เมื่อมีการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ฉันจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำรายการคืนมายังบัญชี PayPal ของฉันหรือไม่

ไม่ได้ เมื่อคุณคืนเงินการชำระเงินให้ผู้ซื้อของคุณ ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่คุณจ่ายไปแล้วเมื่อรับการชำระเงินเดิมจะไม่ได้รับการคืนเงิน