เมื่ออนุญาตชำระเงิน ระบบบัญชี PayPal จะหักเงินจากแหล่งใดก่อน

เมื่อคุณอนุญาตให้ผู้ค้าหักเงินจากบัญชี PayPal ของคุณ จำนวนเงินในยอดคงเหลือบัญชี PayPal ที่เป็นสกุลเดียวกันกับราคาสินค้าจะถูกนำมาใช้ก่อนเสมอค่ะ ถ้าเงินในสกุลดังกล่าวมีไม่เพียงพอ เราจะใช้ยอดคงเหลือในสกุลเงินหลักของคุณในการทำรายการ โดยเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่หักเงินออกจากบัญชีของคุณ

ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีมีไม่เพียงพอ เราจะหักเงินส่วนที่เหลือจากบัตรเดบิต/เครดิตใบหลักที่คุณได้เชื่อมโยงไว้ในบัญชี PayPal ของคุณค่ะ