จะได้ค่าธรรมเนียมการทำรายการคืนจาก PayPal หรือไม่ เมื่อคืนเงินให้ผู้ซื้อ

เมื่อคุณคืนเงินให้ผู้ซื้อ เราจะคืนค่าธรรมเนียมบางส่วนให้คุณค่ะ

  • ถ้าคุณคืนเงินเต็มจำนวน คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำรายการคืน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมคงที่)
  • ถ้าคุณคืนเงินบางส่วน คุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำรายการคืนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินที่คุณคืนให้กับผู้ซื้อ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมคงที่)


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการคืนเงินในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา