ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ผ่าน PayPal คืออะไร

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการส่งใบแจ้งหนี้หรือคำขอเรียกเก็บเงิน คุณจ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อลูกค้าชำระเงินให้คุณ