"เงื่อนไขการใช้ทั่วไป" อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขในการที่ PayPal ให้บริการ PayPal Refunded Return ("บริการ") ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เจ้าของบัญชี PayPal ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการดังกล่าวในเว็บไซต์ด้านล่าง จะสามารถใช้บริการนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/returns

เมื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการ เท่ากับว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว

บริการนี้ให้บริการโดย CallPoint New Europe AD (ชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจคือ Telus International Europe) ("ผู้ให้บริการ") ในนามของ PayPal Pte Ltd. ผู้ให้บริการเป็นบริษัทจดทะเบียนในบัลแกเรียโดยใช้หมายเลข 9829/2004, VAT BG175138361 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Alabin Street 1-3, 1000 Sofia, Bulgaria

คุณตกลงว่า PayPal อาจเปิดเผยชื่อ ที่อยู่อีเมล และสถานะการเข้าร่วมของคุณแก่ผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการคืนเงินค่าจัดส่งสินค้าที่ส่งคืนได้ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับ PayPal โปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราเพื่อเข้าใจวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมากขึ้น

คำถามและคำตอบ

จะใช้บริการได้เมื่อไหร่

คุณสามารถส่งคืนสินค้าโดยใช้บริการนี้ได้ถ้าคุณ: ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์อย่างครบถ้วนโดยใช้บัญชี PayPal เป็นเจ้าของบัญชี PayPal ในประเทศไทยที่ไม่ถูกระงับหรือจำกัดการใช้งานลงทะเบียนเปิดใช้บริการที่ https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/returnsเริ่มดำเนินการส่งคืนสินค้าของคุณภายในระยะเวลาการคืนสินค้า และเป็นไปตามเงื่อนไขการขายทั่วไปของผู้ขายส่งคำขอค่าธรรมเนียมการจัดส่งคืน ("การขอคืนเงิน") ภายใน 30 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่จัดส่งคืนสินค้าให้ผู้ขาย และจัดส่งสินค้าคืนให้ผู้ขายโดยไปรษณีย์แบบธรรมดา หรือใช้ตัวเลือกการจัดส่งแบบธรรมดาอื่นๆ

ทำไมถึงใช้บริการไม่ได้

บริการนี้ใช้ไม่ได้กับ: การสั่งซื้อซึ่งเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ PayPal หรือ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ PayPalสินค้าที่จับต้องไม่ได้ และการซื้อบัตรกำนัล (เช่น Groupon) ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาและบริการดิจิตอลสินค้าที่ผู้ขายชำระเงินค่าบริการส่งคืนทางไปรษณีย์ ส่งพัสดุ หรือตัวเลือกการจัดส่งแบบปกติอื่นๆ แล้วเงินสด เช็คเดินทาง ตั๋ว บัตรเครดิตหรือเดบิต หรือตราสารอื่นๆ สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามเงื่อนไขการขายทั่วไปของผู้ขาย (เช่น เลยกำหนดเวลาการคืนสินค้าของผู้ขาย)ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย การโจรกรรม หรือความเสียหายต่อสินค้าถ้าสินค้าถูกส่งคืนสินค้าที่ชำระเงินด้วยวิธีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ PayPal ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการทำรายการผ่านบริการ PayPal Send Money การซื้อสินค้าที่ทำขึ้นก่อนวันส่งคำขอเงินคืนเกินกว่า 150 วันตามปฏิทิน
คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ถ้าคุณสามารถได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์แล้ว จากบริการคืนเงินสำหรับการคืนสินค้าอื่นๆ หรือประกันจากบุคคลภายนอก ถ้าคุณได้รับเงินคืนภายใต้บริการนี้ และยังได้รับประโยชน์จากบริการคืนเงินสำหรับการคืนสินค้าอื่นๆ หรือประกันจากบุคคลภายนอกด้วย PayPal มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเงินที่คุณได้รับคืนภายใต้บริการนี้จากบัญชี PayPal ของคุณ

ถ้าผู้ขายเสนอบริการที่คล้ายกันอยู่แล้ว จะใช้บริการนี้ได้ไหม

ไม่ได้ค่ะ คุณจะใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายที่คุณสั่งซื้อสินค้าไม่ได้ให้บริการคืนสินค้าได้ฟรี หรือบริการคืนเงินค่าส่งคืนสินค้า ถ้าผู้ขายให้บริการคืนสินค้าได้ฟรี หรือบริการคืนเงินค่าส่งคืนสินค้าโดยไปรษณีย์แบบธรรมดา หรือการจัดส่งแบบธรรมดาอื่นๆ คุณจะต้องใช้บริการนั้น

จะต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่

บริการนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์คืนให้ผู้ขายไม่เกิน 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการขอคืนเงินหนึ่งครั้ง ถ้าคุณส่งคืนสินค้าหลายรายการในคราวเดียวกัน เราจะนับว่าเป็นการส่งคืนสินค้าครั้งเดียว โดยจะคืนเงินสูงสุดให้คุณไม่เกิน 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ

จะขอคืนเงินได้กี่ครั้ง

คุณสามารถรับเงินคืนสูงสุด 3 ครั้งสำหรับการซื้อสินค้าที่ตรงตามเกณฑ์จนถึง 31 ธันวาคม 2565 สามารถรับเงินคืนได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ ID การทำรายการ PayPal

ควรจะติดต่อใครถ้ามีคำถามเกี่ยวกับบริการนี้

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดส่งอีเมลมาที่ paypalreturns.asia@telusinternational.com

จะขอเงินคืนได้อย่างไร

ถ้าต้องการส่งการขอคืนเงิน ให้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ คลิกที่ "ขอเงินค่าส่งสินค้าคืน" และส่งแบบฟอร์มควบคู่ไปกับหลักฐานการส่งคืนของคุณภายใน 30 วันหลังจากส่งคืนสินค้า

ถ้ามีเอกสารที่ขาดหายไป คุณจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวภายใน 14 วันนับจากการส่งคำขอคืนเงินครั้งแรกของคุณ

คุณจะได้รับการคืนเงินในบัญชี PayPal ของคุณถ้าข้อเรียกร้องของคุณได้รับการอนุมัติ

จะต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างเวลาส่งคำขอเงินคืน

 1. รายละเอียดการส่งคืนสินค้าของคุณรวมถึงวันที่จัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เหตุผลในการส่งคืน และสินค้าที่ส่งคืน ถ้าต้องการกรอกแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าส่งสินค้าคืน เข้าสู่ระบบที่กิจกรรมทางบัญชีของคุณ แล้วเลือกการสั่งซื้อที่คุณเพิ่งส่งคืน
 2. หลักฐานการส่งคืนสินค้าของคุณรวมถึงเอกสารต่อไปนี้
  1. อีเมลยืนยันสำหรับการทำรายการ PayPal ของคุณ หรือภาพหน้าจอของบัญชี PayPal ของคุณซึ่งแสดงว่า ราคาสินค้าทั้งหมดที่มีการชำระเงินโดยใช้บัญชี PayPal ของคุณ และแสดง ID การทำรายการ PayPal และ
  2. ถ้าคุณชำระค่าจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า คุณต้องแสดง:
   1. ใบเสร็จรับเงินจากไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
   2. เอกสารที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าที่ซื้อถูกส่งคืนไปยังผู้ขายซึ่งอาจรวมอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าจัดส่งสินค้าหรือรูปถ่ายของพัสดุ ที่แสดงที่อยู่ของผู้ขาย
  3. ถ้าค่าจัดส่งสินค้าคืนถูกหักจากเงินคืนสำหรับสินค้าของคุณ คุณต้องแสดง:
   1. หลักฐานที่แสดงราคาเริ่มต้นที่ซื้อสินค้าที่ส่งคืน และ
   2. หลักฐานที่แสดงจำนวนเงินคืน เช่น ข้อความอีเมลซึ่งรับทราบการส่งคืนสินค้าหรืออีเมล PayPal ที่ยืนยันการคืนเงินสำหรับสินค้าของคุณ

จะได้รับเงินคืนอย่างไร

ถ้าเรายอมรับคำขอเงินคืนของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี PayPal ของคุณโดยตรง ทั้งนี้การคืนเงินทุกรายการจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

จะทราบได้อย่างไรว่า PayPal ยอมรับคำขอเงินคืนที่ส่งไป

เราจะส่งคำยืนยันว่าเราได้รับคำขอเงินคืนของคุณ: ภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่ได้รับคำขอเงินคืนที่กรอกครบถ้วนการแจ้งการอนุมัติหรือการปฏิเสธคำขอเงินคืนของคุณ: ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคำขอเงินคืนที่กรอกครบถ้วนเงินคืนเข้าบัญชี PayPal ของคุณ: ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่เราแจ้งว่าได้อนุมัติคำขอเงินคืนของคุณ

จะทราบได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์ใช้บริการ

บริการนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับเจ้าของบัญชี PayPal ในประเทศไทยซึ่งมีบัญชีที่ไม่ได้ถูกระงับหรือจำกัดการใช้งาน ที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการในเว็บไซต์ https://www.paypal.com/th/webapps/mpp/returns เท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อเพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

จะทำอย่างไรถ้าส่งคืนสินค้าที่สั่งซื้อก่อนที่จะมีการเปิดตัวบริการนี้ (เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558)

ขออภัยค่ะ คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ย้อนหลังได้ และจะสามารถส่งคำขอเงินคืนได้เฉพาะสินค้าที่คุณสั่งซื้อและส่งคืนระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของบริการนี้

คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบ ถ้าคุณเชื่อว่าได้มีหรือจะมีความผิดพลาด หรือการใช้บริการนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต คำขอเงินคืนใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้ทั่วไปจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

เราจะปฏิเสธคำขอเงินคืนใดๆ ก็ตามของคุณที่มีข้อมูล/เอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ และจะระงับสิทธิ์การใช้บริการของคุณ โดยเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบถ้าเราระงับหรือยกเลิกการระงับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้ นอกจากนี้เราอาจหักเงินจากบัญชี PayPal ของคุณตามจำนวนเงินที่เราชำระให้คุณภายใต้การบริการนี้หลังจากที่พิจารณาข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นเท็จที่คุณส่งมา

PayPal (และผู้ให้บริการของ PayPal) จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PayPal (และผู้ให้บริการของ PayPal) หรือไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล และผลลัพธ์ของความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล กรณีดังกล่าวอาจรวมถึง:ข้อขัดข้องหรือปัญหาในการเข้าใช้บริการเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ PayPal เช่นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เครือข่ายโทรคมนาคมบกพร่องหรืออิ่มตัว การดำเนินการโดยบุคคลภายนอก การที่บริการหรืออุปกรณ์ของคุณติดไวรัส หรือการโจมตีที่เป็นอันตรายโดยบุคคลภายนอกแม้ว่าคุณหรือ PayPal จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมแล้วก็ตามหลักฐานการใช้บริการข้อมูลที่คุณให้ไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือการดำเนินการโดยบุคคลภายนอก
PayPal นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆ สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายประเภทดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้หรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด: การสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม ธุรกิจ รายได้หรือการออมทรัพย์ที่คาดหวัง การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูล หรือการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากช่องโหว่ในข้อกำหนดของเรา เราอาจแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยจะโพสต์ฉบับที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของ PayPal ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น คุณจะต้องยุติการใช้บริการ

PayPal อาจตัดสินใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ที่จะเปลี่ยน ระงับ หรือยุติการให้บริการโดยจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ในการกระทำดังกล่าว

การบริการนี้จัดขึ้นโดย PayPal Pte. Ltd, บริษัทจดทะเบียนหมายเลข: 200509725E สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, 038985 Singapore ผู้ให้บริการคือ CallPoint New Europe AD (ชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจคือ Telus International Europe) ดำเนินการในนามของ PayPal Pte. Ltd.