จะลบบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออกจากบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

วิธีการลบบัตรเครดิตออกจากบัญชีของคุณมีดังนี้:

  1. ไปที่กระเป๋าสตางค์
  2. คลิกบัตรที่คุณต้องการลบออก
  3. คลิก 'ลบบัตร'


ข้อควรจำบางประการ:

  • การคืนเงินจะยังสามารถได้รับเครดิตคืนกลับเข้าบัตรของคุณถ้ามีการคืนเงินหลังจากที่มีการลบบัตร
  • คุณอาจไม่สามารถลบบัตรของคุณได้ ถ้าคุณมียอดคงเหลือติดลบในบัญชี PayPal ของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องทำให้ยอดคงเหลือกลับมาเป็นศูนย์หรือมากกว่าก่อน จึงจะลบบัตรของคุณได้
  • ถ้าคุณลบบัตรที่เป็นเพียงแหล่งเงินเดียวของการบอกรับสมาชิกหรือการชำระเงินเป็นงวดในบัญชีของคุณ การบอกรับสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โปรดเลือกบัตรอื่นให้เป็นแหล่งเงินใหม่ก่อนที่คุณจะลบบัตร