PayPal อนุญาตให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าล่วงหน้าหรือไม่

เราอนุญาตให้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าล่วงหน้าได้ค่ะ แต่ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดของเรา เช่น ถ้าผู้ขายรับประกันได้ว่าจะจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน (นับจากวันที่รับชำระเงิน) และระบุชัดเจนในรายการสินค้าว่าเป็นสินค้าขายล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น หลักฐานยืนยันว่าผู้ขายมีความสามารถในการนำส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้สำเร็จอย่างแน่นอน เช่น ข้อมูลซัพพลายเออร์ ใบแจ้งหนี้ ข้อมูลการจัดส่งสินค้า หรือใบนำส่งสินค้า

การจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า คือการที่ผู้ขายโฆษณาขายสินค้าก่อนที่จะมีตัวสินค้าจริงๆออกมาวางจำหน่าย บ่อยครั้งที่สินค้าเหล่านี้ถูกขายหมดก่อนที่ตัวสินค้าจริงๆจะถูกวางขายในตลาด หรือผู้ขายใช้เงินจากการจำหน่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าที่มีวางขายอยู่ในตลาดทั่วไปแล้วนำมาขายต่อ