จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ซื้อได้หรือไม่ ถ้าบัญชียังถูกจำกัดการใช้งานอยู่

ถ้าบัญชีถูกจำกัดการใช้งานอยู่ การส่งใบแจ้งหนี้จะไม่สามารถทำได้ค่ะ โปรดไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขายของเราเพื่อดูแก้ไขการจำกัดการใช้งานบัญชีให้เรียบร้อยก่อนค่ะ