สามารถเปลี่ยนที่อยู่ PayPal เป็นที่อยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ กฎหมายที่ใช้บังคับกับบัญชี PayPal แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ คุณจึงไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ของคุณเป็นประเทศที่ต่างจากประเทศที่คุณใช้เมื่อเปิดบัญชีของคุณได้ ถ้าคุณย้ายไปต่างประเทศ คุณจะต้องปิดบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม แล้วเปิดบัญชีใหม่

ถ้าคุณมีที่อยู่ใน 2 ประเทศ คุณสามารถมีบัญชี PayPal ได้ 2 บัญชีตราบใดที่เป็นบัญชีธุรกิจเพียงบัญชีเดียว