เรื่องอัปเดต: โปรดจัดส่งสินค้าคืนให้ผู้ขาย

เราได้ตัดสินให้คุณเป็นฝ่ายชนะในเรื่องนี้ โปรดจัดส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายภายใน 10 วันตามปฏิทิน และแจ้งชื่อบริษัทส่งสินค้าและหมายเลขติดตามพัสดุให้เราทราบเพื่อรับเงินคืน คุณจำเป็นต้องทำตามคำสั่งสำหรับการส่งคืนสินค้าโดยเฉพาะ โปรดตรวจสอบอีเมลของคุณ หรือไปที่ "ศูนย์ร้องเรียนกรณีซื้อขาย" เพื่อดูว่าคุณต้องทำอะไรบ้าง และมีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณจะต้องส่ง

แม้ว่าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่ได้ทำรายการไป คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งคืนสินค้า ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยสำหรับค่าส่งคืนสินค้าผ่าน PayPal Refunded Returns ได้

หลังจากที่เราได้ตรวจสอบข้อมูลการติดตามพัสดุ และยืนยันว่าผู้ขายได้รับสินค้าคืนของคุณแล้ว คุณจะได้รับเงินคืน ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตร คุณจะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรนั้น โดยอาจใช้เวลา 30 วัน ยอดเงินที่ได้รับคืนจึงจะแสดงในใบแจ้งยอดบัตรของคุณ ถ้าคุณชำระเงินโดยใช้ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal เงินจะถูกคืนเข้าสู่บัญชี PayPal ของคุณ