วิธีการชำระเงินอะไรบ้างที่ใช้กับ PayPal ได้บ้าง

เมื่อชำระเงินด้วยบัญชี PayPal ประเทศไทยของคุณ เงินที่ใช้อาจมาจากยอดคงเหลือในบัญชี PayPal และบัตรเดบิต/เครดิตที่มีโลโก้ Visa, Mastercard, American Express, Discover หรือ UnionPayดูวิธีเชื่อมโยงบัตร

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินหลักได้ เช่น ตั้งบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของคุณเป็นหลัก แล้วเราจะใช้บัตรนั้นทุกครั้งเมื่อคุณซื้อสินค้าออนไลน์ หรือชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกวิธีการชำระเงินหลัก ยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชี PayPal ของคุณ (ซึ่งได้มาจากการรับชำระเงินจากผู้อื่น) จะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณถ้าคุณไม่มียอดคงเหลือ เราจะใช้วิธีชำระเงินอื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ถ้าคุณมียอดเงินคงเหลือ แต่ไม่เพียงพอที่จะชำระเงิน เราจะใช้ยอดเงินนั้นร่วมกับวิธีชำระเงินอื่น