ฉันจะยกเลิกการจำกัดการใช้งานบัญชี PayPal ได้อย่างไร

คุณสามารถดูขั้นตอนการยกเลิกการจำกัดการใช้งานบัญชีได้ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

เมื่อบัญชีของคุณถูกจำกัดการใช้งาน คุณอาจไม่สามารถใช้บางฟังก์ชันของบัญชี PayPal เช่น ไม่สามารถชำระหรือถอนเงินได้บัญชีอาจถูกจำกัดการใช้งานด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณไม่สอดคล้องกับนโยบายของเรา หรือกิจกรรม/การทำรายการล่าสุดของคุณมีความผิดปกติและเราจำเป็นต้องจำกัดการเข้าใช้บัญชีเป็นการชั่วคราว เพื่อปกป้องบัญชีจากความเสี่ยงจากการขโมยบัญชี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีแก้ไขการจำกัดการใช้งานบัญชีในประเทศไทย

โดยปกติ คุณจะยกเลิกการจำกัดการใช้งานได้โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีหรือการทำรายการล่าสุดของคุณ วิธีการดูรายละเอียดและยกเลิกการจำกัดการใช้งานมีดังนี้:
  1. ไปที่ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย
  2. คลิก ไปที่การจำกัดการใช้งานบัญชี
  3. คลิก แก้ไข ข้างขั้นตอนที่ต้องการแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
หลังจากที่คุณดำเนินการตอบรับตามที่กำหนดทั้งหมดสำหรับการจำกัดการใช้งานนี้ เราจะตรวจสอบเรื่องรับแจ้งและจะส่งอีเมลแจ้งความคืบหน้าถึงคุณ ทันทีที่เรายืนยันว่าคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจำกัดการใช้งานบัญชีของคุณจะถูกยกเลิก

บางครั้งการตรวจสอบอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องรับแจ้งของคุณ โปรดดูข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องรับแจ้งของคุณทางอีเมลหรือติดตามสถานะเรื่องรับแจ้งของคุณในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับอีเมลระบุว่า บัญชีของคุณถูกจำกัดการใช้งาน แต่คุณยังไม่เห็นขั้นตอนต่างๆ ในศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย อีเมลดังกล่าวอาจเป็นอีเมลปลอม โปรดส่งต่ออีเมลดังกล่าวมาที่ spoof@paypal.com แล้วเราจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้คุณ