่ 4 ซึ่งมีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4. ข้อกำหนดของหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว และการยืนยันด้วยลายเซ็น

“บริษัทจัดส่ง”: “บริษัทจัดส่ง” คือบริษัทใดบริษัทหนึ่งต่อไปนี้:

 • FedEx
 • UPS
 • DHL
 • Estefeta
 • Multipack

'หลักฐานการจัดส่ง' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารจริงจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว” สำหรับสินค้าที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่ส่งมอบสินค้า
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

ข้อควรทราบ: แม้ว่านโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal จะให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายจะไม่ผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่ถูกต้องจะสามารถช่วยให้ผู้ขายชนะข้อเรียกร้องของผู้ซื้อตามนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อกรณีไม่ได้รับสินค้าได้ 

'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 • วันที่นำส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 • การยืนยันด้วยลายเซ็นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 10,000 เปโซเม็กซิโกขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้)
   

  สกุลเงิน

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  $850 AUD

  รีลบราซิล

  $1750 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา

  $850 CAD

  โครูนาเช็ก

  15,000 CZK

  โครนเดนมาร์ก

  4,100 DKK

  ยูโร

  €550 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง

  $6,000 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี

  170,000 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล

  2,700 ILS

  เยนญี่ปุ่น

  ¥77,000 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย

  2,500 MYR

  เปโซเม็กซิโก

  $10,000

  สกุลเงิน

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์

  $950 NZD

  โครนนอร์เวย์

  4,600 NOK

  เปโซฟิลิปปินส์

  34,000 PHP

  ซวอตีโปแลนด์

  2,300 PLN

  รูเบิลรัสเซีย

  27,000 RUB

  ดอลลาร์สิงค์โปร์

  $950 SGD

  โครนาสวีเดน

  4,950 SEK

  ฟรังก์สวิส

  700 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน

  23,000 TWD

  บาทไทย

  24,500 THB

  ลีราตุรกี:

  1,600 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

  £450 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ

  $750 USD

'หลักฐานที่มีการลงนามกำกับ' คือ เอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งซึ่งระบุว่ามีการลงนามรับสินค้า

 

สำหรับผู้ขายในจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนาม ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่แก้ไขใหม่จะมีรายละเอียดดังนี้

ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ขายในจีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย และเวียดนาม

 

ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์

ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)
สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้) หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)

มาตรการป้องกันสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักฐานการจัดส่งสินค้า

 

สกุลเงิน*

จำนวนเงิน

สกุลเงิน*

จำนวนเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

$850 AUD

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

$950 NZD

รีลบราซิล

$1750 BRL

โครนนอร์เวย์

4,600 NOK

ดอลลาร์แคนาดา

$850 CAD

เปโซฟิลิปปินส์

34,000 PHP

โครูนาเช็ก:

15,000 CZK

ซวอตีใหม่โปแลนด์

2,300 PLN

โครนเดนมาร์ก

4,100 DKK

รูเบิลรัสเซีย

27,000 RUB

ยูโร

€550 EUR

ดอลลาร์สิงค์โปร์

$950 SGD

ดอลลาร์ฮ่องกง

$6,000 HKD

โครนาสวีเดน

4,950 SEK

ฟอรินต์ฮังการี

170,000 HUF

ฟรังก์สวิส

700 CHF

นิวเชเกิลอิสราเอล

2,700 ILS

ดอลลาร์ไต้หวัน

23,000 TWD

เยนญี่ปุ่น

¥77,000 JPY

บาทไทย

24,500 THB

ริงกิตมาเลเซีย

2,500 MYR

ลีราตุรกี:

1,600 TRY

เปโซเม็กซิโก

$10,000 MXN

ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

£450 GBP

   

ดอลลาร์สหรัฐ

$750 USD

 

'หลักฐานการจัดส่งสินค้า' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากบริษัทจัดส่ง ซึ่งมีข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมด

 1. สถานะ 'จัดส่งแล้ว' (หรือเทียบเท่า) และวันที่จัดส่งทางไปรษณีย์
 2. ชื่อและที่อยู่ผู้รับต้องตรงกับที่แสดงในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ'
 3. ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งต้องตรงกับชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย
 4. ข้อมูลติดตามพัสดุแบบออนไลน์ที่แสดงสถานะการจัดส่งสินค้า

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)” หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากบริษัทจัดส่ง ซึ่งมี (หรือกรณีที่บริษัทจัดส่งได้ให้การรับรองว่าได้ข้อมูลดังกล่าวมา) ข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมด

 1. สถานะ 'นำส่งแล้ว' (หรือเทียบเท่า) และวันที่นำส่งพัสดุ
 2. ชื่อและที่อยู่ผู้รับต้องตรงกับที่แสดงในหน้า 'รายละเอียดการทำรายการ'
 3. เอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งซึ่งระบุว่ามีการลงนามรับสินค้า

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)” หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

ข้อควรทราบ: แม้ว่านโยบายคุ้มครองผู้ซื้อจะให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายไม่ได้มีผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

 

สำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอล “หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว' สำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอลมีอะไรบ้าง

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)” หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทไปรษณีย์ ซึ่งมี (หรือกรณีที่บริษัทไปรษณีย์ได้ให้การรับรองว่าได้ข้อมูลดังกล่าวมา) ข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. สถานะ 'นำส่งแล้ว' (หรือเทียบเท่า) และวันที่นำส่งพัสดุ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/จังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)” คือหลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่มีการนำส่งสินค้าหรือบริการ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

ข้อควรทราบ: แม้ว่านโยบายคุ้มครองผู้ซื้อจะให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายไม่ได้มีผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

 

สำหรับผู้ขายในตุรกีและอิสราเอล จะมีหัวข้อใหม่เรื่องการพักสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal แทรกเข้ามาและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การพักสิทธิ์รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

เราอาจพักสิทธิ์ในนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับบัญชีของคุณเพิ่มขึ้น ในการประเมินความเสี่ยง เราจะพิจารณาถึง:

 • ยอดเงินโดยรวมและ/หรือจำนวนการตีคืนการชำระเงินที่ยื่นต่อบัญชี PayPal ของคุณ
 • ความเสี่ยงจากบัญชีของคุณต่อความสมบูรณ์ของ PayPal และระบบของเราตามสมควร และ
 • ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเราหรือผู้ใช้ของเรา

เราอาจพักสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกพัก

เราจะยกเลิกการพักสิทธิ์ หากเราไม่มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

ถ้าเรามีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่ เราอาจกำหนดให้คุณดำเนินการบางอย่างเพื่อยกเลิกการพักสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเราตามที่ PayPal ได้กำหนดขึ้นตามสมควร ภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้

เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ ถ้าเราพักหรือยกเลิกการพักสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ของคุณ

 

ส่วนที่ 9.4 ที่มีการแก้ไขของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

'หลักฐานการจัดส่ง' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารจริงจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • วันที่จัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าที่จับต้องได้)' หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 • วันที่นำส่งสินค้า
 • ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
 • การยืนยันด้วยลายเซ็นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้) ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย ตุรกี และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้)
   

  สกุลเงิน

  จำนวนเงิน

  สกุลเงิน

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  $850 AUD

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์

  $950 NZD

  รีลบราซิล

  $1750 BRL

  โครนนอร์เวย์

  4,600 NOK

  ดอลลาร์แคนาดา

  $850 CAD

  เปโซฟิลิปปินส์

  34,000 PHP

  โครูนาเช็ก:

  15,000 CZK

  ซวอตีใหม่โปแลนด์

  2,300 PLN

  โครนเดนมาร์ก

  4,100 DKK

  รูเบิลรัสเซีย

  27,000 RUB

  ยูโร

  €550 EUR

  ดอลลาร์สิงค์โปร์

  $950 SGD

  ดอลลาร์ฮ่องกง

  $6,000 HKD

  โครนาสวีเดน

  4,950 SEK

  ฟอรินต์ฮังการี

  170,000 HUF

  ฟรังก์สวิส

  700 CHF

  นิวเชเกิลอิสราเอล

  2,700 ILS

  ดอลลาร์ไต้หวัน

  23,000 TWD

  เยนญี่ปุ่น

  ¥77,000 JPY

  บาทไทย

  24,500 THB

  ริงกิตมาเลเซีย

  2,500 MYR

  ลีราตุรกี:

  1,600 TRY

  เปโซเม็กซิโก

  $10,000 MXN

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

  £450 GBP

   

   

  ดอลลาร์สหรัฐ

  $750 USD

 

'หลักฐานที่มีการลงนามกำกับ' คือ เอกสารออนไลน์ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดส่งซึ่งระบุว่ามีการลงนามรับสินค้า

“หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว (สำหรับสินค้าหรือบริการที่จับต้องไม่ได้หรือเสมือนจริง)” หมายถึง หลักฐานที่น่าเชื่อถือใดๆ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

 1. วันที่มีการจัดหาสินค้าหรือบริการ
 2. ที่อยู่ของผู้รับ (อีเมล/IP และอื่นๆ) ถ้ามี

ข้อควรทราบ: แม้ว่านโยบายคุ้มครองผู้ซื้อจะให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ซื้อสินค้าที่จับต้องไม่ได้ แต่นโยบายคุ้มครองผู้ขายไม่ได้มีผลใช้กับสินค้าที่จับต้องไม่ได้

 • ส่วนที่ 11.1(ง)

  คำสั่งใดๆ ที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณเมื่อคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับการปฏิบัติตามโดย PayPal และ PayPal จะไม่รับผิดจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณประสบในกรณีที่ PayPal ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต 

  ข้อ 11.1(ง) ใหม่จะแทรกเข้ามาและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ความรับผิดในคำสั่งที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณคำสั่งใดๆ ที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) เมื่อคุณได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับการปฏิบัติตามโดย PayPal PayPal จะไม่รับผิดจากการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นใดประสบในกรณีที่ PayPal ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยสุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า PayPal ประมาทเลินเล่อ
 • ส่วนที่ 11.3

  หากผู้ใช้ PayPal ดำเนินกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติตามที่สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal กำหนดไว้ เราได้เพิ่มข้อความในส่วนที่ 11.3 ซึ่งอนุญาตให้ PayPal พักสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal

  เนื้อหาในส่วนที่ 11.3 ที่มีการแก้ไขมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  11.3 การดำเนินการโดย PayPal – กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ ตามดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงผู้เดียว ถ้า PayPal เชื่อว่าคุณอาจดำเนินกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้อง PayPal บริษัทในเครือ ผู้ใช้รายอื่นๆ บุคคลภายนอกอื่นๆ หรือตัวคุณเองจากการตีคืนการชำระเงิน การปฏิเสธชำระเงิน ข้อเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับ และความรับผิดอื่นใด เราอาจดำเนินการใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้
  1. เราอาจปิด ระงับชั่วคราว หรือจำกัดการเข้าใช้บัญชีของคุณหรือบริการ PayPal ได้
  2. เราอาจระงับการมีสิทธิ์ของคุณสำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal และ/หรือนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal
  3. เราอาจปฏิเสธการให้บริการ PayPal แก่คุณในปัจจุบันและอนาคต และ
  4. เราสามารถพักเงินของคุณได้เป็นระยะเวลาตามสมควรเพียงพอที่จะคุ้มครองจากความเสี่ยงจากความรับผิดที่จะเกิดแก่ PayPal หรือบุคคลที่สาม หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณอาจกำลังเข้าทำการอันเป็นการต้องห้ามและ/หรือการทำรายการที่มีแนวโน้มจะเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่น่าสงสัย
 • ส่วนที่ 13.1

  เรากำลังปรับปรุง 'ข้อจำกัดความรับผิด' ที่แสดงอยู่ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal เพื่ออธิบายว่า (1) ในบรรดาค่าเสียหายที่ PayPal และผู้อื่นตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 13.1 ไม่ต้องรับผิดนั้นคือค่าเสียหายจากการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ และ (2) ข้อจำกัดความรับผิดที่แสดงอยู่ในส่วนที่ 15.1 จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่และเท่าที่กฎหมายได้ห้ามไว้

  เนื้อหาในส่วนที่ 13.1 ที่มีการแก้ไขจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  13.1 การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ เรา บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดในการขาดกำไร หรือค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายจากการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียธุรกิจ) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา บริการ PayPal หรือสัญญาฉบับนี้ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) เว้นแต่และเท่าที่กฎหมายห้ามไว้ ความรับผิดของเรา และความรับผิดของบริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทในเครือของเรา เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน กิจการร่วมค้า พนักงาน และซัพพลายเออร์ของเราที่มีต่อคุณหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในกรณีใดๆ จะถูกจำกัดไม่เกินจำนวนค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจริง
 • การเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมใหม่จะแทรกเข้ามาในเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียมของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรม

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมจะมีให้เฉพาะกับผู้ค้าห้องพักโรงแรมซึ่งมีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ซึ่ง
  1. นำจุดขายของตนมารวมกับพันธมิตรที่ทำระบบการจองห้องพักทางอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับการรับรองจาก PayPal โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
  2. มีบัญชีธุรกิจที่ถูกต้องอยู่ในสถานะที่ดี และ
  3. ได้รับการอนุมัติจาก PayPal

   PayPal จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าคุณจะได้รับการอนุมัติสำหรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมหรือไม่ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมจะจำกัดอยู่ที่การประมวลผลการชำระเงินที่ได้รับสำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมของคุณเท่านั้น แม้ว่าเราจะมีสิทธิอื่นใดภายใต้สัญญาฉบับนี้ก็ตาม เราอาจเพิกถอนการอนุมัติให้คุณได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรมได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

   ถ้าคุณได้รับการอนุมัติสำหรับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้าห้องพักโรงแรม คุณจะจ่าย
    

   การชำระเงินภายในประเทศ (ถ้ามี) และการชำระเงินระหว่างประเทศ

   อัตรามาตรฐาน:

   2.8%

 • ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว - บราซิล

  เรากำลังลดค่าธรรมเนียมในการชำระหรือรับชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับผู้รับที่อาศัยอยู่ในบราซิล ซึ่งมีการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วนโดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตตั้งแต่ 7.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่ถึง 5.99% + ค่าธรรมเนียมคงที่ รายการที่เกี่ยวข้องในตารางค่าธรรมเนียมสำหรับค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 “ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ” รายการ “ง” “ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว” ของ “เอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม”(แสดงอยู่ในข้อความที่มีหัวข้อคอลัมน์) ในขณะนี้จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   

  กิจกรรม

  ประเทศของผู้รับ

  ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

  ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต

  การชำระหรือรับชำระเงินระหว่างประเทศ

  บราซิล

  1.0%

  5.99% + ค่าธรรมเนียมคงที่

 • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน – ประเทศในลาตินอเมริกา

  เรากำลังปรับปรุงค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินของ PayPal ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 “ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” ของ “เอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม” จาก 3.5% ถึง 4.5% ในประเทศ LATAM ต่อไปนี้ ได้แก่ แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์ แอตทิลเลส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บเมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงินในการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์: การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ

  เรากำลังปรับปรุงค่าธรรมเนียมสำหรับการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ การปรับปรุงจะมีผลต่อผู้ขายในแอลเบเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, มอลโดวา, เซอร์เบีย รายการที่เกี่ยวข้องในตารางค่าธรรมเนียม ตาราง ‘การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์’ ในส่วนที่ 2 ของเอกสารแนบ ก - ค่าธรรมเนียม ในขณะนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   

  กิจกรรม

  ประเทศของผู้ขาย

  ประเทศของผู้ซื้อ

  ค่าธรรมเนียม

  การรับ
  การชำระเงิน
  เชิงพาณิชย์

  ตุรกี อันดอร์รา ไอซ์แลนด์ โมนาโก


  ยุโรปเหนือ*

  อัตรามาตรฐาน:

  3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.8% ถึง 3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  สหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป I **:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ยุโรป II ***

  อัตรามาตรฐาน:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ประเทศอื่นๆ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.9% ถึง 4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย มอลโดวา เซอร์เบีย


  ยุโรปเหนือ*

  อัตรามาตรฐาน:

  3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.8% ถึง 3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ยุโรป I **:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  สหรัฐฯ, แคนาดา:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ยุโรป II ***

  อัตรามาตรฐาน:

  4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.7% ถึง 4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ประเทศอื่นๆ:

  อัตรามาตรฐาน:

  5.2% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 4.2% ถึง 5.2% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ดูตารางด้านบน

 

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal

PayPal กำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใหม่ที่ PayPal จะมีกับ eBay Inc. และบริษัทในเครือของ eBay Inc. (“eBay”) หลังจากที่บริษัททั้งสองแห่งไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันภายใต้การควบคุมบริษัทร่วมกันอีกต่อไป การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงอย่างครบถ้วน

 

กฎของบริษัทที่มีผลผูกพันและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามประเทศ

PayPal มุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจัดเก็บอยู่ที่ใด ภายหลังการแยกบริษัทจาก eBay ทาง PayPal จะพึ่งพาวิธีการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการโอนข้อมูลข้ามประเทศอย่างเพียงพอ รวมถึงกลไกทางสัญญา เราได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อ “กฎของบริษัทที่มีผลผูกพัน” ไปเป็น “การโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามประเทศ” และปรับปรุงข้อความในส่วนนั้น รวมถึงการลบการอ้างอิงถึงกฎของบริษัทที่มีผลผูกพันของ eBay

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุงในหลายทางด้วยกันโดยแสดงให้เห็นถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมสำหรับบริการ PayPal รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการให้บริการของฝ่ายบริการลูกค้า การตอบแบบสำรวจ และข้อมูลจากบัญชีอื่นๆ ที่ PayPal เชื่อว่าผู้ใช้ควบคุมอยู่

เนื่องจากผู้ใช้เข้าถึงบริการ PayPal ผ่านอุปกรณ์มือถือมากขึ้น เราจึงได้เพิ่มข้อความที่เน้นให้เห็นถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือ รวมถึงตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

เนื้อหาในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุงและเน้นให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันตัวตน การทำงานและการปรับแต่งของบริการ PayPal รวมทั้งเหตุผลและวิธีการของเราในการติดต่อคุณ

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

เนื้อหาในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุงโดยอธิบายถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ของเรา และเพื่ออธิบายว่าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงและการตรวจจับการฉ้อโกง เรายังให้ลิงก์ไปที่นโยบายคุกกี้ฉบับเต็มของเรา ซึ่งมีผลใช้กับสมาชิกบริษัทในเครือของ PayPal ทั้งหมดด้วย  

เราใช้ข้อมูลร่วมกับผู้ใช้ PayPal รายอื่นอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงได้ทำกับเนื้อหาในส่วนนี้โดยอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจนำไปใช้ร่วมกับผู้ใช้บริการ PayPal รายอื่นอย่างไรระหว่างการทำรายการ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำรายการ หรือเมื่อมีการเชื่อมโยงบัตรสมนาคุณหรือบัตรของขวัญของผู้ค้าใน PayPal เข้ากับบัญชีผู้ใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นๆ อย่างไร

เนื้อหาในส่วนนี้ได้มีการแก้ไขโดยแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่าง PayPal กับ eBay เป็นต้น ทั้งสองบริษัทจะเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน แต่ต้องการที่จะให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้คาดหวังไว้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงการที่ PayPal ใช้ข้อมูลบัญชีร่วมกับ eBay และบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง การให้บริการลูกค้า การจัดส่ง และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เหมือนกับที่เป็นมาโดยตลอด บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้

การใช้ 'เข้าสู่ระบบด้วย PayPal'

เนื้อหาในส่วนนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อ 'PayPal Access' ไปเป็น 'เข้าสู่ระบบด้วย PayPal'

 

การแก้ไขนโยบายการใช้บริการของ PayPal

การปรับปรุงนโยบายการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2015 สรุปการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแสดงไว้ด้านล่างนี้ คุณยังสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบายการใช้บริการฉบับแก้ไขได้อย่างครบถ้วน

 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์

  ในขณะนี้นโยบายการใช้บริการได้ห้ามไม่ให้ใช้ PayPal สำหรับกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์ เราจะแทนที่ข้อห้ามดังกล่าวด้วยข้อความในนโยบายใหม่ที่ครอบคลุมรายการประเภทเหล่านี้ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้ข้อความใหม่ ห้ามไม่ให้มีการใช้ PayPal เพื่อการทำรายการเกี่ยวกับบุหรี่ นอกจากนี้ ผู้ค้าจะได้รับอนุญาตให้ใช้ PayPal เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์เฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก PayPal เท่านั้น

  การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปดังนี้ 
  • ส่วนที่ 5 ภายใต้ 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ' ซึ่งมีข้อกำหนดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์จะถูกลบออก 
  • ส่วนที่ 2(ค) ใหม่ภายใต้ 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ' มีรายละเอียดดังนี้

   คุณไม่สามารถใช้บริการของ PayPal สำหรับกิจกรรมที่: … 2. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี … (ค) บุหรี่ …
  • ส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางภายใต้ 'กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ' จะมีการแก้ไขเพื่อให้มีรายละเอียดดังนี้

   PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
    

   บริการที่ต้องขออนุมติล่วงหน้า

   ข้อมูลติดต่อ

   … จำหน่าย … ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า หรือยา/อุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์

   โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ aup@paypal.com

 • ความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ และการโกงเงินที่เป็นอาชญากรรม

  เรากำลังแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ และการโกงเงินที่เป็นอาชญากรรม ข้อกำหนดดังกล่าวจะย้ายจากส่วนที่ 2(จ) ไปที่ส่วนที่ 2(ฉ) ภายใต้ 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ' และจะมีรายละเอียดดังนี้

  คุณไม่สามารถใช้บริการของ PayPal สำหรับกิจกรรมที่: … 2. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี … (ฉ) การส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ หรือการโกงเงินที่เป็นอาชญากรรม …
 • การให้สินบนและการทุจริต

  เรากำลังเพิ่มข้อห้ามในนโยบายการใช้บริการ ซึ่งเป็นข้อห้ามโดยชัดแจ้งมิให้ใช้ PayPal สำหรับการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือการทุจริต ส่วนที่ 3(ฎ) ใหม่ภายใต้ 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ' จะมีรายละเอียดดังนี้

  คุณไม่สามารถใช้บริการของ PayPal สำหรับกิจกรรมที่: … 3. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ … (ฎ) มีการเสนอหรือการรับชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สินบนหรือการทุจริต
 • การพนัน

  ในขณะนี้นโยบายการใช้บริการได้ห้ามไม่ให้ใช้ PayPal สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะถูกกฎหมายในสถานที่ที่ผู้ให้บริการรับแทงพนันและลูกค้ามีที่ตั้งอยู่ และผู้ให้บริการรับแทงพนันได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก PayPal เราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อนำเสนอนโยบายดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่ออธิบายว่านโยบายนั้นครอบคลุมกีฬาแฟนตาซีด้วย

  ต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมบางส่วนของการเปลี่ยนแปลง: ในขณะนี้นโยบายของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันจะมีการระบุไว้ในส่วนที่ 6 ภายใต้ 'กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ' เราจะลบส่วนที่ 6 ออกและจะเพิ่มแถวใหม่ลงในตารางภายใต้ 'กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ' ซึ่งระบุนโยบายของเราเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

  ในแถวใหม่นั้น เรายังรักษาไว้ซึ่งรายการที่ไม่จำกัดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ครอบคลุม ซึ่งมีอยู่ในนโยบายการใช้บริการฉบับปัจจุบันโดยมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก เราจะเพิ่มเติมรายการเพื่ออธิบายว่ามีการครอบคลุมถึงกีฬาแฟนตาซี ประเด็นที่สอง เรากำลังเปลี่ยนแปลงข้อความบางส่วนในนโยบายการใช้บริการฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเกมพัฒนาทักษะ ข้อความในขณะนี้ระบุว่ามีการครอบคลุมถึงเกมพัฒนาทักษะ ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าลอตเตอรี่หรือไม่ก็ตาม ข้อความที่มีการแก้ไขจะกล่าวถึงการพนันแทนที่จะเป็นลอตเตอรี่ กล่าวคือ ข้อความนั้นจะระบุว่ามีการครอบคลุมถึงเกมพัฒนาทักษะ ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าการพนันหรือไม่ก็ตาม

  ส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางภายใต้ 'กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ' จะมีการแก้ไขเพื่อให้มีรายละเอียดดังนี้

  PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
   

  บริการที่ต้องขออนุมติล่วงหน้า

  ข้อมูลติดต่อ

  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เกมและ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีค่าธรรมเนียมแรกเขัาและรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมในบ่อนคาสิโน การพนันผลกีฬา การแข่งม้าหรือแข่งวิ่งสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ กีฬาแฟนตาซี สลากล็อตเตอรี่ การวางเดิมพันอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับการพนัน เกมพัฒนาทักษะ (ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าการพนันหรือไม่ก็ตาม) และการจับรางวัล หากผู้ให้บริการรับแทงพนันและลูกค้าต่างอยู่ในเขตอำนาจที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเฉพาะ

  โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ aup@paypal.com

 • บริการขนส่งทางอากาศ

  เรากำลังเพิ่มข้อกำหนดซึ่ง PayPal อาจถูกนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทางอากาศบางอย่างเฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก PayPal เท่านั้น ส่วนที่เกี่ยวข้องของตารางภายใต้ 'กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ' จะมีการแก้ไขเพื่อให้มีรายละเอียดดังนี้

  PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
   

  บริการที่ต้องขออนุมติล่วงหน้า

  ข้อมูลติดต่อ

  สายการบินและผู้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ/เครื่องบินไอพ่น/เครื่องบินขนาดเล็กที่มีกำหนดตารางเวลาหรือไม่มีกำหนดตารางเวลา …

  โปรดส่งข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่เว็บไซต์ของธุรกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปมาที่ compliance@paypal.com

 • การทำรายการใน eBay

  ในขณะนี้นโยบายการใช้บริการจะมีข้อกำหนดภายใต้ 'การทำรายการใน eBay' ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PayPal เพื่อสนับสนุนการทำรายการใน eBay สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PayPal ดังกล่าว ข้อกำหนดนั้นได้กำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติตามทั้งนโยบายการใช้บริการและกฎของ eBay ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าต้องห้ามตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ eBay ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแยกธุรกิจของ eBay และ PayPal ที่กำลังจะเกิดขึ้นไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นอิสระ เราจะลบข้อกำหนดนั้นออกจากนโยบายการใช้บริการ

 

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2015

 1. ย่อหน้า “การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ” ในข้อ 3 (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ของเอกสารแนบ ก (“ค่าธรรมเนียม”) ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal จะได้รับการแก้ไขเพื่อเจาะจงค่าธรรมเนียมการส่งคืนของธนาคารสำหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโครเอเชียดังนี้:
   

  การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ

  วิธีการถอนเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  เงินที่คุณถอนไปเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณ

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เงินที่เราโอนไปยังบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณโดยอัตโนมัติ

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เงินที่คุณถอนไปเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ

  เงินที่คุณถอนไปยังบัตรเครดิตของคุณ

  เงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ

  ค่าธรรมเนียมการส่งคืนในกรณีที่ข้อมูลการถอนเงินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

  ค่าธรรมเนียมแตกต่างไปตามประเทศ โปรดดู 'หน้าค่าธรรมเนียม' และเลือกประเทศที่ต้องการดูค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมการส่งคืนสำหรับการถอนเงินในไอซ์แลนด์และโครเอเชีย: 3.00 EUR

  หากคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros

  โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ

  เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารไต้หวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้บริการถอนเงินของธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal

  2.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

   

 1. ย่อหน้า “การแปลงสกุลเงิน” ของข้อ 3 (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ของเอกสารแนบ 1 (“ค่าธรรมเนียม”) ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal จะได้รับการแก้ไขดังนี้เพื่อเป็นการอัปเดตค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับแองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, เบลีซ, โบลิเวีย, โดมินิกา, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กายอานา, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน:
   

  การแปลงสกุลเงิน

  ประเทศ:

  ค่าธรรมเนียม:

  ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

  2.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, เบอร์มิวดา, โบลิเวีย, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, หมู่เกาะฟอล์กแลนด์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, เม็กซิโก, มอนต์เซอร์รัต, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

  3.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต้ เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน แซมเบีย ซิมบับเว

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ตุรกี, ยูเครน

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 4%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  ภูฎาน, กัมพูชา, จีน, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ประเทศไทย, ตองกา, เวียดนาม

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  เปโซอาร์เจนตินา:

  4%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  4%

  รีลบราซิล:

  4%

  ดอลลาร์แคนาดา:

  3.5%

  โครูนาเช็ก:

  4%

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  4%

  ยูโร:

  4%

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  4%

  ฟอรินต์ฮังการี:

  4%

  รูปีอินเดีย:

  4%

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  4%

  เยนญี่ปุ่น:

  4%

  ริงกิตมาเลเซีย

  4%

  เปโซเม็กซิโก:

  4%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  4%

  โครนนอร์เวย์:

  4%

  เปโซฟิลิปปินส์:

  4%

  ซวอตีโปแลนด์:

  4%

  รูเบิลรัสเซีย:

  3.5%

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  4%

  โครนาสวีเดน:

  4%

  ฟรังก์สวิส:

  4%

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  4%

  บาทไทย:

  4%

  ลีราตุรกี:

  4%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  4%

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  โมนาโก

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ 2.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (ถ้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (ถ้าทำได้)

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว (โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง)

  สกุลเงินและรหัส

  ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

  เปโซอาร์เจนตินา (ARS):

  4.0%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

  4.0%

  รีลบราซิล (BRL):

  4.0%

  ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

  3.0%

  โครูนาเช็ก (CZK):

  3.5%

  โครนเดนมาร์ก (DKK):

  3.5%

  ยูโร (EUR):

  3.5%

  ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

  4.0%

  ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

  3.5%

  เชเกิลอิสราเอล (ILS):

  4.0%

  เยนญี่ปุ่น (JPY):

  4.0%

  ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

  4.0%

  เปโซเม็กซิโก (MXN):

  4.0%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

  4.0%

  โครนนอร์เวย์ (NOK):

  3.5%

  เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

  4.0%

  ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

  3.5%

  รูเบิลรัสเซีย (RUB):

  3.5%

  โครนาสวีเดน (SEK):

  3.5%

  ฟรังก์สวิส (CHF):

  3.5%

  ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

  4.0%

  บาทไทย (THB):

  4.0%

  ลีราตุรกี (TRY):

  3.5%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

  3.5%

  ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

  3.0%

  เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตกำหนดไว้ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาด อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและอาจมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ อัตราแลกเปลี่ยนของเรารวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในราคาขายส่งที่ PayPal ได้รับสกุลเงินต่างประเทศมา และ PayPal เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ คุณอาจมีตัวเลือก (โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และประเภทของแหล่งเงิน) ในการเลือกไม่รับการแปลงสกุลเงินก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกตัวเลือกการแปลงสกุลเงินอื่นๆ ในหน้า 'ตรวจสอบข้อมูลของคุณ' ระหว่างชำระเงิน

  เมื่อ PayPal เสนอให้มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขาย คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่คุณจะเป็นผู้อนุญาตทำรายการชำระเงินต่อไปได้ การที่คุณอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการแปลงสกุลเงินโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในกรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายโดยผู้ค้า และไม่ได้กระทำโดย PayPal และคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ในกรณีนี้ PayPal ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

  เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้ PayPal แปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ

   

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 18 พ.ย. 2014

 1. ข้อ 4.3 ("ยอดเงินคงเหลือติดลบและสกุลเงิน") ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal จะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้

  4.3 ยอดเงินคงเหลือติดลบและสกุลเงิน หากบัญชีของคุณมียอดคงเหลือติดลบ PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้นด้วยเงินจำนวนใดๆ ที่คุณเพิ่มหรือได้รับเข้าบัญชีของคุณในภายหลัง ในกรณีที่คุณมียอดคงเหลือในหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณ และยอดคงเหลือในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งติดลบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบนั้น กับยอดคงเหลือที่คุณมีในสกุลเงินอื่นได้ ถ้าคุณเปิดใช้บัญชี PayPal มากกว่าหนึ่งบัญชี PayPal อาจหักกลบลบหนี้ที่เกิดจากยอดคงเหลือติดลบในบัญชีหนึ่งด้วยยอดคงเหลือที่คุณมีในอีกบัญชี ในกรณีที่ยอดคงเหลือติดลบได้รับการหักกลบโดย PayPal ตามวรรคนี้ ระบบอาจรวมเข้ากับรายการหักบัญชีอื่นที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
 2. การเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์คุณสมบัติ (ข้อ 7.2 ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal) และกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท (ข้อ 7.5 ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal) ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal:

  เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ผู้ใช้จะสามารถเปิดข้อพิพาทได้ภายใน 180 วัน (โดยยกเว้นผู้ซื้อในละตินอเมริกาที่ต้องเปิดข้อพิพาทภายใน 45 วัน) นับจากวันที่ผู้ใช้ชำระเงิน
 3. ข้อ 7.3 ("สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง") ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal จะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้

  7.3 สินค้าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal มีผลเฉพาะกับการชำระเงินด้วย PayPal สำหรับสินค้าที่จับต้องได้บางอย่างเท่านั้น การชำระเงินสำหรับรายการต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ตามนโยบายสำหรับการจ่ายเงินคืนภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal

  1. สินค้าที่จับต้องไม่ได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอล (เว้นแต่ตามที่ระบุในข้อ 7.6)
  2. บริการ
  3. อสังหาริมทรัพย์
  4. ธุรกิจ (เมื่อคุณซื้อธุรกิจ)
  5. ยานพาหนะ รวมถึงจักรยานยนต์ รถบ้าน เครื่องบิน และเรือ
  6. สินค้าที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะซึ่งมีปัญหาสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
  7. ตั๋วเดินทาง รวมถึงตั๋วเครื่องบิน
  8. สินค้าที่ละเมิดนโยบายการใช้บริการของ PayPal
  9. การซื้อใน eBay ที่ละเมิดนโยบายสินค้าที่ห้ามจำหน่ายหรือสินค้าต้องห้ามของ eBay
  10. สินค้าที่คุณไปรับด้วยตนเอง หรือจัดให้ผู้อื่นไปรับในนามของคุณ รวมถึงไปรับที่จุดขายปลีก
  11. เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต
  12. สิ่งที่มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสด รวมถึงบัตรชำระเงินล่วงหน้าหรือบัตรกำนัล
  13. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 4. ข้อที่ 9 ("นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal") ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal จะได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขายที่ขายหรือทำการตลาดแก่ผู้ซื้อในประเทศอื่นๆ ควรอ่านนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ของประเทศที่ผู้ซื้อเป้าหมายอาศัยอยู่ เนื่องจากนโยบายเหล่านี้จะใช้บังคับกับผู้ขายในฐานะที่เป็นผู้รับชำระเงินหรือผู้ขาย
 5. ข้อ 11.1 (b) ("ความรับผิดสำหรับข้อเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal") ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal จะได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้
  1. ความรับผิดสำหรับข้อเรียกร้องภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ในกรณีที่คุณเป็นผู้ขายและคุณได้รับการตัดสินให้แพ้ในข้อเรียกร้องที่ยื่นโดยตรงกับ PayPal คุณจะต้องชดใช้คืน PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ เมื่อคุณได้รับการชำระเงินจากเจ้าของบัญชี PayPal ในประเทศอื่นและเรากำหนดไว้ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของประเทศดังกล่าวว่าเงินที่ได้รับควรถูกส่งคืนหรือยกเลิก คุณจะต้องชดใช้คืน PayPal สำหรับความรับผิดของคุณ (ก่อนรับการชำระเงินจากเจ้าของบัญชี PayPal ในอีกประเทศ คุณควรตรวจสอบนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องของ PayPal ซึ่งดูได้ที่นี่) ความรับผิดของคุณจะรวมถึงค่าสินค้าเต็มราคารวมทั้งค่าจัดส่งเดิม (และในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืน) และค่าธรรมเนียมของ PayPal ที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการทำรายการดังกล่าว นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะครอบคลุมถึงความรับผิดของคุณในข้อเรียกร้องกรณีการไม่ได้รับสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์ และการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ตรงตามเกณฑ์ - ดูข้อ 9 (นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal) ด้านบน

   ถ้าผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องว่าสินค้าที่ซื้อจากคุณแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องยอมรับสินค้าดังกล่าวกลับคืน และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มราคาซื้อ บวกค่าจัดส่งเดิม คุณจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม PayPal คืน นอกจากนี้หากคุณถูกตัดสินให้เป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ด้วยมีเหตุผลอันควรให้เชื่อได้ว่าสินค้าที่คุณจำหน่ายเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนค่าสินค้าเต็มราคา และคุณจะไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวคืน ทั้งนี้การตัดสินดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว ในบางกรณี (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากสินค้าที่คุณจำหน่ายเป็นของปลอม) คุณอาจไม่ได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ (ตัวอย่างเช่น สินค้าอาจถูกกำจัดหรือถูกจัดการในลักษณะที่กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้) นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal จะไม่ครอบคลุมความรับผิดของคุณในข้อเรียกร้องในกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
 6. เอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียมของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal จะได้รับการแก้ไขเพื่อรวมค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้
  1. ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

   กิจกรรม

   ประเทศ

   ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผล

   การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคนหรือการจ่ายเงินปันผล

   ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินในประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

   การชำระเงินในประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง**

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง***

   ฮ่องกง, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย

   การชำระเงินในประเทศ (ถ้ามี):

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด*ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน/การจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุด้านล่าง****

   *ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุด

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $1.25 AUD

   รีลบราซิล:

   R$2.00 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $1.25 CAD

   โครูนาเช็ก:

   24.00 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   6.00 DKK

   ยูโร:

   €0.85 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $7.00 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   210.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   4.00 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥120.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   4.00 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   11.00 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $1.50 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   6.75 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   50.00 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   3.00 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   30 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $1.60 SGD

   โครนาสวีเดน:

   9.00 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   1.30 CHF

   ลีราตุรกี:

   1.50 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.65 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $1.00 USD

   **ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสูงสุดสำหรับการชำระเงินภายในประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $8 AUD

   รีลบราซิล:

   R $12 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $7 CAD

   โครูนาเช็ก:

   140 CZK

   โครนเดนมาร์ก:

   42 DKK

   ยูโร:

   €6 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $55 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   1540 HUF

   เชเกิลอิสราเอล:

   25 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥600 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   25 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   85 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $10 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   45 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   320 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   23 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   240 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $10 SGD

   โครนาสวีเดน:

   50 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   8 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $220 TWD

   บาทไทย:

   230 THB

   ลีราตุรกี:

   12 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £5 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $7 ดอลลาร์สหรัฐ

   ***ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $50 AUD

   รีลบราซิล:

   R $75 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $45 CAD

   โครูนาเช็ก:

   850 CZK

   โครนเดนมาร์ก:

   250 DKK

   ยูโร:

   €35 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $330 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   9250 HUF

   เชเกิลอิสราเอล:

   160 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥4000 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   150 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   540 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $60 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   270 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   1900 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   140 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   1400 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $60 SGD

   โครนาสวีเดน:

   320 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   50 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $1350 TWD

   บาทไทย:

   1400 THB

   ลีราตุรกี:

   80 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   $30 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $45 ดอลลาร์สหรัฐ

   ****ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน / การจ่ายเงินปันผลสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $60 AUD

   รีลบราซิล:

   R$100 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $60 CAD

   โครูนาเช็ก:

   1000 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   300 DKK

   ยูโร:

   €40 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $400 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   15,000 ฟอรินต์ฮังการี

   เชเกิลอิสราเอล:

   200 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥5,000 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   200 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   750 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $75 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   300 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   2,500 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   150 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   1500 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $80 SGD

   โครนาสวีเดน:

   400 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   50 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $2,000 TWD

   บาทไทย:

   2,000 THB

   ลีราตุรกี:

   75.00 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £35 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $50 USD

    

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 8 ตุลาคม 2014

 1. คำจำกัดความของ "ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติ" ได้รับการแก้ไขดังนี้
  "ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติ" หมายถึง แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เบลีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดมินิกา ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย เกรนาดา มาลาวี นิวแคลิโดเนีย ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก เติกส์และเคคอส
 1. ข้อ 2 (“ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์”) ของเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขดังนี้

  การชำระเงินเชิงพาณิชย์รวมถึงกรณีต่อไปนี้

  • การชำระเงินสำหรับการขายสินค้าหรือบริการ
  • การได้รับชำระเงินหลังจากที่ผู้ขายได้ใช้แท็บ 'เรียกเก็บเงิน' บนเว็บไซต์ PayPal หรือ
  • การชำระเงินที่ส่งไปยังหรือได้รับโดยธุรกิจ องค์กรทางพาณิชย์ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรอื่นๆ

  กิจกรรม

  ประเทศ

  ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

  การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

  ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

  การชำระเงินในประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า**:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  แอลเบเนีย
  อันดอร์รา
  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  โครเอเชีย
  จอร์เจีย
  ไอซ์แลนด์
  มอลดาวา
  โมนาโก
  เซอร์เบีย
  ตุรกี

  การชำระเงินในประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  ดูตารางด้านล่าง

  อาร์เจนตินา (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
  บาฮามาส
  เบอร์มิวดา
  หมู่เกาะเคย์แมน
  ชิลี
  โคลอมเบีย
  คอสตาริกา
  สาธารณรัฐโดมินิกัน
  เอกวาดอร์
  เอลซัลวาดอร์
  กัวเตมาลา
  ฮอนดูรัส
  จาเมกา
  นิการากัว
  ปานามา
  เปรู
  อุรุกวัย
  เวเนซุเอลา

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  จีน
  ฮ่องกง
  อินเดีย
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ฟิลิปปินส์
  สิงคโปร์
  ไต้หวัน
  ประเทศไทย
  เวียดนาม

  การชำระเงินภายในประเทศ: (หากมี)

  อัตรามาตรฐาน#:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตรามาตรฐานของ eBay##:

  3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า eBay##*:

  ตั้งแต่ 2.4% ถึง 3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน#:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตรามาตรฐานของ eBay##:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า#*:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า eBay##*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติยกเว้น: แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และอียิปต์

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 3.9% ถึง 4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ญี่ปุ่น

  การชำระเงินในประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.6% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  เม็กซิโก

  การชำระเงินในประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.0% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  การชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.5% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 3.5% ถึง 4.5% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

   

   

  โมร็อกโก

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ค่าธรรมเนียมคงที่

  ทุกประเทศ

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  $0.30 AUD

  รีลบราซิล:

  R$0.60 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา:

  $0.30 CAD

  โครูนาเช็ก:

  10.00 CZK

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  2.60 DKK

  ยูโร:

  €0.35 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  $2.35 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี:

  90.00 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  1.20 ILS

  เยนญี่ปุ่น:

  ¥40.00 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย:

  2.00 MYR

  เปโซเม็กซิโก:

  4.00 MXN

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  $0.45 NZD

  โครนนอร์เวย์:

  2.80 NOK

  เปโซฟิลิปปินส์:

  15.00 PHP

  ซวอตีโปแลนด์:

  1.35 PLN

  รูเบิลรัสเซีย:

  10 RUB

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  $0.50 SGD

  โครนาสวีเดน:

  3.25 SEK

  ฟรังก์สวิส:

  0.55 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  $10.00 TWD

  บาทไทย:

  11.00 THB

  ลีราตุรกี:

  0.45 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  £0.20 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  $0.30 USD

  *ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี หากต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ หากต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

  # ยกเว้นการทำรายการในเว็บไซต์ eBay, บริการชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านเว็บไซต์แบบมืออาชีพ - Hosted Solution, Virtual Terminal, PayPal Here และผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บเงินจากเครือข่ายมือถือ

  ## สำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay เท่านั้น

  การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี

  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ซื้อ

  กิจกรรม

  ประเทศของผู้ขาย

  ประเทศของผู้ซื้อ

  ค่าธรรมเนียม

  การรับ
  การชำระเงิน
  เชิงพาณิชย์

  แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี


  ยุโรปเหนือ*

  อัตรามาตรฐาน:

  3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.8% ถึง 3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  สหรัฐฯ, แคนาดา, ยุโรป I **:

  อัตรามาตรฐาน:

  3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 2.9% ถึง 3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ยุโรป II ***

  อัตรามาตรฐาน:

  4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.4% ถึง 4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ประเทศอื่นๆ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า^:

  ตั้งแต่ 3.9% ถึง 4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ค่าธรรมเนียมคงที่

   

  ดูตารางด้านบน

  * ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

  ** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, มอนเตเนโกร, ซานมาริโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน), นครรัฐวาติกัน

  *** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, โคโซโว^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน

  ^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี หากต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ หากต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

  ^^ ผู้ซื้อในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชี PayPal ได้ แต่สามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ของผู้ค้าบางแห่งได้

  ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือในโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

 1. ข้อ 3 (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ของเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขดังนี้

  กิจกรรม

  ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  การแปลงสกุลเงิน

  ประเทศ:

  ค่าธรรมเนียม:

  ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

  2.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  อาร์เจนตินา อารูบา บาฮามาส บาร์เบโดส เบอร์มิวดา หมู่เกาะเคย์แมน ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส จาเมกา เม็กซิโก นิการากัว ปานามา ปารากวัย เปรู ตรินิแดดและโตเบโก อุรุกวัย เวเนซุเอลา

  3.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  แอลจีเรีย แองโกลา บาห์เรน เบนิน บอตสวานา บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน เคปเวิร์ด ชาด คอโมโรส คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หมู่เกาะคุก จิบูตี อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย กาบอง แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไอวอรีโคสต์ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต คีร์กีซสถาน เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มาลี มอริเตเนีย มอริเชียส โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย โอมาน กาตาร์ รวันดา เซาตูเมและปรินซิปี ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย แอฟริกาใต้ เซนต์เฮเลนา สวาซิแลนด์ ทาจิกิสถาน แทนซาเนีย โตโก ตูนิเซีย เติร์กเมนิสถาน ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน แซมเบีย ซิมบับเว

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ตุรกี, ยูเครน

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 4%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  ภูฎาน, กัมพูชา, จีน, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ประเทศไทย, ตองกา, เวียดนาม

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  เปโซอาร์เจนตินา:

  4%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  4%

  รีลบราซิล:

  4%

  ดอลลาร์แคนาดา:

  3.5%

  โครูนาเช็ก:

  4%

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  4%

  ยูโร:

  4%

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  4%

  ฟอรินต์ฮังการี:

  4%

  รูปีอินเดีย:

  4%

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  4%

  เยนญี่ปุ่น:

  4%

  ริงกิตมาเลเซีย

  4%

  เปโซเม็กซิโก:

  4%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  4%

  โครนนอร์เวย์:

  4%

  เปโซฟิลิปปินส์:

  4%

  ซวอตีโปแลนด์:

  4%

  รูเบิลรัสเซีย:

  3.5%

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  4%

  โครนาสวีเดน:

  4%

  ฟรังก์สวิส:

  4%

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  4%

  บาทไทย:

  4%

  ลีราตุรกี:

  4%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  4%

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  โมนาโก

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ 2.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว (โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง)

  สกุลเงินและรหัส

  ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

  เปโซอาร์เจนตินา (ARS):

  4.0%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

  4.0%

  รีลบราซิล (BRL):

  4.0%

  ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

  3.0%

  โครูนาเช็ก (CZK):

  3.5%

  โครนเดนมาร์ก (DKK):

  3.5%

  ยูโร (EUR):

  3.5%

  ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

  4.0%

  ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

  3.5%

  เชเกิลอิสราเอล (ILS):

  4.0%

  เยนญี่ปุ่น (JPY):

  4.0%

  ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

  4.0%

  เปโซเม็กซิโก (MXN):

  4.0%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

  4.0%

  โครนนอร์เวย์ (NOK):

  3.5%

  เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

  4.0%

  ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

  3.5%

  รูเบิลรัสเซีย (RUB):

  3.5%

  โครนาสวีเดน (SEK):

  3.5%

  ฟรังก์สวิส (CHF):

  3.5%

  ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

  4.0%

  บาทไทย (THB):

  4.0%

  ลีราตุรกี (TRY):

  3.5%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

  3.5%

  ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

  3.0%

  เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตกำหนดไว้ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาด อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและอาจมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ อัตราแลกเปลี่ยนของเรารวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในราคาขายส่งที่ PayPal ได้รับสกุลเงินต่างประเทศมา และ PayPal เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ คุณอาจมีตัวเลือก (โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และประเภทของแหล่งเงิน) ในการเลือกไม่รับการแปลงสกุลเงินก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกตัวเลือกการแปลงสกุลเงินอื่นๆ ในหน้า 'ตรวจสอบข้อมูลของคุณ' ระหว่างชำระเงิน

  เมื่อ PayPal เสนอให้มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขาย คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่คุณจะเป็นผู้อนุญาตทำรายการชำระเงินต่อไปได้ การที่คุณอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการแปลงสกุลเงินโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในกรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายโดยผู้ค้า และไม่ได้กระทำโดย PayPal และคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ในกรณีนี้ PayPal ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

  เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้ PayPal แปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ

  การถอนเงินจากยอดคงเหลือของคุณ

  วิธีการถอนเงิน :

  ค่าธรรมเนียม:

  เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณ

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เงินที่เราโอนไปยังบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาของคุณโดยอัตโนมัติ

  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  เงินที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ

  เงินที่คุณถอนไปยังบัตรเครดิตของคุณ

  เงินที่คุณถอนผ่านทางเช็คที่ส่งไปให้คุณ

  ค่าธรรมเนียมการส่งคืนในกรณีที่ข้อมูลการถอนเงินที่คุณให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

  ค่าธรรมเนียมแตกต่างไปตามประเทศ โปรดดู 'หน้าค่าธรรมเนียม' และเลือกประเทศที่ต้องการดูค่าธรรมเนียม

  ถ้าคุณถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่นใดที่ไม่ใช่สกุลเงินที่บัญชีของคุณใช้อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินจากคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  ถอนเงินผ่าน PayPal Retiros

  โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ

  เงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่คุณถอนไปยังบัญชีธนาคารไต้หวันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้บริการถอนเงินของธนาคารที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ PayPal

  2.5% ของจำนวนเงินที่ถอน

   

  การรับ eCheck

  สำหรับผู้ขายในประเทศที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อรายการชำระเงิน สำหรับการรับเงินที่ชำระด้วย eCheck ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสูงสุดขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระ:

  จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย และเวียดนาม

  แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  50.00 AUD

  รีลบราซิล:

  75.00 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา:

  45.00 CAD

  โครูนาเช็ก:

  850.00 CZK

  โครนเดนมาร์ก:

  250.00 DKK

  ยูโร:

  35.00 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  330.00 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี:

  9250 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  160.00 ILS

  เยนญี่ปุ่น:

  4000 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย:

  150.00 MYR

  เปโซเม็กซิโก:

  540.00 MXN

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  60.00 NZD

  โครนนอร์เวย์:

  270.00 NOK

  เปโซฟิลิปปินส์:

  1900.00 PHP

  ซวอตีโปแลนด์:

  140.00 PLN

  รูเบิลรัสเซีย:

  1400.00 RUB

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  60.00 SGD

  โครนาสวีเดน:

  320.00 SEK

  ฟรังก์สวิส:

  50.00 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  1350.00 TWD

  บาทไทย:

  1400.00 THB

  ลีราตุรกี:

  80.00 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  30.00 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  45.00 USD

  การปฏิเสธชำระเงิน

  ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  $15.00 AUD

  รีลบราซิล:

  R$20.00 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา:

  $15.00 CAD

  โครูนาเช็ก:

  250.00 CZK

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  60.00 DKK

  ยูโร:

  €11.25 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  $75.00 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี:

  2000.00 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  40.00 ILS

  เยนญี่ปุ่น:

  ¥1300.00 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย:

  40.00 MYR

  เปโซเม็กซิโก:

  110.00 MXN

  โครนนอร์เวย์

  65.00 NOK

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  $15.00 NZD

  เปโซฟิลิปปินส์:

  500.00 PHP

  ซวอตีโปแลนด์:

  30.00 PLN

  รูเบิลรัสเซีย:

  320.00 RUB

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  $15.00 SGD

  โครนาสวีเดน:

  80.00 SEK

  ฟรังก์สวิส:

  10.00 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  $330.00 TWD

  บาทไทย:

  36.00 THB

  ลีราตุรกี:

  15.00 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  £7.00 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  $10.00 USD

   

  แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  22.00 AUD

  รีลบราซิล:

  35.00 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา:

  20.00 CAD

  โครูนาเช็ก:

  400.00 CZK

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  120.00 DKK

  ยูโร:

  16.00 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  155.00 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี:

  4325 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  75.00 ILS

  เยนญี่ปุ่น:

  1875 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย:

  65.00 MYR

  เปโซเม็กซิโก:

  250.00 MXN

  โครนนอร์เวย์

  125.00 NOK

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  28.00 NZD

  เปโซฟิลิปปินส์:

  900.00 PHP

  ซวอตีโปแลนด์:

  65.00 PLN

  รูเบิลรัสเซีย:

  640.00 RUB

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  28.00 SGD

  โครนาสวีเดน:

  150.00 SEK

  ฟรังก์สวิส:

  22.00 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  625.00 TWD

  บาทไทย:

  650.00 THB

  ลีราตุรกี:

  30.00 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  14.00 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  20.00 USD

  ค่าธรรมเนียมการปฏิเสธชำระเงินจะเรียกเก็บ ณ เวลาที่มีการปฏิเสธชำระเงินในบัญชีของคุณสำหรับการชำระเงินที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในการชำระเงินนั้น คุณจะได้รับยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจะคิดตามสกุลเงินที่ได้รับ

  การยืนยันบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  $2.00 AUD

  รีลบราซิล:

  R 4.00 BRL

  ดอลลาร์แคนาดา:

  $2.45 CAD

  โครูนาเช็ก:

  50.00 CZK

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  12.50 DKK

  ยูโร:

  €1.50 EUR

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  $15.00 HKD

  ฟอรินต์ฮังการี:

  400.00 HUF

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  8.00 ILS

  เยนญี่ปุ่น:

  ¥200.00 JPY

  ริงกิตมาเลเซีย:

  10.00 MYR

  เปโซเม็กซิโก:

  20.00 MXN

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  $3.00 NZD

  โครนนอร์เวย์:

  15.00 NOK

  เปโซฟิลิปปินส์:

  100.00 PHP

  ซวอตีโปแลนด์:

  6.50 PLN

  รูเบิลรัสเซีย:

  60 RUB

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  $3.00 SGD

  โครนาสวีเดน:

  15.00 SEK

  ฟรังก์สวิส:

  3.00 CHF

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  $70.00 TWD

  บาทไทย:

  70.00 THB

  ลีราตุรกี:

  3.00 TRY

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  £1.00 GBP

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  $1.95 USD

  ในบางกรณี PayPal อาจขอให้คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ควบคุมการใช้บัตรเครดิต/เดบิตของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว PayPal จะเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ และกำหนดให้คุณยืนยันรหัสของรายการเรียกเก็บเงินนั้น คุณจะได้รับเงินจำนวนนี้คืน เมื่อคุณทำการยืนยันบัตรเครดิต/เดบิตของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

  ค่าธรรมเนียมคำขอบันทึกรายการ

  10.00 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ต่อหนึ่งรายการ) หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า

  เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอบันทึก ในกรณีที่คุณเข้าใจโดยสุจริตว่ามีความผิดพลาดในบัญชีของคุณ

 1. ข้อ 4 (“ค่าธรรมเนียมสำหรับการคิดราคาประเภทอื่นๆ”) ของเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขดังนี้
  1. การคิดราคาแบบ Micropayment PayPal เสนอโปรแกรมการคิดราคาแบบ Micropayment สองโปรแกรม คือ (1) ค่าธรรมเนียม Micropayment และ (2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

   (1) ค่าธรรมเนียม Micropayment ถ้าคุณสมัครค่าธรรมเนียม Micropayment แล้ว ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะมีบังคับผลใช้กับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่คุณได้รับ ถ้าคุณมีทั้งบัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียม Micropayment และบัญชีที่ใช้ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน คุณจะต้องระบุรายละเอียดการชำระเงินแต่ละประเภทไปยังบัญชีที่ถูกต้องของคุณเอง และเมื่อการทำรายการได้รับการดำเนินการผ่านบัญชีที่คุณได้เลือกไว้แล้ว คุณจะไม่สามารถขอให้เปลี่ยนบัญชีที่ใช้ในการดำเนินการชำระเงินได้
    

   กิจกรรม

   ประเทศ

   ค่าธรรมเนียม Micropayment

   การรับชำระเงินเชิงพาณิชย์

   ทุกประเทศ (ที่มีค่าธรรมเนียม Micropayment)

   การชำระเงินในประเทศ:
   5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:
   6%+ ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียม:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $0.05 AUD

   รีลบราซิล:

   R 0.10 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $0.05 CAD

   โครูนาเช็ก:

   1.67 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   0.43 DKK

   ยูโร:

   €0.05 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $0.39 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   15.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   0.20 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥7.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   0.20 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   $0.55 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $0.08 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   0.47 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   2.50 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   0.23 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   2.00 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $0.08 SGD

   โครนาสวีเดน:

   0.54 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   0.09 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   2.00 TWD

   บาทไทย:

   1.80 THB

   ลีราตุรกี:

   0.08 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.05 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $0.05 USD


   (2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ถ้าคุณสมัครและมีคุณสมบัติในการใช้ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอลแล้ว ในการทำรายการแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดิจิตอล คุณยอมรับที่จะชำระ (1) ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเชิงพาณิชย์ตามที่ได้ระบุในข้อ 2 ข้างต้น หรือ (2) ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล ทั้งนี้แล้วแต่ว่าอัตราใดทำให้ยอดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณในการทำรายการนั้นต่ำกว่า

   กิจกรรม

   ประเทศ

   ค่าธรรมเนียม Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

   การรับ Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล

   ทุกประเทศ (ที่มี Micropayment สำหรับสินค้าดิจิตอล) ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่างนี้

   การชำระเงินในประเทศ:
   5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:
   5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ญี่ปุ่น

   การชำระเงินในประเทศ:
   5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:
   5^% ถึง 5.3 % + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี (ถ้ามี)

   การชำระเงินในประเทศ:
   5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:
   ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ซื้อ

   ประเทศของผู้ซื้อ

   ค่าธรรมเนียม

   ยุโรปเหนือ*

   5.4% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

   5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ยุโรป II***

   6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ประเทศอื่นๆ

   6.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

    

   จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย, เวียดนาม

   การชำระเงินในประเทศ:
   5.5% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:
   6.0% + ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ค่าธรรมเนียม Micropayment ในอัตราคงที่

   ทุกประเทศที่มีการให้บริการ

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียม:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $0.05 AUD

   รีลบราซิล:

   R 0.10 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $0.05 CAD

   โครูนาเช็ก:

   1.67 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   0.43 DKK

   ยูโร:

   €0.05 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $0.39 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   15.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   0.20 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥7.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   0.20 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   $0.55 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $0.08 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   0.47 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   2.50 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   0.23 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   2.00 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $0.08 SGD

   โครนาสวีเดน:

   0.54 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   0.09 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   2.00 TWD

   บาทไทย:

   1.80 THB

   ลีราตุรกี:

   0.08 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.05 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $0.05 USD


   * ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, สวีเดน

   ** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, มอนเตเนโกร, ซานมาริโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน), นครรัฐวาติกัน

   *** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, โคโซโว^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน

   ^ อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า: ถ้าต้องการที่จะได้รับอัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า คุณต้องยื่นใบสมัครหนึ่งครั้ง มียอดขายรายเดือนตรงตามเกณฑ์ และมีบัญชีอยู่ในสถานะที่ดี หากต้องการดูเกณฑ์อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่ หากต้องการสมัครใช้อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า โปรดคลิกที่นี่

   ^^ ผู้ซื้อในประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเปิดบัญชี PayPal ได้ แต่สามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตในเว็บไซต์ของผู้ค้าบางแห่งได้

   #ยกเว้นการทำรายการในเว็บไซต์ eBay

   ## สำหรับการทำรายการในเว็บไซต์ eBay เท่านั้น

   ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรปหรือโมนาโก จะถือเป็นการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

  2. ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน

   กิจกรรม

   ประเทศ

   ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน

   การสั่งชำระเงินให้ผู้รับหลายคน

   ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินในประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด* ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน ตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

   การชำระเงินในประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน ตามที่ระบุด้านล่าง**

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน ตามที่ระบุด้านล่าง***

   ฮ่องกง, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย

   การชำระเงินในประเทศ (ถ้ามี):

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุด* ต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน ตามที่ระบุด้านล่าง

   การชำระเงินระหว่างประเทศ:

   2% ของเงินที่ชำระโดยไม่เกินค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับสำหรับบริการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน ตามที่ระบุด้านล่าง****

   *ค่าธรรมเนียมสูงสุดการชำระเงินให้ผู้รับหลายคนสูงสุด

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $1.25 AUD

   รีลบราซิล:

   R$2.00 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $1.25 CAD

   โครูนาเช็ก:

   24.00 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   6.00 DKK

   ยูโร:

   €0.85 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $7.00 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   210.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   4.00 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥120.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   4.00 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   11.00 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $1.50 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   6.75 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   50.00 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   3.00 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   30 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $1.60 SGD

   โครนาสวีเดน:

   9.00 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   1.30 CHF

   ลีราตุรกี:

   1.50 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.65 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $1.00 USD

   **ค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการชำระเงินในประเทศให้ผู้รับหลายคนจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $8 AUD

   รีลบราซิล:

   R $12 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $7 CAD

   โครูนาเช็ก:

   140 CZK

   โครนเดนมาร์ก:

   42 DKK

   ยูโร:

   €6 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $55 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   1540 HUF

   เชเกิลอิสราเอล:

   25 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥600 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   25 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   85 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $10 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   45 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   320 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   23 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   240 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $10 SGD

   โครนาสวีเดน:

   50 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   8 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $220 TWD

   บาทไทย:

   230 THB

   ลีราตุรกี:

   12 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £5 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $7 ดอลลาร์สหรัฐ

   ***ค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศให้ผู้รับหลายคนจาก: แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี ยูเครน

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $50 AUD

   รีลบราซิล:

   R $75 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $45 CAD

   โครูนาเช็ก:

   850 CZK

   โครนเดนมาร์ก:

   250 DKK

   ยูโร:

   €35 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $330 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   9250 HUF

   เชเกิลอิสราเอล:

   160 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥4000 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   150 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   540 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $60 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   270 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   1900 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   140 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   1400 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $60 SGD

   โครนาสวีเดน:

   320 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   50 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $1350 TWD

   บาทไทย:

   1400 THB

   ลีราตุรกี:

   80 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   $30 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $45 ดอลลาร์สหรัฐ

   ****ค่าธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศจาก: จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียมสูงสุดต่อผู้รับ:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $60 AUD

   รีลบราซิล:

   R$100 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $60 CAD

   โครูนาเช็ก:

   1000 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   300 DKK

   ยูโร:

   €40 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $400 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   15,000 ฟอรินต์ฮังการี

   เชเกิลอิสราเอล:

   200 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥5,000 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   200 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   750 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $75 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   300 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   2,500 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   150 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   1500 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $80 SGD

   โครนาสวีเดน:

   400 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   50 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $2,000 TWD

   บาทไทย:

   2,000 THB

   ลีราตุรกี:

   75.00 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £35 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $50 USD

  3. ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   1. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ การชำระเงินให้แก่เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นค่าสินค้าและ/หรือบริการ เช่น การหารค่าเช่าหรือค่าอาหารค่ำ
   2. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวมีให้บริการจำกัดเฉพาะบางประเทศ และประเทศส่วนใหญ่จะไม่มีให้บริการ
   3. ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว บริษัทบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้าจากคุณได้
   4. ค่าธรรมเนียมนี้อาจเรียกเก็บจากผู้ชำระเงินหรือผู้รับชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ชำระเงินจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้ฝ่ายใดชำระค่าธรรมเนียม

   กิจกรรม

   ประเทศของผู้รับ

   ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือหรือธนาคารเท่านั้น

   ค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการชำระเต็มจำนวนหรือบางส่วน รวมถึงบัตรเครดิตหรือเดบิต

   การชำระหรือรับเงินในประเทศ

   ที่ใดที่มี

   ไม่มีค่าใช้จ่าย

   3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   การชำระหรือรับชำระเงินระหว่างประเทศ

   ออสเตรเลีย

   1%

   3.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   บราซิล

   1%

   7.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศในยุโรป

   ดูตารางด้านล่าง

   ญี่ปุ่น

   0.3%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และโปแลนด์

   1%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศอื่น

   0.5%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ค่าธรรมเนียมคงที่

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียม:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $0.30 AUD

   รีลบราซิล:

   R$0.60 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $0.30 CAD

   โครูนาเช็ก:

   10.00 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   2.60 DKK

   ยูโร:

   €0.35 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $2.35 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   90.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   1.20 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥40.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   2.00 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   4.00 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $0.45 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   2.80 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   15.00 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   1.35 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   10.00 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $0.50 SGD

   โครนาสวีเดน:

   3.25 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   0.55 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $10.00 TWD

   บาทไทย:

   11.00 THB

   ลีราตุรกี:

   0.45 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.20 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $0.30 USD

  4. การชำระเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างประเทศไปยังประเทศในยุโรป

   ถ้าต้องทราบค่าธรรมเนียมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างประเทศให้แก่ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศในยุโรป โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. หาชื่อประเทศของผู้รับเงินในตารางด้านล่าง (ในคอลัมน์แรกทางซ้าย)
   2. ระบุภูมิภาคของประเทศของผู้ชำระเงิน (คอลัมน์ที่สอง)
   3. ดูค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียตามวิธีชำระเงินที่ใช้ (คอลัมน์ที่สามและสี่)

   ประเทศของผู้รับ
   (ถ้ามี)

   ประเทศของผู้ชำระ

   ค่าธรรมเนียมเมื่อแหล่งเงินทั้งหมดมาจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal หรือบัญชีธนาคาร

   ค่าธรรมเนียมเมื่อแหล่งเงินทั้งหมดหรือบางส่วนมาจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

   แอลเบเนีย, อันดอร์รา, ออสเตรีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), ยิบรอลตาร์, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซานมาริโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน)

   ยุโรปเหนือ *

   0.4%

   3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

   0.5%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ยุโรป II ***

   1.0%

   4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศอื่นๆ

   1.5%

   4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   เบลเยียม, ฝรั่งเศส, เฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, อิตาลี, มาร์ตินีก, มายอต, เนเธอร์แลนด์, เรอูนียง

   ยุโรปเหนือ *

   0.4%

   3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

   0.5%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ยุโรป II ***

   1.3%

   4.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศอื่นๆ

   1.8%

   5.2% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   เยอรมนี

   ยุโรปเหนือ *

   1.8%

   3.7% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

   2.0%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ยุโรป II ***

   3.0%

   4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศอื่นๆ

   3.3%

   5.2% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   โปแลนด์

   ยุโรปเหนือ *

   0.9%

   3.8% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ยุโรป I **

   1.0%

   3.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ยุโรป II ***

   1.5%

   4.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   ประเทศอื่นๆ

   2.0%

   4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   * ยุโรปเหนือ: เดนมาร์ก, หมู่เกาะแฟโร, ฟินแลนด์ (รวมหมู่เกาะโอลันด์), กรีนแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน

   ** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, ซานมาริโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน), นครรัฐวาติกัน

   *** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, คอซอวอ, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน

   ข้อควรทราบ: การชำระเงินระหว่างประเทศในสกุลยูโรหรือโครนาสวีเดน ระหว่างบัญชีที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรป จะถือเป็นการชำระเงินภายในประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการคิดค่าธรรมเนียม

   ค่าธรรมเนียมคงที่

    

   สกุลเงิน:

   ค่าธรรมเนียม:

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

   $0.30 AUD

   รีลบราซิล:

   R$0.60 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา:

   $0.30 CAD

   โครูนาเช็ก:

   10.00 CZK

   โครเนอร์เดนมาร์ก:

   2.60 DKK

   ยูโร:

   €0.35 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง:

   $2.35 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี:

   90.00 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล:

   1.20 ILS

   เยนญี่ปุ่น:

   ¥40.00 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย:

   2.00 MYR

   เปโซเม็กซิโก:

   4.00 MXN

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

   $0.45 NZD

   โครนนอร์เวย์:

   2.80 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์:

   15.00 PHP

   ซวอตีโปแลนด์:

   1.35 PLN

   รูเบิลรัสเซีย:

   10 RUB

   ดอลลาร์สิงคโปร์:

   $0.50 SGD

   โครนาสวีเดน:

   3.25 SEK

   ฟรังก์สวิส:

   0.55 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน:

   $10.00 TWD

   บาทไทย:

   11.00 THB

   ลีราตุรกี:

   0.45 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

   £0.20 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ:

   $0.30 USD

  5. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการผ่อนชำระในเม็กซิโก ถ้าผู้ซื้อของคุณตัดสินใจชำระเงินโดยการผ่อนชำระให้แก่คุณ ค่าธรรมเนียมที่คุณจะต้องจ่ายจะคิดจากจำนวนงวดที่ผู้ซื้อเลือกผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมในการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในประเทศตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น บวกกับเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ด้านล่าง PayPal ขอสงวนสิทธิ์์์ในการยกเลิกความสามารถของคุณในการเสนอบริการผ่อนชำระด้วย PayPal เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

   จำนวนงวด

   ค่าธรรมเนียมการดำเนินการผ่อนชำระในเม็กซิโก

   2 งวด

   3.25%

   3 งวด

   4.55%

   4 งวด

   5.55%

   5 งวด

   6.90%

   6 งวด

   7.25%

   7 งวด

   9.10%

   8 งวด

   10.45%

   9 งวด

   11.25%

   10 งวด

   12.45%

   11 งวด

   13.25%

   12 งวด

   13.50%

  6. ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

   กิจกรรม

   ประเทศ

   ค่าธรรมเนียม

   การคืนเงินสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์

   จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ประเทศไทย และเวียดนาม

    

   แอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซ์แลนด์ มอลโดวา โมนาโก เซอร์เบีย ตุรกี

   ถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินเต็มจำนวน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงินเชิงพาณิชย์ เราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ใดๆ ให้แก่คุณ

    

   ถ้าคุณคืนเงินซึ่งคุณได้รับมาให้แก่ผู้ชำระเงินบางส่วน โดยการทำรายการนั้นเป็นการชำระเงินเชิงพาณิชย์ เราจะคืนค่าธรรมเนียมการทำรายการเชิงพาณิชย์ให้แก่คุณตามสัดส่วน

   บัญชีของผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนของการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในกรณีที่เป็นการคืนเงินเต็มจำนวน หรือได้รับเงินคืนส่วนหนึ่งของการชำระเงินเชิงพาณิชย์ในกรณีที่เป็นการคืนเงินบางส่วน

   จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณตามสัดส่วนของจำนวนเงินที่บัญชีของคุณได้รับในเบื้องต้นจากการชำระเงินเชิงพาณิชย์ดังกล่าว และตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินเชิงพาณิชย์ ในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมคงที่

  7. ค่าธรรมเนียมธนาคาร/บัตรเครดิต ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณในการชำระหรือรับเงินผ่าน PayPal ตัวอย่างเช่น อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับการดำเนินการแปลงสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการทำรายการระหว่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แม้ว่าการทำรายการของคุณเป็นการทำรายการในประเทศและไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงินก็ตาม PayPal จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต/เดบิต หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ของคุณเรียกเก็บจากการใช้บริการ PayPal ของคุณ ในกรณีที่คุณอยู่ในอิสราเอล อาจมีการหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณทันทีที่ทำรายการ PayPal โดยใช้บัตรเครดิต
 2. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

  ข้อต่างๆ ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มความชัดเจนให้ข้อความเดิมที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิด

 

การแก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 8 ตุลาคม 2014

 1. รายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการรับเงินและการโอนเงินอัตโนมัติของ PayPal ได้รับการแก้ไขดังนี้

  แอลเบเนีย แอลจีเรีย แอนติกาและบาร์บูดา บาร์เบโดส เบลีซ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดมินิกา ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย เกรนาดา เลโซโท มาลาวี นิวแคลิโดเนีย ปาเลา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซเชลส์ ตรินิแดดและโตเบโก เติกส์และเคคอส
 1. ในข้อ 8 (“ค่าธรรมเนียมการทำรายการสำหรับการรับชำระเงิน”) ประโยคสุดท้ายได้รับการแก้ไขดังนี้

  ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับแอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และอียิปต์ ในประเทศเหล่านี้ จะมีการใช้ค่าธรรมเนียมในการรับการทำรายการเชิงพาณิชย์จะแสดงรายการในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 19 สิงหาคม 2014

 1. เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับบางประเทศที่มีบริการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer)

  ในแอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โดมินิกา เกรนาดา ฮอนดูรัส เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย ตรินิแดดและโตเบโก และหมู่เกาะเติกส์และเคคอส ค่าธรรมเนียมสำหรับรับชำระเงินเชิงพาณิชย์มีดังนี้
   

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่


  เอกสารแนบ ก (2): ได้รับการปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้

  อาร์เจนตินา (เฉพาะการชำระเงินระหว่างประเทศ)
  เบอร์มิวดา
  หมู่เกาะเคย์แมน
  ชิลี
  โคลอมเบีย
  คอสตาริกา
  สาธารณรัฐโดมินิกัน
  เอกวาดอร์
  เอลซัลวาดอร์
  กัวเตมาลา
  จาเมกา
  ปานามา
  เปรู
  อุรุกวัย
  เวเนซุเอลา

  และประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติดังนี้: แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โดมินิกา เกรนาดา ฮอนดูรัส เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย ตรินิแดดและโตเบโก และหมู่เกาะเติกส์และเคคอส

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน: 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า : ตั้งแต่ 4.4% ถึง 5.4% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  ประเทศที่มีการโอนเงินอัตโนมัติยกเว้น: แอลเบเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย และยกเว้น แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โดมินิกา เกรนาดา ฮอนดูรัส เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย ตรินิแดดและโตเบโก และหมู่เกาะเติกส์และเคคอส

  การชำระเงินภายในประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ:

  อัตรามาตรฐาน:

  4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

  อัตราพิเศษเพื่อผู้ค้า*:

  ตั้งแต่ 3.9% ถึง 4.9% + ค่าธรรมเนียมคงที่

   

การแก้ไขความคุ้มครองสำหรับผู้ขายในเม็กซิโก

วันที่มีผลบังคับใช้: 19 สิงหาคม 2014

 1. การเพิ่มบริษัทจัดส่งสำหรับเม็กซิโก
  เพื่อจุดประสงค์ในการคุ้มครองผู้ขายในเม็กซิโก จึงมีการเพิ่ม '99 Minutos' ลงในคำจำกัดความของ 'บริษัทจัดส่ง'

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 17 มิถุนายน 2014

 1. ข้อที่ 9 (“นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายในเม็กซิโก จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทยและเวียดนาม ตุรกี และอิสราเอล ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายในประเทศดังกล่าวที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรจะอยู่ภายใต้กฎการคุ้มครองผู้ซื้อของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจมีขอบเขตความคุ้มครองสำหรับผู้ซื้อมากกว่า

  สำหรับนโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ในเม็กซิโก จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทยและเวียดนาม ตุรกี และอิสราเอล เราจะเพิ่มข้อความต่อไปนี้ลงในข้อที่ 9

  เมื่อผู้ขายจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของสหราชอาณาจักรจะมีผลกับการทำรายการดังกล่าว
 2. ข้อที่ 9.1 (“นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายในประเทศอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวรรคที่ 1 ข้างต้น แต่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายในประเทศดังกล่าวที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในสหราชอาณาจักรจะอยู่ภายใต้กฎการคุ้มครองผู้ซื้อของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจมีขอบเขตความคุ้มครองสำหรับผู้ซื้อมากกว่า

  ข้อที่ 9.1 จะได้รับการแก้ไขดังนี้

  นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal คือความคุ้มครองจากข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงิน ซึ่งเรามีให้แก่ผู้ขายที่ทำรายการใน eBay
  1. การทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
  2. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ใช้ได้สำหรับการชำระเงินใน eBay ที่ตรงตามเกณฑ์จากผู้ซื้อในประเทศใดก็ได้ เมื่อผู้ขายจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนในสหราชอาณาจักร นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของสหราชอาณาจักรจะมีผลกับการทำรายการดังกล่าว
 1. ข้อกำหนดเรื่องหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วสำหรับผู้ขายในเม็กซิโกในข้อที่ 9 (“นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal”) ได้รับการแก้ไขดังนี้

  'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว' หมายถึง เอกสารออนไลน์จากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้
  1. วันที่นำส่งสินค้า
  2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
  3. การยืนยันด้วยลายเซ็นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 10,000 เปโซเม็กซิโกขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้)

   สกุลเงิน

   จำนวนเงิน

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย

   $850 AUD

   รีลบราซิล

   $1750 BRL

   ดอลลาร์แคนาดา

   $850 CAD

   โครูนาเช็ก

   15,000 CZK

   โครนเดนมาร์ก

   4,100 DKK

   ยูโร

   €550 EUR

   ดอลลาร์ฮ่องกง

   $6,000 HKD

   ฟอรินต์ฮังการี

   170,000 HUF

   นิวเชเกิลอิสราเอล

   2,700 ILS

   เยนญี่ปุ่น

   ¥77,000 JPY

   ริงกิตมาเลเซีย

   2,500 MYR

   เปโซเม็กซิโก

   $10,000 MXN

   สกุลเงิน

   จำนวนเงิน   

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์

   $950 NZD

   โครนนอร์เวย์

   4,600 NOK

   เปโซฟิลิปปินส์

   34,000 PHP

   ซวอตีโปแลนด์

   2,300 PLN

   รูเบิลรัสเซีย

   27,000 RUB

   ดอลลาร์สิงค์โปร์

   $950 SGD

   โครนาสวีเดน

   4,950 SEK

   ฟรังก์สวิส

   700 CHF

   ดอลลาร์ไต้หวัน

   23,000 TWD

   บาทไทย

   24,500 THB

   ลีราตุรกี:

   1,600 TRY

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

   £450 GBP

   ดอลลาร์สหรัฐ

   $750 USD

 1. ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ขายใน จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย และเวียดนามในข้อที่ 9 (“นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal”) ได้รับการแก้ไขดังนี้

   

  ข้อกำหนดในการจัดส่งทางไปรษณีย์

  ความคุ้มครองกรณีไม่ได้รับสินค้า

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานการจัดส่งสินค้า

  สำหรับสินค้าที่มีมูลค่า 750 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า (หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)* ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้วที่มีลายเซ็นยืนยัน

  มาตรการป้องกันสำหรับการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต

  หลักฐานการจัดส่งสินค้า

   

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  สกุลเงิน*

  จำนวนเงิน

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย

  $850 AUD

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์

  $950 NZD

  รีลบราซิล

  $1750 BRL

  โครนนอร์เวย์

  4,600 NOK

  ดอลลาร์แคนาดา

  $850 CAD

  เปโซฟิลิปปินส์

  34,000 PHP

  โครูนาเช็ก:

  15,000 CZK

  ซวอตีใหม่โปแลนด์

  2,300 PLN

  โครนเดนมาร์ก

  4,100 DKK

  รูเบิลรัสเซีย

  27,000 RUB

  ยูโร

  €550 EUR

  ดอลลาร์สิงค์โปร์

  $950 SGD

  ดอลลาร์ฮ่องกง

  $6,000 HKD

  โครนาสวีเดน

  4,950 SEK

  ฟอรินต์ฮังการี

  170,000 HUF

  ฟรังก์สวิส

  700 CHF

  นิวเชเกิลอิสราเอล

  2,700 ILS

  ดอลลาร์ไต้หวัน

  23,000 TWD

  เยนญี่ปุ่น

  ¥77,000 JPY

  บาทไทย

  24,500 THB

  ริงกิตมาเลเซีย

  2,500 MYR

  ลีราตุรกี:

  1,600 TRY

  เปโซเม็กซิโก

  $10,000 MXN

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

  £450 GBP

   

   

  ดอลลาร์สหรัฐ

  $750 USD

 1. ข้อที่ 9.4 (“ข้อกำหนดเรื่องหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว และการยืนยันด้วยลายเซ็น”) ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการจะได้รับการแก้ไขดังนี้

  9.4 ข้อกำหนดของหลักฐานการจัดส่งสินค้า หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว และการยืนยันด้วยลายเซ็น:

  'หลักฐานการจัดส่ง' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารจริงจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. วันที่จัดส่งสินค้า
  2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย

  'หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับได้รับสินค้าแล้ว' หมายถึง เอกสารออนไลน์หรือเอกสารทั่วไปจากบริษัทจัดส่งซึ่งระบุเนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้

  1. วันที่นำส่งสินค้า
  2. ที่อยู่ของผู้รับ แสดงเมือง/รัฐ หรือรหัสไปรษณีย์ (หรือเขตพื้นที่ที่เทียบเท่าในต่างประเทศ) เป็นอย่างน้อย
  3. การยืนยันด้วยลายเซ็นตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับการชำระเงินตั้งแต่ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่อไปนี้) ยกเว้นสำหรับผู้ขายที่มีบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนในแอลเบเนีย อันดอร์รา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย ตุรกี และยูเครน ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้)

   สกุลเงิน

   จำนวนเงิน

   สกุลเงิน

   จำนวนเงิน

   ดอลลาร์ออสเตรเลีย

   $850 AUD

   ดอลลาร์นิวซีแลนด์

   $950 NZD

   รีลบราซิล

   $1750 BRL

   โครนนอร์เวย์

   4,600 NOK

   ดอลลาร์แคนาดา

   $850 CAD

   เปโซฟิลิปปินส์

   34,000 PHP

   โครูนาเช็ก:

   15,000 CZK

   ซวอตีใหม่โปแลนด์

   2,300 PLN

   โครนเดนมาร์ก

   4,100 DKK

   รูเบิลรัสเซีย

   27,000 RUB

   ยูโร

   €550 EUR

   ดอลลาร์สิงค์โปร์

   $950 SGD

   ดอลลาร์ฮ่องกง

   $6,000 HKD

   โครนาสวีเดน

   4,950 SEK

   ฟอรินต์ฮังการี

   170,000 HUF

   ฟรังก์สวิส

   700 CHF

   นิวเชเกิลอิสราเอล

   2,700 ILS

   ดอลลาร์ไต้หวัน

   23,000 TWD

   เยนญี่ปุ่น

   ¥77,000 JPY

   บาทไทย

   24,500 THB

   ริงกิตมาเลเซีย

   2,500 MYR

   ลีราตุรกี:

   1,600 TRY

   เปโซเม็กซิโก

   $10,000 MXN

   ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร

   £450 GBP

    

    

   ดอลลาร์สหรัฐ

   $750 USD

 1. เราเพิ่มข้อใหม่ คือ 13.6 และ 13.7 ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อให้ครอบคลุมการอนุญาตให้ใช้ที่ผู้ใช้ให้แก่ PayPal ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บางประเภทที่ผู้ใช้สร้างขึ้น  ในข้อ 13.6 ใหม่ เมื่อคุณให้คอนเทนต์แก่ PayPal เช่น รูปภาพหรือข้อความ PayPal สามารถนำคอนเทนต์นั้นไปใช้ได้หลายวิธี และสามารถใช้สิทธิ์อื่นๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ดังกล่าวได้   นอกจากนี้ ข้อ 13.6 ยังระบุว่า คุณรับประกันว่าชิ้นงานดังกล่าวไม่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของผู้อื่น  ข้อ 13.7 ใหม่ จำกัดข้อที่ 13.6 โดยจำกัดสิทธิ์ของเราภายใต้สัญญาสำหรับผู้ใช้บริการในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าในบางสถานการณ์

  ข้อ 13.6 และ 13.7 ใหม่ มีเนื้อหาดังนี้

  13.6 การอนุญาตให้ใช้ที่คุณให้แก่ PayPal; การรับประกัน IP  ภายใต้ข้อที่ 13.7 เมื่อมีการจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal หรือมีการโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริการ PayPal เท่ากับคุณให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ใช้ได้ทั่วโลก ใช้ได้ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ์ สามารถโอนได้ และสามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านรูปแบบหลายลำดับชั้น) แก่เราในการใช้สิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดในลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ เครื่องหมายการค้า ฐานข้อมูล และสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณมีในคอนเทนต์ดังกล่าว ในรูปแบบสื่อใดๆ ก็ตามที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือในอนาคต นอกจากนี้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรม (Moral Right) ของคุณ และสัญญาที่จะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับ PayPal ผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง หรือผู้รับโอนของ PayPal  คุณรับรองและรับประกันว่าการกระทำต่อไปนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ใดๆ ซึ่งได้แก่ การที่คุณจัดหาคอนเทนต์ให้แก่ PayPal การที่คุณโพสต์คอนเทนต์โดยใช้บริการ PayPal และการที่ PayPal ใช้คอนเทนต์ดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงงานที่ได้จากคอนเทนต์ดังกล่าว) เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ PayPal

   13.7 การอนุญาตให้ใช้ที่ผู้ค้าให้แก่ PayPal  แม้จะระบุไว้ในข้อที่ 13.6 แล้วก็ตาม แต่ในกรณีที่คุณเป็นผู้ค้าที่ใช้บริการ PayPal คุณได้ให้สิทธิ์ที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว สามารถโอนได้ สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ (ผ่านรูปแบบหลายลำดับชั้น) และไม่มีค่าสิทธิ์ แก่เราในการใช้และจัดแสดงเครื่องหมายการค้าของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ชื่อการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสัญลักษณ์อื่นใดที่คุณเป็นเจ้าของ ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเป็นผู้ใช้) แก่สาธารณะในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ เพื่อจุดประสงค์ (1) ในการระบุว่าคุณเป็นผู้ค้าที่ยอมรับบริการ PayPal เป็นการชำระเงินรูปแบบหนึ่ง และ (2) ในการใช้งานอื่นใดที่คุณให้ความยินยอมเป็นการเฉพาะเจาะจง

 1. คำจำกัดความของยุโรป I และยุโรป II ได้รับการแก้ไขตลอดทั้งสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ดังนี้
  ** ยุโรป I: ออสเตรีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส (รวมถึงเฟรนช์เกียนา, กวาเดอลูป, มาร์ตินีก, เรอูนียง และมายอต), เยอรมนี, ยิบรอลตาร์, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส, มอนเตเนโกร, ซานมาริโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สหราชอาณาจักร (รวมถึงหมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน), นครรัฐวาติกัน

  *** ยุโรป II: แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, ฮังการี, โคโซโว^^, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, มาซีโดเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ยูเครน
 1. ข้อย่อย “การแปลงสกุลเงิน” ของข้อ 3 (“ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม”) ของเอกสารแนบ ก – ค่าธรรมเนียม ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal ได้รับการแก้ไขดังนี้

  กิจกรรม

  ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

  การแปลงสกุลเงิน

  ประเทศ:

  ค่าธรรมเนียม:

  ทุกประเทศ ยกเว้นตามที่ระบุด้านล่าง

  2.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  อาร์เจนตินา, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบอร์มิวดา, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, จาเมกา, เม็กซิโก, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา

  3.5% (บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน)

  แอลจีเรีย, แองโกลา, บาห์เรน, เบนิน, บอตสวานา, บูร์กินาฟาโซ, บุรุนดี, แคเมอรูน, เคปเวิร์ด, ชาด, คอโมโรส, คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, หมู่เกาะคุก, จิบูตี, อียิปต์, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, กาบอง, แกมเบีย, กินี, กินีบิสเซา, ไอวอรีโคสต์, จอร์แดน, คาซัคสถาน, เคนยา, คูเวต, คีร์กีซสถาน, เลโซโท, มาดากัสการ์, มาลาวี, มาลี, มอริเตเนีย, มอริเชียส, โมร็อกโก, โมซัมบิก, นามิเบีย, ไนเจอร์, ไนจีเรีย, โอมาน, กาตาร์, รวันดา, เซาตูเมและปรินซิปี, ซาอุดีอาระเบีย, เซเนกัล, เซเชลส์, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, แอฟริกาใต้, เซนต์เฮเลนา, สวาซิแลนด์, ทาจิกิสถาน, แทนซาเนีย, โตโก, ตูนิเซีย, เติร์กเมนิสถาน, ยูกันดา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยเมน, แซมเบีย, ซิมบับเว

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

     

  แอลเบเนีย, อันดอร์รา, เบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, ไอซ์แลนด์, มาซิโดเนีย, มอลโดวา, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, ตุรกี, ยูเครน

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 4%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  ภูฎาน, กัมพูชา, จีน, สหพันธรัฐไมโครนีเซีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, ซามัว, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ประเทศไทย, ตองกา, เวียดนาม

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อชำระเงินส่วนบุคคลหรือชำระเงินเชิงพาณิชย์:

  ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง และมีการเพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

  สกุลเงิน:

  ค่าธรรมเนียม:

  เปโซอาร์เจนตินา:

  4%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย:

  4%

  รีลบราซิล:

  4%

  ดอลลาร์แคนาดา:

  3.5%

  โครูนาเช็ก:

  4%

  โครเนอร์เดนมาร์ก:

  4%

  ยูโร:

  4%

  ดอลลาร์ฮ่องกง:

  4%

  ฟอรินต์ฮังการี:

  4%

  รูปีอินเดีย:

  4%

  นิวเชเกิลอิสราเอล:

  4%

  เยนญี่ปุ่น:

  4%

  ริงกิตมาเลเซีย

  4%

  เปโซเม็กซิโก:

  4%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์:

  4%

  โครนนอร์เวย์:

  4%

  เปโซฟิลิปปินส์:

  4%

  ซวอตีโปแลนด์:

  4%

  รูเบิลรัสเซีย:

  3.5%

  ดอลลาร์สิงคโปร์:

  4%

  โครนาสวีเดน:

  4%

  ฟรังก์สวิส:

  4%

  ดอลลาร์ไต้หวัน:

  4%

  บาทไทย:

  4%

  ลีราตุรกี:

  4%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร:

  4%

  ดอลลาร์สหรัฐ:

  3.5%

  การแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรับการชำระเงินอื่นๆ (รวมถึงการชำระเงินให้ผู้รับหลายคน), การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ (หากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น), การเติมเงินจากบัญชีธนาคารเข้าบัญชี PayPal ของคุณ หรือเมื่อโอนเงินระหว่างยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณที่อยู่ในสกุลเงินต่างกัน (หากทำได้)

  บวกเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%

  โมนาโก

  สำหรับการแปลงสกุลเงินที่เกิดขึ้นเพื่อการทำรายการที่ต้องมีการแปลงสกุลเงิน ซึ่งผู้ขายตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการแปลง

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ 2.5%

  สำหรับการทำรายการอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องมีการแปลงสกุลเงิน และผู้ขายไม่ได้ตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการแปลง:

  สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายใหญ่ตั้งแต่ 3.0% ถึง 4.0% ขึ้นอยู่กับสกุลเงินปลายทางที่ใช้ในการแปลงจำนวนเงินดังกล่าว (โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง)

  สกุลเงินและรหัส

  ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

  เปโซอาร์เจนตินา (ARS):

  4.0%

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD):

  4.0%

  รีลบราซิล (BRL):

  4.0%

  ดอลลาร์แคนาดา (CAD):

  3.0%

  โครูนาเช็ก (CZK):

  3.5%

  โครนเดนมาร์ก (DKK):

  3.5%

  ยูโร (EUR):

  3.5%

  ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD):

  4.0%

  ฟอรินต์ฮังการี (HUF):

  3.5%

  เชเกิลอิสราเอล (ILS):

  4.0%

  เยนญี่ปุ่น (JPY):

  4.0%

  ริงกิตมาเลเซีย (MYR):

  4.0%

  เปโซเม็กซิโก (MXN):

  4.0%

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD):

  4.0%

  โครนนอร์เวย์ (NOK):

  3.5%

  เปโซฟิลิปปินส์ (PHP):

  4.0%

  ซวอตีโปแลนด์ (PLN):

  3.5%

  รูเบิลรัสเซีย (RUB):

  3.5%

  โครนาสวีเดน (SEK):

  3.5%

  ฟรังก์สวิส (CHF):

  3.5%

  ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD):

  4.0%

  บาทไทย (THB):

  4.0%

  ลีราตุรกี (TRY):

  3.5%

  ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร (GBP):

  3.5%

  ดอลลาร์สหรัฐ (USD):

  3.0%

  เมื่อจำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตกำหนดไว้ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามสภาพตลาด อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและอาจมีผลทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ อัตราแลกเปลี่ยนของเรารวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนในราคาขายส่งที่ PayPal ได้รับสกุลเงินต่างประเทศมา และ PayPal เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ คุณอาจมีตัวเลือก (โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่และประเภทของแหล่งเงิน) ในการเลือกไม่รับการแปลงสกุลเงินก่อนที่คุณจะทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์โดยเลือกตัวเลือกการแปลงสกุลเงินอื่นๆ ในหน้า 'ตรวจสอบข้อมูลของคุณ' ระหว่างชำระเงิน

  เมื่อ PayPal เสนอให้มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขาย คุณจะเห็นอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้กับการทำรายการดังกล่าว ก่อนที่คุณจะเป็นผู้อนุญาตทำรายการชำระเงินต่อไปได้ การที่คุณอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการแปลงสกุลเงินโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในกรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน ณ จุดขายโดยผู้ค้า และไม่ได้กระทำโดย PayPal และคุณเลือกที่จะอนุญาตให้ทำรายการชำระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ค้า ในกรณีนี้ PayPal ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการแปลงสกุลเงินดังกล่าว

  เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งต้องมีการแปลงสกุลเงินโดย PayPal คุณยินยอมและอนุญาตให้ PayPal แปลงสกุลเงินดังกล่าวแทนผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิตของคุณ

 1. มีการเพิ่มวรรคใหม่ลงในเอกสารแนบ ข - ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโมร็อกโก

  โมร็อกโก

  เมื่อมีการเปิดให้สามารถถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโกกับทางธนาคารที่เป็นพันธมิตรของ PayPal แล้ว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของโมร็อกโก ซึ่งในกรณีนี้หมายความว่า ถ้าคุณได้รับเงินจากผู้ใช้ PayPal เข้ายอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณ คุณจะต้องถอนเงินดังกล่าวจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของคุณเข้าบัญชีธนาคารของโมร็อกโก* ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน

  * ธนาคารพันธมิตรของ PayPal สำหรับการถอนเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการถอนเงินแต่ละครั้ง และเมื่อมีการเปิดให้สามารถรับเงินและถอนเงินได้แล้ว PayPal จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณทราบ

 2. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

  ข้อต่างๆ ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มความชัดเจนให้ข้อความเดิมที่มีอยู่ และเพื่อแก้ไขคำที่สะกดผิด

 

การแก้ไขสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal

วันที่มีผลบังคับใช้: 14 พฤษภาคม 2014

 

 1. การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ 2 (“การชำระเงิน”) ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เกี่ยวกับวิธีการชำระเงินด้วยบัตร

  เนื้อหาในส่วนที่ 2.3 ที่แทรกเข้ามามีดังนี้

  “2.3 วิธีการชำระเงินด้วยบัตร เมื่อคุณเพิ่มบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือบัตรเติมเงินเป็นวิธีการชำระเงิน คุณได้มอบอำนาจที่ต่อเนื่องให้แก่ PayPal ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรนี้โดยอัตโนมัติ เพื่อรับเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อมีการใช้บัตรเป็นวิธีการชำระเงินตามที่ระบุในสัญญานี้ คุณสามารถยุติการมอบอำนาจอันเกี่ยวข้องกับบัตรใดๆ ได้ โดยนำบัตรที่ใช้เป็นวิธีการชำระเงินในข้อมูลบัญชีของคุณออก”
 2. การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ 7 (“นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal”) ของสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal เกี่ยวกับหัวข้อ "กระบวนการแก้ไขข้อเรียกร้อง" และหัวข้อ "ห้ามขอคืนเงินซ้ำซ้อน"

  มีการแก้ไขหัวข้อ “กระบวนการแก้ไขข้อเรียกร้อง ” ของส่วนที่ 7.5 (“การแก้ไขข้อพิพาท”) ดังนี้

  “กระบวนการแก้ไขข้อเรียกร้อง เมื่อข้อพิพาทถูกยกระดับเป็นข้อเรียกร้องแล้ว PayPal จะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ คุณอาจต้องจัดหาใบเสร็จรับเงิน การประเมินโดยบุคคลที่สาม หลักฐานการแจ้งความกับตำรวจ หรือสิ่งอื่นๆ ตามที่ PayPal ระบุมาแสดง PayPal จะเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้เป็นไปโดยดุลยพินิจของ PayPal แต่เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่ PayPal ตัดสินในขั้นสุดท้ายให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นฝ่ายชนะ แต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำตัดสินดังกล่าว โดยทั่วไป PayPal จะกำหนดให้ผู้ซื้อจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นข้อเรียกร้องว่าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนคืนแก่ผู้ขาย (โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) และ PayPal จะกำหนดให้ผู้ขายรับสินค้านั้นคืน และคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเท่ากับค่าซื้อสินค้าเต็มราคา บวกค่าจัดส่งเดิม ในกรณีที่ผู้ขายเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้อง ผู้ขายจะไม่ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมของ PayPal หรือ eBay ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนั้น หากคุณเป็นผู้ขายและคุณเป็นฝ่ายแพ้ในข้อเรียกร้องกรณีสินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน (SNAD) เนื่องจากสินค้าที่คุณจำหน่ายเป็นของปลอม คุณจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ซื้อ และคุณจะไม่ได้รับสินค้าดังกล่าวคืน”

  มีการแก้ไขข้อที่ 7.8 (“ห้ามขอคืนเงินซ้ำซ้อน”) ดังนี้

  “7.8 ไม่มีการขอคืนเงินสองครั้ง คุณไม่สามารถยื่นข้อพิพาท/ข้อเรียกร้อง หรือรับเงินคืน สำหรับการสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal ได้ หากคุณได้รับเงินคืนจากการสั่งซื้อครั้งเดียวกันแล้วโดยตรงจาก eBay จากผู้ขาย หรือจากบุคคลที่สามรายอื่น หรือหากคุณยื่นเรื่องร้องเรียนการสั่งซื้อดังกล่าวกับ eBay กับผู้ขาย หรือกับบุคคลที่สามรายอื่นเรียบร้อยแล้ว”