1

ลูกค้าซื้อสินค้าและชำระเงินด้วย PayPal

2

เงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชี PayPal ของคุณโดยมีสถานะเป็นยอดคงเหลือที่รอดำเนินการ

3

คุณน่าจะสามารถนำเงินออกไปใช้ได้ภายใน 21 วัน ถ้าผู้ซื้อได้รับสินค้าและไม่มีการร้องเรียนใดๆ

สาเหตุในการพักเงิน

ส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่สามารถนำเงินไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

เกณฑ์ง่ายๆ 3 ข้อ

เมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 3 ข้อข้างล่างนี้ และกลายเป็นผู้ค้าที่มีประวัติการขายเป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว คุณน่าจะสามารถถอนเงินออกได้อย่างสะดวก เกณฑ์สำหรับผู้ขายใน eBay อาจแตกต่างไปจากนี้ โปรดเข้าสู่บัญชีของคุณเพื่อดูเกณฑ์เฉพาะสำหรับประเทศของคุณ

หลีกเลี่ยงการชำระเงินที่ล่าช้าในอนาคต

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการขายของคุณ

  • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว โดยใช้บริการจัดส่งที่มีหมายเลขติดตามพัสดุและสามารถยืนยันการนำส่งสินค้าได้
  • หลีกเลี่ยงไม่ให้มีข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการปฏิเสธชำระเงินจากผู้ซื้อ
  • ถ้าคุณขายสินค้าใน eBay ให้ปรับปรุงคะแนน Detailed Seller Ratings (DSR) ของคุณ

2. รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  • อัปโหลดหรือบันทึกข้อมูลติดตามพัสดุหรือหมายเลขยืนยันการนำส่ง
  • ตรวจสอบข้อมูลบัญชีบุคคลทั่วไปของคุณ เช่น ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ยืนยันบัญชีของคุณ และอัปเดตข้อมูลทางการเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อของคุณ

  • แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ซื้อทราบเป็นระยะตั้งแต่เนิ่นๆ
  • แก้ไขปัญหากับผู้ซื้อย่างรวดเร็วผ่านศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของเรา

สร้างประวัติการขายที่ดี

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม