สามารถดาวน์โหลดประวัติการทำรายการ PayPal ได้อย่างไร

เราเก็บบันทึกการทำรายการผ่าน PayPal ทั้งหมดของคุณไว้ คุณสามารถดาวน์โหลดประวัติการทำรายการในรูปแบบไฟล์ CSV, TAB, PDF หรือ Quicken ได้ โดยไฟล์ CSV หรือ TAB นั้นสามารถเปิดในโปรแกรมสเปรดชีตใดก็ได้ เช่น Microsoft Excel

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งยอดรายเดือนอย่างรวดเร็วมีดังนี้

  1. ไปที่ กิจกรรม ของคุณ
  2. คลิก ใบแจ้งยอด ทางด้านขวาของหน้าเว็บ แล้วคลิก กำหนดเอง
  3. เลือกประเภทการทำรายการ ช่วงวันที่ และรูปแบบไฟล์
  4. คลิก 'สร้างรายงาน'
ในหน้า "รายงาน" คุณสามารถปรับแต่งใบแจ้งการทำรายการของคุณได้ หรือเข้าใช้งานรายงานอื่นๆ รวมถึงการสรุปข้อมูลทางการเงินรายเดือน และรายงานเรื่องร้องเรียน