ผู้ซื้อจะใช้ที่อยู่อีเมลใดในบัญชี PayPal ของฉันเพื่อชำระเงินให้ฉัน

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินให้คุณจากบัญชี PayPal ของตน การชำระเงินจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อป้อนในหน้าการชำระเงิน โปรดทราบ ถ้าการชำระเงินไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้ลงทะเบียน การชำระเงินจะไม่ถูกบันทึกลงในบัญชี PayPal ของคุณจนกว่าคุณได้ เพิ่มและยืนยันอยู่อีเมล