จะเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อในบัญชี PayPal ธุรกิจได้อย่างไร

 ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะ "บัญชีธุรกิจ" เท่านั้น