ฉันควรทำอย่างไรถ้ามีปัญหากับการซื้อสินค้าผ่าน PayPal

ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ขายโดยตรงก่อนเสมอ วิธีนี้มักเป็นวิธีที่เร็วและง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาขั้นต้น

ถ้าคุณมีปัญหาต่อไปนี้กับการทำรายการของคุณ คุณสามารถยื่นข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า คุณจะสามารถติดต่อผู้ขายและขอคืนเงินผ่านแพลตฟอร์มของ PayPal ได้
 • ไม่ได้รับสินค้า – คุณซื้อสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า (โปรดรออย่างน้อย 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ เพื่อให้เวลาแก่ผู้ขายทำการจัดส่งสินค้า)
 • แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน – คุณได้รับสินค้า แต่สินค้าแตกต่างจากที่ผู้ขายระบุไว้อย่างชัดเจน (คุณอาจต้องจ่ายค่านำส่งคืนสินค้า แต่อาจมีสิทธิ์ได้รับ บริการ PayPal Refunded Return โปรดตรวจสอบสิทธิ์ของคุณและเปิดใช้บริการก่อนยื่นข้อพิพาท)

วิธียื่นข้อพิพาทในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายมีดังนี้
 1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 2. คลิก รายงานปัญหา
 3. เลือก ID การทำรายการที่ต้องการยื่นข้อพิพาท แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 4. เลือกประเภทของปัญหา แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการยื่นข้อพิพาทของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นผู้อนุญาตการทำรายการ โปรดทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อรายงานการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

ถ้าคุณไม่สามารถเจรจาหาข้อสรุปกับผู้ขายได้ คุณสามารถยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้องได้ภายใน 20 วันนับจากวันที่เปิดข้อพิพาท จากนั้นเราจะตรวจสอบเรื่องและสรุปผลการตัดสินตามหลักฐานที่เราได้รับจากคุณและจากผู้ขายของคุณ

วิธีการยกระดับข้อพิพาทของคุณเป็นข้อเรียกร้องมีดังนี้
 1. ไปที่ ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
 2. คลิก ดู ที่อยู่ถัดจากเรื่องของคุณ
 3. คลิก ส่งเรื่องไปที่ PayPal
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อยกระดับข้อพิพาทเป็นข้อเรียกร้อง
และถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตาม นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal เราจะคืนเงินค่าสินค้าให้คุณเต็มจำนวนพร้อมค่าจัดส่งเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแก้ไขข้อพิพาท