ฉันสามารถยกเลิกการเรียกเก็บเงิน PayPal หรือใบเรียกเก็บเงินที่ฉันได้ส่งออกไปแล้วได้หรือไม่

ได้ค่ะ ถ้าคุณเปลี่ยนใจหลังจากที่ส่งการเรียกเก็บเงินหรือใบเรียกเก็บเงินไปแล้ว คุณสามารถยกเลิกได้ก่อนที่อีกฝ่ายทำการชำระเงิน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ กิจกรรม
  2. คลิก ยกเลิก ที่อยู่ถัดจากการทำรายการที่คุณต้องการยกเลิก
  3. คลิก ใช่

คำขอเรียกเก็บเงินจะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน ถ้าไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว แต่ใบแจ้งหนี้จะยังใช้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เลือกวันครบกำหนดก่อนที่จะส่งไปให้ผู้รับ