PayPal มีนโยบายคุ้มครองผู้ขายอย่างไรบ้าง

เรากำหนดนโยบายคุ้มครองผู้ขายเพื่อช่วยคุ้มครองคุณจากกรณีการยื่นข้อเรียกร้องจากผู้ซื้อ การปฏิเสธชำระเงินจากทางบริษัทบัตรเครดิต หรือ การตีคืนการชำระเงินจากทางธนาคารค่ะ ซึ่งกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือเป็นการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถ้าการทำรายการของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ คุณจะได้รับการคุ้มครองสำหรับมูลค่าการชำระเงินเต็มจำนวน และเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ทางบริษัทบัตรเครดิตเรียกเก็บสำหรับกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายของ PayPal ถ้าการทำรายการของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนด คุณจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal