จะถอนเงินจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal ของฉันในสกุลเงินอื่นได้อย่างไร

คุณสามารถถอนเงินจากยอดคงเหลือในสกุลเงินได้ครั้งละหนึ่งสกุลเดียวเท่านั้น ถ้าต้องการถอนจำนวนเงินทั้งหมดจากบัญชี PayPal ของคุณ คุณจำเป็นต้องโอนเงินทั้งหมดไปที่ยอดคงเหลือหนึ่งที่เป็นสกุลเงินบาทไทยหรือดอลลาร์สหรัฐ

ถ้าคุณถือยอดคงเหลือในสกุลเงินอื่น คุณสามารถโอนเงินทั้งหมดไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  1. ไปที่ 'กระเป๋าสตางค์'
  2. คลิก 'ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal' ที่ด้านซ้ายของหน้า
  3. คลิก 'จัดการสกุลเงิน'
  4. ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการแปลงใต้คอลัมน์การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  5. เลือกสกุลเงินใหม่
  6. คลิก 'คำนวณ' เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนแปลงจริง
  7. คลิก 'ตรวจสอบการแลกเปลี่ยน' เพื่อดูรายละเอียดการแปลงสกุลเงิน
  8. คลิก 'แลกเปลี่ยนสกุลเงิน' เพื่อยืนยันการโอนเงิน

เมื่อคุณแปลงสกุลเงินทั้งหมดเป็นหนึ่งสกุลเงินแล้ว คุณจะสามารถ ถอนเงิน จากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณได้