ทำไมเงินที่ได้รับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เราตรวจสอบทุกการทำรายการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ค้าค่ะ ถ้าสถานะของการชำระเงินที่คุณได้รับยังเป็น 'อยู่ระหว่างตรวจสอบ' เราแนะนำให้คุณชะลอการจัดส่งสินค้าไว้ก่อนค่ะ คุณควรรอให้เราตรวจสอบการชำระเงินดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งปกติจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง แล้วเราจะแจ้งคุณทางอีเมลหรือระบุในหน้าการทำรายการว่า "คุณควรดำเนินการต่อเพื่อจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อหรือไม่" ค่ะ

การชำระเงินที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้ขายโดยอัตโนมัติ (ตราบใดที่การทำรายการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของการคุ้มครองผู้ขายของ PayPal)