ควรจะรายงานปัญหาในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ eBay หรือของ PayPal

ถ้าคุณชำระเงินสำหรับการทำรายการบน eBay ด้วย PayPal คุณสามารถแจ้งปัญหาได้ทั้งทาง eBay หรือ PayPal แต่ถ้าคุณไม่ได้ชำระเงินด้วย PayPal คุณควรรายงานปัญหากับทาง eBay

คุณสามารถรายงานปัญหาได้ที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของ eBay ได้ภายใน 30 วันจากวันนำส่งสินค้าโดยประมาณ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย PayPal ภายใน 180 วันจากวันที่ทำรายการ