ทำไมชำระเงินบน PayPal ด้วยบัตรเครดิต/เดบิตไม่ผ่าน

การชำระเงินไม่ผ่านอาจจะเนื่องจาก:

  • ปัญหาด้านเทคนิคจากทางบริษัทผู้ออกบัตร ทำให้เราไม่สามารถหักเงินจากบัตรของคุณได้
  • บริษัทผู้ออกบัตรระงับการชำระเงินด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากรูปแบบการชำระเงินตามปกติของคุณเปลี่ยนไป
  • บัตรของคุณยังไม่ได้เปิดใช้บริการชำระเงินออนไลน์ หรือใช้ชำระเงินออนไลน์ไม่ได้
  • การชำระเงินเกินวงเงินของบัตร
  • เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่คุณใช้เพื่อชำระเงินไม่ปลอดภัยหรือไม่เสถียร

โปรดลองทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจจะช่วยให้คุณสามารถชำระเงินได้สำเร็จค่ะ
  • ลองใช้บัตรใบอื่นเพื่อชำระเงินอีกครั้ง
  • ติดต่อทางบริษัทผู้ออกบัตรเพื่อตรวจสอบว่าบัตรของคุณยังใช้งานได้หรือไม่ และใช้ชำระเงินออนไลน์ได้หรือไม่ หรือเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุขัดกับบัตรของคุณหรือไม่
  • ใช้เครือข่ายที่ความปลอดภัยในการชำระเงิน

ถ้าคุณลองทำตามคำแนะนำข้างต้นแล้วแต่ยังชำระเงินไม่สำเร็จ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เรายินดีช่วยเหลือคุณค่ะ