จะใช้บัญชีธนาคารของผู้อื่นในบัญชี PayPal ได้หรือไม่

คุณควรใช้บัญชีธนาคารของตนเองเท่านั้นค่ะ เพราะชื่อในบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อในบัญชี PayPal การถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารจึงจะทำได้สำเร็จ