ฉันจะเลือกบัญชีธนาคารหลักสำหรับบัญชี PayPal ของฉันได้อย่างไร

ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีธนาคารไว้กับบัญชี PayPal เพียงบัญชีเดียว บัญชีนั้นจะกลายเป็นบัญชีธนาคารหลักโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเชื่อมโยงบัญชีธนาคารไว้หลายบัญชี คุณจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บัญชีธนาคารใดเป็นบัญชีหลัก

โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่บัญชี PayPal
  2. ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ http://www.paypal.com/bankaccount
  3. เลือกบัญชีธนาคารคุณต้องการใช้เป็นบัญชีหลัก
  4. คลิก 'ใช้เป็นบัญชีหลัก'