จะใช้อีเมลอันเดียวกันในบัญชี PayPal มากกว่า 1 บัญชีได้หรือไม่

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะสามารถใช้อีเมลอันเดียวกันกับบัญชี PayPal ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้นในเวลาเดียวกันค่ะ