จะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่ได้รับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ ถ้าเงินที่คุณได้รับ "ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ" หรือ "เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว" ซึ่งปกติจะไม่เกิน 24 ชั่วโมงค่ะ

ดูสถานะของการชำระเงินในหน้ากิจกรรม