ฉันได้ตั้งค่าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าสำหรับค่าสมาชิก แผนผ่อนชำระ หรือการชำระเงินเป็นงวด ถ้าต้องการดู แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงนี้ในบัญชี PayPal ของฉันต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณตั้งค่าการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้ากับผู้ค้า เท่ากับว่าคุณได้อนุญาตให้ผู้ค้าเรียกเก็บเงินจากบัญชี PayPal ของคุณตามรอบหรือตามกำหนดที่คุณตกลงไว้กับผู้ค้า การชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้ารวมถึงการชำระเงินเป็นงวด ค่าสมาชิก การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ หรือแผนผ่อนชำระ

ถ้าต้องการดู แก้ไข หรือยกเลิกการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. ไปที่ การตั้งค่า ของคุณ
  2. คลิก การชำระเงิน บริเวณด้านบนของหน้าเว็บ
  3. คลิก จัดการการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า
  4. เลือกชื่อของผู้ค้าที่คุณต้องการดู แก้ไข หรือยกเลิกการชำระเงิน
  5. ทำตามคำแนะเพิ่มเติมนำบนหน้าเว็บ

คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ครบกำหนดชำระเงินครั้งถัดไปเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บ โปรดทราบว่าหลังจากยกเลิกการชำระเงิน ค่าสมาชิก หรือข้อตกลงในการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติแล้ว คุณยังคงต้องชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่คุณได้รับแล้วให้กับผู้ค้า

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบัตรสำหรับการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า คุณจะต้องมีบัตรอื่นที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชี PayPal ของคุณอย่างน้อยหนึ่งใบก่อนที่จะอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ

ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าของคุณ โปรดติดต่อผู้ค้าโดยตรง คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อในอีเมลที่คุณได้รับเมื่อคุณลงทะเบียนการชำระเงินแบบอนุมัติล่วงหน้าของคุณ หรือในรายละเอียดการทำรายการที่เกี่ยวข้องของคุณในหน้ากิจกรรม