หมายความว่าอย่างไรหากการชำระเงิน PayPal ของฉันถูกปฏิเสธ คืนเงินหรือยังไม่ขึ้นเงิน

ถูกปฏิเสธ:ถ้าการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธหมายความว่า ผู้รับเลือกที่จะไม่ยอมรับการชำระเงินนั้น นอกจากนี้การชำระเงินยังอาจแสดงว่า "ถูกปฏิเสธ" เมื่อพยายามชำระเงินด้วยบัตร แต่ถูกปฏิเสธโดยผู้ออกบัตร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชำระเงินด้วยบัตร

คืนเงิน: ถ้าการชำระเงินของคุณแสดงเป็น "คืนเงิน" หมายความว่า ผู้รับยอมรับการชำระเงิน แต่ส่งการชำระเงินนั้นคืนมาให้คุณ ถ้าคุณชำระเงินด้วยความผิดพลาด คุณสามารถติดต่อผู้รับและขอเงินคืนได้

รอดำเนินการ/ยังไม่ขึ้นเงิน: ถ้าผู้รับยังไม่ยอมรับการชำระเงิน สถานะการชำระเงินจะปรากฏเป็น "รอดำเนินการ' หรือ 'ไม่ขึ้นเงิน" ต่อไปนี้คือสาเหตุที่การชำระเงินของคุณยังเป็นรอดำเนินการ/ยังไม่ขึ้นเงิน:

  • ผู้รับยังไม่ได้สมัครสมาชิกบัญชี PayPal เมื่อคุณส่งการชำระเงิน เราจะส่งอีเมลไปที่ผู้รับของคุณทันที ผู้รับจะสามารถคลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อสมัครสมาชิกบัญชี PayPal และขึ้นเงินได้
  • ผู้รับยังไม่ได้ยืนยันอีเมลสำหรับบัญชี PayPal ที่คุณชำระเงินเข้ามา
  • คุณสามารถชำระเงินไปยังอีเมลที่ผู้รับยังไม่ได้ลงในบัญชี PayPal ทันทีผู้รับเพื่มอีเมลลงในบัญชี เงินจะแสดงในยอดคงเหลือบัญชีของผู้รับ
  • ผู้รับจะยังตัดสินใจได้ว่าจะรับการชำระเงินของคุณหรือไม่

ถ้ายังไม่ขึ้นเงินจากการชำระเงินใน 30 วัน การชำระเงินดังกล่าวจะถูกส่งคืนให้คุณ ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เงินจะถูกส่งคืนไปยังบัตรของคุณ ทั้งนี้อาจใช้เวลา 30 วันเงินจำนวนดังกล่าวจึงจะปรากฏในบัตรของคุณ ถ้าชำระเงินด้วยยอดคงเหลือในบัญชี PayPal เงินนั้นจะคืนกลับไปที่ยอดคงเหลือในบัญชี PayPal ของคุณ