จะขอเงินค่าส่งสินค้าคืนภายใต้โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้าของ PayPal ได้อย่างไร

โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้าของ PayPal จะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าสำหรับการทำรายการที่มีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์ได้ ถ้าคุณต้องการยื่นขอเงินค่าจัดส่งสินค้าคืน โปรดคลิกเปิดใช้บริการฟรีในหน้า "โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า" ของเรา

จะยื่นคำขอสำหรับ
โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้าของ PayPal ได้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถขอเงินค่าส่งสินค้าคืนสำหรับการทำรายการที่มีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์ได้สูงสุดถึง 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ครั้ง เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ภายใต้
โปรแกรมคืนค่าส่งเมื่อคืนสินค้า โปรดส่งคืนสินค้าให้ผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด และเก็บใบเสร็จจากทางไปรษณีย์และเอกสารสำคัญอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ไปที่กิจกรรมและค้นหาการทำรายการสำหรับสินค้าที่คุณได้ส่งคืน
  2. คลิกที่การทำรายการดังกล่าว แล้วคลิก 'ขอเงินค่าส่งสินค้าคืน'