หนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API" คืออะไร

หนังสือรับรอง API จะระบุตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของบัญชี PayPal ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการปฏิบัติการ API มีวิธียืนยันตัวตน 2 วิธีให้คุณเลือก ได้แก่

  • "ลายเซ็น API": การยืนยันบัญชีของคุณจะใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชุดตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีของคุณ หนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" จะไม่มีวันหมดอายุ สามารถใช้งานได้ง่าย และมีการใช้งานแพร่หลายมากกว่า
  • "ใบรับรอง API": การยืนยันบัญชีของคุณจะใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และใบรับรองที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือรับรอง "ใบรับรอง API" จะมีอายุ 3 ปี และคุณจะต้องต่ออายุก่อนที่หนังสือรับรองจะหมดอายุ ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้เพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอหนังสือรับรองสำหรับ "ลายเซ็น API" หรือ "ใบรับรอง API"