ถ้าการชำระเงินไม่ได้ถูกระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นั้นหมายความว่าเป็นการชำระเงินที่ไม่มีปัญหาและได้รับการคุ้มครองใช่หรือไม่

ถึงแม้ว่าการชำระเงินจะไม่ได้ถูกระบุไว้ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่เพื่อให้ไดัรับสิทธิ์คุ้มครอง การทำรายการของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายของ PayPal ค่ะ